Suomen historian bibliografia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

92 Suomen historia[muokkaa]

 • Ahtiainen, Pekka (toim.): Historia nyt: Näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta. Historiallisen yhdistyksen 100-vuotisjuhlajulkaisu. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16691-X.
 • Ahtiainen, Pekka & Tervonen, Jukka: Menneisyyden tutkijat ja metodien vartijat: Matka suomalaiseen historiankirjoitukseen. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1996. ISBN 951-710-039-6.
 • Aminoff-Winberg, Johanna (toim.): Ritarihuone ja Suomen aatelissuvut. (Adeln och dess hus, 2013.) Artikkelien suomennokset: Salla Korpela ja Wilhelm Brummer. Helsinki: Minerva, 2013. ISBN 978-952-492-781-9.
 • Aromaa, Vuokko (toim.): Lääkäri, lukkari, talonpoika, duunari: Lukuja suomalaisten historiaan. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-12858-2.
 • Bladh, Gabriel & Kuvaja, Christer (toim.): Kahden puolen Pohjanlahtea. 1, Ihmisiä, yhteisöjä ja aatteita Ruotsissa ja Suomessa 1500-luvulta 1900-luvulle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-825-3.
 • Einonen, Piia & Karonen, Petri (toim.): Arjen valta: Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450–1860). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-413-4.
 • Engman, Max: Kaksoiskotka ja leijona: Nikolai Valapaton muisto ja muita kirjoituksia. Suomentanut Marja Engman. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0772-5.
 • Heikkinen, Antero: Perinneyhteisöstä kansalaisyhteiskuntaan: Koulutuksen historia Suomessa esihistorialliselta ajalta itsenäisyyden aikaan. 2. painos (1. painos: Gaudeamus, 1983). Yliopistopaino, 1989. ISBN 951-570-046-9.
 • Helsti, Hilkka & Stark, Laura & Tuomaala, Saara (toim.): Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-862-8.
 • Häikiö, Martti: Historia ja väärät profeetat: Kirjoituksia Suomen historian kipupisteistä. Helsinki: Edita, 2003. ISBN 978-951-37-5436-5.
 • Jahnukainen, Iiro: Aatelikuva Suomen historiassa: Historiografinen vertailututkimus. Lisensiaatintyö: Tampereen yliopisto, historiatieteen laitos. Tampere: Iiro Jahnukainen, 2004.
 • Jakobson, Max: 20. vuosisadan tilinpäätös. 1, Väkivallan vuodet. Helsingissä: Otava, 1999 (4. painos 2003). ISBN 951-1-13369-1.
 • Jakobson, Max: 20. vuosisadan tilinpäätös. 2, Pelon ja toivon aika. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-16581-X.
 • Jalava, Marja: Kirjoitettu kansakunta: Sukupuoli, uskonto ja kansallinen historia 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa tietokirjallisuudessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. ISBN 978-952-222-417-0.
 • Jokisipilä, Markku: Aseveljiä vai liittolaisia? Suomi, Saksan liittosopimusvaatimukset ja Rytin-Ribbentropin-sopimus. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-609-9.
 • Jokisipilä, Markku & Niemi, Mari K. (toim.): Entäs jos... Lisää vaihtoehtoista Suomen historiaa. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7203-3.
 • Jutikkala, Eino (toim.): Suomen talous- ja sosiaalihistorian kehityslinjoja. Porvoo Helsinki: WSOY, 1968.
 • Kannisto, Päivi: Suolatut säkeet: Suomen ja suomalaisten diskursiivinen muotoutuminen 1600-luvulta Topeliukseen. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-947-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kantor, Dan & London-Zweig, Mindele & Muir, Simo (toim.): Lechaim! Kuvia Suomen juutalaisten historiasta. Helsinki: Helsingin juutalainen seurakunta, 2006. ISBN 952-92-0833-2.
 • Karimo, Aarno: Kumpujen yöstä: Suomalaisia vaiheita, tekoja ja oloja kivikaudesta nykyaikaan. Kuvittanut ja kirjoittanut Aarno Karimo. Taiteilijan ja hänen teoksensa esittelyn kirjoittanut Päiviö Tommila. Värikuvat valokuvannut Ä. Fethulla. 3. painos (2. painos, lyhennetty laitos ilmestynyt kolmena niteenä 1958–59). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11906-7.
 • Katajala, Kimmo (toim.): Manaajista maalaisaateliin: Tulkintoja toisesta historian, antropologian ja maantieteen välimaastossa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-862-X.
 • Kemiläinen, Aira & Hietala, Marjatta & Suvanto, Pekka (toim.): Mongoleja vai germaaneja? Rotuteorioiden suomalaiset. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1985. ISBN 951-9254-63-3.
 • Keskinen, Jarkko & Teräs, Kari (toim.): Luottamus, sosiaalinen pääoma, historia. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2008. ISBN 978-952-99637-4-4.
 • Keskisarja, Teemu: Vääpeli T:n tapaus ja muita kertomuksia suomalaisesta terrorista. Jyväskylä: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-623-8.
 • Kiuasmaa, Kyösti ym. (toim.): Yksilö ja yhteiskunnan muutos: Juhlakirja Viljo Rasilan täyttäessä 60 vuotta 22.1.1986. Tampere: Tampereen yliopisto, 1986. ISBN 951-44-1873-5.
 • Klinge, Matti: Bernadotten ja Leninin välissä: Tutkielmia kansallisista aiheista. Porvoo Helsinki: WSOY, 1975. ISBN 951-0-06881-0.
 • Klinge, Matti: Mesimarja, myytti, Mannerheim: Tutkielmia ja puheenvuoroja. Artikkelit julkaistu pääosin sanoma- ja aikakauslehdissä 1988–1993. Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-13300-4.
 • Klinge, Matti: Muinaisuutemme merivallat: Kuvitettu historiallinen luonnos. 2. korjailtu painos (1. painos 1983). Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-07858-5.
 • Komulainen, Arvo: Taistelu Ahvenanmaasta: Oolannin iäisyyskysymys. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6796-X.
 • Koskinen, Inkeri: Villi Suomen historia: Välimeren Väinämöisestä Äijäkupittaan pyramideihin. Helsinki: Tammi, 2015. ISBN 978-951-31-8392-9.
 • Krohn, Julius: Kertomuksia Suomen historiasta. 1, Pakanuuden aikakausi, I. Näköispainos. Alkuperäinen: Tampereella: Hagelberg, 1877. Helsinki: Salakirjat, 2008. ISBN 978-952-5774-02-3.
 • Kuisma, Markku: Rosvoparonien paluu: Raha ja valta Suomen historiassa. Helsinki: Siltala, 2010. ISBN 978-952-234-025-2.
 • Kullberg, Anssi (toim.): Suomi, terrorismi, Supo: Koira, joka ei haukkunut: Miksi ja miten Suomi on välttynyt terroristisen toiminnan leviämiseltä?. Pohjautuu Suojelupoliisin ja puolustusministeriön tutkimushankkeeseen. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-38577-7.
 • Laitila, Teuvo: Uskonto, isänmaa ja antisemitismi: Kiistely juutalaisista suomalaisessa julkisuudessa ennen talvisotaa. Helsinki: Arator, 2014. ISBN 978-952-9619-26-9.
 • Lipponen, Paavo: Järki voittaa: Suomalainen identiteetti globalisaation aikakaudella. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-20788-7.
 • Lod, Erkki: Suomalaisen ihmisen kehityksestä 1800-luvulta nykypäivään: Alamaisesta kansalaiseksi, käskijästä kohti kaveruutta. Helsinki: Edico, 2007. ISBN 978-952-5708-13-4.
 • Meri, Veijo: Pohjantähden alla: Kirjoituksia Suomen historiasta. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-16077-X.
 • Metsämäki, Mikko & Nisula, Petteri: Aktivistit: Suomalaisten kansalaisliikkeiden tarina. Kleio. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4587-2.
 • Mikkola, Kati: Tulevaisuutta vastaan: Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-149-0.
 • Mäkelä-Alitalo, Anneli: Vanhat käsialat: Avain Ruotsin ajan asiakirjoihin. Ilmestynyt aiemmin nimellä Käsialakirja Sukuseurojen keskusliiton kustantamana. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-660-9.
 • Mäkinen, Vesa: Suomen vanhat linnat. 4. painos (2. tarkistettu painos 1978). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2004. ISBN 951-0-23182-7.
 • Niemi, Mari K. & Pernaa, Ville (toim.): Entäs jos... Vaihtoehtoinen Suomen historia. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6892-3.
 • Nygård, Toivo: Erilaisten historiaa: Marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-091-3.
 • Ojanen, Eero & Jalonen, Olli: Kymmenen vuosituhatta: Kertomuksia suomalaisten historiasta. Jyväskylä: Atena, 1999. ISBN 951-796-175-8.
 • Orrman, Eljas & Pispala, Elisa: Suomen historian asiakirjalähteet. Julkaisija: Kansallisarkisto. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19284-8.
 • Paavilainen, Marko: Kun pääomilla oli mieli ja kieli: Suomalaiskansallinen kielinationalismi ja uusi kauppiaskunta maakaupan vapauttamisesta 1920-luvun alkuun. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Helsingin kauppiaitten yhdistys, 2005. ISBN 951-746-718-4.
 • Palmgren, Raoul: Suuri linja: Arwidssonista vallankumouksellisiin sosialisteihin: Kansallisia tutkimuksia. 2. painos (1. painos 1948). Helsinki: Kansankulttuuri, 1976. ISBN 951-615-125-6.
 • Palonen, Kari: Aatevirtauksia Suomessa Snellmanista nykyaikaan. Helsinki: Opintotoiminnan keskusliitto, 1975. ISBN 951-9195-04-1.
 • Peltonen, Matti: Viinapäästä kolerakauhuun: Kirjoituksia sosiaalihistoriasta. Helsinki: Hanki ja jää, 1988. ISBN 951-8916-01-2.
 • Peltonen, Matti (toim.): Suomen maatalouden historia. 2, Kasvun ja kriisien aika 1870-luvulta 1950-luvulle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-482-7.
 • Pesonen, Miia & Harri Westermarck: Suomen kansa – mistä ja mikä?. Studia generalia syksy 2003. Helsinki: Helsingin yliopisto, vapaan sivistystyön toimikunta, 2004. ISBN 952-10-1762-7.
 • Pihkala, Erkki ym. (toim.): Itämaasta itsenäisyyteen: Suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden vaikea suhde. Helsinki: Suomalaisuuden liitto, 2010. ISBN 978-951-96348-8-3.
 • Poutanen, Pirjo & Kortesuo, Katleena (toim.): Hämeen linna. 2. muutettu painos. Espoo: Inspiro Consulting oy, 2007. ISBN 978-952-92-1677-2.
 • Pulkkinen, Tuija & Sorainen, Antu (toim.): Siveellisyydestä seksuaalisuuteen: Poliittisen käsitteen historia. Historiallinen arkisto 133. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-276-3.
 • Rahikainen, Marjatta (toim.): Suuri muutos: Suomalaisen yhteiskunnan kehityspiirteitä. Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1992. ISBN 951-45-6070-1.
 • Rahikainen, Marjatta (toim.): Matkoja moderniin: Lähikuvia suomalaisten elämästä. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1996. ISBN 951-710-046-9.
 • Rasila, Viljo & Jutikkala, Eino & Mäkelä-Alitalo, Anneli ym. (toim.): Suomen maatalouden historia. 1, Perinteisen maatalouden aika esihistoriasta 1870-luvulle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-481-9.
 • Raunio, Ilkka: Adlercreutzeista Österbladheihin: Suomen säätyläistön historiaa. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1742-1.
 • Siperiasta siirtoväkeen : murrosaikoja ja käännekohtia Suomen historiassa / toimittanut Heikki Roiko-Jokela
 • Rusi, Alpo: Etupiirin ote: Suomen valtapeli Euroopan rajalla 1700–2014. Helsinki: Gummerus, 2014. ISBN 978-951-20-9715-9.
 • Salminen, Timo: Aatteen tiede: Suomalais-ugrilainen seura 1883–2008. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-013-4.
 • Usko, touhu, rakkaus : ajatusmuotojen arkeologiaa Suomessa / Kimmo Sarje.
 • Sihvo, Hannes (toim.): Toisten Suomi: Mitä meistä kerrotaan maailmalla. Jyväskylä: Atena, 2001 (1. painos 1995). ISBN 951-796-241-X.
 • Suhonen, V.-P. (toim.): Suomalaiset linnoitukset 1720-luvulta 1850-luvulle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-951-616-221-1.
 • Suomalaisuuden juhlakirja. Helsinki: Suomalaisuuden liitto: EstoPress, 1997. ISBN 952-9799-03-9.
 • Tiainen, Jorma & Nummela, Ilkka (toim.): Historiaa tutkimaan. Jyväskylä: Atena, 1996. ISBN 951-796-017-4.
 • Tommila, Päiviö: Suomen historiankirjoitus: Tutkimuksen historia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15304-4.
 • Tommila, Päiviö (päätoim.): Herää Suomi: Suomalaisuusliikkeen historia. Kuopio: Kustannuskiila, 1989. ISBN 951-657-280-4.
 • Torvinen, Taimi: Kadimah: Suomen juutalaisten historia. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10951-0.
 • Utrio, Kaari: Kalevan tyttäret: Suomen naisen tarina. Helsinki: Tammi, 1986. ISBN 951-30-6630-4.
 • Uola, Mikko: AKS:n tie: Akateeminen Karjala-Seura isänmaan ja heimoaatteen asialla. Helsinki: Minerva, 2011. ISBN 978-952-492-532-7.
 • Vilkko, Marjo: Suomi on ruotsalainen. Pohjautuu samannimiseen tv-sarjaan. Helsinki: Schildts & Söderströms, 2014. ISBN 978-951-52-3419-3.
 • Vilkko, Marjo: Suomi on venäläinen. Pohjautuu samannimiseen tv-sarjaan. Helsinki: Schildts & Söderströms, 2015. ISBN 978-951-52-3674-6.
 • Vilkuna, Kustaa H. J.: Katse menneisyyden ihmiseen: Valta ja aineettomat elinolot 1500–1850. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-204-6.
 • Vihavainen, Timo (toim.): Venäjän kahdet kasvot: Venäjä-kuva suomalaisen identiteetin rakennuskivenä. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-3954-6.
 • Fennomanian perilliset : poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka / Matti Virtanen.
 • Ylikangas, Heikki: Väkivallasta sanan valtaan: Suomalaista menneisyyttä keskiajalta nykypäiviin. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23456-7.

