Suomenkielisten kirjojen luettelo 3-1

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Pääartikkeli: Luokka:Bibliografiat

30 Yleinen yhteiskuntatiede[muokkaa]

 • Alapuro, Risto & Arminen, Ilkka (toim.): Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia. Esiössä myös: Professori Matti Alestalolle 28.8.2004. Porvoo Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29715-1.
 • Anttiroiko, Ari-Veikko: Yhteiskuntatieteiden perusta. Tampereen yliopisto, kunnallistieteiden laitos, raporttisarja 19. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. ISBN 951-44-3133-2.
 • Berendt, Mogens: Ruotsin tauti. (Tilfaeldet Sverige, 1983.) Suomentanut Risto Mäenpää. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-12069-3.
 • Carlyle, Thomas: Entistä ja nykyistä. (Past and present, 1843.) Suomentanut Werner Andelin. Porvoo: WSOY, 1907.
 • Eskola, Antti: Suomi sulo Pohjola. Helsinki: Kirjayhtymä, 1968.
 • Eskola, Jari (toim.): Hegelistä Harréen, narratiivista Nudistiin. Kuopion yliopiston selvityksiä. Yhteiskuntatieteet, E 10. Kuopio: Kuopion yliopisto, 1999. ISBN 951-781-409-7.
 • Eskola, Matti (päätoim.): Studia: Studia-tietokeskus. 4, Historia ja yhteiskunta. Espoo: Weilin + Göös, 1995 (4. painos 2001). ISBN 951-35-5610-7.
 • Göös, Riitta-Liisa: Arkielämän ABC. Rengaskirja. Helsinki: Opetushallitus, 2002 (4. painos 2007). ISBN 952-13-1296-3.
 • Haavikko, Paavo: Aikalaishulluudesta: Arvio maan henkisestä tilasta. Helsinki: Art House, 1993. ISBN 951-884-139-X.
 • Haavikko, Paavo: Traktaatit. Tekstit julkaistu aiemmin Suomen kuvalehdessä. Helsinki: Art House, 1998. ISBN 951-884-211-6.
 • Hakkarainen, Outi & Käkönen, Mira: Kenen ilmasto?. Into-pamfletti. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0436-8.
 • Hallberg, Pekka: Arvot tasapainossa? Mietteitä oikeudesta, kilpailukyvystä ja hyvinvoinnista. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 978-951-0-31144-8.
 • Hankamäki, Jukka: Kansanvallan varkaat: Kirjoituksia demokratian kaventamisesta Suomessa. Helsinki: Books on Demand, 2010. ISBN 978-952-498-322-8.
 • Harakka, Timo: Viemärirotta... mutta miksei Erkko ole vieläkään adoptoinut minua?. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15305-6.
 • Heikkinen, Eino & Tuomi, Jouni (toim.): Suomalainen elämänkulku. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-26-4596-3.
 • Huntford, Roland: Uusi uljas Ruotsi. (The new totalitarians, 1971.) Suomentanut Mirja Rutanen. Helsinki: Otava, 1972. ISBN 951-0-12069-3.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko ym. (toim.): Kaikki syntyy kriisistä. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-286-6.
 • Hämäläinen, Timo J. (toim.): Murroksen aika: Selviääkö Suomi rakennemuutoksesta?. Areena-sarja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-22321-2.
 • Jonstadt, David: Sivilisaation loppu. (Kollaps. Livet vid civilisationens slut, 2012.) Suomentaneet Salon tasauskohtuuspajan jäsenet ystävineen. Helsinki: Into, 2016. ISBN 978-952-264-544-9.
 • Judt, Tony: Huonosti käy maan. (Ill fares the land: A treatise on our present discontents, 2010.) Suomentanut Petri Stenman. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0545-7.
 • Kaaro, Jani: Kauniimpi maailma. Kirjoituksia sielusta, taloudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Helsinki: WSOY, 2016. ISBN 978-951-0-41485-9.
 • Kagarlitsky, Boris: Back in the USSR. (Back in the USSR (What was communism?), 2009.) Into-pamfletti. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0520-4.
 • Kaisto, Jani & Pyykkönen, Miikka (toim.): Hallintavalta: Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-118-0.
 • Kajaste, Kimmo (toim.): Suomalainen mahdollisuus: Näkökulmia hyvinvointimme tulevaisuuteen. Helsinki: Edita, 1997. ISBN 951-37-2195-7.
 • Kantola, Anu ym.: Maailman tila ja Suomi. Julkaisija: Ulkoasiainministeriö, kehitysyhteistyöosasto. Helsinki: Gaudeamus, 1999 (3. painos 2002). ISBN 951-662-758-7.
 • Korhonen, Anna-Riikka: Paskaduunista barrikadille: Prekariaatin julistus. Into-pamfletti. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0300-2.
 • Koskelainen, Jukka: Rakas rappio: Pelastus ja perikato länsimaisessa ajattelussa. Jyväskylä: Atena, 2012. ISBN 978-951-796-823-2.
 • Kotkas, Toomas (toim.): Yhteiskuntateorioiden oikeus. Episteme. Helsinki: Tutkijaliitto, 2010. ISBN 952-5169-75-1.
 • Kotro, Arno & Krohn, Minerva: Suoraa ja koukkua: Kirjeitä kaikesta. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6760-9.
 • Kuusela, Pekka & Saastamoinen, Mikko (toim.): Ruumis, minä ja yhteisö: Sosiaalisen konstruktionismin näkökulma. Kuopion yliopiston selvityksiä E. Yhteiskuntatieteet 21. Kuopio: Kuopion yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, 2000. ISBN 951-781-420-8.
 • Massa, Ilmo (toim.): Vihreä teoria: Ympäristö yhteiskuntateorioissa. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-084-8.
 • Massa, Ilmo (toim.): Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-952-495-329-0.
 • Massa, Ilmo & Sairinen, Rauno (toim.): Ympäristökysymys: Ympäristöuhkien haaste yhteiskunnalle. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-517-7.
 • Massa, Ilmo: Toinen ympäristötiede: Kirjoituksia yhteiskuntatieteellisestä ympäristötutkimuksesta. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-711-0.
 • Mattila, Mikko & Uusikylä, Petri (toim.): Verkostoyhteiskunta: Käytännön johdatus verkostoanalyysiin. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-755-2.
 • Melin, Harri & Nikula, Jouko (toim.): Yhteiskunnalliset intressit ja vallan rakenteet: Raimo Blomin 50-vuotisjuhlakirja. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. B, vol 44. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3375-0.
 • Melin, Harri & Nikula, Jouko (toim.): Yhteiskunnallinen muutos. Raimo Blomin 60-vuotisjuhlakirja. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-120-8.
 • Mäkelä, Raine (toim.): Yhteisöllisyydestä: Perusteluja, tulkintoja, menetelmiä. Käsikirjoituksen kokoaja/kirjoittaja: Raine Mäkelä. Kiljava: Kiljavan opisto, 2002. ISBN 951-701-472-4.
 • Oulasvirta, Antti (toim.): Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-176-0.
 • Pitkänen, Nina: Himasta: Käsikirja itsenäiseen elämään. Kuvitus: Matti Pikkujämsä. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19380-5.
 • Rahkonen, Keijo: Utopiat ja anti-utopiat: Kirjoituksia vuosituhannen päättyessä. 2000-luvun kirjasto. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-684-X.
 • Reuterskiöld, Hans: Oman kämpän käsikirja. (Hushållspraktika, 2010.) Suomentanut Lotta Lipsanen. Hämeenlinna: Karisto, 2011. ISBN 978-951-23-5263-0.
 • Ruoppila-Martinsen, Marketta (toim.): Uuden kodin kirja. Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-517-5.
 • Saari, Juho: Onnellisuuspolitiikka: Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea. Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 1/2012. Helsinki: Kalevi Sorsa säätiö, 2012. ISBN 978-952-5689-40-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Santavuori, Ritva: Rouva syyttäjän paluu. Pääosa kirjoituksista ilmestynyt aiemmin Iltalehdessä vuosina 1998–2005. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4443-4.
 • Seppänen, Pekka: Parhaat kolumnit: Epävirallinen totuus 2000-luvusta. Kolumnit ilmestyneet aiemmin Talouselämä-lehdessä vuosina 2001–2008. Helsinki: Talentum, 2008. ISBN 978-952-14-1343-8.
 • Taivalsaari, Eero: Suomalainen vaihtoehto EY:lle: Tie uuteen hyvinvointivaltioon. Helsinki: Tammi, 1993. ISBN 951-31-0266-1.
 • Ulvila, Marko: Vihreä uusjako: Fossiilikapitalismista oikeudenmukaiseen ja kestävään yhteiskuntaan. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0506-8.
 • Uschanov, Tommi: Suuri kaalihuijaus: Kirjoituksia yhteiskunnallisesta tietämättömyydestä. Helsinki: Teos, 2010. ISBN 978-951-851-315-8.
 • Valtaoja, Esko: Ensimmäinen koira Kuussa: Kootut kolumnit. Ursan julkaisuja 138. Helsingissä: Ursa, 2014. ISBN 978-952-5985-21-4.
 • Viinikainen, Tytti (toim.): Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus Suomessa: Katsaus tutkimusaloihin ja kirjallisuuteen. S. 51–115: Suomalaisen yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen bibliografia 1990–1996. Suomen ympäristö 99. Helsinki: Suomen ympäristökeskus, 1997. ISBN 952-11-0126-1.
 • Wiio, Osmo A.: Wiion lait – ja vähän muidenkin. Espoo: Weilin + Göös, 1978. ISBN 951-35-1657-1.
 • Virtanen, Rauli: Kaivoja köyhille: Suomalaisen kehitysavun vuosikymmenet. Helsinki: WSOY, 2013. ISBN 978-951-0-39439-7.

30.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Aaltola, Juhani & Valli, Raine: Ikkunoita tutkimusmetodeihin I: Metodin valinta ja aineistonkeruu: Virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 3. uudistettu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-457-6.
 • Aaltola, Juhani & Valli, Raine: Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 3. uudistettu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-458-3.
 • Aarrevaara, Timo & Stenvall, Jari (toim.): Kriittinen ajankuva. Tampere: Tampere University Pres, 2006. ISBN 951-44-6695-0.
 • Adler-Karlsson, Gunnar: 90-luvun oppikirja: Eloonjäämisemme ehdoista. (Lärobok för 90-talet, 1990.) Suomentanut Reto Halme. Helsingissä: Art House, 1990. ISBN 951-884-084-9.
 • Adorno, Theodor W. & Horkheimer, Max & Marcuse, Herbert: Järjen kritiikki. Suomentanut ja toimittanut Jussi Kotkavirta. Tampere: Vastapaino, 1991. ISBN 951-9066-41-1.
 • Afanasjev, Viktor: Tieteellisen kommunismin perusteet. (Osnovy nautsnogo kommunizma.) Suomentaneet Kerttu Kyhälä-Juntunen & Maija Karvonen. Moskova: Edistys, 1975 (2. painos 1982).
 • Ahmavaara, Yrjö & Vanhanen, Tatu: Geenien tulo yhteiskuntatieteisiin. Jyväskylä: Atena, 2001. ISBN 951-796-236-3.
 • Ahmavaara, Yrjö: Yhteiskuntakybernetiikka. Helsinki: Weilin + Göös, 1976. ISBN 951-35-1430-7.
 • Ahmavaara, Yrjö: Yhteiskuntatieteen kyberneettinen metodologia: Positivismin kritiikki. Forum-kirjasto 28 (2. lisätty painos: Yhteiskuntatieteen kyberneettinen metodologia ja metodologisen positivismin kritiikki, 1970. Lisätystä osiosta myös eripainos Metodologisen positivismin kritiikki, 1970). Helsinki: Tammi, 1969.
 • Ahtiainen, Pekka ym. (toim.): Historia, sosiologia ja Suomi: Yhteiskuntatutkimus itseymmärryksen jäljillä. Helsinki: Hanki ja jää, 1994. ISBN 951-8916-48-9.
 • Airaksinen, Timo: Tieto ja tiedon edellytykset kasvatuksessa: Teoreettinen tarkastelu. Dialectica ry:n julkaisusarja A15. Turku: Dialectica, 1979. ISBN 951-853-002-5.
 • Alastalo, Marja & Åkerman, Maria (toim.): Tieto hallinnassa: Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa. Tampere: Vastapaino, 2011. ISBN 978-951-768-326-5.
 • Alasuutari, Pertti: Erinomaista, rakas Watson: Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Helsinki: Hanki ja jää, 1989. ISBN 951-8916-08-X.
 • Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus 2.0. 4. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino, 2011. ISBN 978-951-768-385-2.
 • Alenius, Ele: Maailmankehityksen suuri käänne. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen Rauhanpuolustajat, 2011. ISBN 978-952-01-0608-9.
 • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka: Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994 (4. painos 2002). ISBN 951-0-19286-4.
 • Arppe, Tiina: Pyhä ja kirottu: Pahan ongelmasta ranskalaisessa yhteiskuntateoriassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: T. Arppe, 2000. ISBN 952-91-2014-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Bastiat, Frédéric: Kirjoituksia taloudesta. Sisältö: Näkyvä ja näkymätön (Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, 1869.); Laki (La loi, 1850); Vetoomus, (Pétition, 1854). Suomentanut Petri Kajander. Johdanto: Johan Nordberg. Johdannon suomentanut Riikka Toivanen. Talousklassikko. Helsinki: Basam Books, 2010. ISBN 978-952-5734-55-3. Teoksen verkkoversio.
 • Baudrillard, Jean: Ekstaasi ja rivous. (L'autre par lui-même: Habilitation, 1987.) Suomennos: Panu Minkkinen. Eurooppalaisia ajattelijoita. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-527-4.
 • Baudrillard, Jean: Lopun illuusio, eli, Tapahtumien lakko. (L'illusion de la fin ou la grève des événements, 1991.) Suomennos: Mika Määttänen. Eurooppalaisia ajattelijoita. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-638-6.
 • Benjamin, Walter: Keskuspuisto: Kirjoituksia kapitalismista, suurkaupungeista ja taiteesta. Suomentaneet Taneli Viitahuhta ja Eetu Viren. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2014. ISBN 978-952-5169-98-0.
 • Berardi, Franco: Tietotyö ja prekaari mielentila. Suomentaneet Mikko Jakonen ym. Polemos. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-47-2.
 • Blom, Raimo & Nikula, Jouko (toim.): Plussat ja miinukset: Yhteiskuntatutkimuksen arviointia. Tampere: Team-Rinnevuori: Lumikki-kustannus, 2004. ISBN 951-98976-1-5.
 • Engels, Friedrich: Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä: Yhdistettynä Lewis H. Morganin tutkimuksiin. (Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats: Im Anschluß an Lewis H. Morgans Forschungen, 1884.) Suomennos (alkuteksti Proishozdenija semi, tsastnoi sobstvennosti i gosudarstva). Tieteellisen sosialismin kirjasto. Moskova: Edistys, 1970 (2. painos 1974). Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Engels, Friedrich: Anti-Dühring: Herra Eugen Dühring tieteen mullistajana. (Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, 1878.) 2., tarkistettu painos. Työväenliikkeen tietokirjoja, Taskusarja. Suomennos perustuu Kustannusoy Tieteen 1938 julkaisemaan Marxin ja Engelsin Valittujen teosten 1. osaan sisältyvään tekstiin. Helsinki: Kansankulttuuri, 1971.
 • Eräsaari, Risto: Monimutkainen oikeudenmukaisuus. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan työpapereita no. 97. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1996. ISBN 951-34-0885-X.
 • Eräsaari, Risto (toim.): Arviointi ja asiantuntijuus. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-751-X.
 • Erätuuli, Matti & Leino, Jarkko & Yli-Luoma, Pertti: Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä. Helsinki: Kirjayhtymä, 1994 (2. painos 1996). ISBN 951-26-3981-5.
 • Eskola, Antti: Sosiologian tutkimusmenetelmät. 4. uudistettu painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1973 (2. muuttamaton lisäpainos 1981). ISBN 951-0-05672-3.
 • Eskola, Jari: Eläytymismenetelmäopas. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4249-0.
 • Eskola, Jari ym. (toim.): Tutkimusmenetelmällisiä reflektioita. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2003. ISBN 951-781-465-8.
 • Eskola, Jari & Mäkelä, Jukka & Suoranta, Juha (toim.): Ihmistieteiden 1990-luvun metodologiaa etsimässä: Keskustelua kasvatus- ja sosiaalitieteiden 1990-luvun metodologiasta. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. Katsauksia ja puheenvuoroja C 8. Aikuiskasvatuksen ja jatkuvan koulutuksen julkaisuja 2. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1995. ISBN 951-634-428-3.
 • Eskola, Jari & Pihlström, Sami (toim.): Ihmistä tutkimassa: Yhteiskuntatieteiden metodologian ajankohtaisia kysymyksiä. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2003. ISBN 951-781-464-X.
 • Eskola, Jari & Suoranta, Juha: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 1998 (7. painos 2005). ISBN 951-768-035-X.
 • Fedorov, J. K.: Yhteiskunnan ja luonnon vuorovaikutus. (Vzaimodeistvie obstšeštva i prirody.) Venäjänkielisestä käsikirjoituksesta suomentanut Mirja Ruonaniemi. Työväenliikkeen tietokirja, Taskusarja. Helsinki: Kansankulttuuri, 1974. ISBN 951-615-069-1.
 • Foucault, Michel: Tarkkailla ja rangaista. (Surveiller et punir, 1975.) Suomentanut Eevi Nivanka. Kieliasun tarkastanut Jukka Kemppinen (1. painos 1980). Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20616-8.
 • Giddens, Anthony: Yhteiskuntateorian keskeisiä ongelmia: Toiminnan, rakenteen ja ristiriidan käsitteet yhteiskunta-analyysissä. (Central problems in social theory: Action, structure and contradiction in social analysis, 1979.) Suomentaneet Pasi Andersson ja Ilkka Heiskanen. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-08121-7.
 • Goldman, Emma: Anarkismi ja muita esseitä. (Anarchism and other essays, 1927.) Suomentanut Ville-Juhani Sutinen. Turku: Savukeidas, 2011. ISBN 978-952-5500-87-5.
 • Gronow, Jukka: Yhteiskuntateoria ja emansipaatio: Tekstejä vuosilta 1975–1983. Tutkijaliiton julkaisusarja 26. Helsinki: Tutkijaliitto, 1984. ISBN 951-9297-38-3.
 • Guattari, Félix: Kolme ekologiaa. (Les trois écologies, 1989.) Suomentaneet Anna Helle, Mikko Jakonen ja Eetu Viren. Polemos. Helsinki: Tutkijaliitto, 2008. ISBN 978-952-5169-53-9.
 • Haatanen, Kalle: Ei voisi vähempää kiinnostaa: Kirjoituksia nihilismistä. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-536-1.
 • Habermas, Jürgen: Julkisuuden rakennemuutos: Tutkimus yhdestä kansalaisyhteiskunnan kategoriasta. (Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, 1962.) Suomentanut Veikko Pietilä. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-148-8.
 • Harva, Urpo: Marxismi ja perimmäiset kysymykset. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A 41. Tampere: Tampereen yliopisto, 1970.
 • Hautamäki, Antti ym.: Yksilö modernin murroksessa. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-651-3.
 • Hayek, Friedrich von: Tie orjuuteen. (The road to serfdom, 1944.) Suomentanut ja jälkisanat laatinut Jyrki Iivonen. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-617-3.
 • Hegel, G. W. F.: Oikeusfilosofian pääpiirteet eli luonnonoikeuden ja valtiotieteen perusteet. (Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder, Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, 1821.) Johdannon laatineet Juha Manninen ja Markus Wahlberg. Suomentanut ja selityksin varustanut Markus Wahlberg. Oulu: Pohjoinen, 1994. ISBN 951-749-188-3.
 • Heiskala, Risto & Virtanen Akseli (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria. I, Vanhan maailman talous ja suuri murros. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-951-662-888-5.
 • Heiskala, Risto & Virtanen Akseli (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria 2: Modernin maailman talous. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-167-8.
 • Hessel, Stéphane: Vastarintaan!. (Indignez-vous!, 2011.) Suomentanut Pirjo Thorel. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-789-1.
 • Hirsjärvi, Sirkka (toim.): Kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden metodologisista lähtökohdista. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkaisuja B 3. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1983. ISBN 951-679-061-5.
 • Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena: Teemahaastattelu. 7. painos (1. painos 1980, uusi laitos ilmestynyt nimellä Tutkimushaastattelu). Helsinki: Yliopistopaino, 1995. ISBN 951-570-030-2.
 • Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena: Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2008. ISBN 978-952-495-073-2.
 • Hirvonen, Tatu & Mangeloja, Esa: Miksi kolmas hampurilainen ei tee onnelliseksi?. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-442-0.
 • Hokkinen, Mika: Ihmistieteiden kaksi ideaalia: Naturalistinen ja humanistinen. Poliittisen historian tutkimuksia D, 1/1976. Turku: Turun yliopisto, 1976.
 • Holvas, Jakke: Talousmetafysiikan kritiikkiä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Episteme. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-5169-56-0.
 • Horkheimer, Max: Välineellisen järjen kritiikki. (Eclipse of reason, 1947.) Suomentaneet Olli-Pekka Moisio ja Veikko Pietilä. Klassikko-sarja. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-189-6.
 • Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W.: Valistuksen dialektiikka: Filosofisia sirpaleita. (Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente, 1947.) Suomentanut Veikko Pietilä. Klassikko-sarja. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-219-0.
 • Hämäläinen, Juha: Laadullinen sosiaalitutkimus käytännössä: Johdatus laadullisen sosiaalitutkimuksen ”käsityötaitoon”. Kuopion yliopiston julkaisuja. Yhteiskuntatieteet. Tilastot ja selvitykset 2/1987. Kuopio: Kuopion yliopisto, 1987. ISBN 951-780-826-7.
 • Hänninen, Sakari & Karjalainen, Jouko & Lahti, Tuukka (toim.): Toinen tieto: Kirjoituksia huono-osaisuuden tunnistamisesta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2005. ISBN 951-33-1812-5.
 • Häyry, Matti: Ihannevaltio: Historiallinen johdatus yhteiskuntafilosofiaan. Porvoo Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25224-7.
 • Jakonen, Mikko & Peltokoski, Jukka & Virtanen, Akseli (toim.): Uuden työn sanakirja. Polemos. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-40-5.
 • Jalava, Janne (toim.): Yhteiskunnan järjestelmät: Niklas Luhmannin ajattelu. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-225-5.
 • Jokinen, Arja: Kategoriat, kulttuuri ja moraali: Johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-393-7.
 • Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero: Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 1999 (3. painos 2006). ISBN 951-768-053-8.
 • Jokivuori, Pertti (toim.): Sosiaalisen pääoman kentät. Pohjautuu Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot -tutkimusohjelmaan. Jyväskylä: Minerva, 2005. ISBN 952-5591-28-X.
 • Jokivuori, Pertti & Hietala, Risto: Määrällisiä tarinoita: Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. Porvoo Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32782-1.
 • Kaasila, Raimo & Rajala, Raimo & Nurmi, Kari E. (toim.): Narratiivikirja: Menetelmiä ja esimerkkejä. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2008. ISBN 978-952-484-258-7.
 • Kajanoja, Jouko: Kommunikatiivinen yhteiskunta: Puheenvuoro hyvinvointivaltiosta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Hanki ja jää. Helsinki: Tammi, 1996. ISBN 951-31-0889-9.
 • Kammari, M.: Yhteiskunnan perusta ja päällysrakennus. (Čto takoe bazis i nadstrojka obŝestva, 1957.) Filosofian kirjasia. Petroskoi: Karjalan ASNT:n valtion Kustannusliike, 1959.
 • Kangas, Risto: Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoria. Tutkijaliiton julkaisusarja 45. Helsinki: Tutkijaliitto, 1987. ISBN 951-9297-60-X.
 • Karma, Kai: Käyttäytymistieteiden metodologian perusteet. Helsingissä: Otava, 1983 (2. painos 1987). ISBN 951-1-07254-4.
 • Kaunismaa, Pekka: Ideologia, kommunikaatio ja systeemit: Ideologian käsitteen teoria ja ideologian muutos Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoriassa. Jyväskylän yliopiston sosiologian laitoksen julkaisu 53. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1992. ISBN 951-680-779-8.
 • Keckman-Koivuniemi, Hannele: Opas kvantitatiivisten tutkimusaineistojen jatkokäyttöön. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006. ISBN 951-44-6805-8.
 • Keinänen, Jari: Filosofian haasteet. 4, Yhteisöllisyyden haasteet. Jyväskylä: Atena, 2014. ISBN 978-952-300-094-0.
 • Kemppainen, Erkki & Mäntysaari, Mikko (toim.): Aristoteles, Rawls ja sosiaalipolitiikka: Keskustelua hyvinvointivaltion peruskysymyksistä eurooppalaisten ajatteluperinteiden valossa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus: Raportteja 223. Helsinki: Stakes, 1998. ISBN 951-33-0555-4.
 • Kilpinen, Erkki, Kivinen, Osmo & Pihlström, Sami (toim.): Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-006-0.
 • Koivisto, Juha & Oittinen, Vesa (toim.): Mega-Marx: Johdatus uuteen Marxiin. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-316-6.
 • Kolakowski, Leszek: Ihminen ilman vaihtoehtoa. (Der Mensch ohne Alternative, 1960.) Suomentanut Taisto Veikko. Ihminen ja maailma 6. Helsinki: Kirjayhtymä, 1966.
 • Kuusela, Pekka & Niiranen, Vuokko (toim.): Realismin haaste sosiaalitieteissä. Kuopio: Unipress, 2006. ISBN 951-579-219-3.
 • Kuusela, Pekka: Yhteiskuntateoria, sosiaalinen toiminta ja sosiaalitieteet: Tutkimus sosiaalisen toiminnan teorian nykytilasta ja kehityksestä 1900-luvulla. Väitöskirja: Kuopion yliopisto. Kuopion yliopiston julkaisuja. Yhteiskuntatieteet E 35. Kuopio: Kuopion yliopisto, 1996. ISBN 951-780-914-X.
 • Kyllönen, Simo (toim.): Kiista yhteismaista: Garrett Hardin ja selviytymisen politiikka. Tampere: Niin & näin, 2011. ISBN 978-952-5503-58-6.
 • Lausti, Tapani: Toisinajattelun tiekartta. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2004. ISBN 952-471-428-0.
 • Lazzarato, Maurizio: Kapitalismin vallankumoukset. (Les révolutions du capitalisme, 2004.) Suomentaneet Leena Aholainen ym. Polemos. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-39-1.
 • Lenin, V. I.: Imperialismi, kapitalismin korkein vaihe. (Imperializm, kak vysšaja stadija kapitalizma, 1917.) Tieteellisen sosialismin kirjasto. Moskova: Edistys, 1970.
 • Leskinen, Jaakko (toim.): Laadullisen tutkimuksen risteysasemalla. Kirjoittajat: Pertti Alasuutari ym. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 1995. ISBN 952-9671-80-6.
 • Littunen, Yrjö & Rautio, Pertti & Saarinen, Aino (toim.): Tieto, tiede, yhteiskunta: Keskustelua yhteiskuntatieteistä l978. Tampereen yliopisto. E, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, n:o 6. Tampere: Tampereen yliopisto, 1978. ISBN 951-44-0740-7.
 • Mao, Tse-tung: Teoksia: 1–2. Teoksen on suomentanut (venäjänkielisestä laitoksesta) T. Lehen. Helsinki: Kansankulttuuri, 1958.
 • Mao Tse-tung: Otteita puheenjohtaja Mao Tse-tungin teoksista. (Máo zhǔxí yǔlù, 1964). Helsinki: Kustannus oy Käännöskirjat, 1967.
 • Mao Tse-tung: Otteita puheenjohtaja Mao Tse-tungin teoksista. (Máo zhǔxí yǔlù, 1964.) 2. painos (1. painos 1967). Helsinki: Suomi-Kiina Seura, 1971.
 • Marcuse, Herbert: Ihmisen vapautuksesta. (An essay on liberation, 1969.) Suomennos ja kriittinen jälkipuhe: Markku Lahtela. Ärrä 6. Helsinki: Weilin+Göös, 1971.
 • Marcuse, Herbert: Yksiulotteinen ihminen: Teollisen yhteiskunnan tarkastelua. (One-dimensional man, 1964.) Suomentanut Markku Lahtela. Helsinki: Weilin+Göös, 1969.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich & Lenin, V. I.: Dialektisesta materialismista: Kokoelma. (O dialektitseskom materializme). Moskova: Edistys, 1973.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 1. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentaneet Antero Tiusanen ym. Moskova: Edistys, 1978.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 2. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentajat Antero Tiusanen ja Olli Perheentupa. Moskova: Edistys, 1978.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 3. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentanut Antero Tiusanen. Moskova: Edistys, 1978.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 4. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentajat Antero Tiusanen ja Olli Perheentupa. Moskova: Edistys, 1979.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 5. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentajat Antero Tiusanen ja Vesa Oittinen. Moskova: Edistys, 1979.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 6. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentaneet Olli Perheentupa ja Antero Tiusanen. Moskova: Edistys, 1979.
 • Mehring, Franz: Historiallisesta materialismista. (Ob istoriceskom materializme.) Suomentanut V. Bergman. Suomennettu teoksesta Zur Geschichte der Philosophie, 1931. Tieteellisen sosialismin kirjasto. Moskova: Edistys, 1972.
 • Metsämuuronen, Jari (toim.): Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Helsinki: International Methelp, 2006. ISBN 952-5372-19-7.
 • Metsämuuronen, Jari: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Teoksen osat julkaistu aiemmin 8-osaisena Metodologia-sarjana. Helsinki: International Methelp, 2002. ISBN 952-5372-12-X.
 • Metsämuuronen, Jari: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä: Opiskelijalaitos. 2. laitos, 3. uudistettu painos. Helsinki: International Methelp, 2006 (4. painos 2007). ISBN 952-5372-20-0.
 • Meurman-Solin, Anneli & Pyysiäinen, Ilkka (toim.): Ihmistieteet tänään. Helsinki: Gaudemus: Helsingin yliopiston tutkijakollegium, 2005. ISBN 51-662-935-0.
 • Miller, Peter & Rose, Nikolas: Miten meitä hallitaan. (Governing the present: Administering economic, social and personal life, 2008.) Suomentanut Risto Suikkanen. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-253-4.
 • Moisio, Olli-Pekka (toim.): Kritiikin lupaus: Näkökulmia Frankfurtin koulun kriittiseen teoriaan. SoPhi 29. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0422-9.
 • Mäki-Kulmala, Heikki: Anti-Ahmavaara: Yrjö Ahmavaara yhteiskuntatieteen mullistajana. Tampere: Tampere University Press, 1998. ISBN 951-44-4419-1.
 • Mäkinen, Jukka: John Rawlsin oikeudenmukaisuuskäsityksen merkitys normatiiviselle taloustieteelle. Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A 244. Helsinki: Helsingin Kauppakorkeakoulun väitöskirjat, 2005. ISBN 951-791-889-5.
 • Nevanlinna, Tuomas: Kuninkaista ja narreista. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-238-0.
 • Niiniluoto, Ilkka: Informaatio, tieto ja yhteiskunta: Filosofinen käsiteanalyysi. 5. täydennetty painos (1. painos: Valtion painatuskeskus, 1989). Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1997-9.
 • Nummenmaa, Tapio ym.: Tutkimusaineiston analyysi. Helsinki Porvoo: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21369-1.
 • Ortega y Gasset, José: Massojen kapina. (La rebelion de las masas, 1930.) Suomentanut Sinikka Kallio-Visapää. Helsinki: Otava, 1952.
 • Paananen, Seppo & Juntto, Anneli & Sauli, Hannele (toim.): Faktajuttu: Tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-041-4.
 • Paloheimo, Eero: Maailma: Alustava luonnos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1978. ISBN 951-0-08669-X.
 • Palonen, Kari: Kriittinen rationalismi kerettiläisyyden näkökulmasta. Jyväskylä: Gummerus, 1974. ISBN 951-20-0773-8.
 • Peltonen, Tuula (toim.): Paistaa se aurinko risukasaankin – vai paistaako? Keskustelua yhdenvertaisuudesta ja eriarvoisuudesta. Joensuu: Hai, 2012. ISBN 978-952-5934-14-4.
 • Perttula, Juha & Latomaa, Timo (toim.): Kokemuksen tutkimus: Merkitys, tulkinta, ymmärtäminen. 3. painos. Ilmestynyt aiemmin Dialogia oy:n kustantamana. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2008. ISBN 978-952-484-273-0.
 • Pietikäinen, Sari & Mäntynen, Anne: Kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-243-5.
 • Pietilä, Kauko & Sondermann, Klaus: Luonnoksia joukkoviestinnän sosiologisen tutkimuksen metodeiksi. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Tampereen yliopisto. Sarja B 50. Tampere: Tampereen yliopisto, 1987. ISBN 951-44-2149-3.
 • Pietilä, Veikko: Selittämisestä yhteiskuntatieteessä. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Sarja C, 27. Tampere: Tampereen yliopisto, 1980. ISBN 951-44-1027-0.
 • Pietilä, Veikko: Yhteiskuntatieteen tieteenfilosofisia lähtökohtia. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Sarja C, 26. Tampere: Tampereen yliopisto, 1979. ISBN 951-44-0836-5.
 • Pirttilä, Ilkka & Raiski, Seppo: Johdatusta yhteiskuntatieteiden metodologiaan: Metodi ja teoria tutkimuksessa. Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksen tutkimuksia 25. Tampere: Tampereen yliopisto, 1977. ISBN 951-44-0601-X.
 • Pohjola, Anneli (toim.): Eettisesti kestävä sosiaalitutkimus. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. Työpapereita C 47. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2003. ISBN 951-634-904-8.
 • Popper, Karl R.: Avoin yhteiskunta ja sen viholliset. (The open society and its enemies, 1945.) Suomentanut Paavo Löppönen. Helsinki: Otava, 1974 (2. painos 2000). ISBN 951-1-01593-1.
 • Popper, Karl R.: Avoin yhteiskunta ja sen viholliset. (The open society and its enemies, 1945.) Suomentanut Paavo Löppönen. Helsinki: Otava, 2000 (1. painos 1974). ISBN 951-1-16685-9. (nidottu)
 • Precarias a la deriva: Hoivaajien kapina: Tutkimusmatkoja prekaarisuuteen. (A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina, 2003.) Kääntäjät: Laura Böök ym. Helsinki: Like: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-01-0118-3.
 • Pulkkinen, Tuija: Postmoderni politiikan filosofia. (The postmodern and the political agency, 1996.) Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tekijän suomentama. Helsinki: Gaudeamus, 1998 (2. painos 2003). ISBN 951-662-724-2.
 • Pulkkinen, Tuija: Valtio ja vapaus. Tutkijaliiton julkaisusarja 60. Helsinki: Tutkijaliitto, 1989. ISBN 951-9297-74-X.
 • Pursiainen, Terho: Isänmaallisuus: Keskinäinen osakkuus ja kepeyden filosofia. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-696-3.
 • Pursiainen, Terho: Vihreä oikeudenmukaisuus. Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-570-1.
 • Pyykkönen, Miikka & Kauppinen, Ilkka (toim.): 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria. Helsinki: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-952-495-342-9.
 • Rasku, Teuvo: Ihmisen ja elämän puolesta. Helsinki: Transkirja, 1989. ISBN 951-95282-0-2.
 • Raunio, Kyösti: Positivismi ja ihmistiede: Sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-760-9.
 • Rawls, John: Kansojen oikeus; Julkisen järjen puolustus. (The law of peoples, with, The idea of public reason revisited, 1999.) Suomentanut Leo Näreaho. Jälkisanat kirjoittanut Juha Sihvola. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 951-662-973-3.
 • Rawls, John: Oikeudenmukaisuusteoria. (A theory of justice, 1971.) Suomentanut Terho Pursiainen. WSOY kurssikirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-14740-0.
 • Redbeard, Ragnar: Might is right, eli, Voiman filosofia. (The survival of the fittest, or the philosophy of power, 1896.) Julkaisu tunnetaan yleisesti nimellä Might is right. Kääntänyt Vesa Iitti. Turku: Vuohi julkaisut, 2012. ISBN 978-952-92-9531-9.
 • Rolin, Kristina & Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa & Henttonen, Elina (toim.): Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-974-1.
 • Ronkainen, Suvi & Karjalainen, Anne (toim.): Sähköä kyselyyn! Web-kysely tutkimuksessa ja tiedonkeruussa. Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitoksen tutkimuksia 1. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2008. ISBN 978-952-484-234-1.
 • Runciman, W. G.: Yhteiskuntatiede ja poliittinen teoria. (Social science and political theory, 1969.) Suomennos: Sirkka Tuomela. Suomennoksen tarkistus ja toimitustyö: Jyrki Uusitalo. 2. laajennettu painos (1. painos 1975). Filosofian kirjasto 8. Helsinki: Gaudeamus, 1979. ISBN 951-662-254-2.
 • Räikkä, Juha: Oikeudenmukainen yhteiskunta: Johdatus yhteiskuntafilosofiaan. Helsinki: Painatuskeskus, 1993. ISBN 951-37-1261-3.
 • Räsänen, Pekka & Anttila, Anu-Hanna & Melin, Harri (toim.): Tutkimus menetelmien pyörteissä. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2005. ISBN 952-451-107-X.
 • Röpke, Wilhelm: Ihmisten valtio: Yhteiskunta- ja talouselämän uudistuksen peruskysymyksiä. (Civitas Humana: Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform, 1944.) Suomentanut Antero Manninen. Porvoo: WSOY, 1947.
 • Saari, Juho (toim.): Hyvinvointivaltio: Suomen mallia analysoimassa. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 60. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-604-1.
 • Saastamoinen, Kari: Eurooppalainen liberalismi: Etiikka, talous, politiikka. Sitra 188. Puheenvuoroja. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-141-3.
 • Sihvola, Juha: Toivon vuosituhat: Eurooppalainen ihmiskuva ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus. Sitra 185. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-133-2.
 • Singer, Peter: Marx. (Marx: A very short introdution, 1980.) Suomentanut Teppo Eskelinen. Helsinki: Into, 2013. ISBN 978-952-264-231-8.
 • Suhonen, Pertti (toim.): Pehmeät menetelmät sosiaalitutkimuksessa: Käytännön kokemuksia ja keskustelua. Perustuu Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksen 10.11.–2.12.1982 järjestämän laadullista tutkimusta ja sen menetelmiä käsittelevän seminaarin alustuksiin ja keskusteluihin. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Sarja B, 38. Tampere: Tampereen yliopisto, 1983. ISBN 951-44-1447-0.
 • Suoranta, Juha: Haarautuvien menetelmäkäytäntöjen puutarhassa: Ihmistieteen metodologisia kysymyksiä. Rovaniemi: Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatuksen tutkimusyksikkö, 2000. ISBN 951-634-728-2. Verkkoversio 2008 (PDF).
 • Sydänsalama (toim.): Kapinaviive. Tampere: Rohkean Reunaan; Helsinki: Books on Demand, 2011. ISBN 978-952-498-541-3.
 • Therborn, Göran: Maailma: Aloittelijan opas. (The world: A beginner's guide, 2011.) Suomentanut Natasha Vilokkinen. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-402-6.
 • Toivonen, Timo: Empiirinen sosiaalitutkimus: Filosofia ja metodologia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23499-0.
 • Tuomela, Raimo (toim.): Yhteiskuntatieteiden eksakti metodologia. Filosofian kirjasto 5. Helsinki: Gaudeamus, 1975. ISBN 951-662-150-3.
 • Tuomela, Raimo & Patoluoto, Ilkka (toim.): Yhteiskuntatieteiden filosofiset perusteet 1. Filosofian kirjasto 6. Helsinki: Gaudeamus, 1976. ISBN 951-662-156-2.
 • Tuomela, Raimo & Patoluoto, Ilkka (toim.): Yhteiskuntatieteiden filosofiset perusteet 2. Filosofian kirjasto 7. Helsinki: Gaudeamus, 1976. ISBN 951-662-174-0.
 • Tähtinen, Juhani & Isoaho, Hannu: Tilastollisen analyysin lähtökohtia: Ensiaskeleet kvantiaineiston käsittelyyn, analyysiin ja tulkintaan SPSS-ohjelmaympäristössä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja C, Opintomonisteita 13. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 2001. ISBN 951-29-1965-6.
 • Töttö, Pertti: Pirullinen positivismi: Kysymyksiä laadulliselle tutkimukselle. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 41. Jyväskylä: Kampus kustannus, 1997. ISBN 951-9113-41-X.
 • Töttö, Pertti: Pirullisen positivismin paluu: Laadullisen ja määrällisen tarkastelua. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-077-5.
 • Töttö, Pertti: Syvällistä ja pinnallista: Teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-127-5.
 • Töttö, Pertti: Paljonko on paljon? Luvuilla argumentoinnista empiirisessä tutkimuksessa. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-407-1.
 • Uurtimo, Yrjö: Kehitysajattelun juuret: Vuosisatojen rikos – elämän peittäminen tiedon perustana. Perustuu tekijän lisensiaatintyöhön. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, julkaisuja nro 8. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-44-3608-3.
 • Valkonen, Tapani & Koskinen, Seppo & Martelin, Tuija (toim.): Rekisteriaineistot yhteiskunta- ja terveystutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-728-5.
 • Vanhanen, Tatu: Globaalit ongelmat: Evolutiivisten juurten etsintää. Helsinki: Terra Cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-08-7.
 • Vattimo, Gianni: Läpinäkyvä yhteiskunta. (La società trasparente, 1989.) Suomennos: Jussi Vähämäki. Eurooppalaisia ajattelijoita. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-528-2.
 • Weber, Max: Tiede ja politiikka: Kutsumus ja ammatti. (Wissenschaft als Beruf, 1917; Politik als Beruf, 1919.) Suomentanut Tapani Hietaniemi ja Risto Hannula. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-213-8.
 • Weckroth, Klaus & Tolkki-Nikkonen, Mirja (toim.): Jos A niin.... Antti Eskolan juhlakirja. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-81-0.
 • Wiener, Norbert: Ihmisestä, koneista, kielestä. (Materia, maskiner, människor, 1952.) Alkuteos on tekijän toimittama ja osittain uudestaan kirjoittama laitos englanninkielisestä teoksesta The human use of human beings, 1950. Suomentanut Pertti Jotuni. Taskutieto 41. Porvoo Helsinki: WS, 1969.
 • Viinamäki, Leena & Saari, Erkki (toim.): Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-26-5594-6.
 • Wilenius, Reijo: Filosofia ja politiikka: Poliittisen ja sosiaalisen ajattelun perusteiden kehityksestä. 2. painos (1. painos: Tammi, 1967). Filosofian kirjasto 4. Helsinki: Gaudeamus, 1975. ISBN 951-662-151-1.
 • Wilenius, Reijo: Tietoisuus ja yhteiskunta. Jyväskylä: Gummerus, 1972. ISBN 951-20-0074-1.
 • Wilenius, Reijo: Marx ennen Marxia: Marxin ajattelun ensimmäinen vaihe. Weilin + Göösin kirjasto 5. Helsinki: Weilin + Göös, 1966.
 • Winch, Peter: Yhteiskuntatieteet ja filosofia. (The idea of a social science and its relation to philosophy, 1958.) Suomentanut Ilkka Malinen. Jyväskylä: Gummerus, 1979. ISBN 951-20-1723-7.
 • Wit, Marco de (toim.): Keskusteluja libertarismista. Pori: M. de Wit, 1996. ISBN 952-90-8162-6.
 • Wollstonecraft, Mary: Kirjeitä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa vietetyltä ajalta. Helsinki: Savukeidas, 2011. ISBN 978-952-5500-88-2.
 • Wuori, Matti & Saksa, Markku: Titanicin kansituolit. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-19141-8.
 • Vähämäki, Jussi: Elämä teoriassa: Tutkimus toimettomasta tiedosta kommunikaatioyhteiskunnassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tutkijaliiton julkaisusarja 84. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 1997. ISBN 952-5169-01-4.
 • Vähämäki, Jussi: Yhteisö ja politiikka. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Julkaisuja 16. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4138-9.
 • Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus: Studia generalia 1993. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Sarja B, Raportit ja selvitykset, 5. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-29-0119-6.
 • Ylikoski, Petri & Kokkonen, Tomi: Evoluutio ja ihmisluonto. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-043-5.

