Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/83

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tätä sivua ei ole oikoluettu

ia mettisten caupitzijain istuimet hen cukisti. Ia sanoi heille. Kirioijtettu on / Minun hoonen pite rucuus hoonexi cutzuttaman / mutta te oletta sen tehnyuet Röueriten loolaxi. Ia edheskeuit henen tygens rockiat ia onduuat Templis / ia hen paransi heite.

Coska nyt Pappein pämiehent ia kirianoppenuuat näghit ne imehet / iotca hen teki / ia lapset Templis hwtauan / ia sanouan / Hosianna Dauidin Poialle / Närkestyit he / ia sanoit henelle / Cwlecos mite näme sanouat? Nin Iesus sanoi heille / Mixengä / Ettekö te coskan lukenuuet. Lasten ia imeweisten suusta olet sine kitoxen teutenyt? Ia hen lowui heiste / ia wlgosmeni caupungista Bethanian / ia oli sielle.

Mutta homenelda palaitesans caupungihin / isosi hen. Ia quin hen näki yhden ficuna puun tien ohes / meni hen sen tyge / ia ei leunyt henesse miten mutta waan lehdet. Ia hen sanoi henelle / Elken ikenens temen ielkin sinust hedhelme caswaco. Ia cocta fikuna puu quiuettui. Ia quin Opetuslapset sen näghit / imehtelit he sanoden / Quinga se fikuna puu cocta quiuettui / Iesus wastaden sanoi heille / Totisesta sanó mine teille / ios teille olis wsko / ia ette epäilisi ette te waiuoin täte tekis / quin fikuna puun tapactui / Mutta mös ios te sanoisitte telle worelle / Yleskargha / ia heite sinus mereen / nin se tapactuis. Ia caiki mite te anotta rucuuxesa wskoden / sen te saatta.

Ia quin hen tuli Templijn edheskeuit henen tygense / ne pappein pämiehet ia canssan wáhimat / sinne cussa hen opetti sonoden / Mille woimalla sine neite teghet? Taicka cuka sinulle sen woiman annoi?

Nin Iesus wastaden sanoi heille / Mine tahdon mös teillen kysyue yhden sanan / ios te sen sanotta minulle / nin mine mös teille sanon / mille woimalla mine neite teghen. Custa