Yleisesitykset[muokkaa]

 • Itälä, Jaakko (päätoim.): Suomalaisten tarina. 1, Heräämisen aika. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993. ISBN 951-26-3830-4.
 • Javanainen, Juha: Suomen historian alkeiskäsikirja: Esihistoriasta uuden ajan alkuun: Yhteiskunnallisten olojen kuvausta halki vuosisatojen poliittinen historia poislukien. Tampere: MC-pilot, 2000. ISBN 952-5452-40-9.
 • Juva, Einar W. & Juva, Mikko: Suomen kansan historia. 1, Esihistoria ja keskiaika. Helsinki: Otava, 1964.
 • Juva, Einar W. & Juva, Mikko: Suomen kansan historia. 2, Uskonpuhdistuksen aika ja suurvallan synty. Helsinki: Otava, 1965.
 • Klinge, Matti: Lyhyt Suomen historia. Uudistettu laitos teoksesta Suomi Euroopassa. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-24946-7.
 • Löytönen, Markku & Kolbe, Laura (toim.): Suomi: Maa, kansa, kulttuurit. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-041-4.
 • Meinander, Henrik: Suomen historia: Linjat, rakenteet, käännekohdat. (Finlands historia: Linjer, strukturer, vändpunkter, 2006.) Suomentanut Paula Autio. Helsinki: WSOY, 2006 (3. tarkistettu painos 2007). ISBN 951-0-30809-9.
 • Tarkka, Jukka ym. (toim.): Suomi 75: Itsenäisen Suomen historia. 1, Rajamaasta tasavallaksi. Teos on Weilin + Göösin aikaisemmin ilmestyneen Suomen historian 5., 6., 7. ja 8. osien pohjalta uudistettu ja täydennetty. Espoo: Weilin + Göös, 1991 (5. painos 1993). ISBN 951-35-5158-X.
 • Vahtola, Jouko: Suomen historia: Jääkaudesta Euroopan unioniin. Helsingissä: Otava, 2003 (4. painos 2005). ISBN 951-1-17397-9.
 • Virrankoski, Pentti: Suomen historia. Ensimmäinen osa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-341-3.
 • Virrankoski, Pentti: Suomen historia. Toinen osa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-342-1.
 • Zetterberg, Seppo (toim.): Suomen historian pikkujättiläinen. Uudistettu laitos. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27365-1.
 • Zetterberg, Seppo & Tiitta, Allan (toim.): Suomi kautta aikojen. Helsingissä: Otava, 1992. ISBN 951-1-11078-0.

Ruotsin aika[muokkaa]

 • Katajala, Kimmo: Suomalainen kapina: Talonpoikaislevottomuudet ja poliittisen kulttuurin muutos Ruotsin ajalla (n. 1150–1800). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-306-5.
 • Meri, Veijo: Maassa taivaan saranat: Suomalaisten historia vuoteen 1814. Helsingissä: Otava, 1993 (uusi painos 2008). ISBN 951-1-12927-9.
 • Nuorteva, Jussi: Suomalaisten ulkomainen opinkäynti ennen Turun akatemian perustamista 1640. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1997. ISBN 951-710-064-7.

1900-luku[muokkaa]

 • Haavikko, Paavo: Kansakunnan linja. Laajennettu laitos. Kansialanimeke: Kommentteja erään tuntemattoman kansan tuntemattomaan historiaan 1904–1990. Edellinen laitos ilmestynyt 1977 Otavan kustantamana nimellä: Kansakunnan linja: Kommentteja erään tuntemattoman kansan tuntemattomaan historiaan 1904–1975. Helsingissä: Art House, 1990. ISBN 951-884-048-2.
 • Historian unohtamat : suomalaiset vapaaehtoiset Venäjän armeijassa 1. maailmansodassa 1914-1918 / Tuomas Hoppu.
 • Rusi, Alpo: Tiitisen lista: Stasin vakoilu Suomessa 1960–1989. Helsinki: Gummerus, 2011. ISBN 978-951-20-8607-8.

Aikalaisdokumentit[muokkaa]

 • Juslenius, Daniel: Suomalaisten puolustus. (Vindiciae Fennorum, 1703.) Suomentanut ja johdannon kirjoittanut Juhani Sarsila. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. ISBN 951-717-832-8.
 • Juva, Mikko & Niitemaa, Vilho & Tommila, Päiviö (toim.): Suomen historian dokumentteja 1. Helsinki: Otava, 1968.
 • Juva, Mikko & Niitemaa, Vilho & Tommila, Päiviö (toim.): Suomen historian dokumentteja 2. Helsinki: Otava, 1970.
 • Linna, Martti (toim.): Suomen varhaiskeskiajan lähteitä. Lohja: Historian ystäväin liitto, 1989. ISBN 951-96006-1-2.
 • Messenius, Johannes: Suomen, Liivinmaan ja Kuurinmaan vaiheita, sekä tuntemattoman tekijän Suomen kronikka. (Alkuteokset: Ex Johannis Messenii Scondia illustrata, tomus X, seu Chronologia de rebus Venedarum Borealium, ad Scondiam jure pertinentium, scilicet Finnonum, Livonum, et Curlandorum, ab ipso fermè orbis diluvio, ad annum Christi MDCXXVIII gestis, 1636. Chronicon Finlandiae.) Suomentaneet Martti Linna, Jorma Lagerstedt, Erkki Palmén. Julkaisija Historian ystäväin liitto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-495-0.
 • Messenius, Johannes: Suomen riimikronikka. (Finlands rimkrönika.) Toimittaneet ja suomentaneet Harry Lönnroth ja Martti Linna. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-476-2.
 • Olaus Magnus: Pohjoisten kansojen historia: Suomea koskevat kuvaukset. (Historia de gentibus septentrionalibus, 1555.) Suomentanut Kaarle Hirvonen. Esipuheen ja selitykset laatinut Kustaa Vilkuna. Helsinki: Otava, 1973. ISBN 51-1-01184-7.
 • Olaus Magnus: Suomalaiset Pohjoisten kansojen historiassa. Osa 1. (Historia de gentibus septentrionalibus, 1555.) Päätoimittaja: Kai Linnilä. Helsinki: Somero: Tammi: Amanita, 2002. ISBN 951-31-2637-4.
 • Olaus Magnus: Suomalaiset Pohjoisten kansojen historiassa. Osa 2. (Historia de gentibus septentrionalibus, 1555.) Päätoimittaja: Kai Linnilä. Helsinki: Somero: Tammi: Amanita, 2002. ISBN 951-31-2638-2.
 • Topelius, Zacharias: Vanha kaunis Suomi. (Finland framstäldt i teckningar, 1845–1852.) Suomentanut Aarne Valpola. Hämeenlinna: Karisto, 1978 (7. painos 2000). ISBN 951-23-1230-1.

Kulttuurihistoria[muokkaa]

 • Haataja, Lauri & Kallio, Veikko: Suomalainen sisu. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19598-7.
 • Halonen, Tero & Aro, Laura (toim.): Suomalaisten symbolit. Jyväskylä: Atena, 2005. ISBN 951-796-394-7.
 • Hartikainen, Esko & Harinen, Päivi & Hurmalainen, Leila (toim.): Opinpaikat: Elämänkulkuja sivistyskansan elämäkerrassa. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2007. ISBN 978-951-9140-38-4.
 • Häggman, Kai (päätoim.): Suomalaisen arjen historia. 1, Savupirttien Suomi. Helsinki: Weilin + Göös, 2006. ISBN 951-0-29295-8.
 • Hämäläinen-Forslund, Pirjo: Maammon marjat: Entisaikain lasten elämää. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14619-6.
 • Häyrynen, Maunu: Kuvitettu maa: Suomen kansallisten maisemakuvastojen rakentuminen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-304-9.
 • Kajanto, Iiro: Latina, kreikka ja klassinen humanismi Suomessa keskiajalta vuoteen 1828. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-201-8.
 • Klinge, Matti: Suomen sinivalkoiset värit: Kansallisten ja muidenkin symbolien vaiheista ja merkityksestä. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15314-5.
 • Kolbe, Laura (päätoim.): Suomen kulttuurihistoria: 1, Taivas ja maa. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-1842-8.
 • Kolbe, Laura (päätoim.): Suomen kulttuurihistoria: 2, Tunne ja tieto. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-1843-6.
 • Kolbe, Laura (päätoim.): Suomen kulttuurihistoria: 3, Oma maa ja maailma. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-1844-4.
 • Kolbe, Laura (päätoim.): Suomen kulttuurihistoria: 4, Koti, kylä, kaupunki. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-1845-2.
 • Kolbe, Laura (päätoim.): Suomen kulttuurihistoria: 5, Viisisataa pienoiselämäkertaa: Hakemisto. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-1846-0.
 • Lahtinen, Tuomo: Polttohautaus Suomessa: Aatehistoria ja kehitys. Turku: Åbo akademi, 1989. ISBN 951-649-571-0.
 • Lehtonen, Tuomas M. S.: Suomi, outo, pohjoinen maa? Näkökulmia Euroopan äären historiaan ja kulttuuriin. Jyväskylä: PS-kustannus, 1999. ISBN 952-451-001-4.
 • Lounema, Risto: Suomen kansan pyhät paikat. Helsinki: Yhtyneet kuvalehdet, 2003. ISBN 952-5257-57-6.
 • Mäkikalli, Maija & Mäkinen, Katriina & Oinonen, Paavo (toim.): Suomalaisten kulttuurihistoriaa: Opiskeluopas. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, Kulttuurihistoria. Turku: Täydennyskoulutuskeskus, Turun yliopisto, 1998.
 • Närhinen, Salla & Tiitta, Allan (toim.): Maamme-laulusta joulukuun kuudenteen. Pohjautuu Suomen symbolit -luentosarjaan. Topelius-seuran julkaisuja 2. Helsinki: Topelius-seura, 2006. ISBN 952-91-9936-8.
 • Reitala, Aimo: Suomi-neito: Suomen kuvallisen henkilöitymän vaiheet. Helsingissä: Otava, 1983. ISBN 951-1-07430-X.
 • Suolahti, Gunnar: Vuosisatain takaa: Kulttuurihistoriallisia kuvauksia 1500-1800-luvuilta. Toimittanut Matti Klinge. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-751-8.
 • Topelius, Zacharias: Maisemia Suomesta. Z. Topeliuksen ja hänen taiteilija-aikalaistensa kuvateoksen uudelleen toimittaneet Matti Klinge ja Aimo Reitala. Kuvat Finland framstäldt i teckningar -teoksen (1845–1852) väritetystä laitoksesta. Helsingissä: Otava, 1987 (2. painos 1995). ISBN 951-1-09356-8.
 • Varpio, Yrjö: Pohjantähden maa: Johdatusta Suomen kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Tampere: Tampere University Press, 1999. ISBN 951-44-4477-9.
 • Vesterinen, Ilmari & Lönnqvist, Bo (toim.): Pandoran lipas: Virvatulia esineiden maailmasta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-319-7.
 • Volanen, Risto: Ihmisyyden paluu: Kohti modernin reformaatiota. Esipuhe ja toimitustyö: Seppo Niemelä. Helsinki: Maahenki, 2008. ISBN 978-952-5652-54-3.

92.02 Kartat. Kartastot[muokkaa]

 • Haapala, Pertti (päätoim.): Suomen historian kartasto. Helsinki: Karttakeskus, 2007. ISBN 978-951-593-029-3.
 • Rantatupa, Heikki & Rautiainen, Matti & Jokinen, Jukka: Atlas: Suomen historia. Iisalmi: IS-Vet, 2006. ISBN 952-5312-80-1.
 • Westerholm, John & Raento, Pauliina (toim.): Suomen kartasto 1999. 6. laitos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY: Suomen maantieteellinen seura, 1999. ISBN 951-0-22480-4.

92.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Laine, Vuokko & Isoviita, Matti: Suomalaisen kulttuurin opas. Helsinki: Tammi, 1999. ISBN 951-31-1546-1.

92.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Ahtiainen, Marketta ym.: Suomen historian aikakirja: Suomen historian käännekohtia. 8. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2005 (10. painos 2007). ISBN 978-951-37-4331-4.
 • Aromaa, Vuokko ym.: Suomen varhaishistorian aikakirja: Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan. Helsinki: Edita, 2004 (4. painos 2007). ISBN 951-37-3569-9.
 • Heikkonen, Esko & Ojakoski, Matti & Väisänen, Jaakko: Muutosten maailma. 5, Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan. Lukion historia. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-30652-5.
 • Vilkuna, Kustaa H. J. ym.: Suomi kuningaskunnassa: Suomi ennen vuotta 1809. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27196-9.