30.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo & Lampi, Liisa: Fi: Lukion filosofia. 4, Yhteiskuntafilosofia. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21390-1.
 • Arola, Pauli ym.: Kansalainen ja Eurooppa. 5. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2011. ISBN 978-951-37-5866-0.
 • Aunesluoma, Juhana & Heikkonen, Esko & Ojakoski, Matti: Lukiolaisen yhteiskuntatieto. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-27627-8.
 • Eerolainen, Juha ym.: Vapaus, veljeys, tasa-arvo. Filo 4. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-26-4998-5.
 • Hakala, Olli ym.: Filo 4: Yhteiskuntafilosofia. Uudistetun laitoksen 1. painos. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-5155-3.
 • Jalonen, Kimmo & Kähkönen, Petri: Kansalainen: Yhteiskuntaopin kertauskirja. 2. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2011. ISBN 978-951-37-5707-6.
 • Koskela, Mirjam & Passoja, Soile: Kansalaisena Suomessa ja Euroopassa. 7. uudistettu painos. Porvoo Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007. ISBN 978-951-0-32400-4.
 • Liuskari, Markku & Päivärinta, Kimmo & Vihervä, Vesa: Forum. 4, Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni. 4. painos. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-25981-7.
 • Nienstedt, Pekka: Ammattina lähihoitaja: Opas yhteiskuntaan. Lähihoito. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4187-7.
 • Tulkki, Heikki & Vakkuri, Minna: Suunta: Yhteiskunta- ja työelämätieto. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-22074-9.
 • Ylikahri, Ville (toim.): Kuinka maailma muutetaan? Kansalaisvaikuttajan opas. Pinko. Helsinki: Vihreä sivistysliitto, 2007. ISBN 978-952-5078-26-8.

30.1 Sosiologia[muokkaa]

 • Ahponen, Pirkkoliisa (toim.): Riskikirja: Uhat, mahdollisuudet ja asiantuntijuus epävarmuuden yhteiskunnassa. SoPhi 9. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1997. ISBN 951-34-0925-2.
 • Allardt, Erik & Littunen, Yrjö: Sosiologia. 2. täysin uudistettu laitos. Porvoo: WSOY, 1961.
 • Allardt, Erik & Littunen, Yrjö: Sosiologian perusteet. Toimittanut Marjatta Marin. Supistettu laitos teoksesta Sosiologia. Porvoo: WSOY, 1962.
 • Allardt, Erik: Hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Porvoo Helsinki: WSOY, 1976 (2. painos 1980). ISBN 951-0-07405-5.
 • Aro, Jari & Jokivuori, Pertti: Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Helsinki: WSOYpro, 2010. ISBN 978-951-0-35263-2.
 • Bauman, Zygmunt: Sosiologinen ajattelu. (Thinking sociologically: An introduction for everyone, 1990.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Tampere: Vastapaino, 1997 (7. painos 2007). ISBN 951-768-022-8.
 • Bauman, Zygmunt: Postmodernin lumo. Suomentanut Jyrki Vainonen. Toimittaneet Pirkkoliisa Ahponen & Timo Cantell. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-768-002-3.
 • Bauman, Zygmunt: Notkea moderni. (Liquid modernity, 2000.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-102-X.
 • Beck, Ulrich: Mitä globalisaatio on? Virhekäsityksiä ja poliittisia vastauksia. (Was ist Globalisierung?, 1997.) Suomentanut Tapani Hietaniemi. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-057-0.
 • Beck, Ulrich: Riskiyhteiskunnan vastamyrkyt: Organisoitu vastuuttomuus. (Gegengifte: Die organisierte Unverantwortlichkeit, 1988.) Suomennos Heikki Lempa. Tampere: Vastapaino, 1990. ISBN 951-9066-39-X.
 • Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas: Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen: Tiedonsosiologinen tutkielma. (The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge, 1966.) Suomentanut ja toimittanut Vesa Raiskila. Helsinki: Gaudeamus, 1994 (3. painos 2000). ISBN 951-662-583-5.
 • Bourdieu, Pierre & Wacquant, Loïc J. D.: Refleksiiviseen sosiologiaan: Tutkimus, käytäntö ja yhteiskunta. (Invitation to reflexive sosiology, 1992.) Käännöstyöhön ovat osallistuneet Ari Antikainen ym. Joensuu: Joensuu University Press, 1995. ISBN 952-9800-00-2.
 • Bourdieu, Pierre: Järjen käytännöllisyys: Toiminnan teorian lähtökohtia. (Raisons pratiques: Sur la théorie de l’action, 1994.) Suomentanut Mika Siimes. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-011-2.
 • Bourdieu, Pierre: Sosiologian kysymyksiä. (Questions de sociologie, 1980.) Käännös: J. P. Roos. Tampere: Vastapaino, 1985. ISBN 951-9066-11-X.
 • Dahrendorf, Ralf: Luokat ja luokkaristiriidat teollisessa yhteiskunnassa. (Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Gesellschaft, 1957.) Suomennettu englanninkielisestä laitoksesta Class and Class Conflict in Industrial Society. Suomentanut Ilse Koli. Porvoo Helsinki: WSOY, 1969.
 • Dahrendorf, Ralf: Homo sociologicus. (Homo sociologicus: Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle, 1965.) Ihminen ja maailma. Helsinki: Kirjayhtymä, 1969.
 • Durkheim, Émile: Itsemurha: Sosiologinen tutkimus. (Le suicide: Étude de sociologie, 1897.) Suomentanut Seppo Randell. Forum-kirjasto. Helsinki: Tammi, 1985. ISBN 951-30-6298-8.
 • Durkheim, Émile: Sosiologian metodisäännöt. (Las règles de la méthode sociologique, 1895.) Suomentanut Seppo Randell. Forum-kirjasto. Ilmestynyt aiemmin suomeksi 1981 Gummeruksen kustantamana. Helsinki: Tammi, 1982. ISBN 951-30-5579-5.
 • Erola, Jani & Wilska, Terhi-Anna (toim.): Yhteiskunnan moottori vai kivireki? Suuret ikäluokat ja 1960-lukulaisuus. SoPhi 92. Jyväskylä: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-88-2.
 • Eräsaari, Risto & Jokinen, Riikka: Refleksioeliitit ja elämänpolitiikka. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan työpapereita no. 99. Jyväskylä: Jyväskylän yliopist, 1997. ISBN 951-39-0026-6.
 • Eskola, Antti: Sosiologian tutkimusmenetelmät 1. Porvoo: WSOY, 1962.
 • Eskola, Antti: Sosiologian tutkimusmenetelmät 2. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Eskola, Antti: Tiedän ja uskon. Helsingissä: Otava, 2003 (5. painos 2004). ISBN 951-1-18855-0.
 • Gronow, Jukka & Noro, Arto & Töttö, Pertti: Sosiologian klassikot. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-680-7.
 • Grönfors, Martti: Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-11339-5.
 • Hakim Bey: Taz: Tilapäinen autonominen alue, ontologinen anarkismi & poeettinen terrorismi. (T.A.Z.: The temporary autonomous zone, ontological anarchy, poetic terrorism, 1991.) Suomentanut Mikael Brygger. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-55-4.
 • Harris, Marvin: Kulttuurien synty. (Cannibals and kings, 1977.) Suomentanut Kai Kaila. Helsinki: Kirjayhtymä, 1982. ISBN 951-26-2183-5.
 • Heikkinen, Kalle (toim.): Kymmenen esseetä elämäntavasta. Julkaistu Yleisradion 60-vuotismerkkivuoden kunniaksi. Helsinki: Yleisradio, 1986. ISBN 951-43-0414-4.
 • Heiskala, Risto (toim.): Sosiologisen teorian nykysuuntauksia. Helsinki: Gaudeamus, 1994 (3. painos 2000). ISBN 951-662-596-7.
 • Heiskala, Risto & Luhtakallio, Eeva (toim.): Uusi jako: Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta?. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-930-X.
 • Heiskala, Risto: Kohti keinotekoista yhteiskuntaa. 2000-luvun kirjasto. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-681-5.
 • Heiskala, Risto: Toiminta, tapa ja rakenne: Kohti konstruktionistista synteesiä yhteiskuntateoriassa. Helsinki: Gaudeamus, 2000 (2. painos 2004). ISBN 951-662-807-9.
 • Helén, Ilpo & Mäkelä, Johanna (toim.): Sosiologian ruumis. Sisältää Sosiologipäivillä Jyväskylässä 27.–28.3.1992 Sosiologian ruumis -työryhmässä pidettyjä esitelmiä. Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos. Working papers n:o 57. Helsinki: Helsingin yliopiston sosiologian laitos, 1992. ISBN 951-45-6329-8.
 • Heritage, John: Harold Garfinkel ja etnometodologia. (Garfinkel and ethnomethodology, 1991.) Suomentajat: Ilkka Arminen ym. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-639-4.
 • Hietaniemi, Tapani (toim.): Aiheita Weberistä: Max Weber modernista rationaalisuudesta, uskonnosta, oikeudesta ja yhteiskuntaluokista. Tutkijaliiton julkaisusarja 50. Helsinki: Tutkijaliitto, 1987. ISBN 951-9297-64-2.
 • Hoikkala, Tommi (toim.): Miehenkuvia: Välähdyksiä nuorista miehistä Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-675-0.
 • Hoikkala, Tommi & Roos, J. P. (toim.): 2000-luvun elämä: Sosiologisia teorioita vuosituhannen vaihteesta. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-781-1.
 • Honkasalo, Marja-Liisa & Utriainen, Terhi & Leppo, Anna (toim.): Arki satuttaa: Kärsimyksiä suomalaisessa nykypäivässä. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-150-X.
 • Hämäläinen, Timo J. & Heiskala, Risto: Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan uudistumiskyky. Sitra 271. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4334-9.
 • Hänninen, Sakari & Karjalainen, Jouko (toim.): Biovallan kysymyksiä: Kirjoituksia köyhyyden ja sosiaalisten uhkien hallinnoimisesta. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-691-2.
 • Ilmonen, Kaj & Jokinen, Kimmo: Luottamus modernissa maailmassa. SoPhi 60. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: Kopijyvä, 2002. ISBN 951-39-0924-7.
 • Ihanus, Juhani: Kadonneet alkuperät: Edvard Westermarckin sosiopsykologinen ajattelu. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomen antropologisen seuran julkaisuja. Helsinki: Kirjayhtymä: Suomen antropologinen seura, 1990. ISBN 951-26-3479-1.
 • Inkeles, Alex: Mitä on sosiologia. (What is sociology? An introduction to the discipline and profession, 1964.) Suomentanut Seppo Toiviainen. Forum-kirjasto 21. Helsinki: Tammi, 1969.
 • Israel, Joachim: Vieraantuminen: Marxista nykysosiologiaan: Makrososiologinen tutkielma. (Alienation: Från Marx till modern sociologi: En makrosociologisk studie, 1968.) Suomentanut Tuomas Takala. Forum-kirjasto. Helsinki: Tammi, 1974. ISBN 951-30-2163-7.
 • Jalava, Janne (toim.): Yhteiskunnan järjestelmät: Niklas Luhmannin ajattelu. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-225-5.
 • Jokinen, Arja & Huttunen, Laura & Kulmala, Anna (toim.): Puhua vastaan ja vaieta: Neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa -tutkimusohjelma (Syreeni). Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-905-9.
 • Jokinen, Eeva (toim.): Ruumiin siteet: Kirjoituksia eroista, järjestyksistä ja sukupuolesta. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-024-4.
 • Jokinen, Eeva & Kaskisaari, Marja & Husso, Marita (toim.): Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö. Juhlakirja dosentti Raija Julkusen 60-vuotispäivänä 13.11.2004. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-157-7.
 • Jokinen, Kimmo & Saaristo, Kimmo: Suomalainen yhteiskunta. Porvoo Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-25947-0.
 • Jokinen, Kimmo & Saaristo, Kimmo: Suomalainen yhteiskunta. 2. uudistettu painos. Porvoo Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32668-2.
 • Jokivuori, Pertti & Ruuskanen, Petri (toim.): Arjen talous: Talous, tunteet ja yhteiskunta. Professori Kaj Ilmosen 60-vuotisjuhlakirja. SoPhi 93. Jyväskylä: Minerva: Jyväskylän yliopisto, 2004. ISBN 952-5478-91-2.
 • Juuti, Pauli: Suomalainen elämänlaatu. JTO-tutkimuksia 10. Espoo: JTO-palvelut, 1996. ISBN 951-9411-25-9.
 • Kaczynski, Theodore: Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus. (Industrial society and its future, 1995.) Kannessa myös: Unabomber. Suomennos ja esipuhe: Timo Hännikäinen. Savumerkki. Turku: Savukeidas, 2005. ISBN 952-5500-10-1.
 • Kaisto, Jani: Hallintavalta: Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-118-0.
 • Kamppinen, Matti ym.: Riskit yhteiskunnassa: Maallikot ja asiantuntijat päätösten tekijöinä. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-645-9.
 • Kangas, Risto: Yhteiskunta: Tutkielmia yhteiskunnasta, yhteiskunnan käsitteestä ja sosiologiasta. 2. korjattu painos. Tutkijaliiton julkaisu 101. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-41-3.
 • Kangaspunta, Seppo (toim.): Yksilöllinen yhteisöllisyys: Avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen. Tampere: Tampere University Press, 2011. ISBN 978-951-44-8343-1.
 • Kantola, Ismo & Koskinen, Keijo & Räsänen, Pekka (toim.): Sosiologisia karttalehtiä. 3. täysin uudistettu laitos. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-129-1.
 • Karsten, Rafael: Luonnonkansojen yhteiskuntaelämä. (Naturfolkens samhällsliv: En Inledning till sociologien, 1928.) Suomentanut E. A. Virtanen. Sivistys ja tiede 74. Porvoo: WSOY, 1930.
 • Karsten, Rafael: Sosiologian historia pääpiirteissään. Helsinki: Söderström, 1945.
 • Kivinen, Osmo (toim.): Muutoksen pysyvyys: Sosiologisia näkökulmia yhteiskuntaan. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 83. Turku: Turun yliopisto, 1990. ISBN 951-880-515-6.
 • Koikkalainen, Riitta (toim.): Ruumiita! Ruumiista, ruumiillisuudesta, kehosta ja kehollisuudesta. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja n:o 39. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1996. ISBN 951-9113-39-8.
 • Kontinen, Tiina: Kehittävän työntutkijan seikkailut sosiologisen teorian uusissa virtauksissa. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitos, toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Työpapereita 18. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1999. ISBN 951-45-9029-5.
 • Korvajärvi, Päivi & Nätkin, Ritva & Saloniemi, Antti (toim.): Tieteen huolet, arjen ihmeet. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-62-4.
 • Kotkavirta, Jussi & Laitinen, Arto (toim.): Yhteisö: Filosofian näkökulmia yhteisöllisyyteen. SoPhi 16. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0087-8.
 • Kristeva, Julia: Muukalaisia itsellemme. (Etrangers à nous-mêmes, 1988.) Suomentanut Päivi Malinen. Eurooppalaisia ajattelijoita. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-542-8.
 • Kuusela, Pekka (toim.): Sosiologia: Muuttuvan maailman koordinaatit. Taskutieto (S. 143–156: Sosiologian keskeisiä käsitteitä). Kuopio: Unipress, 2005. ISBN 951-579-061-1.
 • Kuusela, Pekka & Saastamoinen, Mikko (toim.): Ruumis, minä ja yhteisö: Sosiaalisen konstruktionismin näkökulma. Kuopio: Kuopion yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, 2000. ISBN 951-781-420-8.
 • Laitinen, Arto & Pessi, Anne Birgitta (toim.): Solidaarisuus. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-172-2.
 • Lehtonen, Turo-Kimmo: Aineellinen yhteisö. Episteme-sarja. Helsinki: Tutkijaliitto, 2008. ISBN 978-952-5169-54-6.
 • Lempiäinen, Kirsti: Sosiologian sukupuoli: Tutkimus Helsingin ja Tampereen yliopistojen sosiologian kurssikirjoista 1946–2000. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-122-4.
 • Liebkind, Karmela ym.: Venäläinen, virolainen, suomalainen: Kolmen maahanmuuttajaryhmän kotoutuminen Suomeen. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-919-9.
 • Linko, Maaria & Saresma, Tuija & Vainikkala, Erkki (toim.): Otteita kulttuurista: Kirjoituksia nykyajasta, tutkimuksesta ja elämäkerrallisuudesta: Katarina Eskolan juhlakirja. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 65. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0744-9.
 • Luhmann, Niklas: Ekologinen kommunikaatio. (Ökologische Kommunikation, 1988.) Suomentaneet Sam Krause ja Seppo Raiski. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-864-8.
 • Marin, Marjatta: Vieraantuminen: Käsiteanalyyttinen tutkimus. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia 45. Helsinki: Helsingin yliopiston sosiologian laitos, 1965.
 • Mills, C. Wright: Sosiologinen mielikuvitus. (The sociological imagination, 1959.) Suomentaneet Antti Karisto ym. (1. painos ilmestyi 1982 Gaudeamuksen kustantamana). Helsinki: Yliopistopaino, 1990. ISBN 951-570-064-7.
 • Myllykangas, Markku & Vaskilampi, Tuula: Sosiologian johdantokurssi: Avoimen korkeakoulun radiokurssin oheismoniste. Järjestäjät: Kuopion yliopisto, Kuopion kesäyliopisto, Itä-Suomen alueradio. Kuopion yliopiston avoimen korkeakoulun julkaisuja 15. Kuopio: Kuopion yliopisto: Kuopion kesäyliopisto, 1988. ISBN 951-780-454-7.
 • Mäkikalli, Maija & Oinonen, Paavo (toim.): Integraatio, identiteetti, etnisyys. Tarkastelukulmia kulttuuriseen vuorovaikutukseen. Kulttuurisen vuorovaikutuksen ja integraation tutkijakoulun julkaisuja 3. Turku: Turun yliopisto, 1998. ISBN 951-29-1242-2.
 • Mäkikalli, Maija & Siivonen, Katriina (toim.): Muuttuvat asemat: Kompassi integraation arkeen. Kulttuurisen vuorovaikutuksen ja integraation tutkijakoulun julkaisuja 5. Turku: Kirja-Aurora, 2000. ISBN 951-29-1780-7.
 • Möttölä, Matias (toim.): Rohkeutta vai nihkeyttä? Suomalaisen kansallistunteen ja globalisaation suhde. Tekstin toimittanut Matias Möttölä. Globalisaatio ja kansallistunne -hankkeen ohjausryhmä: Matti Kalliokoski (puheenjohtaja) ym.. Helsinki: Maahenki, 2005. ISBN 952-5328-66-X.
 • Niemelä, Pauli & Lahikainen, Anja Riitta (toim.): Inhimillinen turvallisuus. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-064-3.
 • Noro, Arto: Postfranzenia: Tekstejä itsepäisestä lapsesta postmodernin muukalaiseen. Pääosa teksteistä ilmestynyt eri julkaisuissa. Tutkijaliiton julkaisusarja 75. Helsinki: Tutkijaliitto, 1993. ISBN 951-9297-93-6.
 • Noro, Arto: Small talkia sosiologiasta: Kirjoituksia vuosilta 1995–2006. Toimittaneet Jukka Gronow, Keijo Rahkonen & Aino Sinnemäki. Arto Noron 60-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Tutkijaliitto, 2007. ISBN 978-952-5169-49-2.
 • Nyyssölä, Kari & Pajala, Sasu: Nuorten työura: Koulutuksesta työelämään siirtyminen ja huono-osaisuus. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-757-9.
 • Näre, Sari & Ronkainen, Suvi (toim.): Paljastettu intiimi: Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2008. ISBN 978-952-484-207-5.
 • Ojajärvi, Jussi & Steinby, Liisa (toim.): Minä ja markkinavoimat: Yksilö, kulttuuri ja yhteiskunta uusliberalismin valtakaudella. Helsinki: Avain, 2008. ISBN 978-952-5524-62-8.
 • Pirttilä, Ilkka: Me ja maailman mallit: Tiedonsosiologian ydintä etsimässä. Samannimisen väitöskirjan teknisesti ja toimituksellisesti korjattu versio. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-592-4.
 • Rahkonen, Keijo (toim.): Sosiologisen teorian uusimmat virtaukset. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-635-1.
 • Rahkonen, Keijo (toim.): Sosiologisia nykykeskusteluja. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-840-0.
 • Ronkainen, Suvi: Ajan ja paikan merkitsemät: Subjektiviteetti, tieto ja toimijuus. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-761-7.
 • Roos, J. P.: Elämäntapaa etsimässä. Tutkijaliiton julkaisusarja 34. Helsinki: Tutkijaliitto, 1985. ISBN 951-9297-48-0.
 • Roos, J. P.: Suomalainen elämä: Tutkimus tavallisten suomalaisten elämäkerroista. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 454. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1987. ISBN 951-717-478-0.
 • Rossi, Leena-Maija & Seppä, Anita (toim.): Tarkemmin katsoen: Visuaalisen kulttuurin lukukirja. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-009-1.
 • Ruckenstein, Minna & Kallinen, Timo (toim.): Rahan kulttuuri. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1244. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-112-4.
 • Räsänen, Pekka & Ruonavaara, Hannu & Kantola, Ismo (toim.): Kiistoja ja dilemmoja: Sosiologisen keskustelun vastakkainasetteluja. Turku: Kirja-Aurora, 2004. ISBN 951-29-2709-8.
 • Saari, Juho (toim.): Hyvinvointi: Suomalaisen yhteiskunnan perusta. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-183-8.
 • Sairinen, Rauno & Kohl, Johanna (toim.): Ihminen ja ympäristön muutos: Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin teoriaa ja käytäntöjä. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 87. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 2004. ISBN 951-22-6927-9.
 • Saksala, Elina (toim.): Muutoksen sosiologia. Helsinki: Yle-opetuspalvelut, 1998. ISBN 951-43-0784-4.
 • Sanaksenaho, Sanna: Eriarvoisuus ja luottamus 2000-luvun taitteen Suomessa: Bourdieulainen näkökulma. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 285. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006. ISBN 951-39-2507-2.
 • Saukkonen, Pasi: Suomi, Alankomaat ja kansallisvaltion identiteettipolitiikka: Tutkimus kansallisen identiteetin poliittisuudesta, empiirinen sovellutus suomalaisiin ja hollantilaisiin teksteihin. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 752. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-104-6.
 • Schütz, Alfred: Sosiaalisen maailman merkityksekäs rakentuminen: Johdatus ymmärtävään sosiologiaan. (Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt: Eine Einleitung in die verstehende Soziologie, 1932.) Johdatus ja suomennos: Veikko Pietilä. Jälkisanat: Tapio Aittola. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-197-1.
 • Siirala, Martti: Syvissä raiteissa: Kansallisen itsetunnon matka. Helsinki: Obundna, 1999. ISBN 951-98373-0-2.
 • Simmel, Georg: Pieni sosiologia. (Soziologie (1. luku), 1908; Grundfragen der Soziologie, 1918.) Suomentanut Kauko Pietilä. Paradeigma-sarja. Tutkijaliiton julkaisusarja 93. Helsinki: Tutkijaliitto, 1999. ISBN 952-5169-11-1.
 • Simmel, Georg: Rahan filosofia. (Philosophie des Geldes, 1900.) Lyhentäen suomentanut Panu Turunen. Turku: Ranvaik, 1997. ISBN 951-97696-0-9.
 • Simmel, Georg: Suurkaupunki ja moderni elämä: Kirjoituksia vuosilta 1895–1917. Suomentanut Tiina Huuhtanen. Valikoinut ja esipuheen kirjoittanut Arto Noro. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-908-3.
 • Stachon, Kari (toim.): Näkökulmia tietoyhteiskuntaan. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-714-5.
 • Suhonen, Pertti: Kaksisuuntainen peili: Mielipidetutkimukset julkisuudessa ja politiikassa. Helsinki: Hanki ja jää, 1991. ISBN 951-8916-24-1.
 • Sulkunen, Pekka & Törrönen, Jukka (toim.): Semioottisen sosiologian näkökulmia: Sosiaalisen todellisuuden rakentuminen ja ymmärrettävyys. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-717-X.
 • Sulkunen, Pekka: Johdatus sosiologiaan: Käsitteitä ja näkökulmia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998 (3. painos 2003). ISBN 951-0-22285-2.
 • Szczepánski, Jan: Sosiologian peruskäsitteet. (Elementarne pojecia socjologii, 1963.) Suomentanut Matti Koskelo. 2. painos (1. painos 1970). Helsinki: Kansankulttuuri, 1972. ISBN 951-615-011-X.
 • Kirjoituksia suomalaisen arkielämän historiasta / Tuomas Takala (toim.).
 • Töttö, Pertti: Sosiologia teoriana modernista yhteiskunnasta. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Tampereen yliopisto. Sarja A 58. Tampere: Tampereen yliopisto, 1989. ISBN 951-44-2509-X.
 • Valkonen, Tapani: Haastattelu- ja kyselyaineiston analyysi sosiaalitutkimuksessa. 3. korjattu painos. Helsinki: Gaudeamus, 1974 (6. painos 1981). ISBN 951-662-007-8.
 • Valo, Marko: Sosiologia aikalaiskritiikkinä: Daniel Bellin kaksi post-kertomusta. Pro gradu -työ: Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Tampereen yliopiston tietoyhteiskunnan tutkimuskeskuksen työraportteja 2. Tampere: University of Tampere, 1997. ISBN 951-44-4247-4.
 • Vanamo, Jussi: Durkheimilainen sosiologia ja vuosisadanvaihteen radikalismi: Tieteellisen sosiologian kehitys, radikalistinen ideologia ja keskiluokan poliittinen nousu Ranskan Kolmannessa Tasavallassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: J. Vanamo, 1997. ISBN 952-90-9185-0.
 • Weber, Max: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. (Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1904.) Suomentanut Timo Kyntäjä. 2. painos (1. painos 1980). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16486-0.
 • Westermarck, Edvard: Tapojen historiaa: Kuusi akadeemista esitelmää. (Ur sedernas historia.) Pitänyt Turussa syksyllä 1911 Edvard Westermarck. Suomensi Joel Lehtonen. 1. painos 1913 Otavan kustantamana. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 545. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-662-7.
 • Wilkinson, Richard & Pickett, Kate: Tasa-arvo ja hyvinvointi: Miksi pienet tuloerot koituvat kaikkien hyväksi. (The spirit levell: Why more equal societies almost always do better, 2009.) Suomennos: Markus Myllyoja. Helsinki: HS kirjat, 2011. ISBN 978-952-5557-39-8.

