Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/89

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tätä sivua ei ole oikoluettu


mattomat coormat / ia paneuat Inhimisten hartioijlle / mutta heiden sormellans ei he tachto nijte licutta. Nin caiki heiden töensä he tekeuet sen päle / että he neghyisit Inhimisilde. He leuitteuet heiden mwisto kirians / ia swrexi tekeuet heiden waattens kerdhat / Ia racastauat ensimeiset istuimet weraspidhoisa / ia Synagogisa ylimeiset sijat / ia teruetyxie twrulla / ia cutzutta Inhimisilde Rabbi. Mutta elkette teiten ádaco cutzutta Rabbi. Sille yxi on teiden Mestarin quin on Christus / mutta caiki te weliexet oletta. Ia elkete keteke cutzuco isexen maan päle. Sillä että yxi on teiden Isen / ioca ombi Taiuaisa. Ia elkette andaco cutzu teiten Mestarixi / Sille että yxi on teiden Mestarin / quin on Christus. Ioca teiste swrin on / se olcan teiden paluelian. Mutta ioca itzens ylistey / se alatahan / ia ioca itzens alenda se yletehen.

Mutta we teille Kiriáoppeneet / ia phariseuset te Wlcokullatud / että te  b  suliette Taiuá waldakúnan Inhimisté edeste / sille ette te itze sisellemene / eike te salli sisellemeneueisi siselletulla.

We telle Kirianoppeneet ia Phariseuset te Wlcokullatudh / että te ylessööt leskeden honeet / ia sen pitkein Rucousten ionella / Sentähden te site coweman cadhotuxen saatta.

We teille Kirianoppeneet ia Phariseuset / te Wlcocullatudh / että te Merte ia Mannerta ymberiwaellat tehdexen yhden Proselitin. Ia coska se techty on / nin te heneste teette cachta enemen heluetin lapsen / quin itze oletta.

We teille sockiat Taluttaiat / että te sanotta. Iocainen / quin wanno Templin päle / ei se miten ole / mutta ioca wannopi Templin cullan päle / se on welcapä. Te Hullu ia Sockiat / sille cumbi on swrembi / se culta eli Templi? Ioca Cullan pyhittepi? Ia iocainen / quin wanno Altarin päle / ei se miten ole / Mutta ioca wannopi sen Lahian päle / quin sen päle on / se on welcapä. Te Hullut ia Sockiat / cumbi on