92.1 Esi- ja varhaishistoria[muokkaa]

 • Suomen muinaislinnat / kertonut ja kuvannut Hjalmar Appelgren.
 • Arponen, Aki: Inarin hautuumaasaaret. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A, no 16. Vantaa: Metsähallitus, luonnonsuojelu, 1993. ISBN 951-47-8612-2.
 • Aspelin, J. R.: Muinaisjäännöksiä Suomen suvun asumus-aloilta. Näköispainos. Alkuteokset julkaistu viitenä vihkona: Helsinki: G. W. Edlund, 1877–1884. Järjestänyt ja valtionavulla julkaissut J. R. Aspelin. Originaalista kuvannut C. Nummelin ja Hjalmar Appelgren. Puulle piirtänyt E. Jacobson. Ranskaksi kääntänyt G. Biaudet. Helsinki: Salakirjat, 2014. ISBN 978-952-5774-75-7.
 • Blomstedt, Yrjö ym. (toim.): Suomen historia. 1, Kivikausi, pronssikausi ja rautakauden alku, keski- ja myöhäisrautakausi. Espoo: Weilin + Göös, 1984 (4. painos 1989). ISBN 951-35-2490-6.
 • Grünthal, Riho (toim.): Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-332-4.
 • Haavio, Martti: Bjarmien vallan kukoistus ja tuho. Historiaa ja runoutta. Runot suomentanut Aale Tynni. Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Huurre, Matti: 9000 vuotta Suomen esihistoriaa. 5. uudistettu painos. Helsingissä: Otava, 1995 (9. painos 2005). ISBN 951-1-13753-0.
 • Huurre, Matti: Kivikauden Suomi: Sakari Pälsin, Aarne Äyräpään ja Ville Luhon muistolle. Helsingissä: Otava, 1998 (2. painos 2001). ISBN 951-1-15186-X.
 • Häkkinen, Kaisa: Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-855-7.
 • Haggrén, Georg ym.: Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle. Helsinki: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-952-495-363-4.
 • Julku, Kyösti (toim.): Itämerensuomi – eurooppalainen maa. Jyväskylä: Oulu: Atena: Societas historiae Fenno-ugricae, 1997 (2. tarkistettu painos 1999). ISBN 951-796-093-X.
 • Kentältä poimittua: Kirjoitelmia arkeologian alalta. Toimittajat: Matti Huurre ym. Helsinki: Museovirasto, 1992. ISBN 951-9075-51-8.
 • Kentältä poimittua: Kirjoitelmia arkeologian alalta 2. Toimittajat: Helena Ranta, Jukka Moisanen, Petri Halinen. Museovirasto, arkeologian osasto, julkaisu n:o 4. Helsinki: Museovirasto, 1994. ISBN 951-9075-74-7.
 • Kentältä poimittua: Kirjoitelmia arkeologian alalta 3. Toimittaja: Helena Ranta. Helsinki: Museovirasto, 1996. ISBN 951-616-005-0.
 • Kentältä poimittua: Kirjoitelmia arkeologian alalta 4. Toimittaja: Helena Ranta. Helsinki: Museovirasto, 1998. ISBN 951-616-036-0.
 • Kentältä poimittua: Kirjoitelmia arkeologian alalta 6. Toimittaja: Helena Ranta. Helsinki: Museovirasto, 2005. ISBN 951-616-124-3.
 • Kivikoski, Ella: Suomen historia. 1, Suomen esihistoria. Laadittu professori Jalmari Jaakkolan johdolla. Porvoo: WSOY, 1961.
 • Kivikoski, Ella: Suomen kiinteät muinaisjäännökset. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1966.
 • Kivikoski, Ella: Suomen rautakauden kuvasto 1. Porvoo: WSOY, 1947.
 • Kivikoski, Ella: Suomen rautakauden kuvasto 2. Porvoo: WSOY, 1951.
 • Kolbe, Laura (päätoim.): Suomen kulttuurihistoria. 1, Taivas ja maa. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-1842-8.
 • Korosuo, Osmo: Suomen synty: Omaa ja vierasta kansamme vaiheissa. Lahti: Lahden seudun eteläpohojalaaset, 1995. ISBN 952-90-6581-7.
 • Krohn, Julius: Kertomuksia Suomen historiasta. 1, Pakanuuden aikakausi, I. Näköispainos. Alkuperäinen: Tampereella: Hagelberg, 1877. Helsinki: Salakirjat, 2008. ISBN 978-952-5774-02-3.
 • Lehtinen, Leena: Opas Etelä-Savon esihistoriaan. Savonlinna: Savonlinnan maakuntamuseo, 1989. ISBN 951-95391-0-7.
 • Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa & Wahlqvist, Sirpa (toim.): Viikinkejä Eurassa? Pohjoismaisia näkökulmia Suomen esihistoriaan. Euran arkeologiset kokoukset 1989, 1994, 2000. Eura: Euran muinaispukutoimikunta, 2001. ISBN 952-91-3561-0.
 • Luoto, Jukka: Liedon Vanhanlinnan mäkilinna. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 87. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1984. ISBN 951-9056-65-3.
 • Matinolli, Veikko: Suomen kuppikivet. 1, Länsirannikko ja Pirkanmaa. Helsinki: Books on Demand, 2012. ISBN 978-952-286-409-3.
 • Niukkanen, Marianna: Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset: Tunnistaminen ja suojelu. Helsinki: Museovirasto, rakennushistorian osasto, 2009. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Ojanen, Eero: Suomen muinaisjäännöksiä. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-12039-5.
 • Suomen kalliomaalaukset : bongarin käsikirja / Jukka Parkkinen ja Tuija Wetterstrand ;
 • Pesonen, Petro & Mökkönen, Teemu: Arkeologipäivät 2004: Muinaisjäännösten suojelun ja tutkimuksen yhteensovittaminen, uutta rautakauden tutkimuksessa. Arkeologipäivät 15.–16.4.2004 Oriveden opistolla. Helsinki: Suomen arkeologinen seura, 2005. ISBN 951-98021-3-4.
 • Pihlman, Sirkku: Kansainvaellus- ja varhaismerovinkiajan aseet Suomessa: Typologia, kronologia ja aseet ryhmästrategioissa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1990. ISBN 951-9056-95-5.
 • Poutiainen, Hannu (toim.): Hirviveneestä hullukaaliin: Muinaisuskomukset arkeologisen aineiston tulkinnassa. Lahti: Päijät-Hämeen tutkimusseura, 2009.
 • Purhonen, Paula: Elämää kivikauden Suomessa. 31 s. Helsinki: Museovirasto, 2006. ISBN 951-616-156-1.
 • Purhonen, Paula: Lapinraunioita ja hiidenkiukaita: Kansallismuseossa 17.10.1991 pidetyn ”Epämääräisiä kiviröykkiöitä” koskevan seminaarin alustukset. Museovirasto, arkeologian osasto, julkaisu n:o 3. Helsinki: Museovirasto, 1993. ISBN 951-9075-62-3.
 • Purhonen, Paula: Kristinuskon saapumisesta Suomeen: Uskontoarkeologinen tutkimus. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1998. ISBN 951-9057-31-5.
 • Rinne, Juhani: Suomen keskiaikaiset mäkilinnat 1: Myöhäisesihistorialliset ja niihin palautuvat keskiaikaiset linnat. Väitöskirja. Helsinki: Tekijä, 1914.
 • Saksa, Aleksandr: Rautakautinen Karjala: Muinais-Karjalan asutuksen synty ja varhaiskehitys. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuu: Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 1998. ISBN 951-708-602-4.
 • Salo, Unto: Risti ja rauta: Kristilliset kuvat, symbolit ja ornamentit Suomen rautakauden löydöissä: Kristinuskon esineellistä kulttuurihistoriaa ennen kirjoitetun sanan aikaa. Julkaisu on ilmestynyt artikkelina Pyhän Henrikin muisto -seminaarijulkaisussa Satakunta. Helsinki: Emil Cedercreutzin säätiö, 2005. ISBN 951-96550-4-2.
 • Salo, Unto: Kalan pyynnistä karjan hoitoon: Pyyntikulttuurista viljelevän talouden alkuun. Loimaa: Suomen maatalousmuseo Sarka, 2005. ISBN 952-99569-1-6.
 • Salo, Unto: Ajan ammoisen oloista: Satakunnan ja naapurimaakuntien esihistoriaa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-000-4.
 • Suomen väestön esihistorialliset juuret. Kansialanimeke: Tvärminnen symposiumi 17.–19.1.1980. Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, 1984. ISBN 951-653-124-5.
 • Takala, Hannu: Arkeologian harrastajan opas. Helsinki: Kirjayhtymä, 1992. ISBN 951-26-3733-2.
 • Tiitinen, Teija (vastaava toim.): Hiidenkiuas ja tulikukka: Opas arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoon. Helsinki: Museovirasto, muinaisjäännösten hoitoyksikkö, 1999. ISBN 951-616-052-2.
 • Viita, Pentti: Viikinkiaika Kalevalan kertomana. Helsinki: Etelän kirja: BSV-kirja, 2005. ISBN 952-5575-05-5.
 • Vilkuna, Kustaa: Kainuu-Kvenland: Missä ja mikä?. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1957.
 • Ylimaunu, Timo: Kvenland 1000: Perämeren rannikon ihminen rautakaudella. Kemi: Kemin taidemuseo, 1995. ISBN 952-90-6728-3.

Kalliomaalaukset[muokkaa]

 • Kivikäs, Pekka: Kalliomaalaukset: Muinainen kuva-arkisto. Jyväskylä: Atena, 1995. ISBN 951-9362-81-9.
 • Kivikäs, Pekka: Kalliomaalausten kuvamaailma. Jyväskylä: Atena, 1997. ISBN 951-796-036-0.
 • Kivikäs, Pekka: Kallio, maisema ja kalliomaalaus. Jyväskylä: Minerva, 2005. ISBN 952-5478-61-0.
 • Pentikäinen, Juha & Miettinen, Timo: Pyhän merkkejä kivessä. 2. uudistettu painos. Helsinki: Etnika, 2006. ISBN 951-97889-8-0.

92.103 Hakuteokset[muokkaa]

 • Purhonen, Paula (vastaava toim.): Maiseman muisti: Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännokset. Helsinki: Museovirasto, 2001. ISBN 951-616-071-9.

92.10363 Näyttelyt[muokkaa]

 • Eränkö, Liisi & Tiitinen, Teija & Vanhatalo, Simo: Rautakausi Suomessa. 48 s. Kirja syntyi Tiedekeskus Heurekan Rautakausi-näyttelyyn vuonna 1990. Helsinki: Otava, 1990. ISBN 951-1-11254-6.

92.10365 Kokoukset[muokkaa]

 • Julku, Kyösti (toim.): Suomen varhaishistoria: Tornion kongressi 14.–16.6.1991: Esitelmät, referaatit. Toimituskunta: Pentti Koivunen, Markku Mäkivuoti, Jouko Vahtola. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 1992. ISBN 951-96174-6-9.
 • Mökkönen, Teemu & Seppälä, Sirkka-Liisa (toim.): Arkeologipäivät 2008: Sosiaaliarkeologiaa: Yhteisöt arkeologisen aineiston taustalla & tutkimushistorian painolasti. Helsinki: Suomen arkeologinen seura, 2009. ISBN 978-951-98021-7-6.

92.1063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Eränkö, Liisi & Tiitinen, Teija & Vanhatalo, Simo: Rautakausi Suomessa. Kirja syntyi Tiedekeskus Heurekan Rautakausi-näyttelyyn vuonna 1990. Toimitus: Kati Tyystjärvi. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-11254-6.

92.2 Keskiaika[muokkaa]

 • Gardberg, C. J. & Welin, P. O.: Suomen keskiaikaiset linnat. (Finlands medeltida borgar, 1993.) Suomentanut Irma Savolainen. Helsingissä: Otava, 1993 (4. painos 2003). ISBN 951-1-11992-3.
 • Heikkilä, Tuomas: Piirtoja ja kirjaimia: Kirjoittamisen kulttuurihistoriaa keskiajalla. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-065-3.
 • Heikkilä, Tuomas (toim.): Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-223-7.
 • Kallioinen, Mika: Kirkon ja kruunun välissä: Suomalaiset ja keskiaika. Kleio-sarja. Helsinki: Edita, 2001. ISBN 951-37-3374-2.
 • Kari, Risto: Suomalaisten keskiaika: Myytit ja todellisuus. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28321-5.
 • Saksa, Aleksandr: Rautakautinen Karjala: Muinais-Karjalan asutuksen synty ja varhaiskehitys. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuu: Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 1998. ISBN 951-708-602-4.

92.3 Uskonpuhdistuksen aika[muokkaa]

 • Gardberg, C. J.: Turun linnan kolme Katarinaa. (Tre Katarinor på Åbo slott, 1985.) Suomennos: Irma Savolainen. 6. painos (1. painos 1986). Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-08575-1.
 • Haavikko, Paavo: Nuijasota: Sisällissodan vuodet 1596–1599. Helsinki: Art House, 1996. ISBN 951-884-206-X.
 • Ylikangas, Heikki: Nuijasota. 3. ajanmukaistettu painos. Helsingissä: Otava, 1996 (6. painos 2005). ISBN 951-1-14253-4.