30.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Alastalo, Marja: Metodisuhdanteiden mahti: Lomaketutkimus suomalaisessa sosiologiassa 1947–2000. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-160-7.
 • Alasuutari, Pertti: Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Hanki ja jää. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-818-4.
 • Alasuutari, Pertti: Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus. (Social theory and human reality, 2004.) Suomentanut Tampereen yliopiston kääntäjäryhmä Kaisa Koskisen johdolla. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-951-662-978-3.
 • Andersson, Marja & Anttila, Anu-Hanna & Rantanen, Pekka (toim.): Kahden muusan palveluksessa: Historiallisen sosiologian lähtökohdat ja lähestymistavat. Historia Mirabilis 4. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2005. ISBN 952-99637-0-X.
 • Aro, Jari: Sosiologia ja kielenkäyttö: Retoriikka, narratiivi, metafora. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 654. Tampere: Tampereen yliopisto, 1999. ISBN 951-44-4535-X.
 • Deleuze, Gilles: Autiomaa: Kirjoituksia vuosilta 1967–1986. Toimittaneet Jussi Kotkavirta, Keijo Rahkonen ja Jussi Vähämäki. Eurooppalaisia ajattelijoita. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-541-X.
 • Eskola, Jari: Eläytymismenetelmän käyttö sosiaalitutkimuksessa: Tekninen opas aloittelijoille. Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, Työraportteja B 33. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991. ISBN 951-44-2936-2.
 • Eskola, Jari: Eläytymismenetelmän käytöstä sosiaalitutkimuksessa – esimerkkinä korkeakoulututkimus. Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, Työraportteja B 35. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. ISBN 951-44-3123-5.
 • Eskola, Jari: Eläytymismenetelmä sosiaalitutkimuksen tiedonhankintamenetelmänä. Väitöskirja: Kuopion yliopisto. Tampere: TAJU, Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, 1998. ISBN 951-44-4388-8.
 • Grönfors, Martti: Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982 (2. painos 1985). ISBN 951-0-11339-5.
 • Habermas, Jürgen: Järki ja kommunikaatio: Tekstejä 1981–1989. Valinnut ja suomentanut Jussi Kotkavirta. 2. uudistettu painos. Eurooppalaisia ajattelijoita -sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-589-4.
 • Harinen, Päivi & Käyhkö, Mari & Rannikko, Anni (toim.): Mutta mikä on tutkimuksen teoreettinen kysymys? Leena Kosken juhlakirja. Joensuu: University Press of Eastern Finland, 2014. ISBN 978-952-5934-49-6.
 • Ihanus, Juhani: Kadonneet alkuperät: Edvard Westermarckin sosiopsykologinen ajattelu. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomen antropologisen seuran julkaisuja. Helsinki: Kirjayhtymä: Suomen antropologinen seura, 1990. ISBN 951-26-3479-1.
 • Jyrinki, Erkki: Kysely ja haastattelu tutkimuksessa. 2. uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus, 1976. ISBN 951-662-186-4.
 • Kuusela, Pekka: Sosiaalisen maailman tasot ja toimijat: Esseitä sosiaalitieteiden ja arviointitutkimuksen metodologiasta. Kuopio: Unipress, 2004. ISBN 951-579-141-3.
 • Mills, C. Wright: Sosiologinen mielikuvitus. (The Sociological Imagination, 1959.) Suomentaneet Antti Karisto ym. (1. painos 1982). Suomennokset tarkistanut Juha Suoranta. Helsinki: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-952-495-265-1.
 • Mäkelä, Jukka: Menneisyyden nykyisyys: Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tuolla puolen. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 13. Rovaniemi: Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 1996. ISBN 951-634-502-6.
 • Mäkelä, Klaus (toim.): Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus, 1990 (3. painos 1998). ISBN 951-662-502-9.
 • Niskanen, Vesa A. (toim.): Tieteellisten menetelmien perusteita ihmistieteissä: Opiskelijan opas. Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1994 (3. painos 1997). ISBN 951-45-6606-8.
 • Pietilä, Veikko: Sisällön erittely. 2. korjattu painos. Helsinki: Gaudeamus, 1976. ISBN 951-662-183-X.
 • Pietilä, Veikko: Yhteiskuntatieteen tieteenfilosofisia lähtökohtia. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Sarja C, 26. Tampere: Tampereen yliopisto, 1979. ISBN 951-662-183-X.
 • Rahkonen, Keijo (toim.): Sosiologisen teorian uusimmat virtaukset. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-635-1.
 • Rahkonen, Ossi & Lahelma, Eero (toim.): Elämänkaari ja terveys. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-742-0.
 • Seppälä, Vesa: Johdatus sosiologian tutkimusmenetelmiin. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja C-31. Helsinki: Gaudeamus, 1976. ISBN 951-662-164-3.
 • Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tietosuoja: Tieteen keskustoimikunnan asettaman jaoston raportti. Suomen Akatemian julkaisuja 1/1987. Helsinki: Suomen akatemia, 1987. ISBN 951-715-199-3.

30.109 Historia[muokkaa]

 • Alapuro, Risto & Alestalo, Matti & Haavio-Mannila, Elina (toim.): Suomalaisen sosiologian historia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17996-5.
 • Alapuro, Risto ym.: Suomalaisen sosiologian juuret. Toimittaneet Matti Alestalo ja Elina Haavio-Mannila. Porvoo Helsinki: WSOY, 1973. ISBN 951-0-05772-X.
 • Lod, Erkki: Suomalaisen ihmisen kehityksestä 1800-luvulta nykypäivään: Alamaisesta kansalaiseksi, käskijästä kohti kaveruutta. Helsinki: Edico, 2007. ISBN 978-952-5708-13-4.
 • Töttö, Pertti: Werner Sombart ja kiista kapitalismin hengestä. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1991. ISBN 951-9066-47-0.

30.11 Sosiaaliset järjestelmät[muokkaa]

 • Ahmavaara, Yrjö: Hyvinvointivaltion tabut: Nykykulttuurimme kritiikki. 2. lisätty painos. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-420-0.
 • Aitamurto, Tanja & Heikka, Taneli & Kilpinen, Petteri & Posio, Matti: Uusi kultakausi: Sinä ja me: Miten siirrämme yhdessä Suomen tulevaisuuteen, joka on jo täällä: Pamfletti. Alanimeke: Kuinka sosiaalinen media mullistaa kaiken. Barrikadi-sarja no 21. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-38141-0.
 • Alasuutari, Pertti & Ruuska, Petri (toim.): Elävänä Euroopassa: Muuttuva suomalainen identiteetti. Sitra 210. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-045-7.
 • Alasuutari, Pertti: Toinen tasavalta: Suomi 1946–1994. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-768-005-8.
 • Albert, Michael: Parecon: Kapitalismin jälkeinen elämä. (Parecon: life after capitalism, 2003.) Suomentanut Jaakko Yli-Juonikas. Sammakon tietopokkarit. Turku: Sammakko, 2004. ISBN 952-5194-58-2.
 • Alenius, Ele: Että olisimme humaanin sivilisaation planeetta. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3098-0.
 • Aro, Jari: Yhteiskunnallistuminen ja tarpeet. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Sarja A, Tutkimuksia 12. Tampere: Tampereen yliopisto, 1988. ISBN 951-44-2236-8.
 • Beck, Ulrich & Giddens, Anthony & Lash, Scott: Nykyajan jäljillä: Refleksiivinen modernisaatio. (Reflexive modernization: Politics, tradition and aesthetics in the modern social order, 1994.) Lisäpainos 1996. Suomentanut Leevi Lehto. Tampere: Vastapaino, 1995. ISBN 951-9066-92-6.
 • Blom, Raimo ym.: Suomalaiset luokkakuvassa: Luokkaprojekti. Kuuluu osana Vertaileva luokkarakenne- ja luokkatietoisuustutkimus -projektiin. Tampere: Vastapaino, 1984. ISBN 951-9066-08-X.
 • Blom, Raimo (toim.): Mikä Suomessa muuttui? Sosiologinen kuva 1990-luvusta. Hanki ja jää. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-750-1.
 • Bourdieu, Pierre: Vastatulet: Ohjeita uusliberalismin vastaiseen taisteluun. (Contre-feux: Propos pour servir à la résistance contre l'invasion néo-libérale, 1998.) Suomentanut Tiina Arppe. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15974-7.
 • Castells, Manuel & Himanen, Pekka: Suomen tietoyhteiskuntamalli. (The Finnish model of the information society, 2001.) Suomentanut Jukka Kemppinen. Sitra 242. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-26295-1.
 • Dahrendorf, Ralf: Huomisen Eurooppaan. (Reflections on the revolution in Europe: In a letter intended to have been sent to a gentleman in Warsaw, 1990.) Suomentanut Anna Salo. Helsinki: Kirjayhtymä, 1991. ISBN 951-26-3608-5.
 • Demick, Barbara: Suljettu maa: Elämää Pohjois-Koreassa. (Nothing to envy: Ordinary lives in North Korea, 2009.) Suomentanut Antti Immonen. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-751-8.
 • Durkheim, Émile: Sosiaalisesta työnjaosta. (De la division du travail social, 1893.) Suomentanut Seppo Randell. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-511-8.
 • Ehrnrooth, Jari: Sanan vallassa, vihan voimalla: Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905–1914. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Historiallisia tutkimuksia 167. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1992. ISBN 951-8915-64-4.
 • Eriksen, Thomas Hylland: Hetken tyrannia. (Tyranny of the moment: Fast and slow time in the information age, 2001.) Suomentanut Timo Haanpä. Helsinki: WSOY: Johnny Kniga, 2003. ISBN 951-0-28288-X.
 • Erola, Jan (toim.): Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-133-3.
 • Etzioni, Amitai: Nykyajan organisaatiot. (Modern Organizations, 1964.) Suomentanut Seppo Randell. Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto. Forum-kirjasto. Helsinki: Tammi, 1973 (4. painos 1977). ISBN 951-30-0055-9.
 • Florida, Richard: Luovan luokan esiinmarssi: Miten se muuttaa työssäkäyntiä, vapaa-aikaa, yhteiskuntaa ja arkielämää. (The rise of the creative class: And how it's transforming work, leisure, community and everyday life, 2002.) Käännös: Jarmo Nousiainen, Maria Mikkonen, Seppo Raudaskoski. Helsinki: Talentum, 2005. ISBN 952-14-0992-4.
 • Foucault, Michel: Turvallisuus, alue, väestö: Hallinnallisuuden historia: Collège de Francen luennot 1977–1978. (Sécurité, territoire, population: Cours au Collège de France, 1978.) Suomentanut Antti Paakkari. Episteme. Helsinki: Tutkijaliitto, 2010. ISBN 978-952-5169-68-3.
 • Galbraith, John Kenneth: Vallan anatomia. (The anatomy of power, 1983.) Suomentanut Leevi Lehto. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12492-3.
 • Haavikko, Paavo: Murtuva keskiluokka: Aikalaiskirjoitus. Helsinki: Art House, 1992. ISBN 951-884-104-7.
 • Haavio, Ari ym.: ”Hurmio – pettymys – tasapaino”: Sosiologinen tutkimus utopioista suomalaisessa kirjallisuudessa. Sosiologisia tutkimuksia 108. Turku: Turun yliopisto, 1983. ISBN 951-642-302-7.
 • Hakala, Juha T.: Informaatiohyöky. Tiedon ja osaamisen hallinta työelämässä. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 978-951-662-980-6.
 • Hakkarainen, Outi & Tammilehto, Olli & Wallgren, Thomas (toim.): Imperiumin ulkopuolelta: Kehityskriittisiä puheenvuoroja. Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen julkaisusarja no 7. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-520-7. Teoksen verkkoversio.
 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Hyvinvointivaltio: Houkutteleva lupaus vai karvas pettymys. Tampere: Tampere University Press, 2004. ISBN 951-44-6068-5.
 • Hautamäki, Antti (toim.): Suomi teollisen ja tietoyhteiskunnan murroksessa: Tietoyhteiskunnan sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Sitra 154. Helsinki: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, 1996. ISBN 951-563-321-4.
 • Hautamäki, Antti ym.: Yhteisöllisyyden paluu. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-928-8.
 • Heinonen, Sirkka ym.: Kestääkö tietoyhteiskunta? Käsiteanalyysia ja alustavia arvioita. Ympäristöklusterin KESTY-osaohjelman eTieto-hankkeen raportti. Suomen ympäristö 603. Helsinki: Ympäristöministeriö, 2003. ISBN 952-11-1328-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Hietaniemi, Tapani: Max Weber ja Euroopan erityistie: Vertailevia sivilisaatiohistoriallisia tutkielmia. Tutkijaliiton julkaisu 90. Paradeigma-sarja. Helsinki: Tutkijaliitto, 1998. ISBN 952-5169-08-1.
 • Hietaniemi, Tapani ym.: Feodalismi: Uuden ajan käsite, keskiajan ilmiö, maailmanhistorian kategoria. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-026-0.
 • Hiidenheimo, Silja (toim.): Me muut: Kirjoituksia yhteiskuntaluokista. Helsinki: Teos: Söderström, 2009. ISBN 978-951-851-259-5.
 • Himanen, Pekka: Globaali tietoyhteiskunta: Kehityssuuntia Piilaaksosta Singaporeen. Teknologiakatsaus 155. Helsinki: Tekes, 2004. ISBN 952-457-161-7.
 • Himanen, Pekka: Välittävä, kannustava ja luova Suomi: Katsaus tietoyhteiskuntamme syviin haasteisiin. Teknologian arviointeja 18. Eduskunnan kanslian julkaisu 4/2004. Helsinki: Tulevaisuusvaliokunta, 2004. ISBN 951-53-2617-6. Myös verkkojulkaisuna (PDF).
 • Hämäläinen, Timo J. & Heiskala, Risto: Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan uudistumiskyky. Sitra 271. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4334-9.
 • Illich, Ivan: Oikeus hyödylliseen työttömyyteen ja sen asiantuntijaviholliset. (The right to useful unemployment and its professional enemies, 1977.) Suomentanut Pekka Sauri. Julkaisija: Perusta. Ilmestyskirjasto 5. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-15442-3.
 • Ilmonen, Kaj: Kansalaisyhteiskunta ja yhteiskunnan uudistumiskyky: Yhteiskunnallisia muutostrendejä suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa 1900-luvun lopulla. Tutkimuksia 94. Helsinki: Palkansaajien tutkimuslaitos, 2005. ISBN 952-209-010-7.
 • Inkinen, Sam & Bruun, Henrik & Lindberg, Fredrik (toim.): Tulevaisuus.nyt: Riskiyhteiskunnan haasteet ja mahdollisuudet. Julkaisijat: Teknillinen korkeakoulu, ympäristönsuojelun laboratorio, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Helsinki: Finn lectura, 2002. ISBN 951-792-131-4.
 • Jalava, Janne (toim.): Yhteiskunnan järjestelmät: Niklas Luhmannin ajattelu. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-225-5.
 • Julkunen, Raija & Rantalaiho, Liisa: Hyvinvointivaltion sukupuolijärjestelmä: Tutkimussuunnitelma. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen työpapereita n:o 56. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1989. ISBN 951-680-177-3.
 • Julkunen, Raija: Hyvinvointivaltio käännekohdassa. Tampere: Vastapaino, 1992. ISBN 951-9066-49-7.
 • Järvinen, Katriina & Kolbe, Laura: Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa: Nykysukupolven kokemuksia tasa-arvosta. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-572-6.
 • Järvinen, Katriina & Pietilä, Tuulikki: Vapaa nainen törmää todellisuuteen: Tutkimusmatkoja tosielämään. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-100-0.
 • Kaasalainen, Silvo: Virkanimitysruletti: Miksi sopivin voittaa parhaan?. Barrikadi-sarja 22. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-37904-2.
 • Kahilainen, Juha: Kohti kestävää verkostoyhteiskuntaa: Kestävä kehitys ja tietoyhteiskunta. Suomen ympäristö 409. Helsinki: Ympäristöministeriö, 2000. ISBN 951-37-3216-9.
 • Kajanto, Anneli (toim.): Rakennamme tulevaisuutta: Utopiasta vai uhkakuvista totta?. Helsinki: Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö, 1988. ISBN 951-99908-4-4.
 • Kansainvälinen vastuumme: Suomen malli. Julkaissut Rooman klubin Suomen komitea. Toimitus: Soma Kaitila. Areena. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20577-X.
 • Kapuściński, Ryszard: Imperiumi. (Imperium, 1993.) Suomentanut Tapani Kärkkäinen. 2. painos (1. painos 1993). Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-554-5.
 • Karhula, Päivikki (toim.): Paratiisi vai panoptikon? Näkökulmia ubiikkiyhteiskuntaan. Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä 10. Helsinki: Eduskunnan kirjasto, 2008. ISBN 978-951-53-3054-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Karkama, Pertti & Hanne Koivisto (toim.): Älymystön jäljillä: Kirjoituksia suomalaisesta sivistyneistöstä ja älymystöstä. Tietolipas 151. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-992-8.
 • Karppinen, Antti: Venäjän aatetta jäljittämässä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23328-5.
 • Karppinen, Antti: Sirppi, vasara ja tähti: Kansallisesta aatteesta uuden Venäjän ideologia. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32354-3.
 • Kasvio, Antti & Inkinen, Tommi & Liikala, Hanna (toim.): Tietoyhteiskunta: Myytit ja todellisuus. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6147-9.
 • Kero, Reino & Kujanen, Hannu (toim.): Kivikirveestä tietotekniikkaan: Tekniikan sosiaalihistoriaa kivikaudesta nykypäivään. Turun yliopisto. Historian laitos. Julkaisuja n:o 21. Turku: Turun yliopiston historian laitos, 1989 (2. korjattu painos 1990). ISBN 951-880-296-3.
 • Keränen, Marja (toim.): Kansallisvaltion kielioppi. SoPhi 28. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0325-7.
 • Kinnunen, Merja: Työt, toimet ja luokittelut. Työelämän tutkimuskeskus. Sarja T, 2. Tampere: Tampereen yliopisto, 1989. ISBN 951-44-2427-1.
 • Kivinen, Markku: Parempien piirien ihmisiä: Näkökulma uusiin keskiluokkiin. Tutkijaliiton julkaisusarja 46. Helsinki: Tutkijaliitto, 1987. ISBN 951-9297-59-6.
 • Konttinen, Esa: Perinteisesti moderniin: Professioiden yhteiskunnallinen synty Suomessa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1991. ISBN 951-9066-48-9.
 • Korten, David C.: Elämä kapitalismin jälkeen: Maailma yhtiövallan kaaduttua. (The post-corporative world: Life after capitalism, 1999.) Suomentanut Tero Norkola. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1999. ISBN 951-578-630-4.
 • Koski, Jussi T.: Infoähky – ja muita kirjoituksia oppimisesta, organisaatioista ja tietoyhteiskunnasta. Sytyke- ja pohdintakirja tietotyön sankareille. Opinion. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1998. ISBN 951-20-5300-4.
 • Kuortti, Joel & Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (toim.): Kolonialismin jäljet: Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-014-5.
 • Kuusi, Pekka: Ihmisen eloonjäämisoppi: Pieni alkeiskirja. Toimittaneet Aulis Aarnio ym. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-16872-6.
 • Lahikainen, Anja Riitta (toim.): Lapsuus mediamaailmassa: Näkökulmia lasten tietoyhteiskuntaan. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-933-4.
 • Levomäki, Irma: Arvojen moninaisuus tietoyhteiskunnassa. Sitra 178. Helsinki: Sitra, 1998. ISBN 951-563-338-9.
 • Linkola, Pentti: Johdatus 1990-luvun ajatteluun. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15940-9.
 • Linkola, Pentti: Voisiko elämä voittaa: ja millä ehdoilla. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-3159-9.
 • Moore, Michael: Tyhmät valkoiset miehet: ...ja muita huonoja tekosyitä Yhdysvaltain tilaan!. (Stupid white men ...and other sorry excuses for the state of the nation, 2001.) Suomentanut Heikki Karjalainen. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28342-8.
 • Niiniluoto, Ilkka & Löppönen, Paavo (toim.): Euroopan henkinen tila ja tulevaisuus. Areena-sarja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21551-1.
 • Niiniluoto, Ilkka & Sihvola, Juha (toim.): Nykyajan etiikka: Keskusteluja ihmisestä ja yhteisöstä. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-939-3.
 • Niiniluoto, Ilkka & Sihvola, Juha (toim.): Tarkemmin ajatellen: Kansakunnan henkinen tila. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-088-6.
 • Pakkasvirta, Jussi & Teivainen, Teivo (toim.): Kenen Amerikka? 500 vuotta Latinalaisen Amerikan valloitusta. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-536-3.
 • Paloheimo, Eero: Suomi – mahdollinen maa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-10300-4.
 • Peltonen, Ulla-Maija: Punakapinan muistot: Tutkimus työväen muistelukerronnan muotoutumisesta vuoden 1918 jälkeen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 657. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-931-6.
 • Pentland, Alex: Sosiaalifysiikka: Miten hyvät ideat leviävät – Uuden tieteenalan opetuksia. (Social physics: How Good Ideas Spread – The Lessons from a New Science, 2014.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2014. ISBN 978-952-5697-68-1.
 • Pursiainen, Christer: Venäjän idea, utopia ja missio. Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja nro 6. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-759-5.
 • Rahikainen, Marjatta (toim.): Suuri muutos: Suomalaisen yhteiskunnan kehityspiirteitä. Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Oppimateriaaleja 15, 1992. ISBN 951-45-6070-1.
 • Riihimäki, Aapo: Maallistumisen loppu ja uusi ihminen. Lopunajan historiaa 2. Jyväskylä: Atena, 1996. ISBN 951-796-041-7.
 • Riihimäki, Aapo: Eros ja talous: Kohti historian loppuselvitystä. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-430-7.
 • Rodnik, Dani: Globaalisaatioparadoksi. (The globalization paradox, 2011.) Suomentanut Antti Immonen. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2013. ISBN 978-952-5503-62-3.
 • Rothman, Barbara Katz: Ei yksin geeneistä: Matkaopas rodun, normaaliuden ja sikiämisen genomiikkaan. (The book of life, 2001.) Suomentanut ja toimittanut Olli Haapala. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-111-9.
 • Rotkirch, Anna & Salmenniemi, Suvi (toim.): Suhteiden Venäjä. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-038-1.
 • Rousseau, Jean-Jacques: Tutkielma ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperästä alkuperästä ja perusteista. (Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalite parmi les hommes, 1755.) Suomentanut Ville Keynäs. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-074-0.
 • Salmi, Minna: Ansiotyö kotona – toiveuni vai painajainen? Kotiansiotyö Suomessa työntekijän arkipäivän kannalta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia n:o 225. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1991. ISBN 951-45-5661-5.
 • Salonen, Arto O.: Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia 318.. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2010. ISBN 978-952-10-6534-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Sarmela, Matti: Rakennemuutos tulevaisuuteen: Postlokaalinen maailma ja Suomi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15591-8.
 • Saurén, Kirsi-Marja: Asiantuntijavalta – koulutettu mielikuvitus: Systemaattinen analyysi Ivan Illichin tuotannossa esitetystä köyhyyden modernisoitumisesta kulutusyhteiskunnassa. Väitöskirja. Acta Universitatis Lapponiensis 147. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2008. ISBN 978-952-484-242-6.
 • Sennett, Richard: Kunnioitus eriarvoisuuden maailmassa. (Respect in a world of inequality, 2003.) Suomentanut Kaisa Koskinen. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-143-7.
 • Sipponen, Kauko ym.: Kansainvälinen vastuumme: Suomen malli. Julkaissut Rooman klubin Suomen komitea. Toimitus: Soma Kaitila. Areena. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20577-X.
 • Skeggs, Beverley: Elävä luokka. (Class, self, culture, 2004.) Suomentaneet Mikko Jakonen & Lauri Lahikainen. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-306-7.
 • Soininvaara, Osmo: Ratkaiseva aika. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-14019-8.
 • Strindberg, August: Yleisestä tyytymättömyydestä. (Om det allmänna missnöjet, dess orsaker och botemedel, 1884.) Suomentanut Erik Rosendahl. Pori: Muusa, 1997. ISBN 951-97547-2-5.
 • Suoranta, Juha & Lehtimäki, Hanna & Hakulinen, Sampsa (toim.): Lapset tietoyhteiskunnan toimijoina. Tampereen yliopiston tietoyhteiskunnan tutkimuskeskuksen työraportteja 16. Tampere: Tampereen yliopiston tietoyhteiskunnan tutkimuslaitos, 2001. ISBN 951-44-5221-6.
 • Taipale, Ilkka (toim.): 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta. Helsinki: Itämerikeskussäätiö: Kunnia, 2006. ISBN 952-99772-0-4.
 • Tapscott, Don: Syntynyt digiaikaan: Sosiaalisen median kasvatit. (Grown up digital: How the net generation is changing your world, 2008.) Käännös: Timo Hautala. Jyväskylä: Docendo, 2010. ISBN 978-951-0-36583-0.
 • Therborn, Göran: Eriarvoisuus tappaa. Suomentanut Tatu Henttonen. Tampere: Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-442-2.
 • Tolonen, Tarja (toim.): Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 83. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-222-0.
 • Troitski, Artemi: Kiinnostavia aikoja: Kirjoituksia 1990-luvun Venäjältä. Toimittanut ja suomentanut Anton Nikkilä. Osa kirjoituksista on alunperin ilmestynyt Moscow magazine, The Moscow times ja Novaja gazeta -lehdissä 1990–1998. Pystykorvakirja. 2. korjattu ja täydennetty painos. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2000. ISBN 951-578-678-9.
 • Troitski, Artemi: Venäjän viimeinen diversantti. Toimitus: Anton Nikkilä. Käännös: Anu Lönnqvist. Kirjoitukset ilmestyneet Diversant-daily.ru-sivustolla. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2007. ISBN 978-952-01-0024-7.
 • Tuuva-Hongisto, Sari & Talsi, Noora & Uotinen, Johanna: Hei ihmistä varten! Teknologiapolitiikka, kansalaislähtöisyys ja arki. Kultaneito 6. Joensuu: Suomen kansantietouden tutkijain seura, 2006. ISBN 951-97493-5-7.
 • Uljas, Päivi: Kun Suomi punastui: Talonpoikaisesta yhteiskunnasta hyvinvointivaltioksi. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto KSL, 2008. ISBN 978-951-9455-91-4.
 • Waris, Heikki: Muuttuva suomalainen yhteiskunta. 2. uusittu painos. Universitas 6. Porvoo Helsinki: WSOY, 1974. ISBN 951-0-00753-6.
 • Virtanen, Matti: Tehtaasta studioon. Helsingissä [: Hanki ja jää, 1987. ISBN 951-99907-3-9.
 • Vuorensyrjä, Matti & Savolainen, Reijo (toim.): Tieto ja tietoyhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-795-1.
 • Young, Michael: Meritokratian nousu 1870–2033: Tutkielma koulutuksesta ja tasa-arvosta. (The rise of the meritocracy, 1870–2033: An essay on education and equality, 1958.) Englanninkielisestä alkuteoksesta suomentanut Liisa Voionmaa. Weilin + Göösin kirjasto 7. Helsinki: Weilin + Göös, 1967.

30.1109 Historia[muokkaa]

 • Alapuro, Risto: Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890–1933. Helsinki: Hanki ja jää, 1994. ISBN 951-8916-38-1.
 • Diamond, Jared: Romahdus: Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä. (Collapse: How societies choose to fail or succeed, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 952-5202-84-4.
 • Diamond, Jared: Maailma eiliseen saakka: Mitä voimme oppia perinteisistä yhteiskunnista?. (The world until yesterday: What can we learn from traditional societies?, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2013. ISBN 978-952-5697-62-9.
 • Hannikainen, Matti & Lohikoski, Pia (toim.): Työväki lähtee – mihin suuntaa tutkimus?. Väki voimakas 21. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2008. ISBN 978-952-99991-1-8.
 • Häggman, Kai: Perheen vuosisata: Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Historiallisia tutkimuksia 179. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1994. ISBN 951-8915-85-7.
 • Mattelart, Armand: Informaatioyhteiskunnan historia. (Histoire de la société de l’information, 2001.) Suomentanut Risto Suikkanen. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-105-4.
 • Saaritsa, Sakari & Teräs, Kari (toim.): Työväen verkostot. Väki voimakas 16. Turku: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2003. ISBN 951-98296-6-0.
 • Vilkuna, Kustaa H. J.: Arkielämää patriarkaalisessa työmiesyhteisössä: Rautaruukkilaiset suurvalta-ajan Suomessa. Historiallisia tutkimuksia 196. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1996. ISBN 951-710-037-X.

30.111 Yhteiskunnallinen futurologia[muokkaa]

 • Ahola, Eija & Palkamo, Anne (toim.): Megatrendit ja me. Tekesin katsaus 255. Helsinki: Tekes, 2009. ISBN 978-952-457-479-2.
 • Haavikko, Paavo & Keskinen, Tuomas & Pietiläinen, Kimmo: Jatkoaika presidentille: Kaaoksen arvoton järjestelmä. Helsinki: Art House, 1992. ISBN 951-884-108-X.
 • Haavikko, Paavo & Keskinen, Tuomas & Pietiläinen, Kimmo: Lamavuodesta 91 kriisivuoden 92 kautta katastrofivuoteen 93. Helsingissä: Art House, 1992. ISBN 951-884-064-4.
 • Haavikko, Paavo & Keskinen, Tuomas & Pietiläinen, Kimmo: Kyllä se siitä tai sitten ei. Helsinki: Art House, 1993. ISBN 951-884-113-6.
 • Haavikko, Paavo & Keskinen, Tuomas & Pietiläinen, Kimmo: Pitkä vuosi mutta kullattu kulttuuri. Helsinki: Art House, 1993. ISBN 951-884-109-8.
 • Haavikko, Paavo & Keskinen, Tuomas & Pietiläinen, Kimmo: Suomen tauti: Sen diagnoosi ja hoito. Helsingissä: Art House, 1992. ISBN 951-884-059-8.
 • Haavikko, Paavo & Keskinen, Tuomas & Pietiläinen, Kimmo: Tässä sitä ollaan: Optimistinen arvio. Helsinki: Art House, 1993. ISBN 951-884-136-5.
 • Hautamäki, Antti (toim.): Muutoksen Suomi: Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Helsinki: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, 2008. ISBN 978-951-563-656-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Himanen, Pekka: Hautomo: Verkkojen filosofia. Sitra 162. Jyväskylä: Atena, 1997. ISBN 951-796-106-5.
 • Inkinen, Sam & Bruun, Henrik & Lindberg, Fredrik (toim.): Tulevaisuus.nyt: Riskiyhteiskunnan haasteet ja mahdollisuudet. Teos on osa VERMO-hanketta. Julkaisijat: Teknillinen korkeakoulu, ympäristönsuojelun laboratorio, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Helsinki: Finn lectura, 2002. ISBN 951-792-131-4.
 • Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.): Tulevaisuudentutkimus: Perusteet ja sovelluksia. 2. korjattu painos. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 896. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-619-9.
 • Kennedy, Paul: Uuden vuosituhannen haasteet. (Preparing for the twenty-first century, 1993.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-13157-5.
 • Korpela, Saila (toim.): Yltäkylläisten pidot: Hyvinvoinnin tulevaisuus. Into-pamfletti 23. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0457-3.
 • Koskinen, Lennart: Usko tulevaisuuteen: Tulevaisuutta ei ennusteta, sitä luodaan. (Tro på framtiden... eller framtiden är inte något man förut, 1994.) Suomeksi toimittanut Maisa Savolainen. Helsinki: LK-kirjat, 1996. ISBN 951-627-085-9.
 • Lehtisalo, Liekki (toim.): Sivistys 2017. Sitra nro 132. Areena. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19363-1.
 • Malaska, Pentti & Mannermaa, Mika (toim.): Tulevaisuuden tutkimus Suomessa. HYY:n julkaisusarja. Helsinki: Gaudeamus, 1985. ISBN 951-662-376-X.
 • Mannermaa, Mika: Evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus: tulevaisuudentutkimuksen paradigmojen ja niiden metodologisten ominaisuuksien tarkastelua. Väitöskirja: Turun kauppakorkeakoulu. Julkaisija: Tulevaisuuden tutkimuksen seura. Acta futura Fennica no 2. Helsinki: VAPK-kustannus, 1991. ISBN 951-37-0634-6.
 • Mannermaa, Mika: Tulevaisuus: Murroksesta mosaiikkiin. Helsingissä: Otava, 1993. ISBN 951-1-12478-1.
 • Mannermaa, Mika: Kvanttihyppy tulevaisuuteen?. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15185-1.
 • Mannermaa, Mika: Heikoista signaaleista vahva tulevaisuus. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28372-X.
 • Mannermaa, Mika: Jokuveli: Elämä ja vaikuttaminen ubiikkiyhteiskunnassa. Helsinki: WSOYpro, 2008. ISBN 978-951-0-34021-9.
 • Meadows, Donella & Randers, Jorgen & Meadows, Dennis: Kasvun rajat: 30 vuotta myöhemmin. (The limits to growth: The 30-year update, 2004.) Suomentanut Kati Pitkänen. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-951-2.
 • Merisalo, Riikka: Me teemme huomisen: Visio2025: Kirja huomispäivän kulutusarvojen seuraajille, tulevaisuuden valloittajille. Pori: Mainostoimisto Punda, 2010. ISBN 978-952-92-7323-2.
 • Mokka, Roope & Neuvonen, Aleksi (toim.): Olimme kuluttajia: Neljä tarinaa vuodesta 2023. Huutomerkki no 2/09. Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-4859-1.
 • Pakarinen, Terttu & Vilkka, Leena & Luukkanen, Eija (toim.): Näkökulma yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. B, vol. 37. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991. ISBN 951-44-2929-X.
 • Rheingold, Howard: Mobiilijoukot: Seuraava yhteiskunnallinen kumous. (Smart mobs: The next social revolution, 2003.) Suomentanut Lauri Mäkelä. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-196-6.
 • Savolainen, Veli-Antti & Himanen, Pekka (toim.): Kohtaamisyhteiskunta: Kirja mahdollisuudesta. Nettiakatemia. Helsinki: Edita, 1995. ISBN 951-37-1831-X.
 • Taleb, Nassim Nicholas: Musta joutsen: Erittäin epätodennäköisen vaikutus. (The black swan: The impact of the highly improbable, 2007.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2007 (2. laajennettu laitos 2010). ISBN 978-952-5697-04-9.
 • Taleb, Nassim Nicholas: Antihauras: Asioita, jotka hyötyvät epäjärjestyksestä. (Antifragile: Things that gain from disorder, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2013. ISBN 978-952-5697-63-6.
 • Tiuri, Martti: Tie kestävään tulevaisuuteen. Tampere: Tampere University Press, 2011. ISBN 978-951-44-8405-6.
 • Toffler, Alvin: Hätkähdyttävä tulevaisuus. (Future shock, 1970.) Suomentanut Matti Kannosto. Helsinki: Otava, 1972. ISBN 951-643-536-X.
 • Turkki, Teppo: Nykyaikaa etsimässä: Suomen digitaalinen tulevaisuus. Asiantuntijaryhmä: Risto Siilasmaa, Pekka Ala-Pietilä, Sari Baldauf, Matti Lehti. Eva-raportti. Helsinki: Taloustieto, 2009. ISBN 978-951-628-492-0.
 • Valkonen, Tapani ym.: Suomalaiset: Yhteiskunnan rakenne teollistumisen aikana. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980 (4. painos 1985). ISBN 951-0-10049-8.
 • Valtaoja, Esko: Avoin tie: Kurkistuksia tulevaisuuteen. Ursan julkaisuja 93. Helsingissä: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 2004. ISBN 952-5329-39-9.
 • Vapaavuori, Matti & Bruun, Santtu von (toim.): Miten tutkimme tulevaisuutta?. 2. uudistettu painos. Acta futura Fennica no 5. Helsinki: Tulevaisuuden tutkimuksen seura, 2003. ISBN 951-98852-1-8.
 • Wiio, Osmo A.: Huominen on tänään. Kansialanimeke: 50 vuotta tietotekniikan ennusteita. Helsinki: Sanoma Magazines Finland, 2002. ISBN 951-832-071-3.
 • Vilenius, Esa: Kaiken maailman loput: Auringon sammumisesta ötököiden hyökkäykseen. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-4039-7.
 • Wilenius, Markku: Tulevaisuuskirja: Metodi seuraavan aikakauden ymmärtämiseen. Helsingissä: Otava, 2015. ISBN 978-951-1-28663-9.
 • Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio: Yhteinen tulevaisuutemme. (Our common future, 1987.) Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti. Suomentanut Kaija Anttonen. Julkaisija: Ulkoasiainministeriö, Ympäristöministeriö. Helsinki: Valtion painatuskeskus: Ympäristöministeriö, 1988. ISBN 951-47-0424-X.

