Suomen rahayksiköksi markka

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous 7/1860.

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Ilmoitus

muutetusta raha-yksiköstä Suomen Suuriruhtinanmaalle.

Annettu Pietarissa, 23 päiv. Maaliskuuta (4 päiv. Huhtikuuta) 1860.

Me ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Wenäjänmaan yli, Puolanmaan Tsaari sekä Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m., teemme tiettäväksi: että koska olemme katsoneet raha-yksikön alentamisen Suomen Suuriruhtinanmaassa tarpeelliseksi; niin Tahdomme Me, sittenkuin Suomeen asetettu Senaattimme on mietteensä asiasta Meille alamaisuudessa ilmoittanut, Armossa määrätä seuraavalla tavalla:

1:ksi. Suomenmaalle säännetään sille maakunnalle omituinen "Markka" niminen raha-yksikkö, jaettuna sataan "Penni" nimiseen pienempään yksikköön eli osaan. Jokainen markka vastaa neljäsosa-ruplalle, sen painon ja arvon mukaan lukien, joka noudatettavassa raha-säännössä on Wenäjän hopearuplalta määrätty neljäksi solotnikaksi ja yhdeksikolmatta doliksi, ja on siis kussakin markassa yksi solotnikka viisi ja yksi neljäsosa dolia puhdasta hopeata.

2:ksi. Tätä raha-yksikköä pitää Suuriruhtinanmaassa käytettämän sekä Kruunun laskuissa ( rätingeissä), että yksityisessäkin liikkeessä, niinkuin siitä eriksensä tulee tarkemmin määrättäväksi.

3:ksi. Suomenmaan Pankille annetaan oikeus, tätä raha-yksikköä seuraamalla lyödä yhden, viiden, kymmenen ja kahdenkymmenen pennin arvoisia pieniä kuparirahoja erittäisin Suuriruhtinanmaata varten, kupari-arvon suhteen myntättäissä noudattamalla mitä Wenäjän kuparirahasta on säännetty, jolloinka siis yksi penni painoltansa ja metalli-arvoltansa vastaa yhdelle neljäsosa-kopeikalle ja kaksikymmentä penniä viidelle kopeikalle Wenäjän kuparirahaa viimeisen preilin mukaan, sekä viiden ja kymmenen pennin rahat samassa vertaisuudessa.

4:ksi. Raha-liikkeen huojentamiseksi saa Pankki, samoilla ehdoilla kuin Pankin paperirahalle on määrätty, toistaiseksi ulosantaa yhden ja kolmen hopea-markan seteleitä.

5:ksi. Sama edesvastaus, joka Suomenmaan Pankista ulosannettuin paperisetelien väärentämisestä ja mukaamisesta, sekä semmoisen rahan kauppaamisesta on määrätty, tulee myöskin noudatettavaksi nyt myönnettyin yhden ja kolmen hopea-markan setelien suhteen.

Joka kaikille asianomaisille on oleva tietona ja alamaisuudessa noudatettavana. Suuremmaksi vakuudeksi olemme Me Omakätisesti kirjoittaneet tämän alle, joka tapahtui Pietarissa 23 päivänä Maaliskuuta (4 päivänä Huhtikuuta) 1860.

ALEKSANDER.

Ministeri-Valta-Sihteeri Kreivi ARMFELT.