92.3063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Kolme Katariinaa: Renessanssin nainen Turun Linnassa. Näyttely: Turun kaupungin historiallinen museo 20.4.2001–8.1.2002, Hämeen linnassa 7.3.–23.12.2002. Turun maakuntamuseo, Näyttelyesite 29. Turku: Turun maakuntamuseo, 2001. ISBN 951-595-067-8.

92.4 Ruotsin suurvalta-aika[muokkaa]

 • Eilola, Jari: Rajapinnoilla: Sallitun ja kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuoliskon noituus- ja taikuustapauksissa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-550-5.
 • Heikkinen, Antero: Paholaisen liittolaiset: Noita- ja magiakäsityksiä ja -oikeudenkäyntejä Suomessa 1600-luvun jälkipuoliskolla (n. 1640–1712). Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1969.
 • Juslenius, Daniel: Suomen onnettomuus. (De miseriis Fennorum, 1715.) Suomennos, johdanto ja jälkisanat: Juhani Sarsila. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2004. ISBN 952-5503-05-4.
 • Katajala, Kimmo: Suurvallan rajalla: Ihmisiä Ruotsin ajan Karjalassa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-698-6.
 • Jumalan vihan ruoska : suuri nälänhätä Suomessa 1695-1697 / Mirkka Lappalainen.
 • Lehtinen, Erkki: Hallituksen yhtenäistämispolitiikka Suomessa 1600-luvulla (1600–n. 1680). Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1961.
 • Lehtinen, Erkki: Suomen varhaishistorian ja ristiretkikauden kuvasta uskonpuhdistus- ja suurvalta-aikana. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1968.
 • Tarkiainen, Kari: Se vanha vainooja. Käsitykset itäisestä naapurista Iivana Julmasta Pietari Suureen. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1986. ISBN 951-9254-74-9.
 • Vilkuna, Kustaa H. J.: Viha: Perikato, katkeruus ja kertomus isostavihasta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-784-2.

92.5 Vapauden aika ja kustavilainen aika[muokkaa]

 • Kaukiainen, Yrjö: Rantarosvojen saaristo: Itäinen Suomenlahti 1700-luvulla. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-735-4.
 • Klinge, Matti: Napoleonin varjo: Euroopan ja Suomen murros 1795–1815. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23238-4.
 • Koskimies, Rafael: Porthanin aika: Tutkielmia ja kuvauksia. Suomen kulttuurihistorian ääriviivoja. Helsinki: Otava, 1956.
 • Valistus ja kansallinen identiteetti : aatehistoriallinen tutkimus 1700-luvun Pohjolasta / Juha Manninen.
 • Suolahti, Gunnar: Elämää Suomessa 1700-luvulla. 2. painos (1. painos 1925). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-661-9.

92.502 Kartat. Kartastot[muokkaa]

 • Kuninkaallinen merikartasto 1791–1796. C. N. af Klerckerin johtama kartoitustyö Suomenlahdella. Toimittaneet Erkki-Sakari Harju ja Heikki Tiilikainen. Helsinki: AtlasArt, 2009. ISBN 978-952-5671-18-6.

92.6 Autonomian aika[muokkaa]

 • Alapuro, Risto ym. (toim.): Kansa liikkeessä. Helsinki: Kirjayhtymä, 1987 (2. painos 1989). ISBN 951-26-2837-6.
 • Baranovski, S. I.: Suuriruhtinaanmaa Suomi. (Živopisnaja Rossija: Velikoje knjažestvo Finljandskoje.) Suomentanut ja toimittanut Marja Itkonen-Kaila. Esipuhe: Rainer Knapas. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 953. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-502-5.
 • Engman, Max: Pitkät jäähyväiset: Suomi Ruotsin ja Venäjän välissä vuoden 1809 jälkeen. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-34880-2.
 • Haapala, Pertti: Tehtaan valossa: Teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereella 1820–1920. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Historiallisia tutkimuksia 133. Tampere: Helsinki: Vastapaino: Suomen historiallinen seura, 1986. ISBN 951-9066-17-9.
 • Haapala, Pertti ym. (toim.): Talous, valta ja valtio: Tutkimuksia 1800-luvun Suomesta. 2. uudistettu painos (5. painos 1999). Tampere: Vastapaino, 1992. ISBN 951-9066-53-5.
 • Haapala, Pertti ym. (toim.): Kansa kaikkivaltias: Suurlakko Suomessa 1905. Helsinki: Teos, 2008. ISBN 978-951-851-167-3.
 • Haavikko, Paavo: Suuri keinottelu: Pariisin maailmannäyttelystä Tarton rauhaan. Helsinki: Art House, 1997. ISBN 951-884-212-4.
 • Häkkinen, Antti ym.: Kun halla nälän tuskan toi: Miten suomalaiset kokivat 1860-luvun nälkävuodet. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-16738-X.
 • Itälä, Jaakko (päätoim.): Suomalaisten tarina. 1, Heräämisen aika. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993. ISBN 951-26-3830-4.
 • Jalava, Marja: Minä ja maailmanhenki: Moderni subjekti kristillis-idealistisessa kansallisajattelussa ja Rolf Lagerborgin kulttuuriradikalismissa n. 1800–1914. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Bibliotheca historica 98. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-758-3.
 • Jussila, Osmo: Maakunnasta valtioksi: Suomen valtion synty. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14747-8.
 • Jussila, Osmo: Suomen suuriruhtinaskunta: 1809-1917. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29500-0.
 • Jussila, Osmo & Hentilä, Seppo & Nevakivi, Jukka: Suomen poliittinen historia 1809–2009. 6. uudistettu painos. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2009. ISBN 978-951-0-33241-2.
 • Klinge, Matti: Senaatintorin sanoma: Tutkielmia suuriruhtinaskunnan ajalta. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-09060-7.
 • Klinge, Matti: Kansalaismielen synty: Suomen ylioppilaiden aatteet ja järjestäytyminen ilmentämässä yleisen mielipiteen ja kansalaistietoisuuden kehittymistä v. 1853–1871. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tekijä, 1967.
 • Klinge, Matti: Senaatintorin sanoma: Tutkielmia suuriruhtinaskunnan ajalta. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-09060-7.
 • Klinge, Matti: Keisarin Suomi. (Kejsartiden.) Suomennos: Marketta Klinge. Espoo: Schildt, 1997. ISBN 951-50-0682-1.
 • Klinge, Matti: Kaukana ja kotona. (Krig, kvinnor, konst.) Suomennos: Marketta Klinge. Espoo: Schildt, 1997. ISBN 951-50-0874-3.
 • Klinge, Matti: Idylli ja uhka: Topeliuksen aatteita ja politiikkaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22952-0.
 • Klinge, Matti: Poliittinen Runeberg. Käsikirjoituksesta suomentanut Marketta Klinge. Runebergin runot ja Homeros-sitaatit suomentanut Otto Manninen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29086-6.
 • Klinge, Matti: Napoleonin varjo: Euroopan ja Suomen murros 1795–1815. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23238-4.
 • Klinge, Matti: Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys: Historiankirjoitus ja historiakulttuuri keisariaikana. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-208-4.
 • Laine, Jermu: Mistä on vaiettava... siitä on huudettava: Kansanvallan ironinen riemuvuosi 1906. Helsinki: Jermu Laine, 2006. ISBN 952-92-0707-7.
 • Liikanen, Ilkka: Fennomania ja kansa: Joukkojärjestäytymisen läpimurto ja Suomalaisen puolueen synty. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1995. ISBN 951-710-012-4.
 • Loima, Jyrki: Myytit, uskomukset ja kansa: Johdanto moderniin nationalismiin Suomessa 1809–1918. Helsinki: Yliopistopaino, 2006. ISBN 951-570-670-X.
 • Meri, Veijo: Huonot tiet, hyvät hevoset: Suomen suuriruhtinaskunta vuoteen 1870. Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-13403-5.
 • Murtorinne, Eino: Taistelu uskonnonvapaudesta suurlakon jälkeisinä vuosina. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Mylly, Juhani: Kansallinen projekti: Historiankirjoitus ja politiikka autonomisessa Suomessa. Turku: Kirja-Aurora, 2002. ISBN 951-29-2285-1.
 • Niiniluoto, Maarit ym.: Suomi, suuriruhtinaanmaa. Helsinki: Tammi, 1991. ISBN 951-30-9185-6.
 • Pernaa, Ville & Niemi, Mari K. (toim.): Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4283-0.
 • Isänmaa ja Ranska : suomalainen frankofilia 1880-1914 / Kristina Ranki.
 • Savolainen, Raimo: Sivistyksen voimalla: J. V. Snellmanin elämä. Helsinki: Edita, 2006. ISBN Savolainen, Raimo, (2)..
 • Soikkanen, Timo (toim.): Taistelu autonomiasta: Perustuslait vai itsevaltius?. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5602-4.
 • Turpeinen, Oiva: Nälkä vai tauti tappoi? Kauhunvuodet 1866–1868. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1986. ISBN 951-9254-82-X.
 • Turtiainen, Minna & Wahlroos, Tuija (toim.): Maaemon lapset: Tolstoilaisuus kulttuurihistoriallisena ilmiönä Suomessa. Liittyy itsenäisenä kokonaisuutena samannimiseen näyttelyyn Gallen-Kallelan museossa 5.6.–29.8.2010. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-168-1.
 • Vares, Vesa: Varpuset ja pääskyset: Nuorsuomalaisuus ja Nuorsuomalainen puolue 1870-luvulta vuoteen 1918. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-161-5.
 • Ylikangas, Heikki: Murtuva säätyvalta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12172-X.

92.68 Itsenäisyysliike. Itsenäistyminen[muokkaa]

 • Enckell, Olof: Jääkärien tarina. (Jägarnas historia, 1943.) Suomentanut Emerik Olsoni (1. painos 1956). Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20826-8.
 • Haapala, Pertti: Kun yhteiskunta hajosi: Suomi 1914–1920. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1532-9.
 • Karkama, Pertti: Kansakunnan asialla. Elias Lönnrot ja ajan aatteet. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-312-X.
 • Kuisma, Markku: Sodasta syntynyt: Itsenäisen Suomen synty Sarajevon laukauksista Tarton rauhaan 1914–1920. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36340-9.
 • Lackman, Matti: Suomen vai Saksan puolesta? Jääkäreiden tuntematon historia: Jääkäriliikkeen ja jääkäripataljoona 27:n (1915–1918) synty, luonne, mielialojen vaihteluita ja sisäisiä kriisejä sekä niiden heijastuksia itsenäisen Suomen ensi vuosiin saakka. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16158-X.
 • Manninen, Ohto (päätoim.): Itsenäistymisen vuodet 1917-1920. 1, Irti Venäjästä. Kirjoittajat: Pertti Luntinen, Turo Manninen. Julkaisija: Valtionarkisto. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0727-X.
 • Meri, Veijo: Ei tule vaivatta vapaus: Suomi 1870–1920. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13785-9.

