Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/81

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tätä sivua ei ole oikoluettu


sanoi henelle / Mites tahdot? Sanoi hen henelle / Sanos ette nämet caxi minun poicani istuisit yxi sinun oikial kädhelles / ia toinen sinun wasemalles sinun waldakunnasas. Nin Iesus wastaden sanoi / Ette te tiede mite te annotta. Woittaco ioodha sen  a  Calkin / ionga minun pite iooman? ia castetta sille castel / iolla mine castetan? He sanoit henelle / Me woima. Hen sanoi heille / Minun Calkin tosin te iootta / ia castel / iolla mine castetan / te castetan. Mutta istua minun oikeal kädhelen / taicka wasemalla / ei ole minun andaminen mutta ioille walmistettu ombi minun Iseldeni.

Coska nyt ne kymmenen sen cwlit / närckestyt he nijstä cahdest weliest. Mutta Iesus cutzui heidet tygens / ia sanoi / Te tiedhette / että pacanaiden pämiehet heite waltauat / ia iotca ialot ouat / he wallan harioittauat heiden pälens. Ei nin pidhe oleman teiden keskenen / mutta cukaikenens tactoisi teiden seghasan ialo olla / se olkan teiden paluelian. Ia ioca tactoisi teiden seghasan ensimeinne olla / se olcon teiden drengine. Ninquin Inhimisen Poica ei tullut että hende piti palueltamá / mutta että hen paluelis / ia annais henen Hengens lunastuxexi monen edheste.

Ia heidé wlgoskieudesens Ierichost / seurasi héde palio Cássa. Ia catzo / Caxi sokiata istuit tijen ohes. Coska he cwlit / että Iesus keui / hwdhit he sanodhen / O Herra Dauidin Poica armadha meite / Nin Canssa nuchteli heite waickeneman. Mutta he enämin hwsit sanodhen / O Herra Dauidin Poica armadha meite. Ia Iesus seisatti / ia cutzui heite tygens / ia sanoi / Mite te tahdot että minú pite teidé tekemé? Sanoit he henelle / Herra / että meiden silmens aukenisit. Nin Iesus armachti heiden pälens / rupeisi heiden silmijnse. Ia cocta heiden silmens sait näghön / Ia he seurasit hende.