30.112 Organisaatiososiologia[muokkaa]

 • Eräsaari, Leena: Kohtaamisia byrokraattisilla näyttämöillä. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-616-5.

30.114 Alueellinen sosiologia[muokkaa]

 • Ahponen, Pirkkoliisa & Järvelä, Marja: Maalta kaupunkiin, pientilalta tehtaaseen: Tehdastyöläisten elämäntavan muutos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11806-0.
 • Häikiö, Liisa & Koskiaho, Briitta & Leino, Helena: Paikallinen valta. Civil society papers 4. Housing & Environment 10/2001. Tampere: Asumisen ja ympäristön tutkimuksen yksikkö, sosiaalipolitiikan laitos, Tampereen yliopisto, 200. ISBN 951-44-5055-8.
 • Hänninen, Sakari (toim.): Missä on tässä?. SoPhi 18. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0089-4.
 • Knuuttila, Seppo & Laaksonen, Pekka & Piela, Ulla (toim.): Paikka: Eletty, kuviteltu, kerrottu. Kalevalaseuran vuosikirja 85. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-858-X.
 • Lähteenoksa, Meri: Viisas arki: Opas yhteisöllisyyteen. Valokuvat: Samuli Huttunen, Simo Ollila ja Jussi Vierimaa. Into-pamfletti 04. Helsinki: Like: Into, 2008. ISBN 978-952-01-0224-1.
 • Mumford, Lewis: Kaupunkikulttuuri. (The Culture of Cities, 1938.) Suomentanut Lassi Huttunen. Porvoo: WSOY, 1949.
 • Mäenpää, Pasi: Narkissos kaupungissa: Tutkimus kuluttaja-kaupunkilaisesta ja julkisesta tilasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3316-8.
 • Mäkelä, Matti: Suomen kunnaat. Pamfletti muistojen maan tulevaisuuden puolesta. Helsinki: Maahenki, 2004. ISBN 952-5328-41-4.
 • Mäkelä, Matti: Uuninpankon ylistys. Kirjoituksia asuinmaaseudun puolesta. Helsinki: Maahenki, 2006. ISBN 952-5328-97-X.
 • Nevanlinna, Tuomas & Relander, Jukka (toim.): Espoo, totuus Suomesta. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1741-3.
 • Rajanti, Taina: Kaupunki on ihmisen koti: Elämän kaupunkimuodon tarkastelua. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Paradeigma-sarja. Tutkijaliiton julkaisusarja 91. Helsinki: Tutkijaliitto, 1999. ISBN 952-5169-07-3.
 • Roivainen, Irene: Sokeripala metsän keskellä: Lähiö sanomalehden konstruktiona. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 2/1999. Helsinki: Helsingin kaupunki, tietokeskus, 1999. ISBN 951-718-201-5.
 • Silvasti, Tiina: Talonpojan elämä: Tutkimus elämäntapaa jäsentävistä kulttuurisista malleista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 821. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-284-0.
 • Waris, Heikki: Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle. 2., tarkistettu painos (1. painokset 1932 ja 1934). Helsinki: Weilin + Göös, 1973. ISBN 951-35-1023-9.
 • Waris, Heikki: Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle. Esipuhe: Tarja Halonen. Helsinki: Into, 2016. ISBN 978-952-264-552-4.
 • Weber, Max: Kaupunki. (Die Stadt, 1921.) Suomentanut ja toimittanut Tapani Hietaniemi. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 1992. ISBN 951-9066-59-4.
 • Ylönen, Ari & Kopomaa, Timo: Kuva kuvasta, sana sanasta: Tutkijan kurkistuksia paikkaan, alueeseen ja maisemaan: Seminaariraportti. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Työraportteja 8/1993. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3399-8.

30.114065 Kokoukset[muokkaa]

 • Virtapohja, Kalle (toim.): Puheenvuoroja identiteetistä: Johdatusta yhteisöllisyyden ymmärtämiseen. Poikkitieteellinen identiteettiseminaari 7.3.1997 Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-796-064-6.

30.11409 Historia[muokkaa]

 • Helsti, Hilkka & Stark, Laura & Tuomaala, Saara (toim.): Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1101. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-862-8.

30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia[muokkaa]