92.7 Itsenäisyyden aika[muokkaa]

 • Blomberg, Helena & Hannikainen, Matti & Kettunen, Pauli (toim.): Lamakirja: Näkökulmia 1990-luvun talouskriisin ja sen historiallisiin konteksteihin. Turku: Kirja-Aurora, 2002. ISBN 951-29-2412-9.
 • Hako, Matti & Huhtanen, Heimo & Nieminen, Matti (toim.): Aatteet ja aseet. Kansialanimeke: Suomen työväen henkinen perinne. Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja 2. Helsinki: Tammi, 1967.
 • Hako, Matti & Huhtanen, Heimo & Nieminen, Matti (toim.): Aatteet ja asenteet. Kansialanimeke: Suomen työväen henkinen perinne. Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja 3. Helsinki: Tammi, 1973. ISBN 951-30-2347-8.
 • Hako, Matti & Huhtanen, Heimo & Nieminen, Matti (toim.): Jako kahteen: Työmiehen 20-luku. Kansialanimeke: Suomen työväen henkinen perinne. Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja 4. Helsinki: Tammi, 1975. ISBN 951-30-3058-X.
 • Hirvikorpi, Helinä: Linnan juhlat kautta aikojen. Helsinki: Teos, 2006. ISBN 951-851-053-9.
 • Hämäläinen, Pekka Kalevi: Kielitaistelu Suomessa 1917–1939. Englanninkielisestä käsikirjoituksesta Nationality strife in Finland 1917–1939 suomentanut Osmo Mäkeläinen. Porvoo Helsinki: WSOY, 1968.
 • Immonen, Kari: Ryssästä saa puhua... Neuvostoliitto suomalaisessa julkisuudessa ja kirjat julkisuuden muotona 1918–39. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsingissä: Otava, 1987. ISBN 951-1-09365-7.
 • Iso-Markku, Jaana & Kähkönen, Sirpa: Valoa ja varjoa: 90 kuvaa Suomesta. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21215-7.
 • Jokisipilä, Markku & Könönen, Janne: Kolmannen valtakunnan vieraat: Suomi Hitlerin Saksan vaikutuspiirissä 1933–1944. Helsingissä: Otava, 2013. ISBN 978-951-1-26881-9.
 • Jussila, Osmo & Hentilä, Seppo & Nevakivi, Jukka: Suomen poliittinen historia 1809–2009. 6. uudistettu painos. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2009. ISBN 978-951-0-33241-2.
 • Karemaa, Outi: Vihollisia, vainoojia, syöpäläisiä: Venäläisviha Suomessa 1917–1923. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1998. ISBN 951-710-081-7.
 • Karkama, Pertti & Hanne Koivisto (toim.): Älymystön jäljillä: Kirjoituksia suomalaisesta sivistyneistöstä ja älymystöstä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-992-8.
 • Kauppala, Pekka: Paluu vankileirien teille: Suomesta Neuvostoliittoon luovutettujen kohtalo 1940–1955. Helsinki: Gummerus, 2011. ISBN 978-951-20-8385-5.
 • Kettunen, Pauli: Globalisaatio ja kansallinen me: Kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-221-3.
 • Klinge, Matti: Vihan veljistä valtiososialismiin: Yhteiskunnallisia ja kansallisia näkemyksiä 1910- ja 1920-luvuilta. Porvoo Helsinki: WSOY, 1972. ISBN 951-0-00678-5.
 • Latvala, Pauliina: Katse menneisyyteen: Folkloristinen tutkimus suvun muistitiedosta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tutkimuksen aineistona Suvun suuri kertomus -keruukilpailun tekstejä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-706-0.
 • Leinonen, Väinö. Askel askeleelta länteen hyvinvointivaltiona
 • Meinander, Henrik: Tasavallan tiellä: Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle. (Republiken Finland igår och idag: Finlands historia från inbördeskriget till 2012, 2012.) Suomentanut Paula Autio. 2., uudistettu laitos (1. laitos 1999). Helsinki: Schildts & Söderströms, 2012. ISBN 978-951-52-2957-1.
 • Määttälä, Mikko: Vihollisina vangitut: Internointileirit neuvostosuhteiden välikappaleina 1944–1947. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 9789517967594.
 • Nygård, Toivo: Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen: Aatteellinen heimotyö itsenäisessä Suomessa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsingissä: Otava, 1978. ISBN 951-1-04963-1.
 • Suomalainen äärioikeisto maailmansotien välillä : ideologiset juuret, järjestöllinen perusta ja toimintamuodot / Toivo Nygård
 • Onnela, Tapio (toim.): Vampyyrinainen ja Kenkkuinniemen sauna: Suomalainen kaksikymmenluku ja modernin mahdollisuus. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-738-0.
 • Paasilinna, Reino (koonnut): Paasilinnat: Sukukirja – lukukirja. Helsinki: Tietotori, 1998. ISBN 952-91-0460-X.
 • Pernaa, Ville & Niemi, Mari K. (toim.): Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4283-0.
 • Rislakki, Jukka: Erittäin salainen: Vakoilu Suomessa. Helsinki: Love kirjat, 1982. ISBN 951-835-057-4.
 • Roselius: Isänmaallinen kevät: Vapaussotamyytin lähteillä
 • Roselius, Aapo & Silvennoinen, Oula & Tikka, Marko: Suomalaiset fasistit. Mustan sarastuksen airuet. Helsinki: WSOY, 2016. ISBN 978-951-0-40132-3.
 • Seppinen, Jukka: Neuvostotiedustelu Suomessa 1917–1991: Strategia ja toiminta. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-6548-7.
 • Shikalov, Yuru: Viipurin kadotetut vuodet 1940-1990.
 • Tepora, Tuomas: Sinun puolestas elää ja kuolla: Suomen liput, nationalismi ja veriuhrit. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-37402-3.

92.71 Vuodet 1917–1920[muokkaa]

 • Arosalo, Sirkka: Poliittisen väkivallan yhteiskunnallisista edellytyksistä: Punainen ja valkoinen väkivalta Suomessa vuonna 1918. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-44-3673-3.
 • Haapala, Pertti: Kun yhteiskunta hajosi: Suomi 1914–1920. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1532-9.
 • Haavikko, Paavo: Suuri keinottelu: Pariisin maailmannäyttelystä Tarton rauhaan. Helsinki: Art House, 1997. ISBN 951-884-212-4.
 • Hakala, Anu: Housukaartilaiset: Maarian punakaartin naiskomppania Suomen sisällissodassa. Pohjautuu tekijän Turun yliopistossa hyväksyttyyn pro gradu -työhön. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-879-0.
 • Huhta, Ilkka (toim.): Sisällissota 1918 ja kirkko. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2009. ISBN 978-952-5031-55-3.
 • Huldén, Anders: Kuningasseikkailu Suomessa 1918. Käsikirjoituksesta suomentanut Ritva Lassila. Helsinki: Kirjayhtymä, 1988. ISBN 951-26-2980-1.
 • Huttunen, Niko: Raamatullinen sota: Raamatun käyttö ja vaikutus vuoden 1918 sisällissodan tulkinnoissa. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 216. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-251-0.
 • Jokisipilä, Markku (toim.): Sodan totuudet: Yksi suomalainen vastaa 5.7 ryssää. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7533-1.
 • Jääskeläinen, Mauno: Itä-Karjalan kysymys: Kansallisen laajennusohjelman synty ja sen toteuttamisyritykset Suomen ulkopolitiikassa vuosina 1918–1920. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. 2. painos, näköispainos (1. painos 1961). Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-29221-4.
 • Kekkonen, Jukka: Kun aseet puhuvat. Poliittinen väkivalta Espanjan ja Suomen sisällissodissa. Helsinki: Art House, 2016. ISBN 978-951-884-586-0.
 • Ketonen, Oiva: Kansakunta murroksessa: Kesää 1918 ja sen taustaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11907-5.
 • Kuisma, Markku: Sodasta syntynyt: Itsenäisen Suomen synty Sarajevon laukauksista Tarton rauhaan 1914–1920. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36340-9.
 • Lackman, Matti: Suomen vai Saksan puolesta? Jääkäreiden tuntematon historia: Jääkäriliikkeen ja jääkäripataljoona 27:n (1915–1918) synty, luonne, mielialojen vaihteluita ja sisäisiä kriisejä sekä niiden heijastuksia itsenäisen Suomen ensi vuosiin saakka. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16158-X.
 • Lepola, Lauri: Verinen Tampere. Nokialla: Maaseudun maisema- ja kulttuuriperinne, 2012. ISBN 978-952-93-1009-8.
 • Malmi, Timo & Järvelä, Ari (koonneet): Tampere tulessa 1918. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-520-0.
 • Manninen, Ohto (päätoim.): Itsenäistymisen vuodet 1917–1920. 1, Irti Venäjästä. Kirjoittajat: Pertti Luntinen, Turo Manninen. Julkaisija: Valtionarkisto. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0727-X.
 • Marjomaa, Risto: Maailmanvallankumouksen liepeillä: Vertaileva tutkimus Suomen sisällissodan kansainvälisistä ulottuvuuksista. Suomen sotasurmat 1914–1922 -projekti. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 2004. ISBN 952-5354-46-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Meri, Veijo: Ei tule vaivatta vapaus: Suomi 1870–1920. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13785-9.
 • Niinistö, Jussi: Heimosotien historia 1918–1922. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-687-0.
 • Pekkalainen, Tuulikki: Susinartut ja pikku immet. Sisällissodan naisvangit Hämeenlinnan vankileirin huoneessa nro 7. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-6041-8.
 • Pekkalainen, Tuulikki & Rustanius, Seppo: Punavankileirit 1918. Suomalainen murhenäytelmä. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-3505-8.
 • Peltonen, Ulla-Maija: Punakapinan muistot: Tutkimus työväen muistelukerronnan muotoutumisesta vuoden 1918 jälkeen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-931-6.
 • Polvinen, Tuomo: Venäjän vallankumous ja Suomi 1917–1920. 1, Helmikuu 1917 – toukokuu 1918. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Salminen, Esko: Päättymätön sota 1918: Sisällissota julkisessa sanassa 1917–2007. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 978-951-37-4967-5.
 • Tikka, Marko: Kenttäoikeudet: Välittömät rankaisutoimet Suomen sisällissodassa 1918. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-651-X.
 • Tikka, Marko: Terrorin aika: Suomen levottomat vuodet 1917–1921. 2. painos 2008 (nidottu). Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7051-0.
 • Tukkinen, Tauno: Teloittajien edessä: Ihmiskohtaloita Karjalohjalla, Sammatissa, Nummella, Pusulassa, Nurmijärvellä, Vihdissä ja Inkoossa 1918. Karjalohja: Tuomo Tukkinen, 1999. ISBN 951-98363-0-6.
 • Vahtola, Jouko: ”Suomi suureksi – Viena vapaaksi”: Valkoisen Suomen pyrkimykset Itä-Karjalan valtaamiseksi vuonna 1918. Rovaniemi Oulu: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 1988. ISBN 951-95473-9-8.
 • Vares, Vesa: Kuninkaan tekijät: Suomalainen monarkia 1917–1919: Myytti ja todellisuus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-23228-9.

92.71063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Hoppu, Tuomas ym. (toim.): Tampere 1918. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Vapriikissa. Tampere: Vapriikki, 2008. ISBN 978-951-609-369-0.

92.72 Vuodet 1921–1938[muokkaa]

 • Kulttuuriin verhottua politiikkaa : kansallissosialistisen Saksan kulttuuripropaganda Suomessa 1933-1940 / Britta Hiedanniemi.
 • Kostiainen, Auvo: Loikkarit: Suuren lamakauden laiton siirtolaisuus Neuvostoliittoon. Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-09919-1.
 • Kähkönen, Sirpa: Vihan ja rakkauden liekit: Kohtalona 1930-luvun Suomi. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24275-8.
 • Meri, Veijo: Suurta olla pieni kansa: Itsenäinen Suomi 1920–1940. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14397-2.
 • Näre, Sari & Kirves, Jenni (toim.): Luvattu maa: Suur-Suomen unelma ja unohdus. Helsinki: Johnny Kniga, 2014. ISBN 978-951-0-40295-5.
 • Saarela, Tauno: Suomalainen kommunismi ja vallankumous 1923–1930. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-051-6.
 • Siltala, Juha: Lapuan liike ja kyyditykset 1930. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingissä: Otava, 1985 (2. painos 2005). ISBN 951-1-08716-9.

92.73 Vuodet 1939–1945[muokkaa]

 • Rukiver! : suomalaiset sotavangit Neuvostoliitossa / Teuvo Alava, Dmitri Frolov, Reijo Nikkilä
 • Asplund, Allan: Kokemuksia suomalaisilta keskitysleireiltä. (Upplevelser I finska koncentrationsläger, 1949.) Suomentanut Bubi Asplund. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0688-1.
 • Erkkilä, Veikko: Vaiettu sota: Neuvostoliiton partisaanien iskut suomalaisiin kyliin. Helsinki: Arator, 1998. ISBN 952-9619-16-2.
 • Erkkilä, Veikko: Viimeinen aamu: Neuvostopartisaanien vaietut jäljet. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-25025-8.
 • Haavikko, Paavo: Päämaja – Suomen hovi. 4. korjattu painos. Helsinki: Art House, 2007. ISBN 978-951-884-438-2.
 • Helo, Johan: Vaiennettuja ihmisiä: Tapahtumia toisen maailmansodan ja sen jälkeisenä aikakautena. Helsinki: Tammi, 1965.
 • Hurmerinta, Ilmari & Viitanen, Jukka (toim.): Suomen puolesta: Mannerheim-ristin ritarit 1941–1945. 4. laajennettu painos. Helsingissä: Ajatus, 1994. ISBN 951-20-6224-0.
 • Isohella, Anne-Riitta: Suomen-pojat: Virolainen jääkäritarina. 2. uusittu painos. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6789-7.
 • Jokipii, Mauno: Jatkosodan synty: Tutkimuksia Saksan ja Suomen sotilaallisesta yhteistyöstä 1940–41. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 848. Helsingissä: OtavaS, 1987. ISBN 951-1-08799-1.
 • Jokipii, Mauno: Hitlerin Saksa ja sen vapaaehtoisliikkeet: Waffen-SS:n suomalaispataljoona vertailtavana. Helsinki: SKS, 2002. ISBN 951-746-335-9.
 • Jokisipilä, Markku (toim.): Sodan totuudet: Yksi suomalainen vastaa 5.7 ryssää. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7533-1.
 • Junila, Marianne: Kotirintaman aseveljeyttä: Suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisen sotaväen rinnakkainelo Pohjois-Suomessa 1941–1944. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-216-6.
 • Juutilainen, Antti: Rinta rinnan: Suomenruotsalaisten joukkojen sotatiet 1939–1944. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21913-4.
 • Kemppainen, Ilona: Isänmaan uhrit: Sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan aikana. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-815-6.
 • Lehtinen, Lasse: Sodankäyntiä sanoin ja kuvin: Suomalainen sotapropaganda 1939–1944. Ilmestynyt aiemmin nimellä Kynällä, kameralla, kiväärillä teossarjassa Itsenäisyyden puolustajat. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32025-0.
 • Metsälä, Tarmo: Isänmaan puolesta: Suomalaisten taistelujen tiet ja tappiot 1939–1945. Helsinki: Gummerus, 2002. ISBN 951-20-6162-7.
 • Näre, Sari & Kirves, Jenni & Siltala, Juha (toim.): Sodan kasvattamat. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36733-9.
 • Ryti, Risto: Risto Rytin puolustus. Toimittanut Kyösti Lallukka. Helsinki: Tietokalervo, 1989. ISBN 951-96164-0-3.
 • Manninen, Ohto: Suur-Suomen ääriviivat: Kysymys tulevaisuudesta ja turvallisuudesta Suomen Saksan-politiikassa 1941. Helsinki: Kirjayhtymä, 1980. ISBN 951-26-1735-8.
 • Manninen, Ohto: Stalinin kiusa – Himmlerin täi: Sota-ajan pieni Suomi maailman silmissä ja arkistojen kätköissä. Kleio. Pääosa artikkeleista julkaistu 1994–2000 aikakauslehdissä. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3694-6.
 • Näre, Sari & Kirves, Jenni (toim.): Ruma sota: Talvi- ja jatkosodan vaiettu historia. Helsinki: Johnny Kniga, 2008. ISBN 978-951-0-32917-7.
 • Näre, Sari & Kirves, Jenni & Siltala, Juha (toim.): Sodan kasvattamat. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36733-9.
 • Näre, Sari ym. (toim.): Sodassa koettua. Haavoitettu lapsuus. Helsinki: Weilin + Göös, 2007. ISBN 978-951-0-32653-4.
 • Näre, Sari ym. (toim.): Sodassa koettua. Uhrattu nuoruus. Helsinki: Weilin + Göös, 2008. ISBN 978-951-0-32654-1.
 • Rentola, Kimmo: Kenen joukoissa seisot? Suomalainen kommunismi ja sota 1937–1945. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19201-5.
 • Sana, Elina: Luovutetut: Suomen ihmisluovutukset Gestapolle. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27975-7.
 • Sana, Elina: Kuoleman laiva S/S Hohenhörn: Juutalaispakolaisten kohtalo Suomessa. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29218-4.
 • Seppinen, Jukka: Hitler, Stalin ja Suomi: Isänmaa totalitarismin puristuksessa 1935–1944. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-304-0.
 • Tarkka, Jukka: Hirmuinen asia: Sotasyyllisyys ja historian taito. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-34892-5.
 • Tuuli, Erkki: Inkeriläisten vaellus: Inkeriläisen väestön siirto 1941–1945. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-14953-5.
 • Turtola, Martti ym. (toim.): Sodassa koettua. Arkea sodan varjossa. Helsinki: Weilin + Göös, 2008. ISBN 978-951-0-33546-8.
 • Turtola, Martti ym. (toim.): Sodassa koettua. Yhdessä eteenpäin. Helsinki: Weilin + Göös, 2009. ISBN 978-951-0-33547-5.
 • Wagner, Hans: Kohtalon vuosi 1939: Ainutlaatuinen värivalokuvakertomus Suomesta. Ilmestynyt aiemmin 1985 nimellä Viimeinen kesä. Suunnittelu, kuvien valinta ja taitto: Jussi Jäppinen. Kuvat: Hans Wagner. Esipuhe: Eila Pennanen. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1987. ISBN 951-20-3044-6.

