Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/77

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tätä sivua ei ole oikoluettu


Agricola New Testament illustration p77.png

IA se tapactui / Coska Iesus oli teuttenyt näme puheet / poislexi hen Galileast / ia tuli Iudean maan raioille sillepolel Iordanin. Ia palio Canssa seurasit hende / ia sielle heite paransi. Ia edeskeuit Phariseuset henen tygens kiusaten hende / ia sanoit henelle / Mactako mies eritä emännestens caikinaisen syyn tehden? Nin hen wastasi / ia sanoi heille / Ettekö te lukenuuat / että ioca alghusta Inhimisen teki / miehé ia waimon hen heidé teki. Ia sanoi / Sentäden loopu mies isestens ia eitestens / ia kijniteten emändehens / ia tuleuat caxi ychten lihan / Nin eiuet he ole nyt caxi / mutta yxi liha. Ionga sis Iumala ychten souitti / ei pide Inhimisen site eroittaman.

Nin he sanoit henelle / Mixi sis Moses käski anda eroituskirian / ia sen ylenáda? Sanoi hen heille / Teiden sydhemé  a  cowudhen tähdé salli Moses eroitta teite teidé emänisté. Waan alghusta ei nijn ollut. Mutta mine sanó teille / että cukaikenés hylke henen emändés mwtoin quin horudhen tehden / ia naipi toisen / hen teke horin. Ia ioca sen hylietyn ottapi / se horin teke.

Henen Opetuslapsens sanoit henelle / Ios miehen syy nin on emänen cansa / sijtte ei ole hyue awioskestuú itzeens anda? Hen sanoi heille / ei caiki tete sana ota / Mutta ne ioille se annettu on. Sille että mutomat ouat cohitut / iotca eitins cochdust nin syndynyuet ouat. Ia ouat cohitut / iotca Inhimisilde cohitut ouat. Ia ouat cohitut / iotca  b  itzeheidens cohitzit Taiuá waldakunnan tehden. Ioca woipi otta / se ottacan.

Silloin wietin henelle lapset / että hen laskis kätés heidé pälés ia rucoilis. Mutta Opetuslapset nuchtelit heite. Waan Iesus sanoi heille / Sallicat lapset ia elkete estekö heite tulemast minú tykeni / sille ette sencaltaisten ombi Taiuan walakúda. Ia quin hen oli pánut kätens heiden pälés poismeni hen sielde.