 • Aaltonen, Sanna & Honkatukia, Päivi (toim.): Tulkintoja tytöistä. Tietolipas 187. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-343-X.
 • Abu-Hanna, Umayya: Multikulti: Monikulttuurisuuden käsikirja. Helsinki: Siltala, 2012. ISBN 978-952-234-064-1.
 • Ahlqvist, Kirsti & Ahola, Anja (toim.): Elämän riskit ja valinnat: Hyvinvointia lama-Suomessa?. Julkaisija: Tilastokeskus. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-2049-7.
 • Ahokas, Pirjo & Lahti, Martti & Sihvonen, Jukka (toim.): Mieheyden tiellä: Maskuliinisuus ja kulttuuri. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 39. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1993. ISBN 951-34-0178-2.
 • Ahola, Minna: ”Ihan perhe vaan”: Lesboperheissä elävien nuorten perhekäsityksiä. Pohjautuu Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella hyväksyttyyn pro gradu -työhön. Seta-julkaisut 14. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA, 2000. ISBN 952-9862-13-X.
 • Ahponen, Pirkkoliisa: Kulttuuripolitiikka ja sen representaatiot: Tutkimus ylevän maallistumisesta. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja n:o 13. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1991. ISBN 951-696-962-3.
 • Ahponen, Pirkkoliisa: Kulttuurin pesäpaikka: Yhteiskunnallisia lähestymistapoja kulttuuriteoriaan. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-22579-7.
 • Airaksinen, Timo (toim.): Minä vuonna 2000: Ruoka, henkisyys, sukupuoli, tunteet, järki, tekniikka. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-16047-8.
 • Aitio, Tommi: Lajinsa paras: 200 tapaa viettää ylettömän hienoa elämää. Helsinki: Avain, 2008. ISBN 978-952-5524-66-6.
 • Aittola, Tapio & Pirttilä, Ilkka: Tieto yhteiskunnassa: Tiedonsosiologinen tarkastelu. Politica-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-476-6.
 • Ala-Korpela, Mika & Inkinen, Sam & Suna, Teemu: Kyborgin käsikirja: Havaintoja informaatiosta, ihmisestä ja koneesta, elämästä ja älykkyydestä. Julkaisijat: Teknillinen korkeakoulu, laskennallisen tekniikan laboratorio, Euroopan kestävän tietoyhteiskunnan instituutti. Helsinki: Finn Lectura, 2007. ISBN 978-951-792-318-7.
 • Alasuutari, Pertti & Alasuutari, Maarit: Mökkihulluus: Vapaa-ajan asumisen taika ja taito. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2010. ISBN 978-952-484-391-1.
 • Alho, Olli ym.: Ihminen ja kulttuuri: Suomalainen kansainvälistyvässä maailmassa. 3. uudistettu painos. Fintra-julkaisu nro 72. Helsinki: Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus, 1994. ISBN 951-833-455-2.
 • Allahwerdi, Helena ym.: Maailmankansalaisen käsikirja: Opas maailmankansalaisen kypsyyskokeen suorittajille. Työryhmä: Helena Allahwerdi ym. Toimittaja: Pauliina Parviainen. Helsinki: Suomen YK-liitto, 1995. ISBN 952-9694-16-4.
 • Allardt, Erik & Hall, Stuart & Wallerstein, Immanuel: Maailmankulttuurin äärellä. Toimittaneet Katarina Eskola ja Erkki Vainikkala. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 11. Suomentaneet Jyrki Uusitalo, Erkki Vainikkala ja Maaria Linko. Perustuu Jyväskylän kesän kongressissa 29.6.1988 pidettyihin esitelmiin. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1988. ISBN 951-680-039-4.
 • Anttila, Anna: Leikin asia: Näkökulmia varhaisnuorten romanttiseen seurustelukulttuuriin. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Anna Anttila, 2009. ISBN 978-952-92-6007-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Apo, Satu & Ehrnrooth, Jari: Millaisia olemme? Puheenvuoroja suomalaisista mentaliteeteista. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu 17. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 1996. ISBN 952-9740-34-4.
 • Arminen, Ilkka: Juhannustansseista Jumalan teatteriin: Suomalainen julkisuus ja kulttuurisodat. Tutkijaliiton julkaisusarja 58. Helsinki: Tutkijaliitto, 1989. ISBN 951-9297-72-3.
 • Aro, Minna: Opiskelijana vieraassa kulttuurissa. Helsinki: Opetushallitus, 1998. ISBN 952-13-0198-8.
 • Arppe, Tiina: Pyhän jäännökset: Ranskalaisia rajanylityksiä: Mauss, Bataille, Baudrillard. Tutkijaliiton julkaisusarja 72. Helsinki: Tutkijaliitto, 1992. ISBN 951-9297-87-1.
 • Autere, Hanna: Lesboperhe ja päivähoito. Seta-julkaisut 9. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus Seta, 1996. ISBN 952-9862-08-3.
 • Baddeley, Gavin: Goth chic: Johdatus pimeän puolen estetiikkaan. (Goth chic: A Connoisseur’s guide to dark culture, 2002.) Suomentanut Ike Vil. Helsinki: Like, 2005. ISBN 952-471-503-1.
 • Bassermann, Lujo: Maailman vanhin ammatti: Kulttuurihistoria. (Das älteste Gewerbe: Eine Kulturgeschichte, 1965.) Suomentanut Raimo Arhela. Jyväskylä: Gummerus, 1967.
 • Baudrillard, Jean: Amerikka. (Amérique, 1986.) Suomentanut Tiina Arppe. Helsinki: Loki-kirjat, 1991. ISBN 952-9646-00-3.
 • Brubaker, Rogers: Etnisyys ilman ryhmiä. (Ethnicity without groups, 2004.) Suomentaneet Erkki Vainikkala, David Kivinen. Toimittaneet Petri Ruuska, Jarno Valkonen. Tampere: Vastapaino, 2013. ISBN 978-951-768-403-3.
 • Bywater, Michael: Big babies, eli, Miksi emme kasva aikuisiksi?. (Big babies, or, Why can’t we just grow up?, 2006.) Suomentanut Risto K. Träff. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-540-8.
 • Bähren, Ralf: Tokyo clash: Japanilaista popkulttuuria. (Tokyo clash: Japanese pop culture, 2010.) Käännös: Tapani Kilpeläinen. Style series. Königswinter: Ullman, 2010. ISBN 978-3-8331-5944-2.
 • Camp, Walter de (toim.): Kuvitelmien kieltäjät: Feministit ja sensuuri. Koonnut ja suomentanut Walter de Camp. Helsinki: Odessa, 1990. ISBN 951-9178-40-6.
 • Corvino, John: Mitä vikaa on homoseksuaalisuudessa?. (What's wrong with homosexuality?, 2013.) Suomentanut Kirsi Luoma. Helsinki: Like, 2013. ISBN 978-952-01-1029-1.
 • Dahlgren, Susanne & Kivistö, Sari & Paasonen, Susanna (toim.): Skandaali! Suomalaisen taiteen ja politiikan mediakohut. Helsinki: Helsinki-kirjat, 2011. ISBN 978-952-5874-44-0.
 • De Lauretis, Teresa: Itsepäinen vietti: Kirjoituksia sukupuolesta, elokuvasta ja seksuaalisuudesta. Toimittanut Anu Koivunen. Suomentaneet Tutta Palin ja Kaisa Sivenius. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-123-2.
 • Despentes, Virginie: King Kong -tyttö. (King Kong théorie, 2006.) Suomentanut Lotta Toivanen. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-471-972-8.
 • Douglas, Mary: Puhtaus ja vaara: Ritualistisen rajanvedon analyysi. (Purity and danger: An analysis of the concepts of pollution and taboo, 1966.) Suomentaneet Virpi Blom ja Kaarina Hazard. Tampere: Vastapaino, 2000 (3. painos 2005). ISBN 951-768-047-3.
 • Dyer, Richard: Älä katso! Seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa. Toimittanut ja suomentanut Martti Lahti. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-093-7.
 • Echols, Alice: Uhoa ja unelmia: 60-luvun jälkijäristyksiä. (Shaky ground: The sixties and its aftershocks, 2002.) Suomennos: Liisa Laaksonen. Lukujen 13–15 suomennos: Petri Stenman. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-114-1.
 • Eco, Umberto: Matka arkipäivän epätodellisuuteen. (Semiologia quotidiana, 1984.) Suomentanut Aira Buffa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-12812-0.
 • Ehrnrooth, Jari: Hevirock ja hevarit: Myytit, tyyli, alakulttuuri: Tapaustutkimus hevareista Joensuun nuorisotaloyhteisöissä. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja n:o 83. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1988. ISBN 951-696-737-X.
 • Eilispäivän Suomi: Jälleenrakennuksesta yltäkylläisyyteen. Päätoimittaja: Mikko Laakso. Helsinki: Valitut palat, 2003. ISBN 951-584-611-0.
 • Elias, Norbert: Kuolevien yksinäisyys. (Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen, 1983.) Suomennos: Jari ja Paula Nieminen. Jälkisanat: Esa Sironen. Eurooppalaisia ajattelijoita. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-562-2.
 • Eskola, Katarina & Uusitalo, Liisa (toim.): Näkökulmia kulttuurin tuotantoon: Väliraportti Kulttuurin markkinat ja merkitykset -projektin tutkimuksista. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 3. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1986. ISBN 951-679-624-9.
 • Franck, Marketta: Nuoruus: Nuoruuden historiaa ja riittejä. Nukke- ja pukumuseon julkaisu n:o 39. Tampere: Nukke- ja pukumuseo, 2003. ISBN 951-96975-7-8.
 • Freud, Sigmund: Toteemi ja tabu: Eräitä yhtäläisyyksiä villien ja neuroottisten sielunelämässä. (Totem und Tabu, 1913.) Esipuhe: Antti Eskola. Suomentanut Mirja Rutanen. Helsinki: Love kirjat, 1989. ISBN 951-8978-00-X.
 • Frisk, Outi & Tulkki, Heikki: Kulttuuriavain. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-19422-4.
 • Gere, Charlie: Digitaalinen kulttuuri. (Digital culture, 2002.) Suomentaneet Raine Koskimaa ym. Julkaisija: Eetos ry. Turku: Faros, 2006. ISBN 952-99497-2-3.
 • Grossberg, Lawrence: Mielihyvän kytkennät: Risteilyjä populaarikulttuurissa. Suomentaneet ja toimittaneet Juha Koivisto ym. Tampere: Vastapaino, 1995. ISBN 951-9066-86-1.
 • Gummer, John Selwyn: Vanhat ja uudet arvot. (The permissive society: Fact or fantasy?, 1971.) Suomentanut Matti Kannosto. Ihminen ja maailma -sarja. Helsinki: Kirjayhtymä, 1972. ISBN 951-26-0082-X.
 • Haavio-Mannila, Elina ym. (toim.): Kerro vain totuus: Elämäkertatutkimuksen omaelämäkerrallisuus. Professori J. P. Roosin 50-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-630-0.
 • Hakkarainen, Pekka: Tupakka: Nautinnosta ongelmaksi. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-069-4.
 • Hall, Stuart: Identiteetti. Suomentaneet ja toimittaneet Mikko Lehtonen ja Juha Herkman. Tampere: Vastapaino, 1999 (5. painos 2005). ISBN 951-768-056-2.
 • Hall, Stuart: Kulttuurin ja politiikan murroksia. Suomentaneet ja toimittaneet Juha Koivisto ym. Tampere: Vastapaino, 1992. ISBN 951-9066-46-2.
 • Halla-aho, Jussi: Kirjoituksia uppoavasta Lännestä. Kirjoitukset julkaistu aiemmin tekijän verkkosivustolla 2005–2008. Helsinki: Jussi Halla-aho, 2009. ISBN 978-952-92-5213-8.
 • Hankamäki, Jukka: Enkelirakkaus: Filosofia ja uskonto homoseksuaalisuutena. Helsinki: Books on Demand, 2008. ISBN 978-952-498-092-0.
 • Hannula, Mika: Suomi, suomalaisuus, olla suomalainen. Kansialanimeke: 21 henkilöhaastattelua ja näkökulmaa suomalaisuudesta. Helsinki: Like, 1997. ISBN 951-578-522-7.
 • Hannula, Mika: Suomalaisuudesta: Erään sukupolven tarina. 23 ̊45. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2007. ISBN 978-952-5503-29-6.
 • Harinen, Päivi: Valmiiseen tulleet: Tutkimus nuoruudesta, kansallisuudesta ja kansalaisuudesta. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 11. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2000. ISBN 951-98433-0-2.
 • Harinen, Päivi (toim.): Kamppailuja jäsenyyksistä: Etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus nuorten arjessa. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 38. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2003. ISBN 952-5464-08-3.
 • Hautaniemi, Petri: Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 41. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2004. ISBN 952-5464-10-5.
 • Heikkinen, Kaija: Metsänpelko ja tietäjänaiset: Vepsäläisnaisten uskonto Venäjällä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1081. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-829-6.
 • Heikkinen, Vesa (toim.): Tekstien arki: Tutkimusmatkoja jokapäiväisiin merkityksiimme. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 135. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-929-6.
 • Heima-Tirkkonen, Tuula & Kallio-Tamminen, Tarja & Selin, Tove (toim.): Ruohonjuurista elämänpuuksi: Suomalainen vaihtoehtoliikehdintä. Kosmos 3. Helsinki: Vihreä sivistysliitto, 1996. ISBN 951-97115-3-8.
 • Heiskala, Risto: Onko Amerikka totuus Euroopasta?. Helsinki: Hanki ja jää, 1992. ISBN 951-8916-35-7.
 • Heiskanen, Ilkka & Mitchell, Ritva: Lättähatuista punkkareihin: Suomalaisen valtakulttuurin ja nuorisokulttuurien kohtaamisen kolme vuosikymmentä. Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08243-4.
 • Helkama, Klaus: Suomalaisten arvot: Mikä meille on oikeasti tärkeää?. Kirjokansi 60. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2015. ISBN 978-952-222-550-4.
 • Helve, Helena: Arvot, maailmankuvat, sukupuoli. Helsinki: Yliopistopaino, 1997. ISBN 951-570-386-7.
 • Helve, Helena (toim.): Arvot, muutos ja nuoret. Helsinki: Yliopistopaino, 2002. ISBN 951-570-536-3.
 • Helve, Helena & Paakkunainen, Kari & Siurala, Lasse (toim.): Valtiolaivasta kiikkeriin jolliin? Nuoret ja nuorisotyö 90-luvulla. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 1993. ISBN 951-96930-0-9.
 • Herkman, Juha ym. (toim.): Tutkimusten maailma: Suomalaista kulttuurintutkimusta kartoittamassa. Juhlakirja 50 vuotta täyttävälle Mikko Lehtoselle. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 87. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006. ISBN 951-39-2582-X.
 • Hermonen, Merja: Pimeä hehku: Satanismi ja saatananpalvonta 1990-luvun suomalaisessa nuorisokulttuurissa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 64. Helsinki: Loki-kirjat, 2006. ISBN 951-825-039-1.
 • Hietala, Veijo: Kulttuuri vaihtoi viihteelle? Johdatusta postmodernismiin ja populaarikulttuuriin. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1992. ISBN 951-692-290-2.
 • Hietala, Veijo: Media ja suuret tunteet: Johdatusta 2000-luvun uusromantiikkaan. Teksti pohjautuu pääosin Peili- ja Lähikuva-lehdissä julkaistuihin kirjoituksiin. Helsinki: BTJ Kustannus, 2007. ISBN 978-951-692-668-4.
 • Hirsjärvi, Irma: Faniuden siirtymiä: Suomalaisen science fiction -fandomin verkostot. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 98. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009. ISBN 978-951-39-3489-7.
 • Hoffman, Abbie: Varasta tämä kirja. (Steal this book, 1971.) Suomentanut Ville Sutinen. Helsinki: Johnny Kniga, 2007. ISBN 978-951-0-32914-6.
 • Hoikkala, Tommi (toim.): Kieli, kertomus, kulttuuri. Humaniora-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1987. ISBN 951-662-435-9.
 • Hoikkala, Tommi & Laine, Sofia & Laine, Jyrki (toim.): Mitä on tehtävä? Nuorison kapinan teoriaa ja käytäntöä. Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 52. Helsinki: Loki-kirjat: Nuorisotutkimusseura, 2005. ISBN 951-825-011-1.
 • Holvas, Jakke & Raivio, Herman & Seppänen, Pekka: Ei voisi vähempää kiinnostaa: Nuoruuden filosofia. Vantaa: Kannustusvalmennus P & K, 1997. ISBN 952-5167-05-4.
 • Hovi, Tuija & Tarkka, Lotte (toim.): Uskontotiede – folkloristiikka: Kirjoituksia opinnäytteistä. Etiäinen 3. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0726-7.
 • Huhtamo, Erkki & Kangas, Sonja (toim.): Mariosofia: Elektronisten pelien kulttuuri. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-851-6.
 • Hurskainen, Arvi & Siiriäinen, Ari: Afrikan kulttuurien juuret. Tietolipas 134. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-822-0.
 • Hyry, Katja (toim.): Sairaus ja ihminen: Kirjoituksia parantamisen perusteista. Tietolipas 132. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. ISBN 951-717-810-7.
 • Hyvärinen, Juha & Mäkelä, Tapio (toim.): Etnospektri: Kirjoituksia kirjavista identiteeteistä. Turun yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja. Turku: Turun yliopiston ylioppilaskunta, 1991. ISBN 951-95907-9-X.
 • Hänninen, Riitta: Leikki: Ilmiö ja käsite. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 76. Perustuu Jyväskylän yliopiston humanistisessa tiedekunnassa hyväksyttyyn lisensiaatintutkimukseen: Leikki kulttuuri-ilmiönä ja antropologisena käsitteenä: Filosofis-antropologinen tutkielma leikki-käsitteen vaikutushistoriasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003. ISBN 951-39-1475-5.
 • Hänninen, Vilma: Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 696. Tampere: Tampereen yliopisto, 1999. ISBN 951-44-4651-8.
 • Ilmonen, Kaj: Tavaroiden taikamaailma: Sosiologinen avaus kulutukseen. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-64-0.
 • Ilmonen, Kaj: Johan on markkinat: Kulutuksen sosiologista tarkastelua. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-184-1.
 • Immonen, Olli & Mykkänen, Jouko (toim.): Mäkihypyn muoto-oppi ja muita kirjoituksia populaaritaiteista. Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin raportteja n:o 2. Lahti: Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutti, 1997. ISBN 952-5069-03-6.
 • Immonen, Kari & Leskelä-Kärki, Maarit (toim.): Kulttuurihistoria: Johdatus tutkimukseen. Tietolipas 175. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-291-3.
 • Isokangas, Antti & Karvala, Kaappo & Reiche, Markus von: City on sinun: Kuinka uusi kaupunkikulttuuri tuli Helsinkiin. Tammi: Helsinki, 2000. ISBN 951-31-1374-4.
 • Itkonen, Hannu ym.: Elämän normittajat: Instituutiot ja asiantuntijat oikeaa elämää etsimässä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja. B, Selosteita ja opetusmateriaalia 1. Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 1994. ISBN 951-604-000-4.
 • Itkonen, Matti & Heikkinen, V. A. & Inkinen, Sam (toim.): Eletty tapakulttuuri: Arkea, juhlaa ja pyhää etsimässä. Jyväskylä & Helsinki: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos & Haaga instituutin ammattikorkeakoulu, 2004. ISBN 951-39-1791-6.
 • Jallinoja, Riitta: Moderni elämä: Ajankuva ja käytäntö. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 550. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-674-0.
 • Johansson, Jan: Kansalaisuus ja yhteiskunnallinen yhteisö: T. H. Marshallin ja Talcott Parsonsin perintö nykyaikaiselle kansalaisuustutkimukselle. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos, Tutkimuksia. Helsinki: Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, 2010. ISBN 978-952-10-6166-0.
 • Johnson, Steven: Kaikki huono on hyväksi: Miten populaarikulttuuri tekee meistä älykkäämpiä. (Everything bad is good for you: How popular culture is making us smarter, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2006. ISBN 952-5202-94-1.
 • Jokinen, Arto (toim.): Yhdestä puusta: Maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa. Tampere: Tampere University Press, 2003. ISBN 951-44-5559-2.
 • Juntunen, Juho: Pitkä ja outo matka. Populaarikulttuuri Suomessa. , tulossa.
 • Juppi, Pirita & Peltokoski, Jukka & Pyykkönen, Miikka (toim.): Liike-elämää: Vastakulttuurinen radikalismi vuosituhannen vaihteessa. SoPhi 70. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003. ISBN 952-5092-85-2.
 • Juppi, Pirita: ”Keitä me olemme? Mitä me haluamme?” Eläinoikeusliike määrittelykamppailun, marginalisoinnin ja moraalisen paniikin kohteena suomalaisessa sanomalehdistössä. Jyväskylä studies in humanities 29. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004. ISBN 951-39-1973-0.
 • Juvonen, Tuula: Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-109-7.
 • Juvonen, Tuula: Kaapista kaapin päälle: Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa. Tampere: Vastapaino, 2015. ISBN 978-951-768-449-1.
 • Jääskeläinen, Juhani: Aikamme kallis: Opas ajankäytön tehostamiseksi. Helsinki: TJS, 1994. ISBN 951-96333-8-3.
 • Kaartinen, Auli & Kippola, Anna-Kaarina (toim.): Sadomasokismi: Teemoja vallasta, kulttuurista ja seksuaalisuudesta. Preesens-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-494-4.
 • Kaijanaho, Maija: Maailmankuva ajattelevan ja kirjoittavan nuorison todellisuussuhteessa: Keskeiset käsitteet olennaisissa yhteyksissään. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja. A, Tutkimuksia 18. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 1988. ISBN 951-679-973-6.
 • Kaikkonen, Pauli: Vierauden keskellä: Vierauden, monikulttuurisuuden ja kulttuurienvälisen kasvatuksen aineksia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2004. ISBN 951-39-1911-0.
 • Kainulainen, Siru & Parente-Čapková, Viola (toim.): Häpeä vähän! Kriittisiä tutkimuksia häpeästä. Turun yliopiston Taiteiden tutkimuksen julkaisuja. Turku: Utukirjat, 2011. ISBN 978-951-29-4634-1.
 • Kalanti, Timo: Ruumis ja rauta: Esseitä esineiden sosiaalisuudesta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia 259. Helsinki: Helsingin yliopisto, sosiologian laitos, 2009. ISBN 978-952-10-5806-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kalha, Harri: Tom of Finland: Taidetta seksin vuoksi. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1378. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 952-222-371-9.
 • Kanervo, Sari & Saarinen, Tiina: Kulttuurit keskuudessamme. Turku: Turun kulttuurikeskus, 2004. ISBN 951-98411-2-1.
 • Kangas, Sonja & Kuure, Tapio (toim.): Teknologisoituva nuoruus. Nuorten elinolot -vuosikirja. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 33. Nuorisoasiain neuvottelukunta Nuoran julkaisuja 26. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisoasiain neuvottelukunta: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2003. ISBN 952-5464-05-9.
 • Kangasvuo, Jenny: Koettu ja kirjoitettu biseksuaalisuus: Biseksuaalisuuden määrittely lehtiteksteissä ja biseksuaalien haastatteluissa vuosituhannen vaihteen Suomessa. Lisensiaatintyö: Oulun yliopisto, taideaineiden ja antropologian laitos, kulttuuriantropologia. Oulu: J. Kangasvuo, 2007. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Karvonen, Erkki: Odotuksen struktuurit ja populaari representaatio: Fenomenologinen tutkielma sosiaalisista odotuksista ja niiden suhteesta populaarikulttuuriseen esittämiseen. Julkaisuja A 80. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, 1992. ISBN 951-44-3274-6.
 • Karvonen, Erkki: Elämää mielikuvayhteiskunnassa: Imago ja maine menestystekijöinä myöhäismodernissa maailmassa. Helsinki: Gaudeamus, 1999 (2. painos 2005). ISBN 951-662-747-1.
 • Kaskisaari, Marja: Kyseenalaiset subjektit: Tutkimuksia omaelämäkerroista, heterojärjestyksestä ja performatiivisuudesta. SoPhi 56. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0787-2.
 • Kaskisaari, Marja: Lesbokirja: Vieras, minä ja moderni. Pohjautuu Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksella 1993 hyväksyttyyn lisensiaatintyöhön. Tampere: Vastapaino, 1995. ISBN 951-9066-90-X.
 • Keinonen, Mikko (toim.): Näkymätön Venäjä: Kirjoituksia Pietarista. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos: Tuotanto-osuuskunta Clinus, 2003. ISBN 951-44-5550-9.
 • Kellomäki, Ani ym. (toim.): Kaikki muuttuu paremmaksi. Kirkkonummi: Paasilinna, 2010. ISBN 978-952-5856-29-3.
 • Kimpimäki, Minna: Haureuden harjoittajista ihmiskaupan uhreihin: Prostituution, parituksen ja ihmiskaupan oikeudellinen säätely. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2009. ISBN 978-952-484-325-6.
 • Kinnunen, Eeva-Liisa (toim.): Vitsistä videoon: Uusia kirjoituksia nykyperinteestä. Tietolipas 146. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-916-2.
 • Kinnunen, Taina: Pyhät bodarit: Yhteisöllisyys ja onni täydellisessä ruumiissa. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-823-0.
 • Kinnunen, Taina: Lihaan leikattu kauneus: Kosmeettisen kirurgian ruumiillistuneet merkitykset. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-053-4.
 • Kinnunen, Taina: Vahvat yksin, heikot sylityksin: Otteita suomalaisesta kosketuskulttuurista. Helsinki: Kirjapaja, 2013. ISBN 978-952-247-395-0.
 • Kinnunen, Taina & Puuronen, Anne: Seksuaalinen ruumis: Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-984-9.
 • Kivivuori, Janne: Psykokulttuuri: Sosiologinen näkökulma arjen psykologisoitumisen prosessiin. Helsinki: Hanki ja jää, 1992. ISBN 951-8916-30-6.
 • Kivivuori, Janne: Psykopolitiikka: Paljastava psykologia suomalaisen yhteiskunnallisen keskustelun perinteenä. Helsinki: Hanki ja jää, 1996. ISBN 951-8916-55-1.
 • Kivivuori, Janne: Psykokirkko: Psykokulttuuri, uskonto ja moderni yhteiskunta. Hanki ja jää. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-754-4.
 • Klosterman, Chuck: Seksiä, huumeita ja kaakaomuroja: Matalakulttuurin manifesti. (Sex, drugs and cocoa puffs: A low culture manifesto, 2003.) Suomentanut Sami Heino. Turku: Sammakko, 2009. ISBN 978-952-483-094-2.
 • Knuuttila, Seppo (toim.): Aika on aikaa ... Tutkielma poploresta. Helsinki: Gaudeamus, 1974. ISBN 951-662-096-5.
 • Knuuttila, Maarit & Pöysä, Jyrki & Saarinen, Tuija: Suulla ja kielellä: Tulkintoja ruuasta. Tietolipas 202. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-566-1.
 • Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Menneisyys on toista maata. Kalevalaseuran vuosikirja 86. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-946-3.
 • Koivunen, Anu & Lehtonen, Mikko (toim.): Kuinka meitä kutsutaan? Kulttuuriset merkityskamppailut nyky-Suomessa. Tampere: Vastapaino, 2011. ISBN 978-951-768-374-6.
 • Koivunen, Anu & Paasonen, Susanna & Pajala, Mari (toim.): Populaarin lumo: Mediat ja arki. Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitoksen julkaisuja, sarja A, n:o 46. Turku: Turun yliopisto, mediatutkimus, 2000. ISBN 951-29-1793-9.
 • Kontula, Anna: Prostituutio Suomessa. Helsinki: Sexpo säätiö, 2005. ISBN 951-95548-4-X.
 • Kontula, Anna: Punainen eksodus: Tutkimus seksityöstä Suomessa. Polemos. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-01-0212-8.
 • Kopomaa, Timo: Kännykkäyhteiskunnan synty: Tihentyvä arki, tiivistyvä kaupunki. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-789-7.
 • Kopsa-Schön, Tuula: Kulttuuri-identiteetin jäljillä: Suomen romanien kulttuuri-identiteetistä 1980-luvun alussa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 641. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-911-1.
 • Korhonen, Johanna & Östman, Jeanette (toim.): Kaikella rakkaudella: Sanoja seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Ruotsinkieliset tekstit on suomentanut Riikka Toivanen. Helsinki: Into, 2014. ISBN 978-952-264-293-6.
 • Korhonen, Teppo (toim.): Mitä on suomalaisuus. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1993. ISBN 952-9573-05-7.
 • Korhonen, Teppo & Leimu, Pekka (toim.): Näkökulmia kulttuurin tutkimukseen. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. A, 57. Turku: Turun yliopisto, 1997. ISBN 951-29-0917-0.
 • Korolainen-Virkajärvi, Katri & Leinonen, Lauri: Lähes täydellinen polttarikirja. Helsinki: Minerva, 2012. ISBN 978-952-492-587-7.
 • Korppi, Timo: Lihaa säästämättä: 30 vuotta suomalaisen pornobisneksen etulinjassa. Helsinki: WSOY: Johnny Kniga, 2002. ISBN 951-0-27476-3.
 • Koskela, Hille & Tani, Sirpa & Tuominen, Martti: ”Sen näkönen tyttö”: Tutkimus katuprostituution vaikutuksista helsinkiläisten naisten arkielämään. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 5:2000. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 2000. ISBN 951-718-524-3.
 • Kotro, Arno & Lyytinen, Jaakko: Hengaajan käsikirja. Helsinki: Like, 2004. ISBN 952-471-193-1.
 • Kovala, Urpo & Saresma, Tuija (toim.): Kulttikirja: Tutkimuksia nykyajan kultti-ilmiöistä. Tietolipas 195. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-500-9.
 • Kovala, Urpo ym. (toim.): Tarkkoja siirtoja. Erkki Vainikkalan 60-vuotisjuhlajulkaisu. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2005. ISBN 951-39-2375-4. Verkkojulkaisu.
 • Kuivakari, Seppo: Mediaekologia: Tiedon kabinetteja ja kuriositeetteja. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja C, Katsauksia ja puheenvuoroja 35. Rovaniemi: Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, 2008. ISBN 978-952-484-252-5.
 • Kuortti, Joel: Yliopistoon! Kuvauksia akateemisesta maailmasta. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-289-7.
 • Kuosmanen, Paula: Äitien ja lesbojen arkipäivän tilanteita: Performatiivis-diskursiivinen tarkastelu. Tasa-arvojulkaisuja. Naistutkimusraportteja 1/2000. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2000. ISBN 952-00-0899-3.
 • Kupiainen, Jari & Laitinen, Katja (toim.): Kulttuurinen sisältötuotanto?. Tietolipas 130. Helsinki: Edita; Joensuu: Joensuun yliopisto, mediakulttuurin keskus, 2004. ISBN 951-37-4170-2.
 • Kupiainen, Jari & Sevänen, Erkki (toim.): Kulttuurintutkimus: Johdanto. Tietolipas 130. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. ISBN 951-717-793-3.
 • Kupiainen, Tarja & Laitinen, Katja & Vakimo, Sinikka (toim.): Minä? Missä? Milloin? Kolmetoista tulkintaa identiteetistä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-270-0.
 • Kupiainen, Tarja & Laitinen, Katja & Vakimo, Sinikka (toim.): Välimatkoilla: Kirjoituksia etnisyydestä, kulttuurista ja sukupuolesta. Kultaneito 7. Joensuu: Suomen kansantietouden tutkijain seura, 2006. ISBN 951-97493-6-5.
 • Kuure, Tapio & Vuori, Mika & Gissler, Mika (toim.): Viattomuudesta vimmaan: Lapsuudesta nuoruuteen -siirtymävaiheen tarkastelua. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 25. Nuoran julkaisuja 23. Nuorten elinolot -vuosikirja. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisoasiain neuvottelukunta: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes, 2002. ISBN 951-33-1303-4.
 • Kylmänen, Marjo (toim.): Me ja muut: Kulttuuri, identiteetti, toiseus. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-79-9.
 • La Bruyère, Jean de: Luonnekuvia, eli, Tämän vuosisadan tapoja. (Les caractères ou les moeurs de ce siècle, 1688.) Suomentanut ja selitykset kirjoittanut J. A. Hollo. 2. painos (1. painos 1958). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21947-9.
 • Laaksonen, Pekka & Mettomäki, Sirkka-Liisa (toim.): Olkaamme siis suomalaisia. Kalevalaseuran vuosikirja 75-76. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-878-6.
 • Lahti, Pirkko & Pettinen, Aira: Kävelevä kuvakirja: Tutkimus vankien tatuoinneista. Vankeinhoidon koulutuskeskus. Julkaisut 3/1985. Helsinki: Vankeinhoidon koulutuskeskus, 1985. ISBN 951-46-9304-3.
 • Lahtinen, Tuomo: Polttohautaus Suomessa: Aatehistoria ja kehitys. Religionsvetenskapliga skrifter 18. Turku: Åbo akademi, 1989. ISBN 951-649-571-0.
 • Laiho, Marianna & Ruoho, Iiris (toim.): Median merkitsemät: Ruumis ja sukupuoli kuvassa. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2005. ISBN 952-451-123-1.
 • Laitinen, Merja & Pohjola, Anneli (toim.): Tabujen kahleet. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-235-0.
 • Latvala, Tero: Aktivismin alkuvoimaa: Katsaus 1990-luvun nuorten maailmoihin. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuskatsauksia 1:2000. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 2000. ISBN 951-718-358-5.
 • Laurén, Anna-Lena: ”Hulluja nuo venäläiset”: Tuokiokuvia Venäjältä. (”De är inte kloka, de där ryssarna”: Ögonblicksbilder från Ryssland.) Suomentanut Laura Beck. Helsinki: Teos: Söderström, 2009. ISBN 978-951-851-200-7.
 • Lehtimäki, Hanna & Suoranta, Juha (toim.): Kasvattajan brändikirja. Helsinki: Finn Lectura, 2006. ISBN 951-792-249-3.
 • Lehto, Juhani E. & Kovero, Camilla: Homoseksuaalisuus tieteen näkökulmasta ja miesten kertomana. Helsinki: Lilith, 2010. ISBN 978-951-98810-4-1.
 • Lehtonen, Jukka (toim.): Homo Fennicus: Miesten homo- ja biseksuaalisuus muutoksessa. Tasa-arvojulkaisuja. Naistutkimusraportteja 1/1999. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 1999. ISBN 952-00-0741-5.
 • Lehtonen, Mikko (toim.): Aatamin puvussa: Liaanilla Hemingwaysta Königiin. Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, Julkaisuja 28. Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3877-9.
 • Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (toim.): Erilaisuus. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-136-4.
 • Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli & Ruuska, Petri: Suomi toisin sanoen. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-156-9.
 • Lehtonen, Turo-Kimmo: Rahan vallassa: Ostoksilla käyminen ja markkinatalouden arki. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Paradeigma-sarja. Helsinki: Tutkijaliitto, 1999. ISBN 952-5169-12-X.
 • Lempinen, Kari (toim.): Pornokirja eli Johdatus aikuisten paheeseen. Koonnut ja suomentanut Kari Lempinen. Helsinki: Odessa, 1988. ISBN 951-9178-31-7.
 • Lewis, Richard D.: Mekö erilaisia? Suomalainen kansainvälisissä liikeneuvotteluissa. (Finland – cultural lone wolf, 1992.) Suomentanut Eila Salminen. Helsingissä: Otava, 1993. ISBN 951-1-12715-2.
 • Liebkind, Karmela (toim.): Maahanmuuttajat: Kulttuurien kohtaaminen Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-600-9.
 • Liebkind, Karmela (toim.): Monikulttuurinen Suomi: Etniset suhteet tutkimuksen valossa. Helsinki: Gaudeamus, 2000 (3. painos 2006). ISBN 951-662-790-0.
 • Liikkanen, Mirja (toim.): Suomalainen vapaa-aika: Arjen ilot ja valinnat. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-058-9.
 • Liikkanen, Mirja & Pääkkönen, Hannu (toim.): Arjen kulttuuria: Vapaa-aika ja kulttuuriharrastukset vuosina 1981 ja 1991. Kulttuuri ja viestintä 2/1993. Helsinki: Tilastokeskus, 1993. ISBN 951-47-7600-3.
 • Lindberg, Hanna: Vastakohtien Ikea: Ikean arvot ja mentaliteetti muuttuvassa ajassa ja ympäristössä. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 89. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006. ISBN 951-39-2584-6.
 • Lindfors, Jukka & Salo, Markku: Ensimmäinen aalto: Helsingin underground 1967–1970. Helsinki: Odessa, 1988. ISBN 951-9178-35-X.
 • Linjakumpu, Aini (toim.): Eurooppa tänään: 900 vuotta ristiretkien perintöä. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, Tutkimustiedotteita no. 72. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1997. ISBN 951-706-167-6.
 • Lowe, Steve & McArthur, Alan: Onko minussa jotakin vikaa vai onko kaikki paskaa? Modernin elämän sanakirja. (Is it just me or is everything shit?, 2005.) Suomeksi toimittanut Kalle Haatanen. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-453-6.
 • Luutonen, Marketta: Tuotesuhteita: Pohdintoja ihmisistä ja tuotteista. Artefakta 18. Hamina: Akatiimi, 2007. ISBN 978-952-5378-18-4.
 • Länsman, Anni-Siiri: Väärtisuhteet Lapin matkailussa: Kulttuurianalyysi suomalaisten ja saamelaisten kohtaamisesta. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Oulu: Puntsi, 2004. ISBN 952-5343-17-0.
 • Löytty, Olli (toim.): Rajanylityksiä: Tutkimusreittejä toiseuden tuolle puolen. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-950-4.
 • Löytty, Olli: Maltillinen hutu ja muita kirjoituksia kulttuurien kohtaamisesta. Teesi. Helsinki: Teos, 2008. ISBN 978-951-851-159-8.
 • Mahlamäki, Tiina & Pyysiäinen, Ilkka & Taira, Teemu (toim.): Pyhä: Raja, kielto ja arvo kansanomaisessa uskonnossa. Professori Veikko Anttosen 60-vuotisjuhlakirja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1199. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-951-746-991-3.
 • Malkki, Liisa: Kulttuuri, paikka ja muuttoliike. Toimittanut Laura Huttunen. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-375-3.
 • Maragnani, Laura: Musta, kaunis ja kaupan: Euroopan uudet orjat. Helsinki: Into-Kustannus, 2011. ISBN 978-952-264-085-7.
 • Martikainen, Tuomas (toim.): Ylirajainen kulttuuri: Etnisyys Suomessa 2000-luvulla. Tietolipas 212. Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ry:n julkaisuja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-848-2.
 • Mauss, Marcel: Lahja: Vaihdannan muodot ja periaatteet arkaaisissa yhteiskunnissa. (Essai sur le don, 1923–1924.) Ranskan ja englannin kielistä suomentaneet Jouko Nurmiainen ja Jyrki Hakapää. Paradeigma-sarja. Tutkijaliiton julkaisusarja 94. Helsinki: Tutkijaliitto, 1999 (3. painos 2006). ISBN 952-5169-10-3.
 • Mazzarella, Merete: Tähtien väliset viivat: Esseitä identiteetistä. (Linjer mellan stjärnor: Essäer om identitet, 2002.) Suomentanut Raija Viitanen. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2583-1.
 • Meriläinen, Rosa & Säteri, Matti (toim.): Seksibisnes. Pultti 3. Helsinki: Vihreä sivistysliitto, 1999. ISBN 952-5078-11-6.
 • Mikkola, Henna: Sukupolvettomat? Nuoret ikäpolvensa kuvaajina. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 73. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002. ISBN 951-39-1266-3.
 • Mikkonen, Jani: Riimi riimistä: Suomalaisen hiphopmusiikin nousu ja uho. Helsinki: Otava, 2004. ISBN 951-1-19361-9.
 • Mitchell, Ritva: Nuorten elämäntyylistä ja kulttuuritoiminnoista: Tutkimus Uudenmaan läänin eri ympäristöissä asuvien neljätoistavuotiaitten elämäntyylistä ja kulttuuritoiminnoista. Lastensuojelun keskusliiton julkaisu 57. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, 1980. ISBN 951-9423-18-4.
 • Modinos, Tuija: Nainen populaarikulttuurissa: Madonna ja the Immaculate Collection. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 42. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1994. ISBN 951-34-0277-0.
 • Modinos, Tuija & Suoninen, Annikka (toim.): Merkillinen media: Tekstit nuorten arjessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, soveltavan kielentutkimuksen keskus, 2003. ISBN 951-39-1433-X.
 • Moninaisuus luovuutemme lähteenä: Kulttuurin ja kehityksen maailmankomission raportti. (Our creative diversity, 1996.) Suomennos: Susan Heiskanen. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15647-0.
 • Niemi, Mari K. (toim.): Kiitos ei! Kieltäytymisen kulttuurihistoriaa. Helsingissä: Ajatus, 2008. ISBN 978-951-20-7576-8.
 • Niininen, Petri (toim.): Tuote kulttuurissa: Esseitä yksilön, yhteisön ja tuotteiden vuorovaikutuksesta. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, koulutuskeskus, 1996. ISBN 951-9384-79-0.
 • Nikunen, Kaarina (toim.): Fanikirja: Tutkimuksia nykykulttuurin fani-ilmiöistä. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 96. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008. ISBN 978-951-39-3377-7.
 • Nikunen, Kaarina: Faniuden aika: Kolme tapausta televisio-ohjelmien faniudesta vuosituhannen taitteen Suomessa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6386-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Nikunen, Kaarina & Paasonen, Susanna & Saarenmaa, Laura (toim: Jokapäiväinen pornomme: Media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-161-5.
 • Numminen, M. A. & Saarinen, Esa: Terässinfonia. Espoo: Weilin + Göös, 1981. ISBN 951-35-2634-8.
 • Näre, Sari: Tyttöjen ja poikien sankarikäsityksiä. Perustuu 1989 Helsingin yliopiston sosiologian laitokselle tehtyyn lisensiaattityöhön Koululaisten sankarikäsitykset: Fantasian sosiaalista merkitystä jäljittämässä. Kansalaiskasvatuksen keskus, Tutkimuksia ja selvityksiä 1. Helsinki: Kansalaiskasvatuksen keskus, 1992. ISBN 951-9094-32-6.
 • Näre, Sari: Etnopsykoanalyyttisia näkökulmia sukupuolikulttuuriin. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia 229. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1995. ISBN 951-45-6987-3.
 • Näre, Sari: Styylaten ja pettäen: Luottamuksen ongelma ja postindividualismi nuorten sukupuolikulttuurissa. Nuorisotutkimusverkoston & Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 49. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-606-8.
 • Näre, Sari (toim.): Tunteiden sosiologiaa. 1, Elämyksiä ja läheisyyttä. Tietolipas 156. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-068-6.
 • Näre, Sari (toim.): Tunteiden sosiologiaa. 2, Historiaa ja säätelyä. Tietolipas 157. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-069-4.
 • Näre, Sari & Lähteenmaa, Jaana (toim.): Letit liehumaan: Tyttökulttuuri murroksessa. Tietolipas 124. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-709-7.
 • Ojajärvi, Jussi & Steinby, Liisa (toim.): Minä ja markkinavoimat: Yksilö, kulttuuri ja yhteiskunta uusliberalismin valtakaudella. Helsinki: Avain, 2008. ISBN 978-952-5524-62-8.
 • Ojanen, Karoliina: Tyttöjen toinen koti: Etnografinen tutkimus tyttökulttuurista ratsastustalleilla. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1319. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-277-0.
 • Oksanen, Atte: Haavautuva minuus: Väkivallan barokki kontrolliyhteiskunnassa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2006. ISBN 951-44-6705-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Oksanen, Atte: Äärimmäistä kulttuuria: Extreme-minuuksien historiaa dadaismista Hunter S. Thompsoniin. Helsinki: Johnny Kniga, 2009. ISBN 978-951-0-34401-9.
 • Oksanen, Atte & Näre, Sari: Lapset pelissä: Virtuaaliviidakon ansat. Helsinki: Jyväskylä: Minerva, 2006. ISBN 952-482-036-6.
 • Ollaranta, Marjakaisa (toim.): Ihan hyvä maanantaiksi: Suomalaisen päivä 2.2.2009. Kansanelämän kuvauksia 77. Kalevalaisten naisten liiton 75-vuotisjuhlajulkaisu. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-164-3.
 • Pantzar, Mika & Perälä, Liisa & Kekki, Mirja (toim.): Kohti hyvän elämystä: Sosiosemioottisia näkemyksiä kulutuksesta. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 1994. ISBN 952-9671-44-X.
 • Parikka, Outi: Äiti-Venäjän aapinen. 5. tarkistettu painos. Atschi!-pokkari. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-610-8.
 • Paronen, Olavi: Elämäntavan käsite marxilaisessa sosiologiassa: Tutkielma elämäntapa-käsitteen tulkinnan teoreettisista kysymyksistä marxilaisessa sosiologiassa. Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksen tutkimuksia 19. Tampere: Tampereen yliopisto, 1976. ISBN 951-44-0517-X.
 • Parkkinen, Marja-Leena (toim.): Ulos kaapista: Tositarinoita homoseksuaalisuuden kohtaamisesta. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-096-X.
 • Partonen, Timo: Oonhan suomalainen: Mistä on sisukkaat synkkämielet tehty?. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-556-6.
 • Pehkonen, Samu: ”Tänne, muttei pidemmälle!”: Alta-kamppailu ja Pohjois-Norjan monikulttuurinen maisema. Tampere Peace Research Institute, Research reports no. 88. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1999. ISBN 951-706-184-6.
 • Peltonen, Matti (toim.): Rillumarei ja valistus: Kulttuurikahakoita 1950-luvun Suomessa. Historiallinen arkisto 108. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1996. ISBN 951-710-045-0.
 • Arkinen kumous : suomalaisen 60-luvun toinen kuva / toimittaneet Matti Peltonen, Vesa Kurkela ja Visa Heinonen.
 • Pentikäinen, Juha & Hiltunen, Marja (toim.): Suomen kulttuurivähemmistöt. Pohjautuu teokseen Cultural minorities in Finland: An overview towards cultural policy, 1995. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja 72. Helsinki: Suomen Unesco-toimikunta, 1997. ISBN 951-53-1699-5.
 • Perho, Anna: Superarkea! Käytännön opas helpompaan elämään. Helsinki: Paasilinna, 2013. ISBN 978-952-5856-64-4.
 • Perho, Sini: Skineyden äärellä: Tutkimus skinhead-alakulttuurista kiinnostuneista joensuulaisnuorista. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja n:o 128. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2000. ISBN 951-708-864-7.
 • Petrisalo, Katriina: Menneisyys matkakohteena: Kulttuuriantropologinen ja historiatieteellinen tutkimus perinnekulttuurien hyödyntämisestä matkailuteollisuudessa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 802. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-255-7.
 • Piela, Ulla (toim.): Arjen hurmaa: Näkökulmia arkipäivän kulttuuriin. Helsinki: Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliitto, 1991. ISBN 951-96333-0-8.
 • Pitkänen, Pirkko (toim.): Näkökulmia monikulttuuriseen Suomeen. Helsinki: Edita, 1997. ISBN 951-37-2140-X.
 • Pohjanen, Jorma: Mitä kello on? Kello modernissa yhteiskunnassa ja sen sosiologisessa teoriassa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 197. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002. ISBN 951-39-1189-6.
 • Puohiniemi, Martti: Täsmäelämän ja uusyhteisöllisyyden aika. Arvot, asenteet ja ajankuva -tutkimus. Espoo: Limor, 2006. ISBN 952-99016-2-3.
 • Purhonen, Semi: Sukupolvien ongelma: Tutkielmia sukupolven käsitteestä, sukupolvitietoisuudesta ja suurista ikäluokista. Väitöskirja. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia nro 251. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2007. ISBN 978-952-10-3832-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Purhonen, Semi & Hoikkala, Tommi & Roos, J. P.: Kenen sukupolveen kuulut? Suurten ikäluokkien tarina. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-063-3.
 • Purhonen, Semi ym.: Suomalainen maku: Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen. Helsinki: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-952-495-341-2.
 • Puuronen, Vesa (toim.): Valkoisen vallan lähettiläät: Rasismin arki ja arjen rasismi. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-081-3.
 • Pääkkönen, Erkki: Saamelainen etnisyys ja pohjoinen paikallisuus: Saamelaisten etninen mobilisaatio ja paikallisperustainen vastaliike. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 153. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2008. ISBN 978-952-484-267-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Pääkkönen, Erkki: Saamelaisuus sirkumpolaarisena etnisyytenä. Dieđut 1/1995. Oulu: Guovdageaidnu: University of Oulu, Research Institute of Northern Finland: Sámi instituhtta, 1995. ISBN 951-42-4189-4.
 • Quart, Alissa: Brändätyt: Ostetaan ja myydään nuoria. (Branded: The buying and selling of teenagers, 2003.) Suomennos: Taina Juvala. Kääntöpiiri. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-121-4.
 • Rastas, Anna & Huttunen, Laura & Löytty, Olli (toim.): Suomalainen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-176-3.
 • Reich, Charles A.: Uuteen maailmaan. (The greening of America, 1970.) Suomentanut Jorma Leskelä. Ihminen ja maailma -sarja. Helsinki: Kirjayhtymä, 1972. ISBN 951-26-0133-8.
 • Roivas, Marianne & Turunen, Risto (toim.): Mikä ero? Kaksikymmentä kirjoitusta yhteiskunnasta, kulttuurista ja sukupuolesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-407-X.
 • Ruohonen, Sinikka: Nuorten pukeutuminen: Erottautumista, elämyksiä, harkintaa. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuu: Joensuu University Press, 2001. ISBN 952-9800-34-7.
 • Ruotsalainen, Jari: Kosmeettisia häiriöitä? Kertomuksia suomalaisesta tatuoinnista. Joensuu: Ilias, 2001. ISBN 952-5309-31-2.
 • Ruusuvuori, Juha: Muukalainen Muumilaaksossa, eli, Asutko vieläkin Taalintehtaalla?. Kuvitus: Leif Sjöström. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 95 1-0-30787-4.
 • Rönnberg, Margareta: Siistiä! Ns. roskakulttuurista. (Skitkul! Om s. k. skräpkultur, 1989.) Suomennos Arvi Tamminen. Helsinki: Like, 1990. ISBN 951-8929-30-0.
 • Rönnholm, Raimo: Identiteetin lähteillä: Kulttuurijuuret minuuden ja opiskelun osana. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita osa 152. Turku: Turun yliopisto, 1999. ISBN 951-29-1568-5.
 • Saarikoski, Helena: Mistä on huonot tytöt tehty?. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-1796-0.
 • Saarikoski, Helena: Mistä on huonot tytöt tehty? Tutkimus huora-sanan käytöstä ja tyttöjen kokemasta kiusaamisesta. 2. korjattu painos. Tiede. Helsinki: Partuuna, 2012. ISBN 978-952-93-0312-0.
 • Saarikoski, Helena: Nuoren naisellisuuden koreografioita: Spice Girls -fanit tyttöyden tekijöinä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1230. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-108-7.
 • Saarikoski, Petri & Heinonen, Ulla & Turtiainen, Riikka (toim.): Digirakkaus 2.0. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 31. Pori: Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, 2011. ISBN 978-951-29-4772-0.
 • Saarikoski, Petri & Turtiainen, Riikka & Granö, Päivi: Raja: Kohtaamisia ja ylityksiä. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 8. Pori: Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, 2006. ISBN 951-29-3171-0.
 • Saarikoski, Petri ym.: FUNETista Facebookiin: Internetin kulttuurihistoria. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-123-4.
 • Saarinen, Tuija & Suhonen, Seppo (toim.): Koltat, karjalaiset ja setukaiset: Pienet kansat maailmojen rajoilla. Snellman-instituutin A-sarja 19. Kuopio: Snellman-instituutti, 1995. ISBN 951-842-167-6.
 • Saaristo, Kimmo (toim.): Hyvää pahaa rock ’n’ roll: Sosiologisia kirjoituksia rockista ja rockkulttuurista. Tietolipas 194. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-498-3.
 • Saaristo, Kimmo: Henkilökohtainen ekologia: Onko vihreä elämäntapa vastausyritys moderniin?. Jyväskylän yliopiston sosiologian laitoksen julkaisu 58. Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto, sosiologian laitos, 1993. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 199. ISBN 951-34-0272-X.
 • Said, Edward: Ajattelevan ihmisen vastuu. (Representations of the intellectual: The 1993 Reith lectures, 1994.) Suomentanut Matti Savolainen. Helsinki: Loki-kirjat, 2001. ISBN 952-9646-35-6.
 • Sakaranaho, Tuula (toim.): Retorinen tutkimus uskontotieteessä. Uskontotiede 7. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 2001. ISBN 951-45-9891-1.
 • Sankari, Anne & Jyrkämä, Jyrki (toim.): Lapsuudesta vanhuuteen: Iän sosiologiaa. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-097-X.
 • Savolainen, Matti: Atlantin ylityksiä: Amerikkalaisen kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen navigointia 1965–1995. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 103. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011. ISBN 978-951-39-4344-8.
 • Seddiki, Pirjo: Naisen kuvia: Sievän ja koristeellisen merkityksiä. Väitöskirja. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A 105. Helsinki: Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu, 2010. ISBN 978-952-60-0022-0.
 • Sen, Amartya: Identiteetti ja väkivalta. (Identity and violence: The illusion of destiny, 2006.) Suomentanut: Jussi Korhonen. Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5734-03-4.
 • Seppänen, Esa: Avaran sielun anarkia: Voiko venäläisyyttä ymmärtää?. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2355-3.
 • Seurujärvi-Kari, Irja & Halinen, Petri & Pulkkinen, Risto (toim.): Saamentutkimus tänään. Tietolipas 234. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-220-6.
 • Sihvonen, Jukka (toim.): UT: Tutkimusretkiä Uunolandiaan. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1991. ISBN 951-692-279-1.
 • Sihvonen, Jukka (toim.): Silmä: Näkökulmia visuaaliseen kulttuuriin. Turun yliopisto. taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A, 35. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0764-X.
 • Sihvonen, Jukka: Konelihan värinä: Johdatus kytkeytymisen maailmankuvaan. Helsinki: Like, 2001. ISBN 951-578-813-7.
 • Siipi, Jouko: Luopumisen aika: Kirkosta eroaminen sosiaalisena ilmiönä. Hämeenlinna: Karisto, 1965.
 • Silvanto, Satu: Ecce homo – Katso ihmistä: Valokuvanäyttely kulttuurikiistana. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 74. Perustuu pro gradu -työhön. – Elisabeth Ohlsonin Ecce homo -näyttelyn kuvat. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002. ISBN 951-39-1305-8.
 • Silvasti, Tiina: Talonpojan elämä: Tutkimus elämäntapaa jäsentävistä kulttuurisista malleista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 821. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-284-0.
 • Sinivaara, Olli (toim.): Muistikuvia 00-luvusta. Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura 104. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 2010. ISBN 978-952-5464-67-2.
 • Snellman, Hanna: Sallan suurin kylä – Göteborg. Kansialanimeke: Tutkimus Ruotsin lappilaisista. Kahden puolen Pohjanlahtea - finskt i Sverige, svenskt i Finland -ohjelma. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 927. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Bromma: Ruotsinsuomalaisten arkisto, 2003. ISBN 951-746-511-4.
 • Soramäki, Martti: Mediat yli rajojen: Näkökulmia joukkoviihteen tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-509-6.
 • Sorokin, Pitirim A.: Aikamme kriisi. (The Crisis of Our Age, 1941.) Englanninkielestä suom. Kai Kaila. Porvoo: WSOY, 1952.
 • Susiluoto, Ilmari: Takaisin Neuvostoliittoon: Venäläisen huumorin täydellistäminen. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7111-8.
 • Stålström, Olli: Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu. Väitöskirja: Kuopion yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-716-1.
 • Suurpää, Leena & Aaltojärvi, Pia (toim.): Näin nuoret: Näkökulmia nuoruuden kulttuureihin. Tietolipas 143. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-882-4.
 • Suutari, Minna (toim.): Vallattomat marginaalit: Yhteisöllisyyksiä nuoruudessa ja yhteiskunnan reunoilla. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 20. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-98433-7-X. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Syrjänen, Annaliisa & Westermarck, Irmeli (toim.): Maailmalle, maailmalta: Kulttuurisia katsauksia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21810-3.
 • Söderholm, Stig: Liskokuninkaan mytologia: Rituaali ja rocksankarin kuolema: Jim Morrison -kultin etnografinen tulkinta. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 539. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-643-0.
 • Tamminen, Seppo: Kulttuurisukellus: Kohteena Yhdysvallat. Fintra-julkaisu nro 135. Helsinki: Fintra, 2000. ISBN 951-833-583-4.
 • Tauro, Tanja & Dijken, Marjo van (toim.): Kunnia konfliktina: Näkökulmia ilmiön tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Amoral-hankkeen loppujulkaisu. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri, 2009. ISBN 978-952-5082-62-3.
 • Taylor, Gordon Rattray: Uuteen parempaan maailmaan. (Rethinkk: A paraprimitive solution, 1972.) Suomentanut Yrjö Lehmus. Helsinki: Weilin + Göös, 1973. ISBN 951-35-1007-7.
 • Thorbek, Susanne & Pattanaik, Bandana (toim.): Rajat ylittävä prostituutio: Globaalien toimintamallien muuttuminen. (Transnational prostitution: Changing patterns in a global context, 2002.) Suomennos: Sari-Anne Ahvonen. Kääntöpiiri. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-200-8.
 • Toiskallio, Kalle (toim.): Viettelyksen vaunu: Autokulttuurin muutos Suomessa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 841. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-298-0.
 • Toiviainen, Seppo: Kantapöydän imu: Juoppokulttuuri valintana ja pakkona. Hanki ja jää. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-1049-4.
 • Tolonen, Tarja: Nuorten kulttuurit koulussa: Ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 10. Helsinki: Gaudeamus: Nuorisotutkimusverkosto, 2001. ISBN 951-662-842-7.
 • Tuominen, Marja: ”Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia”: Sukupolvihegemonian kriisi 1960-luvun suomalaisessa kulttuurissa. Väitöskirja: Turun yliopisto.. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11479-4.
 • Tuominen, Marja ym. (toim.): Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit. Osa 1, Outamaalta tunturiin. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. C 16, Katsauksia ja puheenvuoroja. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. C 32, Työpapereita.. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1999. ISBN 951-634-697-9.
 • Tuominen, Marja ym. (toim.): Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit. Osa 2, Tunturista tupaan. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. C 17, Katsauksia ja puheenvuoroja. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. C 33, Työpapereita. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1999. ISBN 951-634-698-7.
 • Tuomi-Nikula, Outi: Saksansuomalaiset: Tutkimus syntyperäisten suomalaisten akkulturaatiosta Saksan liittotasavallassa ja Länsi-Berliinissä. Suomi 148. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. ISBN 951-717-581-7.
 • Uotila, Minna: Pukeutumisen kuvaus: Kuvia kulttuurin merkeistä. Helsinki: Yliopistopaino, 1995. ISBN 951-570-250-X.
 • Uotinen, Johanna: Merkillinen kone: Informaatioteknologia, kokemus ja kertomus. Väitöskirja. Joensuun yliopisto. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 40. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2005. ISBN 952-458-653-3.
 • Uusi aika: Kirjoituksia nykykulttuurista ja aikakauden luonteesta. Kirjoittaneet ja toimittaneet Nykykulttuurin tutkimusyksikön tutkijat. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 41. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1994. ISBN 951-34-0373-4.
 • Uusitalo, Liisa & Joutsenvirta, Maria (toim:): Kulttuuriosaaminen: Tietotalouden taitolaji. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-108-1.
 • Vainikkala, Erkki & Mikkola, Henna (toim.): Nykyaika kulttuurintutkimuksessa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 86. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2007. ISBN 978-951-39-2581-9.
 • Valaskivi, Katja (toim.): Vaurauden lapset: Näkökulmia japanilaiseen ja suomalaiseen nykykulttuuriin. Tampere: Helsinki: Vastapaino: Suomen Japanin instituutti, 2006. ISBN 951-768-194-1.
 • Valaskivi, Katja: Pokemonin perilliset: Japanilainen populaarikulttuuri Suomessa. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos. Julkaisuja / Sarja A, 110. Tampere: Tampereen yliopisto, journalismin tutkimusyksikkö, 2009. ISBN 978-951-44-7616-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Valkeapää, Leena: Luonnossa: Vuoropuhelua Nils-Aslak Valkeapään tuotannon kanssa. Väitöskirja: Helsinki: Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu. Aalto-yliopiston julkaisusarja. Väitöskirjat 3/2011. Helsinki: Maahenki, 2011. ISBN 978-952-5870-54-1.
 • Valtonen, Jutta-Maria: Goth Couture – goottivaatemallisto. Erikoistyö: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, tekstiili- ja vaatetusmuotoilu. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja C, Opinnäytetyöt, no: 27. Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2004 (3. painos 2006). ISBN 952-5214-51-6.
 • Vartia, Niini: Kotona kaikkialla: Kansainvälisen kanssakäymisen taitoja. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-771-3.
 • Veijola, Soile: Turismin näyttämöt ja kulissit: Huomioita suomalaisesta seuramatkaetiketistä. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste 179. Helsinki: Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos, 1988. ISBN 951-9192-39-5.
 • Veijola, Soile & Jokinen, Eeva: Voiko naista rakastaa? Avion ja eron karuselli. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25544-0.
 • Venkula, Jaana & Rautevaara, Ahti: Arvot ja nuorten arvopohdinta: Piirteitä maamme vv. 1960–1990 nuorten arvoja koskevista tutkimuksista. Helsinki: , 1992. ISBN 951-570-128-7.
 • Vesterinen, Ilmari & Lönnqvist, Bo (toim.): Pandoran lipas: Virvatulia esineiden maailmasta. Tietolipas 179. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-319-7.
 • Vilkka, Hanna: Sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaaminen. Jyväskylä: PS-kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-462-0.
 • Vilkka, Leena (toim.): Ekologiseen elämäntapaan. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-272-0.
 • Vilkko, Anni: Omaelämäkerta kohtaamispaikkana: Naisen elämän kerronta ja luenta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 663. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-971-5.
 • Vilkko, Anni & Suikkanen, Asko & Järvinen-Tassopoulos, Johanna (toim.): Kotia paikantamassa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2010. ISBN 978-952-484-353-9.
 • Weininger, Otto: Sukupuoli ja luonne: Periaatteellinen tutkimus. (Geschlecht und Charakter: Eine prinzipielle Untersuchung, 1903.) Valikoiden suomentanut ja jälkisanat kirjoittanut Panu Turunen. Turku: Ranvaik, 2000. ISBN 951-97696-1-7.
 • Weininger, Otto: Sukupuoli ja luonne. (Geschlecht und Charakter: Eine prinzipielle Untersuchung, 1903.) Saksankielisestä alkuteoksesta vapaasti ja valikoiden suomentanut Matti Simola. 2. korjailtu painos. Tampere: Matti Simola, 2008. ISBN 978-952-92-4619-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Williams, Raymond: Marxismi, kulttuuri ja kirjallisuus. (Marxism and literature, 1977.) Suomennos: Mikko Lehtonen. Littera. Tampere: Vastapaino, 1988. ISBN 951-9066-24-1.
 • Wilska, Terhi-Anna & Lähteenmaa, Jaana (toim.): Kultainen nuoruus: Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen. Verkkokirja. Nuorisotutkimusseura, Verkkojulkaisusarja. Julkaisu perustuu Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeeseen: 15-19-vuotiaat nuoret suomalaisessa yhteiskunnassa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura: Nuorisotutkimusverkosto, 2006. ISBN 952-5464-26-1. Verkkojulkaisu (PDF).
 • Välimäki, Pauli: Vaihtoehtoinen elämäntapa: Kokemuksia ja unelmia. Helsinki: Kirjapaja, 1984. ISBN 951-621-524-6.
 • Vänskä, Annamari: Muodikas lapsuus: Lapset mainoskuvissa. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-240-8.
 • Åberg, Kai & Skaffari, Lotta (toim.): Moniääninen mies: Maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen musiikissa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 95. Suomen etnomusikologisen seuran julkaisuja 17. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008. ISBN 978-951-39-3203-9.
 • Åsvik, Annabella & Åsvik, Annika: Miesten paratiisi. Helsinki: Johnny Kniga, 2004. ISBN 951-0-29668-6.

30.1201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Fornäs, Johan: Kulttuuriteoria: Myöhäismodernin ulottuvuuksia. (Cultural theory and late modernity, 1995.) Suomentaneet Mikko Lehtonen ym.. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-036-8.
 • Schwartz, Shalom H.: Kulttuuriset arvo-orientaatiot: Kansallisten erojen luonne ja seuraukset. (Cultural value orientations: Nature & implications of national differences, 2008.) Suomennos: Martti Puohiniemi. Espoo: Limor, 2011. ISBN 978-952-99016-5-4.

30.12038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Tammi, Jari: Maammesanakirja: Lukukirja epäluuloisille, kateellisille ja itsekkäille suomalaisille: Pamflettikarkkipussi. Pikku-idis -pamfletit. Helsingissä: Pikku-idis, 2009. ISBN 978-952-9589-39-5.

30.12063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Mustola, Kati & Pakkanen, Johanna (toim.): Sateenkaari-Suomi: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Tikkurilan vanhalla asemalla 11.5.–30.9.2007. Julkaisija: Vantaan kaupunginmuseo. Helsinki: Like, 2007. ISBN 978-952-471-942-1.

30.12065 Kokoukset[muokkaa]

 • Heikkinen, V. A. (toim.): Kameleonttikuluttaja ikuista mielihyvää ja unelmaa etsimässä: Food, Sex & Rock'n Roll -seminaarijulkaisu. Haaga instituutin ammattikorkeakoulu, Tutkimuksia 2. Helsinki: Haagainstituutin ammattikorkeakoulu, 2003. ISBN 951-865-080-2.
 • Miettinen, Eeva & Pietiläinen, Saija (toim.): Myyttien hyrinässä: Kulttuurintutkimuksen 11. seminaari Oulun yliopistossa keväällä 2005. Julkaisija: Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitos. Oulu: Oulun yliopisto, 2006. ISBN 951-42-8042-3.
 • Seurujärvi-Kari, Irja (toim.): Beaivvi mánát: Saamelaisten juuret ja nykyaika. Kokoelma perustuu Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen vuosittain järjestämiin alkuperäiskansoja käsitteleviin seminaareihin. Tietolipas 164. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-129-1.