Talvisota[muokkaa]

 • Jussila, Osmo: Terijoen hallitus 1939–40. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-12686-1.
 • Kanervo, Pirkko: Italia ja Suomen talvisota: Il Duce Mussolini maailman urheimman kansan apuna. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Teos, 2007. ISBN 978-951-851-115-4.
 • Keskisarja, Teemu: Raaka tie Raatteeseen: Suurtaistelun ihmisten historia. Helsinki: Siltala, 2012. ISBN 978-952-234-135-8.
 • Laaksonen, Lasse: Todellisuus ja harhat: Kannaksen taistelut ja suomalaisten joukkojen tila talvisodan lopussa 1940. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. 2. painos (1. painos: Yliopistopaino, 1999). Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6911-3.
 • Meri, Veijo: Suurta olla pieni kansa: Itsenäinen Suomi 1920–1940. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14397-2.
 • Pajari, Risto: Talvisota ilmassa. Porvoo Helsinki: WSOY, 1971.
 • Sarjanen, Petri: Valkoinen kuolema: Talvisodan tarkka-ampujan Simo Häyhän tarina. Uudistettu painos. Tampere: Revontuli, 2009. ISBN 978-952-5767-11-7.
 • Uitto, Antero & Geust, Carl-Fredrik: Mannerheim-linja: Talvisodan legenda. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7042-1.
 • Verigin, Sergei & Laidinen, Einar & Kämäräinen, Jussi: Talvisodan panttivangit: Internoidut suomalaiset Neuvosto-Karjalan Kalevalan piirin alueella vuosien 1939–1940 talvisodan aikana. Suomentaneet Rudolf Sykiäinen & Johan Beckman. Helsinki Pietari Petroskoi: Johan Beckman Institute, 2006. ISBN 952-5412-35-0.
 • Vihavainen, Timo & Saharov, Andrei (toim.): Tuntematon talvisota: Neuvostoliiton salaisen poliisin kansiot. Käännökset Maija Dahlgren ym. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5598-0.

Jatkosota[muokkaa]

 • Alftan, Robert (toim.): Aseveljet: Saksalais-suomalainen aseveljeys 1942–1944. Johdanto ja alaviitteet: Markku Jokisipilä. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30421-2.
 • Haavio, Martti & Paavolainen, Olavi (toim.): Taistelu Aunuksesta. Alkuperäisteoksen toimittajat: Martti Haavio ja Olavi Paavolainen. Aineiston uudelleen koonnut Helena Pilke. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-302-9.
 • Hintikka, Pekka (toim.): Kannaksen murtumaton lukko: Jatkosodan 2. divisioonan veteraanit muistelevat. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30455-7.
 • Jokipii, Mauno: Panttipataljoona. Suomalaisen SS-pataljoonan historia. 3. painos (1. painos: Weilin + Göös, 1968). Helsinki: Veljesapu, 1996 (4. painos 2000). ISBN 952-90-7363-1.
 • Kankare, Vilho: Mennään kun käsketään! Nuorten miesten jatkosota. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-24588-9.
 • Kauppala, Pekka: Paluu vankileirien teille: Suomesta Neuvostoliittoon luovutettujen kohtalo. Helsinki: Gummerus, 2011. ISBN 978-951-20-8385-5.
 • Koskimaa, Matti: Veitsen terällä: Vetäytyminen Länsi-Kannakselta ja Talin-Ihantalan suurtaistelu kesällä 1944. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993 (3. painos 2004). ISBN 951-0-18811-5.
 • Kujala, Antti: Vankisurmat: Neuvostosotavankien laittomat ampumiset jatkosodassa. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33761-5.
 • Kulju, Mika: Tornion maihinnousu 1944: Lapin sodan avainoperaatio. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7803-5.
 • Kulomaa, Jukka: Käpykaartiin? 1941–1944: Sotilaskarkuruus Suomen armeijassa jatkosodan aikana. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1754-2.
 • Laine, Antti: Suur-Suomen kahdet kasvot: Itä-Karjalan siviiliväestön asema suomalaisessa miehityshallinnossa 1941–1944. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06946-2.
 • Lappalainen, Niilo: Äänisen rannoilla. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15469-5.
 • Leskinen, Jari & Juutilainen, Antti (toim.): Jatkosodan pikkujättiläinen. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-28690-7.
 • Linkomies, Edwin: Vaikea aika: Suomen pääministerinä sotavuosina 1943–44. 6. painos (1. painos 1970). Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-14286-0.
 • Luostarinen, Heikki: Perivihollinen: Suomen oikeistolehdistön Neuvostoliittoa koskeva viholliskuva sodassa 1941–44: Tausta ja sisältö. Tampere: Vastapaino, 1986. ISBN 951-9066-15-2.
 • Meinander, Henrik: Suomi 1944: Sota, yhteiskunta, tunnemaisema. (Finland 1944: Krig, samhälle, känslolandskap, 2009.) Suomentanut Paula Autio. Helsinki: Siltala, 2009. ISBN 978-952-234-003-0.
 • Nummelin, Juri & Kulo, Taneli: Sodan värit: Värikuvia jatkosodasta. Helsinki: Kustantaja Laaksonen, 2014. ISBN 978-952-5805-67-3.
 • Pimiä, Tenho: Sotavankileiri n:o 23: Kuolemaa, kulkutauteja ja rautatienrakennusta. Helsinki: Helsinki-kirjat, 2012. ISBN 978-952-5874-92-1.
 • Rantanen, Paavo: Vaikea tie rauhaan: Suomi Saksan, Ruotsin ja Neuvostoliiton puristuksessa. Jyväskylä: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-666-5.
 • Rintala, Paavo: Sodan ja rauhan äänet. Helsingissä: Otava, 1967.
 • Siilasvuo, Ensio ym. (toim.): Jatkosota: Kronikka. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1991 (2. painos 1997). ISBN 951-20-3661-4.
 • Silvennoinen, Oula: Salaiset aseveljet: Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933–1944. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-21501-1.
 • Uola, Mikko: ”Suomi sitoutuu hajottamaan...” Järjestöjen lakkauttaminen vuoden 1944 välirauhansopimuksen 21. artiklan perusteella. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1999. ISBN 951-710-119-8.

92.74 Vuodesta 1946–[muokkaa]

 • Alasuutari, Pertti: Toinen tasavalta. Suomi 1946–1994. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-768-005-8.
 • Eilispäivän Suomi. Jälleenrakennuksesta yltäkylläisyyteen. Päätoimittaja: Mikko Laakso. Helsinki: Valitut palat, 2003. ISBN 951-584-611-0.
 • Forsberg, Tuomas & Vaahtoranta, Tapani (toim.): Johdatus Suomen ulkopolitiikkaan. Kylmästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen. Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja nro 2. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-575-4.
 • Markkola, Pirjo (toim.): Suomen maatalouden historia. 3, Suurten muutosten aika: Jälleenrakennuskaudesta EU-Suomeen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-483-5.
 • Uljas, Päivi: Kun Suomi punastui. Talonpoikaisesta yhteiskunnasta hyvinvointivaltioksi. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto KSL, 2008. ISBN 978-951-9455-91-4.

Kylmä sota[muokkaa]

 • Bäckman, Johan (toim.): Entäs kun tulee se yhdestoista? Suomettumisen uusi historia. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25654-4.
 • Hentilä, Seppo: Harppi-Saksan haarukassa: DDR:n poliittinen vaikutus Suomessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-650-1.
 • Kallenautio, Jorma: Suomi kylmän rauhan maailmassa: Suomen ulkopolitiikka Porkkalan palautuksesta 1955 Euroopan unionin jäsenyyteen 1995. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-741-9.
 • Mallinen, Jukka & Puukko, Martti & Luukkanen, Arto: Lustraatio. Toimittanut: Pekka Virkki. Helsinki: Viestintätoimisto CRE8, 2015. ISBN 978-952-7139-00-4.
 • Rentola, Kimmo: Niin kylmää että polttaa: Kommunistit, Kekkonen ja Kreml 1947–1958. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14497-9.
 • Rentola, Kimmo: Vallankumouksen aave: Vasemmisto, Beljakov ja Kekkonen 1970. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20173-5.
 • Rusi, Alpo M.: Vasemmalta ohi. Kamppailu Suomen ulkopoliittisesta johtajuudesta rautaesiripun varjossa 1945–1990. Helsinki: Gummerus, 2007. ISBN 978-951-20-7484-6.
 • Valkonen, Martti: Suomettaminen jatkuu yhä: Moskovan-kirjeenvaihtajan näkökulma Suomen ja itänaapurin suhteisiin kolmannesvuosisadan ajalta. Helsinki: Tammi, 1998. ISBN 951-31-1355-8.
 • Vesikansa, Jarkko: Salainen sisällissota: Työnantajien ja porvarien taistelu kommunismia vastaan kylmän sodan Suomessa. Pohjautuu väitöskirjaan. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19679-0.
 • Vihavainen, Timo: Kansakunta rähmällään: Suomettumisen lyhyt historia. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11397-6.

1940-luku[muokkaa]

 • Holmila, Antero: Suomi sodan jälkeen: Pelon, katkeruuden ja toivon vuodet 1944–49. Jyväskylä: Atena, 2015. ISBN 978-952-300-112-1.
 • Hyvämäki, Lauri: Lista 1:n vangit: Vaaran vuosina 1944–48 sotarikoksista vangittujen suomalaisten sotilaiden tarina. Toimittanut Hannu Rautkallio. 3. painos (1. painos 1983). Helsinki: Tammi, 1992. ISBN 951-31-0117-7.
 • Jussila, Osmo: Suomen tie 1944–1948: Miksi siitä ei tullut kansandemokratiaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16739-8.
 • Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria (toim.): Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Tampere: Vastapaino, 2015. ISBN 978-951-768-534-4.
 • Lebedeva, Natalia & Rentola, Kimmo & Saarela, Tauno (toim.): ”Kallis toveri Stalin!” Komintern ja Suomi. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3568-0.
 • Leppänen, Veli-Pekka: Ohranasta oppositioon: Kommunistit Helsingissä 1944–1951. Julkaisija: SKP:n Helsingin piirijärjestö ry. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1994. ISBN 951-9455-41-8.
 • Kahdeksan tuomittua miestä : sotasyyllisten vankilavuodet / Risto Niku.
 • Seppinen, Jukka: Vaaran vuodet? Suomen selviytymisstrategia 1944–1950. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2008. ISBN 978-952-492-151-0.
 • Uola, Mikko: ”Suomi sitoutuu hajottamaan...” Järjestöjen lakkauttaminen vuoden 1944 välirauhansopimuksen 21. artiklan perusteella. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1999. ISBN 951-710-119-8.

1950-luku[muokkaa]

 • Hytönen, Kirsi-Maria: Onnen vuodet? Valoja ja varjoja 1950-luvulla. Jyväskylä: Atena, 2013. ISBN 978-951-796-924-6.
 • Linnilä, Kai, Utrio, Meri: Suomi silloin kerran - Näin elettiin vuosina 1944–1956, Kustannusosakeyhtiö Tammi 1992, ISBN 951-30-9675-0
 • Rantanen, Keijo ym.: Onnen maa? – historiateos arjesta 1950-luvun Suomessa (työnimi). Tulossa.

