Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/55

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tätä sivua ei ole oikoluettu


Caiki minulle ouat annetudh minú Iseldeni / ia eikengen tunne poica mutta Ise / eike Ise yxiken tunne mutta poica / ia kellenikenens poica tacto sen ilmoitta.

Tulkat Te Caiki Minun Tykeni / iotca töteteghett ia raskautetudh oletta / ia mine tahdon teidhen wirgotta. Ottacat minun ikeen teiden pälen / ia pooecat minust / Että mine olen laupias ia neure sydhemest / Ia teiden pite leutemen lewon teiden sijeluillen / Sille että minun ikeen ombi souelias / ia minun corman on kewijä.

a  Pahane) Autuas on se / ioca minun töisten ia sanoistan itzens ei pahenna / waan parennais.

b  Wäkiualta) Coska Omatundo eli murhelinen sydhen synnin tehden Euangeliumin saa maista ia ymmertä / nin hen väkiuallalla sihen carckapi / ettei yxiken hende sijte taidha poistemmata.

c  Wijsaudhella) se on / se Euágeliumin Totuus / ióga Christus ia Iohannes sarnasit / wastanotettijn / ia henelle oikius annettijn henen lapsildans / se on / nijlde wskolisilde / Iotca Iumalan Wijsaudhen Lapset ouat. Mutta ne mwdh / iotca Walhen Lapset ouat / ne ylencatzouat Iumalan Totudhen / Sencaltaiset olit ne Phariseuset ia Lainoppenuet

d  Ikeen) Laki ia Käskysanat ouat couat ia cágiat nin ettei yxiken ninen edesse kestä / Mutta Christus / ioca pyhen Hengen andapi / tekepi ne kieuiexi wskon cautta. Nin mös Risti ombi iwri yxi keuie Corma nijlle / iotca Euangelium maistauat ia oikein tundeuat.

XII. Lucu.

Agricola New Testament illustration p55.png

SIhen aican keui Iesus Sabbathina laihoin lepitze. Nin henen Opetuslapsens isosit / ia rupesit tächkäpeite ylesrepimen / ia sömen. Coska nyt Phariseuset sen negit / sanoit he henelle / Catzo / sinun Opetuslapses site tekeuet / quin ei soui Sabbathina tehdä.

Mutta hen sanoi heille / Ettekö te lukenuuat / mitke Dauid teki coska hen isosi / ia ne iotca