30.1208 Taulukot. Tilastot[muokkaa]

 • Liikkanen, Mirja & Hanifi, Riitta & Hannula, Ulla (toim.): Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä: Vapaa-ajan muutokset 1981–2002. Pohjautuu Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimus 2002:n tuloksiin. Helsinki: Tilastokeskus, 2005. ISBN 952-467-385-1.

30.1209 Historia[muokkaa]

 • Aldrich, Robert (toim.): Rakkaus samaan sukupuoleen: Homoseksuaalisuuden historia. (Gay life and culture: A world history, 2006.) Suomennos: Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Multikustannus, 2006. ISBN 952-468-103-X.
 • Ariès, Philippe & Duby, Georges & Chartier, Roger (toim.): Omassa huoneessa: Yksityiselämän historiaa renessanssista valistukseen. (Histoire de la vie privé. III: De la Renaissance aux Lumières. Osa: Formes de la privatisation, 1986.) Suomentanut Johanna Ilmakunnas. Helsinki: Nemo, 2001. ISBN 952-5180-20-4.
 • Barbey d’Aurevilly, Jules: Dandyismistä ja George Brummellista. (Du dandysme et de George Brummell, 1845.) Suomennos ja esittely: Antti Nylén. Turku: Sammakko, 2009. ISBN 978-952-483-110-9.
 • Haanpää, Riina: Rikosten jäljet: Etsivän työtä yhteisön, suvun ja perheen muistissa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 270. Turku: Turun yliopisto, 2008. ISBN 978-951-29-3629-8.
 • Hakulinen, Kerkko & Yli-Jokipii, Pentti: Tanssilavakirja: Tanssista, lavoista ja lavojen tansseista. Helsinki: AtlasArt, 2007. ISBN 978-952-5671-07-0.
 • Harris, John: Hail! Hail! Rock’n’roll: Äärimmäinen opas musiikkiin, myytteihin ja mielettömyyteen. (Hail! Hail! Rock’n’roll: The ultimate guide to the music, the myths and the madness, 2009.) Kuvitus ja graafinen suunnittelu: Hywel Harris. Suomeksi toimittanut Juha Virkki. Jyväskylä: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-667-2.
 • Huokuna, Tiina: Vallankumous kotona! Arkielämän visuaalinen murros 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Yliopistopaino, 2006. ISBN 951-570-648-3.
 • Hänninen, Ville & Nummelin, Juri & Teerijoki, Elina: Retrovauvat: Suomalaista lasten historiaa. Helsinki: Ajatus, 2008. ISBN 978-951-20-7651-2.
 • Iso-Markku, Jaana & Kähkönen, Sirpa: Valoa ja varjoa: 90 kuvaa Suomesta. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21215-7.
 • Kallioniemi, Kari: Blitzistä blairismiin: Englantilainen populaarikulttuuri ja yhteiskunta toisen maailmansodan jälkeen. Turku: k&h, kulttuurihistoria, Turun yliopisto, 2006. ISBN 951-29-3049-8.
 • Kallioniemi, Kari & Salmi, Hannu: Porvariskodista maailmankylään: Populaarikulttuurin historiaa. 2. uudistettu painos. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A, 40. Turku: Turun yliopisto, 1995. ISBN 951-29-0522-1.
 • Knuuttila, Maarit: Pappilan hätävara: Vieraanvaraisuuden taidosta. Helsinki: Arkki, 2006. ISBN 951-618-765-X.
 • Komulainen, Matti & Leppänen, Petri: U:n aurinko nousi lännestä: Turun undergroundin historia. Turku: Sammakko, 2009. ISBN 978-952-483-096-6.
 • Kortti, Jukka: Näköradiosta digiboksiin: Suomalaisen television sosiokulttuurinen historia. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-031-2.
 • Lachman, Gary Valentine: Tajunnan alkemistit: Kuusikymmenluvun mystiikka ja Vesimiehen ajan pimeä puoli. (Turn off your mind: The mystic sixties and the dark side of the age of Aquarius, 2002.) Suomennos Ike Vil. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-207-5.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset suomalaiset: Kohtaamisia 1896–1953. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1351. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 978-952-222-331-9.
 • Lönnqvist, Bo (toim.): Arjen säikeet: Aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin. Etnografia 3. Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-170-7.
 • Miettunen, Katja-Maria: Menneisyys ja historiakuva: Suomalainen kuusikymmentäluku muistelijoiden rakentamana ajanjaksona. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Bibliotheca historica 126. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-155-1.
 • Nygård, Toivo: Erilaisten historiaa: Marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-091-3.
 • Pajala, Mari: Erot järjestykseen! Eurovision laulukilpailu, kansallisuus ja televisiohistoria. Väitöskirja: Turun yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen tutkimuksia 88. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006. ISBN 951-39-2583-8.
 • Poijärvi, Sari & Westö, Kjell: Kasari: Kun pyörähdin pyörässä näin. Esiössä myös: Valokuvaajan skräppi-kirja. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-25564-2.
 • Pulma, Panu (toim.): Suomen romanien historia. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1372. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 978-952-222-364-7.
 • Rossi, Leena (toim.): Saanko luvan? Iskelmä-Suomen ilmiöitä 1900-luvulla. Turku: k&h, Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 2005. ISBN 951-29-2872-8.
 • Ruoho, Iiris & Saarenmaa, Laura: Edunvalvonnasta elämänpolitiikkaan: Naistenlehdet journalismina ja julkisuutena. Tampere: Tampereen yliopisto, journalismin tutkimusyksikkö, 2011. ISBN 978-951-44-8373-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Räsänen, Matti & Tuomi-Nikula, Outi: Saksanmaalla: Kansanelämää keskiajalta nykypäivään. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 776. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-142-9.
 • Salmi-Niklander, Kirsti: Itsekasvatusta ja kapinaa: Tutkimus Karkkilan työläisnuorten kirjottavasta keskusteluyhteisöstä 1910- ja 1920-luvuilla. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 967. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-581-5.
 • Talvio, Otto: Biff! Bang! Pow! Seikkailuja populaarikulttuurissa. Helsinki: Teos, 2007. ISBN 978-951-851-077-5.
 • Tuominen, Marja: ”Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia”: Sukupolvihegemonian kriisi 1960-luvun suomalaisessa kulttuurissa. Väitöskirja: Turun yliopisto.. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11479-4.

30.13 Sosiaalipsykologia[muokkaa]

 • Aho, Sirkku: Oppilaiden moraalikehitystason, sosiaalisen aseman, minäkäsityksen ja kouluasenteiden muuttuminen kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana. Kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja A, Tutkimuksia 143. Turku: Turun yliopisto, 1990. ISBN 951-880-545-8.
 • Airaksinen, Jaana & Kapanen, Niina (toim.): Kaikki kurveistani. Helsinki: Turku: Like: Maan ystävät, 2000. ISBN 951-578-815-3.
 • Alberoni, Francesco: Rakastuminen. (Innamoramento e amore, 1979.) Suomentaneet Ulla Ranta ja Liisa Ryömä. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-07846-1.
 • Allardt, Monica & Sihvo, Tuire & Uusitalo, Hannu: Mitä mieltä hyvinvointivaltiosta? Suomalaisten sosiaaliturvamielipiteet 1975–1991. Sosiaali- ja terveyshallitus. Tutkimuksia 17. Helsinki: Sosiaali- ja terveyshallitus, 1992. ISBN 951-47-5754-8.
 • Anttila, Jorma: Kansallinen identiteetti ja suomalaiseksi samastuminen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Sosiaalipsykologisia tutkimuksia 14. Helsinki: Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos, 2007. ISBN 978-952-10-3961-4. Teoksen verkkoversio.
 • Aro, Laura: Minä kylässä: Identiteettikertomus haastattelututkimuksen folklorena. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 650. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-927-8.
 • Baudrillard, Jean: Terrorismin henki. (L’esprit du terrorisme, 2002.) Suomentanut Olli Sinivaara. Esipuhe: Jakke Holvas. Polemos-sarja. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-45-6.
 • Blackmore, Susan: Meemit – kulttuurigeenit. (The meme machine, 1999.) Suomentanut Osmo Saarinen. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-284-1.
 • Blanchot, Maurice: Tunnustamaton yhteisö. (La communauté inavouable, 1983.) Suomentaneet Janne Kurki ja Panu Minkkinen. Helsinki: Loki-Kirjat, 2004. ISBN 952-9646-76-3.
 • Borg, Sami ym. (toim.): Uskonto, arvot ja instituutiot: Suomalaiset World Values -tutkimuksissa 1981–2005. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 4. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007. ISBN 978-951-44-7037-0.
 • Burr, Vivien: Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä. (The person in social psychology, 2002.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-126-7.
 • Bywater, Michael: Big babies, eli, Miksi emme kasva aikuisiksi?. (Big babies, or, Why can’t we just grow up?, 2006.) Suomentanut Risto K. Träff. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-540-8.
 • Cain, Susan: Hiljaiset: Introverttien manifesti. (Quiet: The power of introverts in a world that can't stop talking, 2012.) Suomentanut Lea Peuronpuro. Helsinki: Avain, 2012. ISBN 978-951-692-910-4.
 • Canetti, Elias: Joukko ja valta. (Masse und Macht, 1960.) Suomentanut Markus Lång. Helsinki: Loki-kirjat, 1998. ISBN 952-9646-40-2.
 • Carnegie, Dale: Miten saan ystäviä, menestystä, vaikutusvaltaa. (How to win friends and influence people, 1936.) Asiantuntija: Dorothy Carnegie. Toimittaja: Arthur R. Pell. Suomentanut Risto Mäenpää. Uudistettu laitos, 13. painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2007. ISBN 951-0-21425-6.
 • Cialdini, Robert B.: Vaikutusvalta: Suostuttelun psykologiaa. (Influence: Science and practice, 2001.) Kääntäjä: Sakari Klemettilä. Helsinki: Readme.fi, 2011. ISBN 978-952-220-363-2.
 • Deleuze, Gilles & Guattari, Félix: Anti-Oidipus: Kapitalismi ja skitsofrenia. (Capitalisme et schizophrénie: L’anti-Œdipe, 1972.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Paradeigma-sarja. Helsinki: Tutkijaliitto, 2007. ISBN 978-952-5169-51-5.
 • Edmüller, Andreas & Wilhelm, Thomas: Manipulointitekniikat: Niiden tunnistaminen ja torjuminen. (Manipulationstechniken – erkennen und abwehren, 1999.) Suomennos: Sari Hellsten. Taskukirja. Helsinki: Rastor, 2004. ISBN 952-5024-57-1.
 • Elämisen taito. 1, Ihmisten välinen vuorovaikutus, miten ihmissuhteet toimivat, lapsuus. Päätoimittaja: Pirkko Lahti. Päätoimittajat: Peter Marsh ym. Käännös Raimo Salminen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16752-5.
 • Eskola, Antti: Jäykkyys ja taidekäsitykset. Tampere: Yhteiskunnallisen korkeakoulun tutkimuslaitos, 1963.
 • Eskola, Jari ym. (toim.): Uudet dilemmat ja sosiaalipsykologia. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2003. ISBN 951-781-466-6.
 • Fieandt, Kai von: Lauma ja yhteisö: Sosiaalipsykologiaa kaikille. Avustajina Kaarlo Helasvuo ja Onni Viherheimo. Otavan kulttuurisarja 6. Helsinki: Otava, 1946.
 • Fromm, Erich: Pako vapaudesta. (Escape from freedom, 1941.) Suomentanut Markku Lahtela. Teoksen 1. painos ilmestynyt nimellä Vaarallinen vapaus. Ihminen ja maailma. Helsinki: Kirjayhtymä, 1976. ISBN 951-26-1137-6.
 • Fromm, Erich: Terve yhteiskunta. (The sane society, 1955.) Suomentaneet Annikki ja Matti Kannosto. Ihminen ja maailma. Helsinki: Kirjayhtymä, 1971.
 • Gladwell, Malcolm: Leimahduspiste. (The tipping pointt: How little things can make a big difference, 2000.) Suomentanut Heidi Hammarsten. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7158-6.
 • Goffman, Erving: Arkielämän roolit. (The presentation of self in everyday life, 1959.) Suomentanut Erkki Puranen. Taskutieto 67. Porvoo: WSOY, 1971.
 • Goffman, Erving: Vuorovaikutuksen sosiologia. Suomentanut Kaisa Koskinen. Esipuhe: Eeva Luhtakallio. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-312-8.
 • Hankamäki, Jukka: George Herbert Mead ja symbolinen interaktionismi. Tutkimus minuuden, merkitysten ja yhteiskunnan rakentumisesta. Helsinki: Books on Demand, 2015. ISBN 978-952-318-538-8.
 • Helkama, Klaus: Moraalipsykologia: Hyvän ja pahan tällä puolen. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5467-9.
 • Helkama, Klaus & Myllyniemi, Rauni & Liebkind, Karmela: Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita, 1998 (7. painos 2007). ISBN 951-37-2407-7.
 • Hoffer, Eric: Tosiuskovainen: Ajatuksia joukkoliikkeiden luonteesta. (The true believer: Thoughts on the nature of mass movements, 1951.) Suomentanut Auli Tarkka. Delfiinikirjat. Helsinki: Otava, 1968.
 • Humphreys, Joe: Rumaa peliä: Mikä urheilussa mättää?. (Foul play: What’s wrong with sport, 2008.) Suomennos: Petri Stenman. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0258-6.
 • Hännikäinen, Timo: Ilman: Esseitä seksuaalisesta syrjäytymisestä. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-40-0.
 • Hänninen, Vilma: Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 696. Tampere: Tampereen yliopisto, 1999. ISBN 951-44-4651-8.
 • Hänninen, Vilma & Partanen, Jukka & Ylijoki, Oili-Helena (toim.): Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä. Tampere: Vastapaino, 2001 (2. painos 2005). ISBN 951-768-086-4.
 • Ihanus, Juhani (toim.): Kulttuuri ja psykologia. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-446-4.
 • Ihanus, Juhani: Vapauttava kieli: Kirjallisuuden ja taiteen toiseudesta. Helsinki: BTJ, 2010. ISBN 978-951-692-778-0.
 • Iljuha, Olga & Tsamutali, Aleksei & Vihavainen, Timo (toim.): Monikasvoinen Suomi: Venäläisten mielikuvia Suomesta ja suomalaisista. (Mnogolikaja Finljandija: Obraz Finljandii i finnov v Rossii.) Suomentaneet Mirko Harjula ym. Kleio. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5341-2.
 • Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero: Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino, 1993 (3. painos 2004). ISBN 951-9066-70-5.
 • Kartastenpää, Tero & Timonen, Jani: Provo opas: Ärsyttämisen jalo taito. Helsinki: WSOY, 2014. ISBN 978-951-0-40125-5.
 • Karvonen, Erkki: Imagologia: Imagon teorioiden esittelyä, analyysiä, kritiikkiä. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 544. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4152-4.
 • Karvonen, Erkki: Elämää mielikuvayhteiskunnassa: Imago ja maine menestystekijöinä myöhäismodernissa maailmassa. Helsinki: Gaudeamus, 1999 (2. painos 2005). ISBN 951-662-747-1.
 • Kekoni, Taru: Kannabiksen käyttö, yhteiskunnallinen reagointi ja siihen vastaaminen: Kannabisaktivistien näkökulma. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1281. Tampere: Tampere University Press, 2007. ISBN 978-951-44-7150-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kettu, Katja (päätoim.): Pimppini on valloillaan: Naisiin kohdistuva seksuaalinen vallankäyttö. Toimittaja: Krista Petäjäjärvi. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-38121-2.
 • Konttinen, Annamari (toim.): Pää pensaaseen? Ympäristösosiologian mahdollisuuksia. Turun yliopisto. Sosiologian tutkimuksia. Sarja B, 21. Turku: Turun yliopisto, 1990. ISBN 951-880-528-8.
 • Kopomaa, Timo & Peltonen, Lasse & Litmanen, Tapio (toim.): Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-054-1.
 • Kuusela, Pekka: Sosiaalipsykologian maailmahypoteesit: Tieteenalan historia ja sosiaalisen konstruktionismin muodot. Kuopio: Unipress, 2002. ISBN 951-579-139-1.
 • Kuusela, Pekka & Saastamoinen, Mikko (toim.): Ruumis, minä ja yhteisö: Sosiaalisen konstruktionismin näkökulma. Kuopio: Kuopion yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, 2000. ISBN 951-781-420-8.
 • Kuusela, Pekka & Saastamoinen, Mikko (toim.): Hyvän elämän sosiaalipsykologia: Toimijuus, tunteet ja hyvinvointi. Vilma Hännisen juhlakirja. Kuopio: Unipress, 2014. ISBN 978-951-579-475-8.
 • Laaksonen, Pekka & Piela, Ulla & Lahti, Pirkko (toim.): Hullun kirjoissa: Näkökulmia suomalaiseen kylähulluuteen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 508. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. ISBN 951-717-570-1.
 • Laasanen, Henry: Naisten seksuaalinen valta. Erottaja-sarja. Helsinki: Multikustannus, 2008. ISBN 978-952-468-165-0.
 • Lahikainen, Anja Riitta & Pirttilä-Backman, Anna-Maija (toim.): Sosiaalinen vuorovaikutus: Rauni Myllyniemen juhlakirja. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15790-6.
 • Lahikainen, Anja Riitta & Pirttilä-Backman, Anna-Maija: Sosiaalipsykologian perusteet. Uudistetun laitoksen 1. painos. Helsingissä: Otava, 2000 (7. painos 2007). ISBN 951-1-16495-3.
 • Lahikainen, Anja Riitta ym. (toim.): Sosiaalipsykologian sukupolvet. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-405-7.
 • Lahtinen, Mikko (toim.): Suvaitsevaisuus. Helsinki: Väinö Tannerin säätiö, 2001. ISBN 951-98704-0-7.
 • Lambert, William: Sosiaalipsykologia. (Social psychology, 1963.) Suomentanut Ilse Koli. Psykologian perusteita 1. Jyväskylä: Gummerus, 1967 (2. painos 1971).
 • * Le Bon, Gustave: Joukkosielu. (Psychologie des foules, 1895.) Suomentanut O. E. Tudeer. Helsinki: Otava, 1912.
 • Lepistö, Vappu: Kuvataiteilija taidemaailmassa: Tapaustutkimus kuvataiteellisen toiminnan sosiaalipsykologisista merkityksistä. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tutkijaliiton julkaisusarja 70. Helsinki: Tutkijaliitto, 1991. ISBN 951-9297-85-5.
 • Liebkind, Karmela: Me ja muukalaiset: Ryhmärajat ihmisten suhteissa. Politica-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-448-0.
 • Mazzarella, Merete: Tähtien väliset viivat: Esseitä identiteetistä. (Linjer mellan stjärnor: Essäer om identitet, 2002.) Suomentanut Raija Viitanen. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2583-1.
 • Mikkola, Teija: Muuttuvat arvot ja uusi keskiluokka: Tutkimus arvojen mittaamisesta ja monitasoisuudesta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia no 241. Helsinki: Helsingin yliopisto, sosiologian laitos, 2003. ISBN 952-10-1113-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Myllyniemi, Rauni & Helkama, Klaus (toim.): Sosiaalipsykologian näköaloja. Kullervo Rainiolle omistettu juhlakirja hänen täyttäessään 60 vuotta 10.8.1984. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12413-3.
 • Nykyri, Tuija: Naiseuden naamiaiset: Nuoren naisen diskoruumiillisuus. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 48. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1996. ISBN 951-34-0752-7.
 • Näre, Sari (toim.): Tunteiden sosiologiaa. 1, Elämyksiä ja läheisyyttä. Tietolipas 156. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-068-6.
 • Näre, Sari (toim.): Tunteiden sosiologiaa. 2, Historiaa ja säätelyä. Tietolipas 157. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-069-4.
 • Oksanen, Atte: Haavautuva minuus: Väkivallan barokki kontrolliyhteiskunnassa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2006. ISBN 951-44-6705-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Peltonen, Ulla-Maija & Stenvall, Kirsti (toim.): Myytit ja symbolit: Kirjoituksia suomalaisista kulttuuritulkinnoista. Väki voimakas 5. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 1991. ISBN 952-90-3265-X.
 • Pessi, Anne Birgitta & Saari, Juho: Hyvä tahto: Auttamisen asenteet ja rakenteet Suomessa. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2008. ISBN 978-951-747-191-6.
 • Pessi, Anne Birgitta & Saari, Juho (toim.): Hyvien ihmisten maa: Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A, Tutkimuksia 31. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2011. ISBN 978-952-493-110-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Pinker, Steven: The better angels of our nature (työnimi). (The better angels of our nature: A history of violence and humanity, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2014.
 • Pirttilä-Backman, Anna-Maija ym. (toim.): Arvot, moraali ja yhteiskunta: Sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen. Klaus Helkaman 60-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-936-9.
 • Pirttilä-Backman, Anna-Maija & Vesala, Kari Mikko (toim.): Kognitiosta maailmankuvan ulottuvuuksiin. Department of Social Psychology, University of Helsinki, Research reports 2/1994. Perustuu Psykologia 92 -kongressin yhden sektion esitelmiin teemasta Maailmankuvasta kognitioon – kognitiosta maailmankuvaan. Helsinki: Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos, 1994. ISBN 951-45-6858-3.
 • Pohjanheimo, Esa: Johda ihmistä: Sosiaalipsykologiaa johtajille. Helsinki: Talentum, 2012. ISBN 978-952-14-1750-4.
 • Pulkkinen, Lea: Nuoren aikuisen elämänrakenne. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja 293. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1988. ISBN 951-679-854-3.
 • Puohiniemi, Martti: Arvot, asenteet ja ajankuva. Kansialanimeke: Opaskirja suomalaisen arkielämän tulkintaan. Espoo: Limor, 2002. ISBN 952-99016-0-7.
 • Puohiniemi, Martti: Täsmäelämän ja uusyhteisöllisyyden aika. Arvot, asenteet ja ajankuva -tutkimus. Espoo: Limor, 2006. ISBN 952-99016-2-3.
 • Raittila, Pentti: Suomalaisnuoret ja idän ihmemaa. Julkaisija: Kouluhallitus. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1988. ISBN 951-861-148-3.
 • Rasimus, Ari: Uudet liikkeet: Radikaali kansalaisaktivismi 1990-luvun Suomessa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2006. ISBN 951-44-6757-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Reich, Wilhelm: Fasismin massapsykologia. (Die Massenpsychologie des Faschismus, 1933.) Suomentanut Erkki Puranen avustajina Riitta Heikkilä ja Merja Tilanterä. Helsinki: Otava, 1973 (2. painos 1982). ISBN 951-1-00955-9.
 • Saarikoski, Helena: Kateus, juoru, kiusaaminen: Esseitä henkisestä yhteisöväkivallasta. Helsinki: Nemo, 2006. ISBN 952-5613-29-1.
 • Sairinen, Rauno: Suomalaiset ja ympäristöpolitiikka. Kulutus, tieto, asenteet ja ympäristöpolitiikka -projekti. Tilastokeskus, Tutkimuksia 217. Helsinki: Tilastokeskus, 1996. ISBN 951-727-183-2.
 • Schellenberg, James A.: Sosiaalipsykologian klassikoita. (Masters of social psychology, 1978.) Suomentanut Marja Ahokas. Politica-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-456-1.
 • Sennett, Richard: Kunnioitus eriarvoisuuden maailmassa. (Respect in a world of inequality, 2003.) Suomentanut Kaisa Koskinen. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-143-7.
 • Siljander, Pauli (toim.): Kasvatus ja sosialisaatio. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-713-7.
 • Soilevuo-Grønnerød, Jarna: Miesten kesken, naisen silmin: Tutkijanaisen naistutkimuksia miesten välisistä suhteista. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja n:o 77. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2005. ISBN 952-458-746-7.
 • Suhonen, Pertti: Mielipidetutkimukset ja yhteiskunta. Tampere: Tampere University Press, 2006. ISBN 951-44-6761-2.
 • Suhonen, Pertti: Suomalaisten arvot ja politiikka. WSOY kurssikirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-15280-3.
 • Suoninen, Eero: Miten tutkia moniäänistä ihmistä? Diskurssianalyyttisen tutkimusotteen kehittelyä. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 580. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997 (2. painos 2001). ISBN 951-44-4267-9.
 • Surowiecki, James: Joukkojen viisaus: Miksi monet ovat viisaampia kuin harvat. (The wisdom of crowds: Why the many are smarter than the few, 2004.) Suomentanut Arto Häilä. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-06-3.
 • Tanskanen, Eero: Suomalaiset ja ympäristö kansainvälisestä näkökulmasta. Kulutus, tieto, asenteet ja ympäristöpolitiikka -projekti. Tilastokeskus, Tutkimuksia 225. Helsinki: Tilastokeskus, 1997. ISBN 951-727-359-2.
 • Weckroth, Klaus: Toiminnan psykologia. Helsingissä: Hanki ja jää, 1988. ISBN 951-8916-00-4.
 • Vesala, Kari Mikko & Rantanen, Teemu (toim.): Argumentaatio ja tulkinta: Laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa. Kirjoittajat: Leena Ehrling ym. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-011-4.
 • Wilska, Terhi-Anna (toim.): Uskon asia. Nuorisobarometri 2006. Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisuja 34. Helsinki: Opetusministeriö: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisoasiain neuvottelukunta, 2006. ISBN 952-485-221-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Virkki, Tuija: Vihan voima: Toimijuus ja muutos vihakertomuksissa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Teoksen aineistona on Vihan tunteet elämäni käännekohdissa -kirjoituskilpailun vihakertomukset. Jyväskylä: Atena, 2004. ISBN 951-796-372-6.
 • Ylijoki, Oili-Helena: Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien sosialisaatio. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1998 (4. painos 2004). ISBN 951-44-3766-7.
 • Žižek, Slavoj: Tervetuloa reaalisen autiomaahan! Viisi esseetä syyskuun 11. päivästä ja vastaavista päivämääristä. (Welcome to the desert of the real! Five essays on September 11 and related dates, 2002.) Suomentanut Janne Kurki. Helsinki: Apeiron, 2004. ISBN 952-5538-02-8.

30.1301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Schwartz, Shalom H.: Kulttuuriset arvo-orientaatiot: Kansallisten erojen luonne ja seuraukset. (Cultural value orientations: Nature & implications of national differences, 2008.) Suomennos: Martti Puohiniemi. Espoo: Limor, 2011. ISBN 978-952-99016-5-4.
 • Weckroth, Klaus: Mustavalkoista sosiaalipsykologiaa. Tampere: Vastapaino, 1992. ISBN 951-9066-52-7.

30.1307 Oppikirjat[muokkaa]

 • Himberg, Lea & Jauhiainen, Riitta: Suhteita: Minä, me ja muuta. Porvoo Helsinki Juva: Vastapaino, 1998 (8. painos 2008). ISBN 951-0-22007-8.

30.1309 Historia[muokkaa]

 • Karemaa, Outi: Vihollisia, vainoojia, syöpäläisiä: Venäläisviha Suomessa 1917–1923. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Bibliotheca historica 30. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1998. ISBN 951-710-081-7.
 • Koski, Sami & Rissanen, Mika & Tahvanainen, Juha: Hävityksen historiaa: Eurooppalaisen vandalismin vuosisadat. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-490-6.
 • Nygård, Toivo: Erilaisten historiaa: Marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-091-3.
 • Turunen, Ari: Tosi on! Valheen, vääristelyn ja vilpin historiaa. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29100-5.

30.15 Perhesosiologia[muokkaa]

 • Aalto, Ilana & Kolehmainen, Jani (toim.): Isäkirja: Mies, vanhemmuus ja sukupuoli. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-154-2.
 • Aarni, Armi ym.: Lapsikaappausuhka elämän varjona: Äitien kokemuksia suomalais-islamilaisesta perheestä. Helsinki: Kaapatut Lapset, 2008. ISBN 978-952-92-3379-3.
 • Ahola, Minna: ”Ihan perhe vaan”: Lesboperheissä elävien nuorten perhekäsityksiä. Pohjautuu Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella hyväksyttyyn pro gradu -työhön. Seta-julkaisut 14. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA, 2000. ISBN 952-9862-13-X.
 • Ahponen, Pirkkoliisa & Järvelä, Marja: Maalta kaupunkiin, pientilalta tehtaaseen: Tehdastyöläisten elämäntavan muutos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11806-0.
 • Antikainen, Jukka & Haataja, Marja-Leena & Korhonen, Merja (toim.): Näkökulmia perheeseen. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 136. Helsinki: Stakes, 1994. ISBN 951-47-8518-5.
 • Chua, Amy: Tiikeriäidin taistelulaulu. (Battle hymn of the tiger mother, 2011.) Suomentaneet Auri Paajanen ja Susanna Tuomi-Giddings. Helsinki: Siltala, 2011. ISBN 978-952-234-071-9.
 • Comfort, Alex: Sukupuolisuus ja yhteiskunta. (Sex in society, 1963.) Suomentanut Mirja Rutanen. Jokamiehen korkeakoulu 25. Helsingissä: Otava, 1967.
 • Coupland, Douglas: Tuntematon sukupolvi: Tarinoita kiihtyvästä kulttuurista. (Generation X: Tales for an accelerated culture, 1991.) Suomentanut Marja-Liisa Tirkkonen. Kuvitus: Paul Rivoche. Helsinki: Art House, 1992. ISBN 951-884-079-2.
 • Forsberg, Hannele & Nätkin, Ritva (toim.): Perhe murroksessa: Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-867-2.
 • French, Marilyn: Vallan tuolla puolen: Nainen, mies ja moraali. (Beyond power – on women, men and morals, 1985.) Suomentaneet Anja Haglund, Maija Sarvala ja Kyllikki Villa. Espoo: Weilin + Göös, 1986. ISBN 951-35-3119-8.
 • Haavio-Mannila, Elina ym.: Sukupolvien ketju. Suuret ikäluokat ja sukupolvien välinen vuorovaikutus Suomessa. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 107. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 2009. ISBN 978-951-669-818-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Helve, Helena: Nuorten maailmankuva: Seurantatutkimus pääkaupunkiseudun erään lähiön nuorista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Uskontotieteen jaoston toimitteita 4 / Helsingin yliopisto. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1987. ISBN 951-45-4292-4.
 • Helve, Helena: Nuorten maailmankuva: Seurantatutkimus pääkaupunkiseudun erään lähiön nuorista. Tutkimuksia ja selvityksiä 1/1987. - 2. painos (1. painos ilmestynyt 1987 sarjassa: Uskontotieteen jaoston toimitteita 4 / Helsingin yliopisto). Helsinki: Kansalaiskasvatuksen keskus, 1987. ISBN 951-9093-94-X.
 • Hoikkala, Tommi: Nuorisokulttuurista kulttuuriseen nuoruuteen. Politica-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-487-1.
 • Jallinoja, Riitta: Perheen vastaisku: Familistista käännettä jäljittämässä. Perheen murros -tutkimushanke. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-966-0.
 • Jokinen, Eeva: Väsynyt äiti: Äitiyden omaelämäkerrallisia esityksiä. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-657-2.
 • Jämsä, Juha (toim.): Sateenkaariperheet ja hyvinvointi: Käsikirja lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Sateenkaariperhetyön projekti. Jyväskylä: PS-kustannus, 2008. ISBN 978-952-451-387-6.
 • Jääsaari, Johanna & Martikainen, Tuomo: Nuorten poliittiset valinnat: Tutkimus nuorten aikuisten poliittisesta suuntautumisesta pääkaupunkiseudulla. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-516-9.
 • Kipnis, Laura: Avioliiton ansa. (Against love: A polemic, 2003.) Suomentanut Liisa Laaksonen. Helsinki: Like, 2005. ISBN 952-471-504-X.
 • Krok, Suvi: Hyviä äitejä ja arjen pärjääjiä: Yksinhuoltajia marginaalissa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1437. Tampere: Tampere University Press, 2009. ISBN 978-951-44-7782-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Nuoret ja muutos / toimittaneet Jaana Lähteenmaa, Lasse Siurala ; [kuvat: Gorilla]. Helsinki : Tilastokeskus, 1991
 • Mead, Margaret: Mies ja nainen: Miehen ja naisen roolit muuttuvassa maailmassa. (Male and female, 1949.) Suomentanut Annika Takala. Otavan filosofinen kirjasto 6. Helsinki: Otava, 1957.
 • Mead, Margaret: Sukupuoli ja luonne kolmessa primitiivisessä yhteiskunnassa. (Sex and temperament in three primitive societies, 1935.) Suomentanut Aarne Sipponen. Jokamiehen korkeakoulu 15. Helsinki: Otava, 1963.
 • Ojala, Eija Maarit & Kontula, Osmo: Tarvitseeko minua kukaan? Keski-ikäiset yksineläjät perhekeskeisessä yhteisössä. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 40. Helsinki: Väestöliitto, väestöntutkimuslaitos, 2002. ISBN 952-9605-87-0.
 • Oksanen, Annika: Siirtonaisena Singaporessa: Ulkomaantyökomennuksille mukaan muuttaneet suomalaisnaiset kertovat kokemuksistaan. Väitöskirja. Yhteiskuntapolitiikan laitoksen tutkimuksia 2/2006. Helsinki: Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos, 2006. ISBN 952-10-3399-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Oksi-Walter, Päivi & Roos, Jonna & Viertola-Cavallari, Ritva: Monikulttuurinen perhe. Helsinki: Arkki, 2009. ISBN 978-951-618-805-1.
 • Pylkkänen, Anu: Vaihtoehto avioliitolle: Seksuaalisuudesta yhteistalouden sääntelyyn. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-404-0.
 • Roos, J. P. & Rotkirch, Anna (toim.): Vanhemmat ja lapset. Kansialanimeke: Sukupolvien sosiologiaa. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-712-9.
 • Sihvo, Jouko: Avioliitto ja avioero: Tutkimus eräistä aviolittoa ja avioeroa koskevista käsityksistä ja käyttäytymismuodoista 1940-luvun lopusta lähtien Suomessa. Kirkon tutkimuslaitoksen julkaisuja A 30. Tampere: Kirkon tutkimuslaitos, 1976. ISBN 951-693-047-6.
 • Sirkkilä, Hannu: Elättäjyyttä vai erotiikkaa: Miten suomalaiset miehet legitimoivat parisuhteensa thaimaalaisen naisen kanssa?. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 268. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2005. ISBN 951-39-2140-9.
 • Veijola, Soile & Jokinen, Eeva: Voiko naista rakastaa? Avion ja eron karuselli. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25544-0.
 • Westermarck, Edvard: Avioliiton historia. Sivistys ja tiede 83. Porvoo: WSOY, 1932.
 • Vilkko, Anni: Omaelämäkerta kohtaamispaikkana: Naisen elämän kerronta ja luenta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksis 663. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-971-5.
 • Vilkko, Anni & Suikkanen, Asko & Järvinen-Tassopoulos, Johanna (toim.): Kotia paikantamassa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2010. ISBN 978-952-484-353-9.
 • Vuori, Jaana: Äidit, isät ja ammattilaiset: Sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden kirjoituksissa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2001. ISBN 951-44-5050-7.
 • Välimäki, Pauli: Vaihtoehtoinen elämäntapa: Kokemuksia ja unelmia. Helsinki: Kirjapaja, 1984. ISBN 951-621-524-6.