1960-luku[muokkaa]

 • Miettunen, Katja-Maria: Menneisyys ja historiakuva. Suomalainen kuusikymmentäluku muistelijoiden rakentamana ajanjaksona. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-155-1.
 • Peltonen, Matti & Kurkela, Vesa & Heinonen, Visa (toim.): Arkinen kumous. Suomalaisen 60-luvun toinen kuva. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-479-7.

1970-luku[muokkaa]

 • Pitkä 70-luku : valokuvia ja muistikuvia / Veikko Koivusalo ja Timo Kallinen (toim.).

1990-luku[muokkaa]

 • Blomberg, Helena & Hannikainen, Matti & Kettunen, Pauli (toim.): Lamakirja. Näkökulmia 1990-luvun talouskriisin ja sen historiallisiin konteksteihin. Turku: Kirja-Aurora, 2002. ISBN 951-29-2412-9.

2010-luku[muokkaa]

 • Rosenberg, Tiina: Arvot mekin ansaitsemme. Kansakunta, demokratia ja tasa-arvo. Helsinki: Tammi, 2014. ISBN 978-951-31-7722-5.

92.8 Paikallishistoria[muokkaa]

 • Antila, Olavi A. (päätoim.): Perinnealbumi: Vanhat valokuvat kertovat. Etelä-Savo 1: Anttola, Enonkoski, Haukivuori, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Jäppilä, Kangaslampi, Kangasniemi, Kerimäki, Mikkeli mlk, Mikkeli. Kuopio: Kimy-kustannus, 1979. ISBN 951-840-002-4.
 • Antila, Olavi A. (päätoim.): Perinnealbumi. Etelä-Savo 2: Mäntyharju, Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Savonlinna, Savonranta, Sulkava, Virtasalmi. Kuopio: Kimy-kustannus, 1981. ISBN 951-840-005-9.
 • Kaukiainen, Yrjö: Rantarosvojen saaristo: Itäinen Suomenlahti 1700-luvulla. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-735-4.
 • Kirveennummi, Anna & Räsänen, Riitta: Suomalainen kylä kuvattuna ja muisteltuna. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-159-3.
 • Klinge, Matti: Pääkaupunki: Helsinki ja Suomen valtio 1808–1863. Helsingissä: Otava, 2012. ISBN 978-951-1-26235-0.
 • Laaksonen, Pekka & Saressalo, Lassi (toim.): Kotiseutuni mun: Kirjoituksia Kotiseudun & Hiidenkiven sadalta vuodelta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-128-5.

92.81 Varsinais-Suomi[muokkaa]

 • Kaitanen, Veijo & Laukkanen, Esa & Uotila, Kari (toim.): Muinainen Kalanti ja sen naapurit: Talonpojan maailma rautakaudelta keskiajalle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-289-1.
 • Ukkonen, Taina: Menneisyyden tulkinta kertomalla: Muistelupuhe oman historian ja kokemuskertomusten tuottamisprosessina. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-228-X.

Turku[muokkaa]

 • Juslenius, Daniel: Vanha ja uusi Turku. (Aboa vetus et nova, 1700.) Kääntäjät: Tuomo Pekkanen, Virpi Seppälä-Pekkanen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-743-5.
 • Kallioinen, Mika: Kauppias, kaupunki, kruunu: Turun porvariyhteisö ja talouden organisaatio varhaiskeskiajalta 1570-luvulle. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-202-6.
 • Kallioniemi, Jouni: Entisajan arkea ja juhlaa: Turkulaisperinnettä ja perinteistä Turkua. Turku: Kirjatorni, 2004. ISBN 951-96892-9-X.
 • Laaksonen, Hannu: Turun historiaa kahdeksalta vuosisadalta. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2007. ISBN 978-952-99637-3-7.
 • Langh, Tea: Keskiajan tunnelmissa: Ideakirja tekevälle. Turku: Turun kulttuurikeskus, 2000. ISBN 951-98411-0-5.

Halikko[muokkaa]

 • Hirviluoto, Anna-Liisa & Pitkänen, Kari: Halikon historia 1. Halikko: Halikon kunta, 1992. ISBN 952-90-3797-X.
 • Mikkonen-Hirvonen, Satu ym.: Miekka, menneisyys, maisema. Halikko: Halikon kunta, kulttuuritoimi: Museovirasto, arkeologian osasto, 2006. ISBN 951-96858-2-0.

92.82 Ahvenanmaa[muokkaa]

 • Suutala, Maria: Onnellisia lehmiä ja viisaita ihmisiä: Elämää saariston luontaistaloudessa ja sen muutoksia. Huhmari: Karprint, 2008. ISBN 952-9748-65-5.

92.83 Uusimaa[muokkaa]

92.831 Läntinen Uusimaa[muokkaa]

92.833 Pääkaupunkiseutu[muokkaa]

 • Biström, Anna & Paqvalén, Rita & Rask, Hedvig (toim.): Naisten Helsinki: Kulttuurihistoriallinen opas. (Kvinnornas Helsingfors: En kulturhistorisk guide, 2010.) Käsikirjoituksesta suomentanut Riie Heikkilä ym. Valokuvat ja kuvitus: Fredrika Biström. Helsinki: Schildts, 2010. ISBN 978-951-50-1994-3.
 • Haavikko, Paavo (toim.): Helsinki – kaupunki graniittisilla juurilla, avaralla niemellä. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-275-2.
 • Inha, I. K.: Helsinki: Valon kaupunki. Toimittaneet Jukka Kukkonen, Riitta Toiviainen ja Kjell Westö. Helsinki: Suomen valokuvataiteen museo: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35022-5.
 • Kervanto Nevanlinna, Anja. Senaatintori - Suomen sydämessä : esseitä
 • Klinge, Matti: Pääkaupunki: Helsinki ja Suomen valtio 1808–1863. Helsingissä: Otava, 2012. ISBN 978-951-1-26235-0.
 • Klinge, Matti & Kolbe, Laura: Helsinki, Itämeren tytär: Lyhyt historia. Uudistettu laitos. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21812-8.
 • Leino, Anja ym. (toim.): Välähdyksiä keskiajasta: Espoo keskiajalla ja uuden ajan taitteessa. Espoo: Espoon kaupunginmuseo, 1999. ISBN 951-857-391-3.
 • Manninen, Antti: Puretut talot: 100 tarinaa Helsingistä. Helsinki: Helsingin sanomat, 2004. ISBN 952-5557-00-6.
 • Mellanen, Jaana: Helsinki Helsingin alla : kaupunkiarkeologiaa sarjakuvina
 • Nyström, Samu: Poikkeusajan kaupunkielämäkerta. Helsinki ja helsinkiläiset maailmansodassa 1914-1918. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2013. ISBN 978-952-10-9193-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Oksanen, Kimmo: Makasiinit: 1899–2006. Helsinki: Helsingin sanomat, 2006. ISBN 952-5557-09-X.
 • Pehkonen, Marja: Hauraita muistoja Helsingin hautausmailta. Helsinki: Helsingin kaupunginmuseo, 2008. ISBN 978-952-223-283-0.
 • Pietiläinen, Kimmo: Helsingin maistraatin vaiheita 1550–1992. Esipuhe: Paavo Haavikko. Helsinki: Art House, 1992. ISBN 951-884-101-2.

92.84 Häme[muokkaa]

 • Haapala, Pertti: Tehtaan valossa: Teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereella 1820–1920. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Helsinki: Vastapaino: Suomen historiallinen seura, 1986. ISBN 951-9066-17-9.
 • Helenius, Kyllikki: Tarinoita Tampereelta. Tampere: Tampere-seura, 1991. ISBN 951-9080-42-2.
 • Hirviluoto, Anna-Liisa & Koskinen, Katriina: Rapolan muinaislinna. Valkeakoski: Voipaalan taidekeskus, 1993 (2. uudistettu painos 1997). ISBN 951-96343-2-0.

92.84 Hämeen historia[muokkaa]

92.842 Päijät-Hämeen historia[muokkaa]

 • Mantere, Heikki (toim.): Herrat ja myä. Hollolan kotiseutukirja 1. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1987. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): Talonpojat ja tyä. Hollolan kotiseutukirja 2. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1988. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): Kolmas tolen tekie. Hollolan kotiseutukirja 3. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1989. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Juttua tulie ku turki hijast”. Hollolan kotiseutukirja 4. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1989. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): Kyl maalima tassii. Hollolan kotiseutukirja 5. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1991. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Kello kuus ja puntit tasa”. Hollolan kotiseutukirja 6. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1992. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Pannaav voihampaat naulaa”. Hollolan kotiseutukirja 7. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1992. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Ei ol luulo tielov viärtti”. Hollolan kotiseutukirja 8. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1995. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Kylhän sit saa kuv vuovaa”. Hollolan kotiseutukirja 9. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1995. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Konstit ne on kum pelaa”. Hollolan kotiseutukirja 10. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1995. ISSN 0784-6096;10.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Hyvin tiet, nin elestäs löylät”. Hollolan kotiseutukirja 11. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1997. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Ei saa ollal loppasuu maaliman tavaralle”. Hollolan kotiseutukirja 12. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1998. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Tehliäm mitä tehliäm, muttei ihlam mahlottomia”. Hollolan kotiseutukirja 13. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1999. ISSN 0784-6096;13.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Kyl se käy kun uskuo vaa”. Hollolan kotiseutukirja 14. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2000. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Sellaisthaan soon tällasen kans”. Hollolan kotiseutukirja 15. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2001. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Eletiän ninkuv voilaan, ei ninkun tahlotaa”. Hollolan kotiseutukirja 16. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2002. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Joka kauvan eliä, se paljon näkie”. Hollolan kotiseutukirja 17. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2003. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Hollolast ollaaj ja aikoin tullaa”. Hollolan kotiseutukirja 18. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2004. ISSN 0784-6096;18.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Kyll oj, jos sanotaanki”. Hollolan kotiseutukirja 19. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2005. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Ei se tahtia haittaa, eikä vauhtia vähennä”. Hollolan kotiseutukirja 20. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2006. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Se ol sihin aikaan, kun sika aitaa tek”. Hollolan kotiseutukirja 21. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2007. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Jokahiin on oman onnens seppä”. Hollolan kotiseutukirja 11. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2008. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Joutua tekemän pitiä, hyvä tulie ittestiä”. Hollolan kotiseutukirja 23. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2009. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): "Tervieks, tervieks" sano Hauhala. Hollolan kotiseutukirja 24. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2010. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Kyl tyä tekijäsän neuvua”. Hollolan kotiseutukirja 25. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2011. ISSN 0784-6096.
 • Peltovirta, Jukka (toim.): Hämeen käräjät. 1, Hämäläiset harjastukat; Suomi ja Häme, Häme ja Satakunta; Hämeen ristiretki; Häme ja Kivi. Hämeenlinna; Harjavalta: Hämeen heimoliitto: Emil Cedercreutzin säätiö, 2000. ISBN 951-98507-1-6.
 • Seppälä, Sirkka-Liisa ym.: Sääksmäen Rapolan rautakautinen maisema ja elinkeinot Valkeakoskella. Helsinki: Museovirasto, 2003. ISBN 951-616-087-5.

92.8402 Kartat. Kartastot[muokkaa]

 • Rantatupa, Heikki & Rinta-Tassi, Osmo: Keski-Suomi karttakuvina. Kartat ja tekstit: Heikki Rantatupa, Osmo Rinta-Tassi. Jyväskylä: Keski-Suomen Museoyhdistys, 2009. ISBN 978-952-92-6101-7.

92.84063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Linder, Marja-Liisa & Saloniemi, Marjo-Riitta & Krötzl, Christian: Ristin ja Olavin kansaa: Keskiajan usko ja kirkko Hämeessä ja Satakunnassa. Tampereen museoiden julkaisuja 55. Liittyy Tampereella Museokeskus Vapriikissa 16.6.2000-1.1.2001 pidettävään samannimiseen näyttelyyn. Tampere: Tampereen museot, 2000. ISBN 951-609-119-9.
 • Wäre, Ritva (päätoim.): Terra Tavestorum: Hämäläisten maa. Helsinki: Museovirasto, 1994. ISBN 951-9075-80-1.

92.841 Kanta-Häme[muokkaa]

 • Valkeapää, Leena: Kauniissa joukos: Sata vuotta nykymuotoista Ritvalan helkajuhlaa. Ritvala: Ritvalan nuorisoseura, 2005. ISBN 952-91-8660-6.

92.843 Pirkanmaa[muokkaa]

 • Harjula, Minna: Tehdaskaupungin takapiha: Ympäristö ja terveys Tampereella 1880–1939. Tampere: Tampereen historiallinen seura: Tampereen yliopiston historiatieteen laitos, 2003. ISBN 951-98890-1-9.
 • Malmi, Timo & Järvelä, Ari (koonneet): Tampere tulessa 1918. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-520-0.

92.845 Keski-Suomi[muokkaa]

 • Junkala, Pekka & Määttä, Jari (toim.): Paikallisuuden juuret ja versot: Jatkuvuuksia Judinsalon maalaismaisemassa. Jyväskylä: Atena, 2002. ISBN 951-796-240-1.
 • Salo, Unto: Kauas missä katse kantaa: Unto Salon puheita ja kirjoituksia. Helsinki: Emil Cedercreutzin säätiö, 2003. ISBN 951-96550-3-4.

