Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/98

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tätä sivua ei ole oikoluettu


la on kymenen Leiwiske. Sille että iocahitzelle / iolla on / sille pite annettaman / ia henelle pite kylle oleman. Mutta iolla ei ole / sekin mös quin henelle on / pite henelte poisotettaman. Ia se epekeluotoin paluelia heitteket wlcoisen pimeyten / sielle pite oleman idku ia hambain kiristos.

Coska nyt Inhimsen Poica tulepi henen cunniasans / ia caiki pyhet Engelit henen cansans. Silloin hen istupi henen cunnian Stolins päle / ia cootan henen eteens caiki Canssat. Ia hen eroittapi heidhet / toiset toisistans / ninquin Paimen eroitta Lambat Wohista / Ia nin hen asettapi Lambat Oikeallen polellens / mutta ne wohet Wasemallens. Silloin sanopi Kuningas nijlle / iotka henen oikealla polelans ouat. Tulcat minun Iseni hyuestisiugnatud / omistakat se waldakunda / ioca teille on walmistettu mailman alghusta. Sille / mine Isosin / ia te minun rokitte. Mine ianosin / ia te minun iotitte. Mine olin Outo / ia te minun honesenotitta. Mine olin Alasti / ia te wateitit minun. Sairas / ia te opitte minua. Mine olin Fangina / ia te tulitta minun tykeni.

Silloin ne Wanhurskat hende wastauat / ia sanouat. Herra / coska me negime sinun Isouan / ia rokim sinun / Taicka ianouan / ia annoime sinun ioma? Coska me negime sinun Outona / ia honesenotima sinun? Taicka Alastoina / ia wateitim sinua? Eli coska me negime sinun Sairassa / Taicka Fangina / ia tulima sinun tyges? Nin wastapi Kuningas / ia sanopi heille / Totisesta sanon mine teille / Sen quin te oletta tehneet yhdhen neiste wehimist minun Welghisteni / sen te minun teitte.