Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/49

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tätä sivua ei ole oikoluettu

c  Eikengen paicka) Se on Ei kengen taidha tete wtta Euangelium oppia wanhalla lihallisella sydhemelle käsitte. Ia coska se Lihallisille Inhimisille saarnatan / nin ne tuleuat waiuoin pahemaxi. Ninquin nyt tapachtupi / että coska se hengelinen wapadhus sarnatan / nin Liha sen kientepi oman pahan sisuns ielkijn.

d  Huilunsoittaiat) Iotca Wainauet ia Rwmisten tykene leikitzit Ninquin nyt meidhen seas kelloilla soitetaan / ia peijaita weisataan. Sen se merkitze / että colema waikuttapi ia tutan Lain opin cautta.

X. Lucu.

IA hen cutzui caxitoistakymende Opetuslastans tygens / ia annoi heille wallan wastoin reetaisit hengije / että he heite wlgosaiaisit / ia parannaisit caikinaiset Taudhit / ia iocaitzen sairaudhen.

Mutta näme ouat nijnen cadhentoistakymenen Apostolin nimet. Ensimeinen / Symon / ioca cutzutan Petari / ia Andreas henen weliens Iacobus Zebedeusen poica / ia Iohannes henen weliens / Philippus / ia Bartholomeus / Thomas / ia Mattheus / ioca oli Publicanus ollut / Iacobus Alphein poica / Ia Lebbeus ligalnimelle Taddeus / Symon Cananeus / ia Iudas Ischariotes / ioca mös petti henen.

Nämet caxitoistakymende wlgoslehetti Iesus ioille hen käskenyt oli / sanoden / Elket mengö pacanaiden tielle / ia Samaritanein caupungin elket sisel mengö / Mutta menget paramin nijnen cadhotettuin lammasten tyge Israelin hoonest. Nin menget ia sarnatkat / sanoden / Taiuan waldakunda ombi iuri lehestynyt. Kipiet techket teruexi / Spitaliset puhdistaca. Colluet yleswirghottaca. Perchelet wlgosaiacat. Lahiaxi te saitta / nin mös lahiaxi andacat.