30.1509 Historia[muokkaa]

 • Häggman, Kai: Perheen vuosisata: Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Historiallisia tutkimuksia 179. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1994. ISBN 951-8915-85-7.
 • Häggman, Kai: Johdatus perhehistoriaan. Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja 11. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1996. ISBN 951-45-7399-4.
 • Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria: Noitavaimo ja neitsytäiti: Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-594-1.
 • Utrio, Kaari: Perhekirja: Eurooppalaisen perheen historia. Helsinki: Somero: Tammi: Amanita, 2001 (1. painos 1998). ISBN 951-31-2285-9.

30.16 Kriminologia. Kriminaalisosiologia[muokkaa]

 • Adams, James: Terrorismi. (The financing of terror, 1986.) Suomentanut Ilkka Rekiaro. Helsingissä: Otava, 1987. ISBN 951-1-09369-X.
 • Bäckman, Johan: Itämafia: Uhkakuvapolitiikka, rikosilmiöt ja kulttuuriset merkitykset. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 25. Espoo: Poliisiammattikorkeakoulu, 2006. ISBN 951-815-112.
 • Bäckman, Johan: ”Sudella on sata tietä...”: Pietarin organisoitu rikollisuus Venäjän rikosoikeuskulttuurin kehyksessä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 166. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 1999. ISBN 951-704-240-X.
 • Bäckman, Johan: Venäjän organisoitu rikollisuus. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 137. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 1996. ISBN 951-704-191-8.
 • Chirot, Daniel & McCauley, Clark: Miksei tapeta niitä kaikkia? Poliittisen joukkomurhan logiikka ja ehkäisy. (Why not kill them all?: The logic and prevention of mass political murder, 2006.) Suomentanut Petri Stenman. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-01-0064-3.
 • Chossudovsky, Michel: Sota ja globalisaatio: Syyskuun 11. päivän taustaa. (War and globalisation: The truth behind September 11, 2002.) Suomentanut Petri Stenman. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2003. ISBN 952-471-161-3.
 • Di Nicola, Andrea & Musumeci, Giampaolo: Kuoleman matkatoimisto. Ammattina ihmissalakuljetus. (Confessioni di un trafficante di uomini, 2014.) Suomentanut Taru Nyström. Helsinki: Art House, 2015. ISBN 978-951-884-578-5.
 • Ervamaa, Tomi ym.: First we take Manhattan: Terrorismi ja uusin maailmanjärjestys. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2002. ISBN 952-471-022-6.
 • Falcone, Giovanni: Cosa Nostra: Tuomari ja kunnian miehet. Toimittanut Marcelle Padovani. Jälkisanat Kim Stenvall. Suomentanut työryhmä. Helsinki: Artemisia, 1995. ISBN 951-97294-0-2.
 • Forgione, Francesco: Mafia export: Miten Cosa Nostra, Camorra ja ’Ndrangheta ovat valloittaneet maailman. (Mafia export: Come 'ndrangheta, cosa nostra e camorra hanno colonizzato il mondo, 2009.) Suomentanut Taru Nyström. Helsinki: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-753-2.
 • García Márquez, Gabriel: Uutinen ihmisryöstöstä. (Noticia de un secuestro, 1996.) Suomentanut Matti Brotherus. A-sarja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-22140-6.
 • Glenny, Misha: Hämärän markkinat. Nettirosvot, nettipoliisit ja sinä. (DarkMarket. Cyberthieves, Cybercops and You, 2011.) Suomentanut Tero Valkonen. Helsinki: Tammi, 2012. ISBN 978-951-31-5567-4.
 • Hakala, Salli: Koulusurmat verkostoyhteiskunnassa: Analyysi Jokelan ja Kauhajoen kriisien viestinnästä. Kriisit ja viestintä -tutkimushanke. Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 2/2009. Helsinki: Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto, 2009. ISBN 978-952-10-5315-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Hiilamo, Heikki ym.: Huumetalouden lonkerot. Huumeet ja kehitys. HuuMaa. Hyvinvoinnin ilmapuntari 8. Helsinki: Suomen elämäntapaliitto, 2003. ISBN 952-9548-13-3.
 • Iivari, Juhani: Osattomuudesta rangaistavaksi: Nuorista rikoksentekijöistä nuoruuden alakulttuuriteorian valossa. Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisuja 2/1996. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1846-8.
 • Kim, Hyun Hee: Sieluni kyyneleet. (The tears of my soul, 1993.) Suomentanut Anna-Maija Viitanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19203-1.
 • Kimpimäki, Minna: Haureuden harjoittajista ihmiskaupan uhreihin: Prostituution, parituksen ja ihmiskaupan oikeudellinen säätely. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2009. ISBN 978-952-484-325-6.
 • Kivivuori, Janne: Rikollisten veljeys: Kriminologisia näkökulmia rikollisten sosiaalisiin suhteisiin. Acta poenologica 1/2011. Vantaa: Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, 2011. ISBN 978-951-53-3168-7.
 • Kivivuori, Janne & Kemppi, Sari & Smolej, Mirka: Etusivujen väkivalta: Väkivalta iltapäivälehtien etusivuilla, todellisuudessa ja ihmisten peloissa 1980–2000. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 196. Helsinki: Oikeuspolittinen tutkimuslaitos, 2002. ISBN 951-704-284-1.
 • Kristof, Nicholas D. & Sheryl WuDunn: Puolikas taivasta. (Half the sky: Turning oppression into opportunity for women worldwide, 2009.) Suomennos: Kirsi Luoma. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0424-5.
 • Kullberg, Anssi (toim.): Suomi, terrorismi, Supo: Koira, joka ei haukkunut: Miksi ja miten Suomi on välttynyt terroristisen toiminnan leviämiseltä?. Pohjautuu Suojelupoliisin ja puolustusministeriön tutkimushankkeeseen. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-38577-7.
 • Kuure, Tapio: Marginaalin politiikkaa: Marginaalista murtautumisen vaihtoehtoiset strategiat. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, 1996. ISBN 951-44-4013-7.
 • Laine, Matti: Kriminologia ja rankaisun sosiologia. Acta poenologica, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 1/2007. Helsinki: Tietosanoma, 2007. ISBN 978-951-885-285-1.
 • Laitinen, Ahti & Aromaa, Kauko: Näkökulmia rikollisuuteen. Helsinki: Hanki ja jää, 1993 (3. painos 1994). ISBN 951-8916-39-X.
 • Laitinen, Ahti & Aromaa, Kauko: Rikollisuus ja kriminologia. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-163-1.
 • Laitinen, Kari (toim.: Tuhat ja yksi uhkaa: Tulkintoja terrorismista. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 66. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu, 2007. ISBN 978-951-815-142-8.
 • Lehtonen, Mikko: Syyskuun yhdennentoista merkitys. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-099-6.
 • Lång, K. J: Rikos ja rangaistus, oikeus ja kohtuus. Toimittaneet Klaus Mäkelä ja Ilkka Taipale. Acta poenologica 1/2004. Vantaa: Vankeinhoidon koulutuskeskus, 2004. ISBN 951-53-2603-6.
 • Malarek, Victor: Natashat: Seksibisneksen uhrit. (The natashas: Inside the new global sex trade, 2004.) Suomentanut Leena Nivala. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-19975-7.
 • Mamdani, Mahmood: Kylmä sota ja terrorin juuret. (Good muslim, bad muslim: America, the cold war, and the roots of terror, 2005.) Suomennos: Petri Stenman. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-726-3.
 • Mölsä, Mika: Prosenttijengit: Moottoripyöräkerhot ja järjestäytynyt rikollisuus Suomessa. Korjattu laitos (1. laitos 2009). Tasku-Kniga. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-37824-3.
 • Paastela, Jukka (toim.): Terrorismi: Ilmiön tausta ja aikalaisanalyysejä. 23°45. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2005. ISBN 952-5503-14-3.
 • Perälä, Jussi: ”Miksi lehmät pitää tappaa?” Etnografinen tutkimus 2000-luvun alun huumemarkkinoista Helsingissä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tutkimus 56. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2011. ISBN 978-952-245-455-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Piispa, Minna ym.: Naisiin kohdistunut väkivalta 2005. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2006. ISBN 951-704-328-7.
 • Puistola, Juha-Antero & Herrala, Janne: Terrorismi Euroopassa: Terrorismi äärimmäisenä poliittisen, taloudellisen ja kulttuurillisen turhautumisen ilmentymänä. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3547-0.
 • Santavuori, Ritva: Rouva syyttäjän paluu. Pääosa kirjoituksista ilmestynyt aiemmin Iltalehdessä vuosina 1998–2005. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4443-4.
 • Syrjälä, Hanna: Väkivalta lööppijulkisuudessa. Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja: Sarja A, 101. Tampere: Tampereen yliopisto, journalismin tutkimusyksikkö, 2007. ISBN 978-951-44-6915-2.
 • Virén, Matti & Wiberg, Matti: Kallis rikollisuus: Järkevät vastatoimet rikollisuudelle. Helsinki: Edita, 1998. ISBN 951-37-2451-4.

30.1609 Historia[muokkaa]

 • Aalto, Seppo: Kirkko ja kruunu siveellisyyden vartijoina: Seksuaalirikollisuus, esivalta ja yhteisö Porvoon kihlakunnassa 1621–1700. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Bibliotheca historica 12. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1996. ISBN 951-710-032-9.
 • Dickie, John: Cosa Nostra: Sisilian mafian historia. (Cosa Nostra: A history of the Sicilian mafia, 2004.) Suomentanut Ruth Jakobson. Helsingissä: Ajatus, 2008. ISBN 978-951-20-7584-3.
 • Glenny, Misha: McMafia: Matka kansainväliseen alamaailmaan. (McMafia: Crime without frontiers, 2008.) Suomentanut Jouko Vanhanen. Helsinki: Tammi, 2008. ISBN 978-951-31-3198-2.
 • Heiskanen, Markku & Piispa, Minna: Usko, toivo, hakkaus: Kyselytutkimus miesten naisille tekemästä väkivallasta. Oikeus 1998:12. Helsinki: Tilastokeskus, 1998. ISBN 951-727-489-0.
 • Kallio, Reino: Häiriköintiä ja henkirikoksia: Eteläpohjalaisnuoret paikallisen kurinpidon kohteena sääty-yhteiskunnan aikana. Pohjautuu osin tekijän Jyväskylän yliopistossa 1982 tarkastettuun väitöskirjaan Pohjanmaan suomenkielisten kylien oltermannihallinto: Tutkimus vuoden 1742 kyläjärjestysohjeen toteuttamisesta. Reino Kallio, 2009. ISBN 978-952-92-5261-9.
 • Kaukiainen, Yrjö: Rantarosvojen saaristo: Itäinen Suomenlahti 1700-luvulla. Historiallisia tutkimuksia 225. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-735-4.
 • Keskisarja, Teemu: Vääpeli T:n tapaus ja muita kertomuksia suomalaisesta terrorista. Jyväskylä: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-623-8.
 • Keskisarja, Teemu: Kyynelten kallio. Kertomuksia seksistä ja väkivallasta. Helsinki: Siltala, 2011. ISBN 978-952-234-080-1.
 • Lehto, Katriina: Ulrike Meinhof: Lähemmäs totuutta, ei todellisuutta. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7488-4.
 • Lunde, Paul: Järjestäytynyt rikollisuus. (Organized crime: An inside guide to the world's most successful industry, 2004.) Suomennos: Taina Nieminen. Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6637-8.
 • Malkki, Leena & Paastela, Jukka: Terrorismin monet kasvot. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007. ISBN 978-951-0-31170-7.
 • Matikainen, Olli: Verenperijät: Väkivalta ja yhteisön murros itäisessä Suomessa 1500-1600 -luvulla. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Bibliotheca historica 78. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-268-9.
 • Monti, Anton: Punaiset prikaatit. Italian väkivallan vuodet 1970–1988. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-450-3.
 • Mölsä, Mika: Prosenttijengit: Moottoripyöräkerhot ja järjestäytynyt rikollisuus Suomessa. Korjattu laitos (1. laitos 2009). Tasku-Kniga. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-37824-3.
 • Nasiri, Omar: Jihadin sydämessä: Elämäni al-Qaidan taistelijana ja sen vakoojana. (Inside the jihad: My life with Al Qaeda: A spy’s story, 2006.) Suomentanut Henry Tanner. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-3949-0.
 • Nykänen, Harri & Sjöberg, Tom (toim.): Rööperi: Rikoksen vuodet 1955–2005. Helsinki: Johnny Kniga, 2005. ISBN 951-0-29300-8.
 • Puintila, Lauri: Kaappari Lamminparras: Suomen ensimmäisen konekaappauksen tarina. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-35501-5.
 • Päivinen, Pasi: Poliittisen terrorismin nousu Länsi-Euroopassa 1960- ja 1970-luvuilla. Kurikka: Sirius, 2000. ISBN 952-5077-84-5.
 • Saviano, Roberto: Gomorra: Mafian valtakunta. (Gomorra: Viaggo nell’impero economico e nel sogno di dominio della camorra, 2006.) Suomentanut Hannimari Heino. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-33186-6.
 • Ylikangas, Heikki: Väkivallasta sanan valtaan: Suomalaista menneisyyttä keskiajalta nykypäiviin. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23456-7.

30.7 Kansalais- ja järjestötoiminta. Kokoustekniikka[muokkaa]

 • Aarrejärvi, Leena: Kokoukset ja kongressit: Järjestäjän käsikirja. Helsinki: Edita, 2003. ISBN 951-37-3795-0.
 • Borg, Sami: Kansalaisena Suomessa: Kansalaisvaikuttaminen Pohjoismaissa ja European Social Survey 2002. Oikeusministeriön julkaisu 3/2005. Helsinki: Oikeusministeriö, 2005. ISBN 952-466-288-4.
 • Hokkanen, Laura & Liikanen, Veli (toim.): Vaikutusvaltaa! Kohti kansalaisvaikuttamisen uusia areenoja. Tutkimuksia ja raportteja A 51. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010. ISBN 978-951-588-279-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kylänpää, Esa & Neuvonen, Sirpa: Liike-elämän puhetilanteet. 3. painos. MacLaser, 1992. ISBN 952-90-3137-8.
 • Laitinen, Hanna (toim.): Tule mukaan! Osallistumisen edellytyksiä järjestötyössä. Sarja C, Oppimateriaaleja 11/2006. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2006. ISBN 952-456-062-3.
 • Loimu, Kari: Yhdistystoiminnan käsikirja. 4. uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro, 2010. ISBN 978-951-0-36914-2.
 • Mattila, Heli & Ruusunen, Tuula & Uola, Kirsi: Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-30268-6.
 • Miettinen, Sami & Torkki, Juhana: Neuvotteluvalta: Miten tulen huippuneuvottelijaksi?. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33999-2.
 • Ministeriöiden demokratiaverkosto: Demokratiapolitiikan suuntaviivat. Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 14/2010. Helsinki: Oikeusministeriö, 2010. ISBN 978-952-466-817-0.
 • Rinne, Jarmo: Henkilökohtaistuva politiikka: Tutkimusmatkoja refleksiiviseen kansalaistoimintaan. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1587. Tampere: Tampere University Press, 2011. ISBN 978-951-44-8340-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Suoranta, Juha: Piilottajan päiväkirja. Into-pamfletti 22. Helsinki: Like: Into, 2010. ISBN 978-952-01-0438-2.
 • Ury, William: Myönteinen ei: Kuinka sanoa toiselle ei ja päästä silti myönteiseen lopputulokseen. (The power of a positive no: How to say no and still get to yes, 2007.) Suomentanut Jouni Porio. Viisas elämä. Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5734-33-1.
 • Vasara, Marjatta: Tuumasta toimeen: Ilmaisutaidon opas. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 1982. ISBN 951-701-168-7.
 • Ylikahri, Ville (toim.): Kuinka maailma muutetaan? Kansalaisvaikuttajan opas. Pinko. Helsinki: Vihreä sivistysliitto, 2007. ISBN 978-952-5078-26-8.

30.707 Oppikirjat[muokkaa]

 • Repo, Irma & Nuutinen, Tahvo: Viestintätaito: Opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-16938-6.

30.709 Historia[muokkaa]

 • Ahvenisto, Inkeri & Mäki, Kirsi (toim.): Kansalaisvaikuttaminen ajassa: Näkökulmia suomalaiseen kansalaisvaikuttamiseen suurlakosta 2000-luvulle. Väki voimakas 19. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2006. ISBN 951-98296-9-5.

30.8 Käytös- ja tapatieto[muokkaa]

 • 2000-luvun naisen käytösopas. Toimittaja: Sirkka Lassila. Julkaisija: Me naiset. Piirrokset: Christel Rönns. Helsinki: Helsinki Media, 2000. ISBN 951-32-1043-X.
 • Aittoniemi, Anu & Salminen, Kerstin & Yliniemi, Marketta: Bisnesetiketti: Liike-elämän tapa- ja ruokakulttuuri. Yritysjulkaisut. 2. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3132-4.
 • Allen, Ted ym.: Sillä silmällä: Fab Five -viisikon opas miehelle. (Queer eye for the straight guy: The Fab Five’s guide to looking better, cooking better, dressing better, behaving better, and living better, 2004.) Suomennos: Tarja Kontro. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-23059-5.
 • Axtell, Roger E.: Kaiken maailman eleet: Liikematkailijan tapa- ja eleopas. Suomennos: Inkeri Palmroth. Helsinki: Rastor, 1992. ISBN 951-9415-83-1.
 • Brummell & C:o: Hieno mies: Elämäntaidon ja säädyllisyyden oppikirja. (Mannen i sino prydno, 1925.) Kuvat piirtänyt Antti Favén. Näköispainos. Alkuperäinen: 1926. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-23035-9.
 • Bäckström, Bror: Mistä tyyli? Bror Bäckström ja miehen elämää. Toimittanut Jorma K. Meller. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29409-8.
 • Crisp, Quentin & Carroll, Donald: Tyylikirja. (Doing it with style, 1981.) Suomentanut Juhani Lindholm. Helsinki: Odessa, 1984. ISBN 951-9178-08-2.
 • Eilenberger, Marianne: Epävirallinen miehen käyttöopas: Käytösohjeita lähinnä naisille; Epävirallinen naisen käyttöopas: Käytösohjeita lähinnä miehille. (Kvinders fejl og mangler, 1999.) Suomentanut Virpi Vainikainen. Kääntökirja. Hämeenlinna: Karisto, 2002. ISBN 951-23-4270-7.
 • Elmgren-Heinonen, Tuomi: Käytöksen kultainen kirja. 7. painos. Porvoo Helsinki: WSOY, 1969.
 • Erasmus Rotterdamilainen: Kultainen kirja: Nuorten hyvistä tavoista. (De civilitate morum puerilium, 1530.) Suomennos: Heli Paalumäki ja Hannu Salmi. Jälkisanat Hannu Salmi. Turku: Faros, 2005. ISBN 951-98968-9-9.
 • Fink, Thomas: Miehenä olemisen taito. (The man’s book, 2006.) Suomeksi toimittanut Juha Virkki. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-499-9.
 • Frisk, Outi & Tulkki, Heikki: Kulttuuriavain. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-19422-4.
 • Fung, David: Miehen paras ystävä: Modernin miehen vaivaton vaatekaappi: Oikea tyyli joka tilanteeseen. Death by Burrito. Helsinki: Nemo, 2015. ISBN 978-952-240-283-7.
 • Haapaniemi, Mira & Moijanen, Maisa & Muradjan, Kirsi: Tak ili kak? Venäläistä tapakulttuuria suomalaisille. 3. uusittu ja täydennetty painos. Helsinki: Suomalais-venäläinen kauppakamariyhdistys, 2005. ISBN 952-99189-0-9.
 • Hakola, Liisa: Euroopan valloittajan opas. Helsinki: Kirjayhtymä, 1991. ISBN 951-26-3593-3.
 • Hillis, Marjorie: Elä yksin ja nauti: Klassikko-opas yksineläjälle. (Live alone and like it: The classic guide for the single woman, 1936.) Esipuhe: Lisa Hilton. Suomennos: Mari Hyypiä. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5319-1.
 • Honkavaara, Kirsti & Manninen, Laura & Pelkonen, Tommi: Moni-ilmeinen Ranska: Gallialaisen liikekulttuurin erityispiirteet. Kuvitus: Leena Alérini. Yritysjulkaisut. Helsinki: Edita, 1999. ISBN 951-37-2985-0.
 • Saramäki, Rinna: Hyvän mielen vaatekaappi: Ratkaise omat vaatepulmasi ja samalla globaalin muotiteollisuuden epäkohdat. Jyväskylä: Atena, 2014. ISBN 978-952-300-007-0.
 • Inkinen, Sari & Jukka Lahtinen: Aasian liiketoimintakulttuurit. Tampere: Avaintulos, 1994. ISBN 952-9631-03-0.
 • Jacobson, David: Exit: Tyylikkäästi takavasemmalle. (Get me out of here! Exit strategies for all occasions, 2007.) Suomentanut Henna Kaarakainen. Piirroskuvitus: David Eaton. Helsinki: Helmi, 2008. ISBN 978-951-556-130-5.
 • Jalkanen, Katja & Savolainen, Aino-Maria: Korot kopisten. Käytännön opas kulttuuriviidakkoon. Helsinki: Avain, 2016. ISBN 978-952-304-090-8.
 • Karumo, Veikko & Järvi, Olavi: Miehen kirja: Käytöstavat, pukeutuminen, pöydän antimet. Helsinki: Otava, 1953.
 • Karvonen, Timo: Venäläinen tapakulttuuri: Perinteitä ja nykyaikaa. Teksti: Timo Karvonen. Toimittanut Outi Alava. Helsinki: Suomi-Venäjä-seura, 2008. ISBN 978-951-97832-8-4.
 • Korhonen, Teppo: Tervehdys ja hyvästely. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1996. ISBN 952-9573-14-6.
 • Kujala, Elina & Rannela, Terhi: Apua! Mitä mä sanon? Sanoja hankaliin tilanteisiin. Kuvat: Kati Vuorento. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2006. ISBN 952-482-046-3.
 • Kämäräinen, Eija: Hyvä käytös, hyvät tavat: Käytöksen kultainen kirja. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-28169-7.
 • Larsson, Sofia: Nykypäivän etiketti: Tavat, tyyli, käytös. (Moderna etikettboken, 2008.) Esipuhe: Kaarina Suonperä. Ruotsin kielestä suomentanut Mirja Lahtinen. Piirrokset: Moa Lindqvist Bartling. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2008. ISBN 978-952-492-190-9.
 • Lassila, Sirkka: Miten menettelisin? Hyvän käytöksen kirja. Isoseepra. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-10479-5.
 • Lassila, Sirkka: Uusi käytöksen kultainen kirja: Hyvät tavat – luonteva käytös. Uudistettu laitos, 3. painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-21610-0.
 • Lehtinen, Artturi & Reima, Vilho & Tirranen, M.: Nuorison käytös. Maaseudun nuorisolle käytösohjeita koonneet Artturi Lehtinen, Vilho Reima ja M. Tirranen. 5. painos. Kotikasvatusyhdistyksen kotiopintokirja 7. Helsinki: Kotikasvatusyhdistys, 1923 (27. painos 1951).
 • Leinonen, Pekka & Merimaa, Erkki: Elämän keväässä: Käytösopas nuorille, opiskelijan abc, elämäntaitoa, aforismeja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-17909-4.
 • Lewis, Richard D.: Mekö erilaisia? Suomalainen kansainvälisissä liikeneuvotteluissa. (Finland – cultural lone wolf, 1992.) Suomentanut Eila Salminen. Helsingissä: Otava, 1993. ISBN 951-1-12715-2.
 • Luoto, Reima T. A.: Tapakulttuuria meillä ja muualla: Kansallisen ja kansainvälisen tapakulttuurin pääpiirteitä. Espoo: Fenix, 1996. ISBN 951-862-119-5.
 • Malmberg, Raili: Hyväksi tavaksi: Käytösopas arkeen ja juhlaan. 5. tarkistettu painos. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-17244-1.
 • Marckwort, Raija: Ole hyvä puhelimessa. Maarianhamina: Mermerus, 1998 (4. lisäpainos 2007). ISBN 952-9766-27-0.
 • Moitus, Sirpa (toim.): Suomalainen tapa- ja ruokakulttuuri kansainvälistyvässä maailmassa. Tapa- ja ruokakulttuuri, valtioneuvoston kulttuurihanke, Opetusministeriö. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1643-0.
 • Nieminen, Marjut: Sincerely yours – and even more: Kohteliaisuuskoodit harjoituksineen englanniksi. WSOY sanakirjat. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30188-4.
 • Nilsson, Per: Tyyliä! Pukeutumis- ja tapaopas miehelle. (Snyggt: En stilguide för män, 2002.) Suomennos: Raija Sairanen. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28106-9.
 • Nykänen, Anssi (päätoim.): Ossootkos ottoo? Opas hienoihin juomiin ja sulavaan käytökseen. Pieksämäki: Pieksämäen nuorkauppakamari, 1998. ISBN 952-90-9810-3.
 • O'Byrne, Robert: Herrasmiehen tyyliopas. (The perfectly dressed gentleman, 2011.) Kuvittanut Lord Dunsby. Suomentanut ja Suomen oloihin sovittanut Sami Sykkö. Vantaa: Moreeni, 2012. ISBN 978-952-254-117-8.
 • Roetzel, Bernhard: Täydellinen herrasmies: Klassisen miestenmuodin käsikirja. (Der Gentleman: Handbuch der klassischen Herrenmode, 1999, 2009.) Suomennos: Big Sur oy. Valokuvat: Günter Beer. Uusi, päivitetty laitos. Päivitysten suomennos: Otto Lappalainen. Köln: Könemann, 2009. ISBN 978-3-8331-5274-0.
 • Roetzel, Bernhard: Miehen muotiopas. (Mode Guide für Männer, 2013.) Suomentanut saksan kielestä: Otto Lappalainen. Potsdam: Ullmann, 2013. ISBN 978-3-8480-0150-7.
 • Ruoppila-Martinsen, Marketta (toim.): Uuden kodin kirja. Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-517-5.
 • Salminen, Kerstin & Poutanen, Päivi: Kulttuurikompassi. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-2024-1.
 • Saramäki, Rinna: Hyvän mielen vaatekaappi: Ratkaise omat vaatepulmasi ja samalla globaalin muotiteollisuuden epäkohdat. Jyväskylä: Atena, 2013. ISBN 978-952-300-007-0.
 • Seppälä, Anu & Virkkunen, Anu: Käytös- ja tapatieto. Piirroskuvitus: Pekka Vuori. Kodin käyttökirjasto. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1977. ISBN 951-0-05967-6.
 • Simpson-Giles, Candace: Kuinka olla leidi. (How to be a lady: A contemporary guide to common courtesy, 2001.) Suomentaneet Päivi Liski ja Pasi Jääskeläinen. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7050-2.
 • Sonninen, Lotta (koonnut): Kanna itsesi kauniisti: Esiäitien ohjeita & neuvoja Suomen naisille. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22426-6.
 • Särkikoski-Pursiainen, Hilkka: Bisnespukeutuminen. Yritysjulkaisut. Helsinki: Edita, 2001. ISBN 951-37-3500-1.
 • Tetri, Juha E.: Kunniamerkkikirja. 3. täydennetty painos. Helsingissä: Ajatus, 2003. ISBN 951-20-6404-9.
 • Tiger, Caroline: Käytösopas: Uuden ajan tapatietoa tavattomille. (How to behave: A guide to modern manners for the socially challenged, 2003.) Kuvittanut Marcin Baranski. Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Hämeenlinna: Karisto, 2004. ISBN 951-23-4554-4.
 • Tuomi-Nikula, Helena: Käytösopas. Tietoniekat. Espoo: Weilin + Göös, 1981. ISBN 951-35-2600-3.
 • Uddenberg, Agneta: Hyvät tavat. (Rätt sätt, 1985.) Suomen oloihin soveltaen suomentanut Kirsti Manninen. 3. painos. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-11313-5.
 • Valonen, Helena: Hyvät tavat, luonteva käytös. Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen julkaisuja 163. Helsinki: Maa- ja kotitalousnaisten keskus, 1997. ISBN 951-97432-2-7.
 • Valonen, Helena: Hyvä käytös huomataan! Uusi tapatiedon opas. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1997 (3. painos 2000). ISBN 951-20-5088-9.
 • Valonen, Helena: Surffaile sujuvasti tapojen maailmassa. Helsinki: Terveys, 2001. ISBN 952-5193-20-9.
 • Valonen, Helena: Hyvä minä: Luontevan käytöksen kirja. Routio: Kustannusosakeyhtiö Helena Valonen, 2010. ISBN 978-952-67365-2-5.
 • Valonen, Helena: Hyvä käytös: Kaikki mitä tulee tietää. Helsingissä Julkaisija=Auditorium: {{{Julkaisija}}}, 2014. ISBN 978-952-7043-02-8.

30.809 Historia[muokkaa]

 • Asserate, Asfa-Wossen: Sivistynyt käytös. (Manieren, 2003.) Suomentanut toimittaen Riitta Virkkunen. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6733-1.
 • Laatikainen, Satu (toim.): Pieni käytöskirja. Folklore. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-222-0.
 • Turunen, Ari & Partanen, Markus: Uusi ulkokultaisen käytöksen kirja. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-477-7.

30.81 Juhlien järjestäminen[muokkaa]

 • Aurejärvi-Karjalainen, Anneli: Perheen omat juhlat: Siviiliseremoniat häistä hautajaisiin. Kuvitus: Kristiina Turtonen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23761-2.
 • Bergius, Heli: Yhtä juhlaa: Parhaat ideat juhlien järjestämiseen. Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6504-5.
 • Dufton, Minna: Raggarimorsiamen hääopas. Julkaisu perustuu tekijän blogikirjoituksiin. Helsinki: Gummerus, 2015. ISBN 978-951-20-9988-7.
 • Elo, Pekka & Väyrynen, Gun & Saarinen-Elo, Minna (toim.): Humanistin juhlat. Helsinki: Suomen humanistiliitto, 1996. ISBN 951-97679-0-8.
 • Harjuvuori, Arja (toim.): Juhlakirja: Opas elämän suuriin hetkiin. Espoo: Caratia, 1998. ISBN 952-90-9926-6.
 • Hokkanen, Tarja: Travel & party Finland. 3. osa, Ökökasteesta mittumaariin. Helsinki: Books on demand, 2008. ISBN 978-952-498-062-3.
 • Huhtaniska, Tytti: Pieni juhlakirja. Teksti: Tytti Huhtaniska. Valokuvat: Nico Backström. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-470-8.
 • Immonen, Päivi & Nevala, Riitta: Juhlakirja: Juhlia, tapoja ja perinteitä. Porvoo Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-25943-8.
 • Jokela, Pia & Korvenheimo, Pia-Riitta: Unohtumaton hääjuhla: Leikkien ja ideoiden kirja. Rovaniemi: Polarlehdet, 1996. ISBN 952-9762-13-5.
 • Julin, Petra: Tuhat ja yksi häätaikaa. Kuvittanut Ylermi Lahti. Helsinki: Tammi, 1998. ISBN 951-31-1167-9.
 • Karikivi, Outi & Heikkilä, Tarja: Tahdon: Ekologisia hääunelmia. Teksti ja puvut: Outi Karikivi. Valokuvat: Tarja Heikkilä. Ilola: Kuva ja Mieli, 2011. ISBN 978-952-99485-5-0.
 • Kaunisto, Tiina-Emilia & Voutilainen, Erika: Siksi tahdot: Hääkirja. Kuvitukset: Elina Warsta. Helsinki: Teos, 2012. ISBN 978-951-851-407-0.
 • Kjønigsen, Line: Juhlatunnelmaa. (Fester og store dager: Alt du kan lage selv.) Kansialanimeke: Ideoita kattaukseen, koristeluun ja kortteihin. Suomentanut Susanna Paarma. Hämeenlinna: Karisto, 2008. ISBN 978-951-23-4967-8.
 • Koivula, Kirsti: Onnistuneet häät: Seremoniamestarin ja hääparin opas. Forssa: Programmes KK, 2009. ISBN 978-951-9255-17-0.
 • Koivula, Kirsti: Hääleikkien helmiä. Kuvitus: Eila Ketonen. Matku: Programmes Kirsti Koivula, 2002. ISBN 951-98559-6-3.
 • Korolainen-Virkajärvi, Katri & Leinonen, Lauri: Lähes täydellinen polttarikirja. Helsinki: Minerva, 2012. ISBN 978-952-492-587-7.
 • Kuismin, Eine (toim.): Onnistuneet sukujuhlat: Opas sukujuhlien järjestäjille. Julkaisija: Sukuseurojen Keskusliitto. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2005. ISBN 951-692-611-8.
 • Leikvoll, Thomas & Arvola, Erling: Polttarikirja: Näin järjestät ikimuistoisia ylläreitä ystäville. (Utdrikningslag: Alt du trenger å vite, 2008.) Suomentanut Susanna Paarma. Helsinki: Tammi, 2013. ISBN 978-951-31-7152-0.
 • Metso, Tiina: Tapaillaan: Akateemisia juhlia ja tapoja. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-230-5.
 • Muurinen, Pirjo ym. (toim.): Nyt on juhlan aika: Juhlanjärjestäjän käsikirja. Helsinki: Valitut palat, 1998. ISBN 951-584-318-9.
 • Nyt on juhlan aika: Juhlanjärjestäjän käsikirja. Toimituskunta: Pirjo Muurinen ym. Helsinki: Valitut palat, 1998. ISBN 951-584-318-9.
 • Parland, Milena: Juhlitaan yhdessä!. Alanimeke kannessa: Monikulttuurisia juhlia koulussa. (Fira tillsammans!, 2010.) Suomentaja: Elina Uotila. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5510-0.
 • Roininen, Kaarina & Kämäräinen, Eija: Kodin parhaat juhlat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23697-7.
 • Rostedt, Anu: Elämän ensimmäinen suuri juhla. Kansialanimekkeet: Kauneimmat kasteasut ja niiden teko-ohjeet; Ohjeita kastejuhlan järjestäjälle. Helsingissä: Gummerus: Ajatus, 2003. ISBN 951-20-6363-8.
 • Salakari, Tuula: Kun sanomme tahdon: Häiden järjestäminen, hääetiketti, vieraskirja, muistokirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19256-2.
 • Salakari, Tuula: Häät: Elämämme kaunein juhla. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-20908-2.
 • Strandén, Kaisa: Kodin juhlat. Piirrokset: Kaisa Strandén. Helsinki: Tammi, 1991. ISBN 951-30-9774-9.
 • Suuri juhlakirja. Selkänimeke: Kotilieden suuri juhlakirja. Teksti: Kirsikka Myllyrinne ym. Helsinki: Otava: Yhtyneet kuvalehdet, 2005. ISBN 951-1-20261-8.
 • Ylönen, Marja & Ylönen, Pekko: Meillä on häät: Opas häiden suunnitteluun. Valokuvat: Tuukka Ylönen. Helsinki: Helmi, 2005. ISBN 951-556-057-8.

