Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/6

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä sivu on oikoluettu


Sencaltainé Huhu / ia turualinen sanoma / eli Euangelioline taicka Iumalinen wsitidhingi / cutzutan mös Wsi Testamenti. Senteden / ette sillemoto quin se ombi yxi Testamenti / coska iocu coleuainen / saijras Inhiminen henen Tauarans toimittapi / colemans ielken nimitetuile perilisille wlosiaghetta. Nin mös Christus on colemans edelle keskenyt ia toimittanut semmotoisen Evangeliú colemans ielkin wlos hwtta caikes mailmas / Ia sen cása caikille / iotca sen päle wskouat / caiken hywydhens ia Tauarans omaxi andanut on. Se on / henen Elemens iolla hen coleman ylesnieli / Henen Wanhurskaudhés / iolla hen Synnit poispyhki / Ia henen Autuudhens / iolla hen sen ijancaikisen Cadhotuxen ylitzewoitti. Nin ei taidha nyt sijs se kieuhe Inhiminen / ioca Synnin / Coleman / ia Heluetin cansa on solmittu / miten turualisenmast ioskus sada cwlla quin sen caltaisen callin / ia ilolisen Sanoman Christusest. Ia macta henen sydhemens pohiasta naura / iloita ia remuita sen ylitzen / ios hen mwtoin Uskopi sen todhen oleuan.

Nyt on Iumala sencaltaisen Uskon wahwistoxexi / Temen henen Euangeliumins ia Testamentins Usein ia monaiste wanhas Testamentis Prophetain cautta wlosluuanut / Ninquin P. Pauali sanopi Ro. j. Mine olen wloseritetty sarnaman Iumalan Euangeliumi / ionga hen ennen wlosluuannut on henen Prophetains cautta / sijne pyhese Ramatus / henen poiastans / ioca henellen syndynyt on Dauidin siemeneste / etc.

Ia ette me nijste mwtamista Lupauxista lijcutaisim / Nin oli se / se ensimeinen / Coska Iumala sanoi Kermelle Gen. iij. Mine panen Wainon Sinun ia Waimon welille / ia Sinun Siemenes welille ia waimon Siemenen / Sen saman pite sinú Pääs rickipolkeman. Ia sinun pite henen Cantans pistemen. Christus ombi temen Waimon Siemen / eli sikijö / ioca Kermen / quin on Perkelen pään / se on / Synnin / Coleman / Hel-