Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/54

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tätä sivua ei ole oikoluettu

peiué asti kersi Taiuaá  b  waldakúda / wäkiwalda / ia ne wägelliset sen repiuet heillens. Sille että caiki Prophetat / ia mös itze laki / ouat Iohannesen asti noijtuneet. Ia ios te tahdotta wastan otta / Hen on se Elias / ioca oli tuleuainen. Iolla on coruat cwlla / hen cwlkan. Waan minge werdaxi mine wedhen temen sughun? Hen on nijnen lasten werta iotca Turulla istuuat / ia hwtauat cumpaniens tyge / ia sanouat / Me hwilua soijttima teiden edhesen / ia ette te hypehyuet / Me olemma weisannut mureen wirsie teillen / ia ette te idkenyuet. Sille Iohannes hen tuli / ei södhen / eike iodhen / ia he sanouat / Henelle on Perchele. Inhimisen poica tuli södhen ia iodhen / ia he puhuuat / Catzo / site sömeri ia winan ioomari / Publicanein / ia synnijsten ysteue? Ia  c  wijsaudelle oijkeus annetan henen lapsildans.

Silloin hen rupeis soimaman nijte caupungeita / ioissa hen oli tehnyt swrimat awud / ia eiuet quitengan heidens parandaneet. We sinun Chorazin / We sinun Bethsaidan. ios sencaltaiset awudh olisit technyt Tyros ia Sidonis / iotca teisä tehdyt ouat / He olisit aamut sackis ia tuhghas tehnyt synnin parannuxen. Mutta quitengin mine sanon teille / Että Tyronin ia Sidonin pite oleman hokiamman Domio päiuen quin teiden. Ia sine Capernaum / ioca olet yleskorgotettu taiuasen asti / sinun pite haman heluettin sysettemen. Sille ios Sodomis olisit sencaltaiset awudh tehdyt / ninquin sinus / he seisoisit wiele tänepäne. Mutta quintengin sano mine teille / Että Sodoman maan pite hookijman oleman Domio päiuen / quin sinun.

Sille samalla aialla / wastasi Iesus / ia sanoi / Mine kijten sinua Ise / Taiuan ia maan Herra / että sine olet ketkenyt nämet wijsailda ia toimellisilde / ia olet nämet ilmoittanut pienille / Tosin Ise / nin oli sinun hyue tactos sinun edheses.