92.85 Satakunta[muokkaa]

 • Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa: Kalastajista kauppanaisiin: Euran esihistoria. Eura: Euran kunta, 2000. ISBN 951-96964-1-5.
 • Salo, Unto: Ajan ammoisen oloista: Satakunnan ja naapurimaakuntien esihistoriaa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-000-4.
 • Salo, Unto: Merikarvian tonttukivet. Eripainos: Sananjalka 14, 1972. Turku: Turun yliopiston arkeologian laitos, 1973.
 • Suvanto, Seppo: Knaapista populiin: Tutkimuksia erilaistumisesta Satakunnan talonpojistossa vuosina 1390–1571. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1987. ISBN 951-9254-97-8.

92.84063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Linder, Marja-Liisa & Saloniemi, Marjo-Riitta & Krötzl, Christian: Ristin ja Olavin kansaa: Keskiajan usko ja kirkko Hämeessä ja Satakunnassa. Tampereen museoiden julkaisuja 55. Liittyy Tampereella Museokeskus Vapriikissa 16.6.2000–1.1.2001 pidettävään samannimiseen näyttelyyn. Tampere: Tampereen museot, 2000. ISBN 951-609-119-9.

92.86 Savo[muokkaa]

 • Räsänen, Riitta (toim.): Savo ja sen kansa. Savon historia 7. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-951-746-987-6.

92.861 Etelä-Savo[muokkaa]

 • Mielonen, Asko: Vanhan Kerimäen historia. 1, 1, Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan historia vuoteen 1865. Kerimäki: Kerimäen kunta, 1993. ISBN 951-96673-0-X.

92.862 Pohjois-Savo[muokkaa]

 • Klinge, Matti: Iisalmen ruhtinaskunta: Modernin projekti sukuverkostojen periferiassa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-841-5.

92.87 Karjala[muokkaa]

 • Anttila, Risto: Viipuri: Vanha suomalainen kaupunki. Humppila: KR-kirjat, 1994. ISBN 951-9387-53-6.
 • Fingerroos, Outi: Haudatut muistot: Rituaalisen kuoleman merkitykset Kannaksen muistitiedossa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-616-1.
 • Hamari, Risto ym.: Suomenlahden ulkosaaret: Lavansaari, Seiskari, Suursaari, Tytärsaari. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-879-4.
 • Katajala, Kimmo: Suurvallan rajalla: Ihmisiä Ruotsin ajan Karjalassa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-698-6.
 • Katajala, Kimmo & Kujala, Antti & Mäkinen, Anssi: Viipurin läänin historia. III, Suomenlahdelta Laatokalle. Lappeenranta: Karjalan kirjapaino, 2010. ISBN 978-952-5200-77-5.
 • Kirkinen, Heikki & Nevalainen, Pekka & Sihvo, Hannes: Karjalan kansan historia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19204-X.
 • Martikainen, Unto: Karjalan kujasilla: Laulumaiden kansaa ja kohtaloita. Lappeenranta: Karjalan kirjapaino, 2006. ISBN 952-5200-51-5.
 • Neuvonen, Petri: Viipuri: Rakennusperinnön seitsemän vuosisataa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1156. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-951-746-973-9.
 • Paavolainen, Olavi (toim.): Karjala, muistojen maa: Karjalan liiton muistojulkaisu. Näköispainos 3. laitoksesta. Alkuteos julkaistu: Porvoo: WSOY, 1949. Avustajana Maija Suova. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991 (4. näköispainos 2001). ISBN 951-0-02076-1.
 • Röyhkä, Kauko & Metso, Juha: Suursaari. Teksti: Kauko Röyhkä. Kuvat: Juha Metso. Helsinki: Johnny Kniga, 2009. ISBN 978-951-0-35355-4.
 • Rytkölä, Heikki (toim.): Kultalähteen kahta puolta: Kainuun ja Karjalan vaiheita. Kajaani: Oulun yliopisto, Lönnrot-instituutti, 1999. ISBN 951-98272-2-6.
 • Saksa, Aleksandr: Rautakautinen Karjala: Muinais-Karjalan asutuksen synty ja varhaiskehitys. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Studia Carelica humanistica 11. Joensuu: Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 1998. ISBN 951-708-602-4.
 • Sihvo, Hannes: Karjalan kuva: Karelianismin taustaa ja vaiheita autonomian aikana. Pohjautuu tekijän väitöskirjaan. 2. tarkistettu ja täydennetty painos. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-530-0.
 • Sihvo, Hannes & Kaukiainen, Yrjö (päätoim.): Viipurin läänin historia. 1, Karjalan synty. Lappeenranta: Karjalan kirjapaino, 2003. ISBN 952-5200-37-X.

92.88 Pohjanmaa[muokkaa]

 • Huurre, Matti: Suomussalmen muinaisuutta. Ämmänsaari: Suomussalmen kulttuurilautakunta, 1988.
 • Ylimaunu, Timo: Kvenland 1000: Perämeren rannikon ihminen rautakaudella. Kemi: Kemin taidemuseo, 1995. ISBN 952-90-6728-3.
 • Wacklin, Sara: Sata muistelmaa Pohjanmaalta. (Hundrade minnen från Österbotten, 1844–45.) Suomentanut Katri Ingman-Palola. Johdannon kirjoittanut Aimo Halila (1. laitos: WSOY, 1966). Kieleen liittyvät kommentit laatinut Arto Kirri. Uusintapainoksen toimittanut Anne Ruuttula-Vasari. 2. painos (1. painos 1989). Oulu: Oulun historiaseura, 1995 (4. painos 2005). ISBN 951-96266-4-6.

92.881 Vaasan rannikkoseutu[muokkaa]

 • Okkonen, Jari: Jättiläisen hautoja ja hirveitä kiviröykkiöitä: Pohjanmaan muinaisten kivirakennelmien arkeologiaa. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Oulu: Oulun yliopisto, 2003. ISBN 951-42-7169-6. Teoksen verkkoversio (PDF).

92.882 Pohjois-Pohjanmaa[muokkaa]

 • Julku, Kyösti (toim.): Faravidin maa: Pohjois-Suomen historia. Julkaisija: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys. Studia historica septentrionalia 9. Oulu: Rovaniemi: Pohjoinen, 1985. ISBN 951-749-006-2.
 • Paulaharju, Samuli: Kymmenen virran maata. Toimittanut Erkki Kärkkäinen. Oulu: Oulu-seura, 1995. ISBN 951-96461-1-6.
 • Pulma, Panu & Turpeinen, Oiva: Pikkukaupungin unelmia: Kajaani 1906–1976. Kajaani: Kajaanin kaupunki, 1994. ISBN 951-800-201-0.
 • Schali, Kirsti (toim.): Oulun hautausmaat. Oulu: Oulun ev. lut. seurakuntayhtymä, 1996. ISBN 952-90-7880-3.
 • Turunen, Harri (toim.): Olaus Magnuksen jäljillä: Oulun historiaseuran 70-vuotisjuhlakirja. Oulu: Oulun historiaseura, 2003. ISBN 951-96266-9-7.

92.883 Keskipohjanmaa[muokkaa]

 • Paulaharju, Samuli: Suomenselän vieriltä. 2. painos (1. painos 1930). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-10897-9.

92.884 Etelä-Pohjanmaa[muokkaa]

 • Paulaharju, Samuli: Härmän aukeilta. 4. painos (1. painos 1932). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-20917-1.
 • Paulaharju, Samuli: Kytösavujen mailla: Kuvauksia Etelä-Pohjanmaalta. Kirjoitukset julkaistu pääosin Vaasa-lehdessä 1920-1940-luvulla. Toimittanut Marjut Paulaharju. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30349-6.

92.885 Kainuu[muokkaa]

 • Heikkinen, Reijo: Oulujärvi, Kainuun meri. Kuopio: Kustannuskiila, 1989. ISBN 951-657-271-5.
 • Heikkinen, Reijo: Ärjä: Oulujärven helmi. Kajaani: Kajaanin Lönnrot-instituutti, 2002. ISBN 951-98272-7-7.
 • Heikkinen, Reijo: Kajaanin linna: Västinki vuosisatojen virrassa. Kajaani: Kainuun museo: Lönnrot-instituutti, 2004. ISBN 951-800-290-8.
 • Heikkinen, Reijo: Kulttuurin vainioilta ja korpisoilta: Kirjoituksia Kajaanin ja Kainuun kulttuurihistoriasta. Kajaani: Oulun yliopisto, Lönnrot-instituutti, 1998. ISBN 952-91-0180-5.
 • Heikkinen, Reijo: Avara Oulujärvi: Elämää Oulujärvellä ja sen rantamilla. Kajaani: Reijo Heikkinen, 2007. ISBN 978-952-92-0009-2.
 • Lönnrot, Elias: Elias Lönnrotin matkat Kainuussa. Elias Lönnrotin teksteistä toimittanut Markku Nieminen. Oulu: Pohjoinen, 1999. ISBN 951-749-337-1.
 • Mäkinen, Antti (toim.): Arkihistoriaa: Elämää Kajaanissa 1945–1999. Kajaanin kaupungin 350-vuotisjuhlavuoden avoimen kirjoituskilpailun satoa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-317-0.
 • Mäkinen, Antti (toim.): Elämää Kainuussa: Kainuun asutus 450 vuotta. Kainuun liiton julkaisu B 43. Kajaani: Kainuun museo, 2002. ISBN 951-800-282-7.
 • Räisänen, Alpo: Oulujärven ympäristön murrekirja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 809. Kotiseudun murrekirjoja 16. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 1. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-248-4.
 • Rytkölä, Heikki (toim.): Kultalähteen kahta puolta: Kainuun ja Karjalan vaiheita. Kajaani: Oulun yliopisto, Lönnrot-instituutti, 1999. ISBN 951-98272-2-6.
 • Turpeinen, Oiva: Lännenlokarit: Kainuusta Amerikkaan. Kainuun liiton julkaisu B 43. Kajaani: Kainuun liitto, 2002. ISBN 952-5326-11-X.

92.89 Lappi[muokkaa]

 • Arponen, Aki: Inarin hautuumaasaaret. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A, no 16. Vantaa: Metsähallitus, luonnonsuojelu, 1993. ISBN 951-47-8612-2.
 • Enbuske, Matti: Vanhan Lapin valtamailla: Asutus ja maankäyttö historiallisen Kemin Lapin ja Enontekiön alueella 1500-luvulta 1900-luvun alkuun. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-951-746-975-3.
 • Julku, Kyösti (toim.): Faravidin maa: Pohjois-Suomen historia. Julkaisija: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys. Oulu: Rovaniemi: Pohjoinen, 1985. ISBN 951-749-006-2.
 • Lehtola, Veli-Pekka (toim.): Inari – Aanaar: Inarin historia jääkaudesta nykypäivään. Inari: Inarin kunta, 2003. ISBN 952-91-5767-3.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset suomalaiset: Kohtaamisia 1896–1953. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1351. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 978-952-222-331-9.
 • Lähteenmäki, Maria: Terra Ultima: Matka Lapin historiaan. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-21098-X.
 • Massa, Ilmo & Snellman, Hanna (toim.): Lappi: Maa, kansat, kulttuurit. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-505-X.
 • Paulaharju, Samuli: Sompio: Luiron korpien vanhaa elämää. 3. painos (1. painos 1939). Lapin-sarja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979 (4. painos 1980). ISBN 951-0-08404-2.
 • Pennanen, Jukka & Näkkäläjärvi, Klemetti (päätoim.): Siiddastallan: Siidoista kyliin: Luontosidonnainen saamelaiskulttuuri ja sen muuttuminen. Inarin saamelaismuseon julkaisuja n:o 3. Oulu: Pohjoinen, 2000. ISBN 951-749-347-9.
 • Selviytyjät: Näyttely pohjoisen ihmisen sitkeydestä. Teksti: Marjut Aikio ym. Toimitus: Raili Huopainen. Rovaniemi: Lapin maakuntamuseo, 1993. ISBN 951-96160-7-1.
 • Sverloff, Matti: Suenjelin saamelaisten perintö. Sevettijärvi: Matti Sverloff, 2003. ISBN 952-91-6227-8.
 • Tuominen, Marja ym. (toim.): Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit. Osa 2, Tunturista tupaan. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. C 17, Katsauksia ja puheenvuoroja. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. C 33, Työpapereita. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1999. ISBN 951-634-698-7.
 • Uola, Mikko: Vallankumouksellisia, vakoilijoita ja aseveljiä: Myyttejä ja tosiasioita Lapin historiasta 1910-luvulta 1940-luvulle. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-375-0.
 • Vahtola, Jouko ym.: Yhteenveto ja tiivistelmä Lapinmaan maaoikeudet -tutkimuksesta. Oikeusministeriön julkaisuja 2006:8. Helsinki: Oikeusministeriö, 2006. ISBN 952-466-295-7.
 • Viinanen, Voitto Valio: Inarin rajahistoria. 1, Pohjoiset valtarajat Inarin – Jäämeren alueella 1500-luvulta 1800-luvulle. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 2002. ISBN 952-9888-19-8.
 • Viinanen, Voitto Valio: Inarin rajahistoria. 2, Inarin eteläiset ja läntiset rajat, tarkentuvat pohjoiset valtarajat sekä Suur-Sodankylän lapinkylien historialliset rajat. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 2006. ISBN 952-9888-29-5.

Petsamo[muokkaa]

 • Anttila, Risto: Petsamo: Kaunis ja karu pohjoinen maa. Humppila: KR-kirjat, 1996. ISBN 951-9387-56-0.

92.9 Suomenruotsalaisten historia[muokkaa]

 • Juutilainen, Antti: Rinta rinnan: Suomenruotsalaisten joukkojen sotatiet 1939–1944. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21913-4.