31 Tilastotiede[muokkaa]

 • Ahmavaara, Yrjö & Vahervuo, Toivo: Johdatus faktorianalyysiin. Porvoo: Porvoo: WSOY, 1958.
 • Alkio, Paula: Pallo hukassa?. Väestötietosarja 8. Helsinki: Väestöliitto, 1999. ISBN 952-9605-55-2.
 • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka: Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994 (4. painos 2002). ISBN 951-0-19286-4.
 • Ernvall, Reijo & Ernvall, Sirpa & Kaukkila, Hanna-Sisko: Tilastollisia menetelmiä sosiaali- ja terveysalalle. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26744-9.
 • Gigerenzer, Gerd: Risk Savvy. How To Make Good Decisions (työnimi). (Risk Savvy. How To Make Good Decisions, 2014.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, tulossa.
 • Grönroos, Matti: Johdatus tilastotieteeseen: Kuvailu, mallit ja päättely. Helsinki: Finn Lectura, 2003. ISBN 951-792-148-9.
 • Heikkilä, Juha: Tilastotieteen ABC-kirja. 1, Kuvailevaa tilastotiedettä. Helsinki: Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-184-8.
 • Heikkilä, Tarja: Tilastollinen tutkimus. 7. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2008. ISBN 978-951-37-4812-8.
 • Helenius, Hans: Tilastollisten menetelmien perustiedot. 4. korjattu painos. Salo: Statcon, 1995. ISBN 952-90-1718-9.
 • Holopainen, Martti & Tenhunen, Lauri & Vuorinen, Pertti: Tutkimusaineiston analysointi ja SPSS. Tradenomia. Järvenpää: Yrityssanoma, 2004. ISBN 952-5383-21-0.
 • Huff, Darrell: Kuinka tilastoilla valehdellaan. (How to lie with statistics, 1954.) Suomentanut R. Laine. Delfiinikirjat. Helsinki: Otava, 1974. ISBN 951-1-01429-3.
 • Huuhtanen, Pentti & Kallinen, Arto: Matemaattinen tilastotiede. 2. uudistettu painos. Tampereen yliopisto, matemaattisten tieteiden laitos. Moniste B, 40. Tampere: Tampereen yliopisto, 1998. ISBN 951-44-4430-2.
 • Hämäläinen, Heikki & Kunnas, Oili: Diagrammiopas. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-10566-X.
 • Karttunen, Hannu: Datan käsittely. 2. korjattu painos. Espoo: CSC, 2001. ISBN 952-9821-73-5.
 • Laininen, Pertti: Tilastollisen analyysin perusteet. 3. korjattu painos. Helsinki: Otatieto, 2004. ISBN 951-672-339-X.
 • Laininen, Pertti: Todennäköisyys ja sen tilastollinen soveltaminen. 5. korjattu painos. Helsinki: Otatieto, 2001 (7. painos 2004). ISBN 951-672-312-8.
 • Lehtinen, Taina & Niskanen, Vesa A.: Johdatus tilastolliseen kuvaukseen ihmistieteissä: Opiskelijan opas. 2. uudistettu painos. Edellinen painos ilmestynyt nimellä Tilastotieteen perusteet: Opiskelijan opas. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Oppimateriaaleja 61. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1997. ISBN 951-45-7642-X.
 • Lehtonen, Tapani & Malmberg, Jan-Otto: Tilastotieteen alkeita. Helsinki: Menetelmätietous Lehtonen & Niemi, 2008. ISBN 978-951-98618-2-1.
 • Leppälä, Raija: Ohjeita tilastollisen tutkimuksen toteuttamiseksi SPSS for Windows -ohjelmiston avulla. 3. uudistettu painos. Tampereen yliopisto, Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos. Opetusmoniste B 53. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004. ISBN 951-44-5983-0.
 • Leskinen, Esko: Faktorianalyysi: Konfirmatoristen faktorimallien teoria ja rakentaminen. Jyväskylän yliopiston tilastotieteen laitoksen julkaisuja 1. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1987. ISBN 951-679-685-0.
 • Metsämuuronen, Jari (toim.): Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Helsinki: International Methelp, 2006. ISBN 952-5372-19-7.
 • Metsämuuronen, Jari: SPSS aloittelevan tutkijan käytössä. Metodologia-sarja. Helsinki: International Methelp, 2000. ISBN 952-5372-04-9.
 • Nummenmaa, Lauri: Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-5152-2.
 • Pahkinen, Erkki: Tilastoasiantuntijan ammatti ja koulutus: Yliopistollisen maisteriohjelman taustana. Jyväskylän yliopiston tilastotieteen laitoksen julkaisuja 19. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0663-9.
 • Silver, Nate: Signaali ja kohina: Miksi monet ennusteet epäonnistuvat, mutta jotkin eivät. (The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail – but Some Don’t, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2014. ISBN 978-952-5697-64-3.
 • Simpura, Jussi: Tilastot käyttöön! Opas tilastojen maailmaan. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-296-5.
 • Valli, Raine: Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus, 2001. ISBN 952-451-032-4.
 • Yli-Luoma, Pertti V. J.: Johdatus kvantitatiivisiin analyysimenetelmiin SPSS for Windows-ohjelman avulla. 7. painos. Sipoo: International Multimedia & Distance Learning, 2004. ISBN 952-5061-20-5.

31.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Holopainen, Martti & Pulkkinen, Pekka: Tilastolliset menetelmät: Perusteet. Yrityksen tieto. Espoo: Weilin + Göös, 1994 (8. painos 2002). ISBN 951-35-5629-8.
 • Jokivuori, Pertti & Hietala, Risto: Määrällisiä tarinoita: Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. Porvoo Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32782-1.
 • Karma, Kai: Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. Helsingissä: Otava, 1980 (2. painos 1990). ISBN 951-1-05548-8.
 • Ketokivi, Mikko: Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi. 2. uudistettu painos (1. painos 2009). Palmenia-sarja 67. Helsinki: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-952-495-350-4.
 • Kuusela, Vesa: Tilastografiikan perusteet. Business Edita. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3116-2.
 • Metsämuuronen, Jari (toim.): Metodologian perusteet ihmistieteissä. Metodologia-sarja. Helsinki: Methelp, 2000. ISBN 952-5372-00-6.
 • Metsämuuronen, Jari: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Teoksen osat julkaistu aiemmin 8-osaisena Metodologia-sarjana. Helsinki: International Methelp, 2002. ISBN 952-5372-12-X.
 • Metsämuuronen, Jari: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä: Opiskelijalaitos. 2. laitos, 3. uudistettu painos. Helsinki: International Methelp, 2006. ISBN 952-5372-20-0.
 • Metsämuuronen, Jari: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä: Tutkijalaitos. 3. laitos, 2. korjattu painos. Helsinki: International Methelp, 2006. ISBN 952-5372-21-9.
 • Paananen, Seppo & Juntto, Anneli & Sauli, Hannele (toim.): Faktajuttu: Tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-041-4.
 • Pohjavirta, Armo: Tilastolliset monimuuttujamenetelmät. Tampereen teknillinen korkeakoulu. Opintomoniste 153. Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1992. ISBN 951-721-793-5.
 • Rautopuro, Juhani: Sisyfoksen kivi? Tilastollisten menetelmien opetus ja oppiminen kasvatustieteissä. Väitöskirja: Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 27. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos, 2010. ISBN 978-951-39-3978-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Tähtinen, Juhani & Isoaho, Hannu: Tilastollisen analyysin lähtökohtia: Ensiaskeleet kvantiaineiston käsittelyyn, analyysiin ja tulkintaan SPSS-ohjelmaympäristössä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja C, Opintomonisteita 13. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 2001. ISBN 951-29-1965-6.

31.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Holopainen, Martti & Pulkkinen, Pekka: Tilastolliset menetelmät. Kuvitus: Krista Partti. 5. uudistettu painos. Porvoo Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2008. ISBN 978-951-0-33198-9.
 • Karjalainen, Leila: Tilastomatematiikka. 8. uudistettu painos. Mikkeli: Pii-kirjat, 2004. ISBN 952-9776-23-3.
 • Launonen, Eero & Sorvali, Esko & Toivonen, Pertti: Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka. Eripainos Teknisten ammattien matematiikka 3E:n luvuista 10–12. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-32264-4.
 • Leikkonen, Salme-Laura & Kiehelä, Pentti & Hänninen, Markku: Tilasto-oppi: Suppea kurssi. Porvoo Helsinki: WSOY, 1975. ISBN 951-0-06964-7.
 • Niemi, Hannu & Tourunen, Kalevi (toim.): Tilastoista tiedoiksi korkea-asteelle. Helsinki: Tilastokeskus, 1996. ISBN 951-727-191-3.

31.5 Väestötiede. Väestöpolitiikka[muokkaa]

 • Aulio, Kai: Kasvun rajoilla? Väestönkasvun, ravinnontuotannon ja luonnonvarojen käytön tehokkuus ja tulevaisuuden näkymät. Ihminen ja ympäristö 2. Turku: Ympäristöliike, 1990. ISBN 952-90-1691-3.
 • Lahdenperä, Johan: Maailman juoni: Tekojen tarkoittamattomat seuraukset. Erottaja-sarja. Helsinki: Multikustannus, 2009. ISBN 978-952-468-226-8.
 • Loikkanen, Heikki A. & Parkkinen, Pekka: Omavaraisen väestön Suomi. VATT-keskustelualoitteita 195. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 1999. ISBN 951-561-277-2.
 • Ritamies, Marketta & Miettinen, Anneli: Ensimmäiset parisuhteet. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D nro 29. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto, 1996. ISBN 952-9605-16-1.
 • Wallenius, Tapio: Tuomitut vähenemään? Suomalaiset ja lisääntymisen vaikea taito. EVA-raportti. Helsinki: Taloustieto, 2003. ISBN 951-628-395-0.

31.509 Historia[muokkaa]

 • Jutikkala, Eino: Kuolemalla on aina syynsä: Maailman väestöhistorian ääriviivoja. 3. painos (1. painos 1987). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994 (1. painos 1987). ISBN 951-0-19876-5.
 • Koskinen, Seppo ym. (toim.): Suomen väestö. 2. uudistettu laitos. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-951-662-963-9.

32 Valtio-oppi. Politiikka[muokkaa]

 • Ahlfors, Bo & Kolanen, Risto & Reuna, Risto: Valta murroksessa. Helsinki: Tammi, 1995. ISBN 951-31-0565-2.
 • Akerlof, George A. & Shiller, Robert J.: Eläimelliset vaistot. (Animal spirits: How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism, 2009.). Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-113-5.
 • Blåfield, Ville & Räty, Reetta: Kuka hullu haluaa poliitikoksi?. Helsinki: Teos, 2015. ISBN 978-951-851-632-6.
 • Borg, Olavi: Edistyksen ja tasavallan aate: Puheita ja puheenvuoroja 1960–90-luvuilta. Helsinki: K. J. Ståhlbergin säätiö, 1995. ISBN 952-90-6286-9.
 • Duke, David: Juutalainen ylivalta. (Jewish supremacism: My awakening on the Jewish question, 2003). Espoo: Peter Schultz, 2010. ISBN 978-952-92-8137-4.
 • Foucault, Michel: Turvallisuus, alue, väestö. (Sécurité, territoire, population, luentosarja 1977–1978.) Suomentanut Antti Paakkari. Episteme. Tutkijaliitto, 2010. ISBN 978-952-5169-68-3.
 • Hakanen, Yrjö & Tuomi, Emmi (toim.): Vastavirtaan: Pamfletti. Marxilainen foorumi -julkaisusarja 42. Helsinki: TA-tieto, 2008. ISBN 978-952-99418-7-2.
 • Harakka, Timo: Viemärirotta... mutta miksei Erkko ole vieläkään adoptoinut minua?. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15305-6.
 • Heikkinen, Vesa & Pajunen, Tapio: Kansalaistaito. Miten politiikkaa voi ymmärtää, jos sitä voi ymmärtää?. Helsinki: Teos, 2016. ISBN 978-951-851-700-2.
 • Huxley, Aldous: Sääli uutta sukupolvea. (Brave new world revisited, 1958.) Suomentanut Antti Vahtera. Otavan filosofinen kirjasto 9. Helsinki: Otava, 1961.
 • Hyvärinen, Matti ym. (toim.): Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-130-5.
 • Jansson, Jan-Magnus: Politiikan teoria. (Politikens teori, 1969.) Suomennos: Esa Adrian, Aira Kalela ja Ilkka Ryömä. 5. uudistettu painos. Lisäykset suomentanut Kari Happonen. Forum-kirjasto (1. painos 1970). Helsinki: Tammi, 1985 (6. painos 1993). ISBN 951-30-6329-1.
 • Kaakkuriniemi, Tapani & Kanerva, Jukka (toim.): Rakkaudesta politiikkaan. Juhlakirja Kari Paloselle ja Kyösti Pekoselle. Valtio-opin laitos, Julkaisuja 55. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1987. ISBN 951-679-800-4.
 • Kauppinen, Marko A. & Korvela, Paul-Erik (toim.): Vai pelkkää retoriikkaa? 6: Valta, politiikka, subjekti. Valtio-opin julkaisuja 76. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, 2001. ISBN 951-39-0969-7.
 • Kekkonen, Urho: Demokratian itsepuolustus. Porvoo: WSOY, 1934.
 • Kortunov, Vadim: Ideologia ja politiikka: Aatetaistelu ja antikommunismin ideologisten oppirakennelmien muodonmuutos (vuosikymmenet 1950–1970). (Ideologija i politika.) Suomentanut Veikko Airola. Moskova: Edistys, 1978.
 • Koski, Anne: Niinkö on jos siltä näyttää? Kuva ja mielikuva Suomen resursseina kansainvälisessä politiikassa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Episteme. Helsinki: Tutkijaliitto, 2005. ISBN 952-5169-36-7.
 • Kostiainen, Juha & Vadén, Tere & Välimäki, Pauli: Viettelevä politiikka. Kuvitus: Osmo Rauhala. Tampere: Traff-kustannus, 2003. ISBN 952-99079-0-7.
 • Lakkala, Keijo: Utopia tänään: Yhteiskunnallisen mielikuvituksen metodologiaa. Toimitus: Hannu Nikulainen. JYY:n julkaisusarja nro 89. Jyväskylä: Kampus Kustannus, 2014. ISBN 978-951-9113-91-3.
 • Lappalainen, Pertti: Poliittisen tyylin taito. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-106-2.
 • Lappalainen, Pertti (toim.): Politiikan paikat. Studia politica Tamperensis no. 2. Tampere: University of Tampere, Department of Political Science and International Relations, 1997. ISBN 951-44-4243-1.
 • Lausti, Tapani: Tienviittoja tulevaisuuteen. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-01-0129-9.
 • Leskinen, Rami (toim.): Valkoista identiteettipolitiikkaa. Osa 1, Kirjoituksia valkoisesta nationalismista toisen maailmansodan jälkeen. Turku: Heretic Media, 2004. ISBN 952-99492-0-0.
 • Liesaho, Jan: Leipää ja sirkushuveja: Kulttuurivasemmiston vastaisku. Into-pamfletti. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0618-8.
 • Linjakumpu, Aini (toim.): Eurooppa tänään: 900 vuotta ristiretkien perintöä. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, Tutkimustiedotteita no. 72. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1997. ISBN 951-706-167-6.
 • Mayer, J. P.: Alexis de Tocqueville, massojen aikakauden ennustaja. (Alexis de Tocqueville: Prophet des Massenzeitalters, 1954.) Suomentanut J. A. Hollo. Otavan filosofinen kirjasto 1. Helsinki: Otava, 1956.
 • Mäkikalli, Maija & Siivonen, Katriina (toim.): Muuttuvat asemat: Kompassi integraation arkeen. Kulttuurisen vuorovaikutuksen ja integraation tutkijakoulun julkaisuja 5. Turku: Kirja-Aurora, 2000. ISBN 951-29-1780-7.
 • Nilus, S.: Juutalaisten salainen ohjelma: Nykyisten sivistysmaailman hävittämiseksi perustettava itsevaltainen juutalaisten maailmanvalta ”Siionin viisaitten” salaisten pöytäkirjain mukaan. Hämeenlinna: Hämeen kustannustoimisto, 1920.
 • Nilus, S.: Salaisuus paljastuu... Tulevainen maailmankeisarikunta, Sionin viisaitten salaisten pöytäkirjojen mukaan. Kuopio: Kuopion uusi kp., 1920.
 • Noponen, Martti: Politiikka tutkimuksen kohteena. 6. uudistettu laitos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17598-6.
 • Nousiainen, Jaakko & Anckar, Dag (toim.): Valtio ja yhteiskunta: Tutkielmia suomalaisen valtiollisen ajattelun ja valtio-opin historiasta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11951-2.
 • Paasonen, Susanna (toim.): Aktivismi: Verkostoja, järjestöjä ja arjen taitoja. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 85. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2005. ISBN 951-39-2383-5.
 • Paloheimo, Heikki & Wiberg, Matti: Politiikan perusteet. Helsinki Porvoo: WSOY, 1997 (2. painos 2004). ISBN 951-0-21353-5.
 • Palonen, Kari: Sanansaivartelua: Politiikasta teksteissä ja teksteistä politiikassa: Ohjelmapuheenvuoroja, polemiikkeja, sormiharjoituksia, minitutkimuksia ja sartrologiaa. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 25. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1988. ISBN 951-9113-24-X.
 • Parkkinen, Laura: On se niin väärin: Populismi ja pelastuksen politiikka. Helsinki: Kirjapaja, 2012. ISBN 978-952-247-260-1.
 • Parvikko, Tuija & Palonen, Kari & Eräsaari, Leena (toim.): Politiikka pois paikoiltaan: Sakari Hännisen juhlakirja. Valtio-opin julkaisuja 73. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0286-2.
 • Peltola, Jari (toim.): Vai pelkkää retoriikkaa?. 8, Johtolankoja. Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, valtio-oppi, Julkaisuja 78. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003. ISBN 951-39-1657-X.
 • Ruostetsaari, Ilkka (toim.): Aatteet, instituutiot ja poliittinen toiminta: Scripta in honorem professoris Jukka Paastela sexagesimum annum complentis. Studia politica Tamperensis 16. Tampere: Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, 2006. ISBN 951-44-6844-9.
 • Siirala, Martti: Syvissä raiteissa: Kansallisen itsetunnon matka. Helsinki: Obundna, 1999. ISBN 951-98373-0-2.
 • Tamminen, Tapio: Pahan viehätys: Natsismin ja terrorin lähteillä. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19252-3.
 • Vanhanen, Tatu: Globaalit ongelmat: Evolutiivisten juurten etsintää. Helsinki: Terra Cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-08-7.

32.01 Valtiofilosofia. Poliittiset ideologiat[muokkaa]

 • Ahonen, Timo ym. (toim.): Väärin ajateltua: Anarkistisia puheenvuoroja herruudettomasta yhteiskunnasta. Kääntäjät: Timo Ahonen, Hannu Toivanen ja Ulla Vehaluoto. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 57. Jyväskylä: Kampus-kustannus, 2001. ISBN 951-9113-56-8. Kirjan artikkeleita verkossa.
 • Airaksinen, Timo: Arvojen yhteiskunta: Erään taistelun kuvaus. Areena. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19849-8.
 • Airas, Pentti: Anarkismin ideologia ja terrori. Julkaisija: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, yhteistyössä Turvallisuustieteellisen tutkimuskeskuksen kanssa. Studia historica septentrionalia 12. Turvallisuustieteellisen tutkimuskeskuksen julkaisuja n:o 1. Turvallisuustieteellisen tutkimuskeskuksen julkaisuja n:o 1. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 1986. ISBN 951-95473-3-9.
 • Alenius, Ele: Sosialistiseen Suomeen. Helsinki: Kirjayhtymä, 1969.
 • Alenius, Ele: Sosialismin ideologia ja aikakauden muutos. Helsinki: Kirjayhtymä, 1985. ISBN 951-26-2723-X.
 • Althusser, Louis: Ideologiset valtiokoneistot. (Positions, 1976.) Alkuteoksesta suomentaneet Leevi Lehto ja Hannu Sivenius. Helsinki & Tampere: Kansankulttuuri & Vastapaino, 1984. ISBN 951-9066-09-8.
 • Anderson, Benedict: Kuvitellut yhteisöt: Nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua. (Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism, 1983.) Suomentanut Joel Kuortti. Johdanto: Jouko Nurmiainen. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-187-2.
 • Andersson, Timo: Isänmaallisuudesta äärioikeistoon. Askola: Verner Andersson, 1995. ISBN 952-90-6197-8.
 • Arendt, Hannah: Totalitarismin synty. (The origins of totalitarianism, 1951). Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 952-90-6197-8.
 • Aristoteles: Politiikka. (Politika, 340–330-luku eaa.) Suomentanut A. M. Anttila. Selitykset laatinut Juha Sihvola. Teokset 8. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-515-0.
 • Backman, Eero ym.: Oikeusvaltio ja hyvinvointivaltio. Tutkijaliiton julkaisusarja 16. Helsinki: Suomen tutkijaliitto, 1981. ISBN 951-9297-25-1.
 • Bastiat, Frédéric: Kirjoituksia taloudesta. Näkyvä ja näkymätön (Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, 1869.); Laki (La loi, 1850); Vetoomus, (Pétition, 1854). Suomentanut Petri Kajander. Johdanto: Johan Nordberg. Johdannon suomentanut Riikka Toivanen. Talousklassikko. Helsinki: Basam Books, 2010. ISBN 978-952-5734-55-3. Teoksen verkkoversio.
 • Baudrillard, Jean: Terrorismin henki. (L’esprit du terrorisme, 2002.) Suomentanut Olli Sinivaara. Esipuhe: Jakke Holvas. Polemos-sarja. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-45-6.
 • Berndtson, Erkki: Politiikka tieteenä: Johdatus valtio-opilliseen ajatteluun. 11. painos (1. painos 1992). Helsinki: Edita, 2008. ISBN 978-951-37-5252-1.
 • Blom, Raimo & Siisiäinen, Martti: Politiikan sosiologia. Jyväskylän yliopiston sosiologian laitoksen julkaisuja 52. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1992. ISBN 951-680-752-6.
 • Bobbio, Norberto: Marx, valtio ja klassikot: Kolme esseetä ”MondOperaiossa”. Alkutekstit: Esiste una dottrina marxista dello stato?, Quali alternative alla democrazia rappresentativa, Marx, lo stato e i classici. Suomentaneet Olavi Palin ja Vesa Suominen. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. Julkaisusarja 27. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1988. ISBN 951-9113-26-6.
 • Boldt, Hildur (toim.): Arvot – aate – intressit: Puheenvuoroja eurooppalaisesta sosialidemokratiasta. Käännökset: Anneli Koivisto. Helsinki: Kalevi Sorsa säätiö, 2009. ISBN 978-952-5689-12-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Borg, Olavi ym.: Poliittisia aatteita valistuksesta nykypäivään. Jyväskylän yliopiston historian laitos, Yleisen historian tutkimuksia 3. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1979. ISBN 951-678-127-6.
 • Bourdieu, Pierre: Vastatulet: Ohjeita uusliberalismin vastaiseen taisteluun. (Contre-feux: Propos pour servir à la résistance contre l'invasion néo-libérale, 1998.) Suomentanut Tiina Arppe. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15974-7.
 • Büchi, Rolf: Kohti osallistavaa demokratiaa: Kansanäänestykset demokratian välineenä. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-638-0.
 • Chirot, Daniel & McCauley, Clark: Miksei tapeta niitä kaikkia? Poliittisen joukkomurhan logiikka ja ehkäisy. (Why not kill them all?: The logic and prevention of mass political murder, 2006.) Suomentanut Petri Stenman. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-01-0064-3.
 • Chomsky, Noam: Anarkismista. (Chomsky on anarchism, 2005.) Suomentanut Ville-Juhani Sutinen. Turku: Sammakko, 2010. ISBN 978-952-483-123-9.
 • Chomsky, Noam: Ideologia ja valta. 1, Ideologiakritiikkiä ja vapauden näkökulmia. Toimittaneet ja suomentaneet Juhani Yli-Vakkuri, Marko Ampuja, Erkka Öörni. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2002. ISBN 51-578-951-69.
 • Cicero, Quintus Tullius ym.: Aura popularis, eli, Kuinka vaalit voitetaan. Suomentaneet ja selitysosuudella varustaneet Laura Lahdensuu ja Ari Saastamoinen. Olympos. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-3811-0.
 • Cohn-Bendit, Daniel: Radikaali-vasemmisto – lääke kommunismin vanhuudenheikkouteen. (Le gauchisme – remède à la maladie sénile du communisme, 1968.) Suomennettu laitos on jonkin verran lyhennetty alkuperäisestä. Suomentanut Keijo Kylävaara. Helsinki: Kirjayhtymä, 1969.
 • Courtois, Stéphane ym.: Kommunismin musta kirja: Rikokset, terrori, sorto. Suomentajat: Kaarina Turtia, Matti Brotherus ja Heikki Eskelinen. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25073-2.
 • Curry, Patrick & Zarate, Oscar: Machiavelli vasta-alkaville ja edistyville. (Machiavelli for Beginners, 1995.) Suomennos: Sari Vähänen. Helsinki: Jalava, 2000. ISBN 951-887-182-5.
 • Debord, Guy: Spektaakkelin yhteiskunta. (La société du spectacle, 1967.) Suomentanut Tommi Uschanov. Helsinki: Summa, 2005. ISBN 952-5418-03-0.
 • Dewey, John: Julkinen toiminta ja sen ongelmat. (Public and its problems, 1927.) Johdanto: Risto Kunelius. Suomentanut Mika Renvall. Helsinki: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-177-1.
 • Eskelinen, Teppo: Sorron rajat: Rosa Luxemburg poliittisen liikkeen, talouden ja siirtomaavallan teoreetikkona. Polemos. Helsinki: Tutkijaliitto, 2014. ISBN 978-952-5169-96-6.
 • Fedosejev, P. N. ym. (toim.): Leniniläinen sosialistisen vallankumouksen teoria ja nykyaika. (Leninskaja teorija socialističeskoj revoljucii i sovremennost.) Suomentanut Maija Karvonen. Moskova: Progress, 1980.
 • Foucault, Michel: Turvallisuus, alue, väestö: Hallinnallisuuden historia: Collège de Francen luennot 1977–1978. (Sécurité, territoire, population: Cours au Collège de France, 1978.) Suomentanut Antti Paakkari. Episteme. Helsinki: Tutkijaliitto, 2010. ISBN 978-952-5169-68-3.
 • Garaudy, Roger: 20. vuosisadan marxilaisuus. (Marxisme du XXe siècle, 1966.) Suomentanut Margaretha Romberg. Helsinki: Kansankulttuuri, 1968.
 • Garaudy, Roger: Sosialismin suuri käänne. (Le Grand tournant du socialisme, 1969.) Suomentanut Pauli Leiwo. Helsinki: Kirjayhtymä, 1971.
 • Garaudy, Roger: Koko totuus kiistastani kommunistisen puolueen kanssa. (Toute la vérité, 1970.) Suomentanut Lauri K. Markkula. Helsinki: Otava, 1971.
 • Garaudy, Roger: Ihmisen ääni. (Parole d’homme, 1975.) Suomentanut Taisto Nieminen. Porvoo Helsinki: WSOY, 1976. ISBN 951-0-07844-1.
 • Goldman, Emma: Anarkismi ja muita esseitä. (Anarchism and other essays, 1927.) Suomentanut Ville-Juhani Sutinen. Turku: Savukeidas, 2011. ISBN 978-952-5500-87-5.
 • Greene, Robert: Valta: Vallankäytön 48 lakia. (The 48 laws of power, 1998.) Suomentaneet Lauri Niskanen ym. Helsinki: Nemo, 2009. ISBN 978-952-5613-94-0.
 • Gunnarson, Gunnar: Sosialidemokratian aateperintö: Utopismi: marxismi: sosialismi. (Socialdemokratisk idéarv, 1971.) Suomentanut Risto Hannula. Suomennoksen tarkistanut ja esipuheen kirjoittanut Bo Ahlfors. Helsinki: Tammi, 1973. ISBN 951-30-2253-6.
 • Guérin, Daniel: Anarkismi. (L’anarchisme, 1965.) Suomentaneet Jyrki Lappi-Seppälä ja Outi Nyytäjä. Ärrä 2. Helsinki: Weilin + Göös, 1970.
 • Habermas, Jürgen: Julkisuuden rakennemuutos. Tutkimus yhdestä kansalaisyhteiskunnan kategoriasta. (Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, 1962.) Suomentanut Veikko Pietilä. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-148-8.
 • Hakim Bey: Taz. Tilapäinen autonominen alue, ontologinen anarkismi & poeettinen terrorismi. (T.A.Z.: The temporary autonomous zone, ontological anarchy, poetic terrorism, 1991.) Suomentanut Mikael Brygger. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-55-4.
 • Hankamäki, Jukka: Filosofia räjähti, tulevaisuus palaa. Vähä katekismus filosofiselle anarkistille. 2. uudistettu painos (1. painos: Like, 2005). Helsinki: Books on Demand, 2015. ISBN 978-952-318-542-5.
 • Hankamäki, Jukka: Kansallisfilosofinen manifesti. Suuntaviitat tulevaisuuden Suomeen. 2. uudistettu painos (1. painos 2011). Helsinki: Books on Demand, 2015. ISBN

ISBN 978-952-318-545-6.

 • Hankamäki, Jukka: Valhe kaatuu. Fatwoja ja jeremiadeja eripuraisesta Euroopasta. Helsinki: Books on Demand, 2012. ISBN 978-952-498-601-4.
 • Hardt, Michael & Negri, Antonio: Imperiumi. (Empire, 2000.) Suomentaneet Arto Häilä ym.. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29364-4.
 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Klassinen liberalismi. Tampere: Tampere University Press, 1997. ISBN 951-44-4119-2.
 • Harman, Chris: Radikaali islam. (The prophet and the proletariat: Islamic fundamentalism, class and revolution, 1994.) Käänsi: Kaj Henriksson. Sosialistinen julkaisu 15. Helsinki: Sosialistiliitto, 2002. Teoksen verkkoversio.
 • Harvey, David: Uusliberalismin lyhyt historia. (A brief history of neoliberalism, 2005.) Suomentanut Kaisa Koskinen. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-210-7.
 • Hayek, Friedrich von: Kohtalokas ylimieli. (The fatal conceit: The errors of socialism, 1988.) Toimittanut William Warren Bartley. Suomentaneet Joose ja Matti Norri. Helsinki: Art House, 1998. ISBN 951-884-125-X.
 • Hayek, Friedrich von: Tie orjuuteen. (The road to serfdom, 1944.) Suomentanut ja jälkisanat laatinut Jyrki Iivonen. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-617-3.
 • Hegel, G. W. F.: Oikeusfilosofian pääpiirteet eli luonnonoikeuden ja valtiotieteen perusteet. (Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder, Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, 1821.) Johdannon laatineet Juha Manninen ja Markus Wahlberg. Suomentanut ja selityksin varustanut Markus Wahlberg. Oulu: Pohjoinen, 1994. ISBN 951-749-188-3.
 • Heiskala, Risto: Vapauden ja välttämättömyyden valtakunnat: Emansipaatio ja ekonomiakritiikki. Tutkijaliiton julkaisusarja 33. Helsinki: Tutkijaliitto, 1985. ISBN 951-9297-45-6.
 • Heiskanen, Jukka (toim.): Marx ja ekologia. Marxilainen foorumi -julkaisusarja 26. Helsinki: TA-tieto: Demokraattinen sivistysliitto, 2001. ISBN 951-97669-6-0.
 • Heiskanen, Jukka & Mäntylä, Jorma (toim.): MarxIT: Informaatiokapitalismin kriittistä tarkastelua. Suomennokset: Jukka Heiskanen, Elina Järvenpää, Jorma Mäntylä. Helsinki: Karl Marx -seura, 2003. ISBN 952-99110-0-9.
 • Heiskanen, Jukka & Oittinen, Vesa: Ideologia, subjekti, humanismi: Marxilainen ajattelu ja porvarillinen ihmiskuva. Helsinki: Demokraattinen sivistysliitto, 1987. ISBN 951-96053-0-4.
 • Hobsbawm, Eric: Nationalismi. (Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality, 1990.) Suomentaneet Jari Sedergren, Jussi Träskilä ja Risto Kunnari. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-73-X.
 • Hongisto, Markku: Erhe ja virhe: Johdatusta työväenliikkeen tautioppiin. Kirjoitukset ilmestyneet aiemmin eri lehdissä vuosina 1982–2010. Turku: Työn ja tutkimuksen vasemmistoyhdistys, 2010. ISBN 978-952-92-7737-7.
 • Hynynen, Pertti: Liike ja linja. Toimitus: Juha Peltonen. Julkaisija: Työväen sivistysliitto TSL ry. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 1989.
 • Hyvärinen, Matti: Alussa oli liike: Tutkimus yhteiskunnallisten liikkeiden mahdollisuuksista. Tampere: Vastapaino, 1985. ISBN 951-9066-10-1.
 • Hännikäinen, Timo & Melender, Tommi: Liberalismin petos: Esseistinen pamfletti. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-39137-2.
 • Hänninen, Sakari: Aika, paikka, politiikka: Marxilaisen valtioteorian konstituutiosta ja metodista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto 1982. Tutkijaliiton julkaisusarja 17. Helsinki: Suomen tutkijaliitto, 1981. ISBN 951-9297-27-8.
 • Hänninen, Sakari & Palonen, Kari (toim.): Lue poliittisesti: Profiileja politiikan tutkimukseen. SoPhi 81. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-17-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Härmänmaa, Marja & Mattila, Markku (toim.): Anarkismi, avantgarde, terrorismi: Muutamia strategioita järjestyksen sotkemiseksi. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-027-5.
 • Härmänmaa, Marja & Mattila, Markku (toim.): Uusi uljas ihminen, eli, Modernin pimeä puoli. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-113-8.
 • Jansson, Jan-Magnus: Politiikan teoria. Suomennos: Esa Adrian, Aira Kalela ja Ilkka Ryömä. 4. uudistettu painos. Lisäykset suomentanut Kari Happonen. Forum-kirjasto. Helsinki: Tammi, 1985 (6. painos 1993). ISBN 951-30-6329-1.
 • Jokisalo, Jouko: Kansallissosialismin ideologia. Snellman-instituutin A-sarja 17. Kuopio: Snellman-instituutti, 1995. ISBN 951-842-165-X.
 • Kanerva, Jukka (toim.): Platonista Bakuniniin: Politiikan teorian klassikoita. 2. laajennettu painos. 1. painos 1984 Gaudeamuksen kustantamana nimellä Politiikan teorian klassikoita. Helsinki: Yliopistopaino, 1992. ISBN 951-570-103-1.
 • Kanerva, Jukka (toim.): Politiikan teorian moderneja klassikkoja. Politica-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-474-X.
 • Kantola, Anu (toim.): Hetken hallitsijat: Julkinen elämä notkeassa yhteiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-207-1.
 • Keränen, Marja (toim.): Kansallisvaltion kielioppi. SoPhi 28. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0325-7.
 • Klaus, George: Politiikan kieli. (Die Sprache der Politik, 1974.) Suomentanut Vesa Oittinen. Helsinki: Gaudeamus, 1975. ISBN 951-662-162-7.
 • Koikkalainen, Petri & Korvela, Paul-Erik (toim.): Klassiset poliittiset ajattelijat. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-373-9.
 • Koivisto, Juha & Lahtinen, Mikko & Mäntylä, Jorma (toim.): Antonio Gramsci tänään. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, Julkaisuja C 17. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. ISBN 951-44-3074-3.
 • Koivulaakso, Dan & Brunila, Mikael & Andersson, Li: Äärioikeisto Suomessa. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-180-9.
 • Koivusalo, Markku: Kokemuksen politiikka: Michel Foucault'n ajattelujärjestelmä. Episteme. Helsinki: Tutkijaliitto, 2012. ISBN 978-952-5169-82-9.
 • Kokkonen, Jouko: Kansakunnat kultajahdissa: Urheilu ja nationalismi. Liikuntatieteellisen seuran Impulssi 22. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura, 2003. ISBN 951-8982-66-X.
 • Krapotkin, P.: Laki ja esivalta. Suomentajaa ei mainittu. P. J. Proudhon kirjasto 1. SAL-Helsingin julkaisema näköispainos, moniste. New York: Juho Oksanen, 1994.
 • Krasin, J. A.: Lenin, vallankumous, nykyaika: Sosialistisen vallankumouksen teorian ongelmia. (Lenin, revoljutsija, sovremennost.) Suomentaneet T. Haapalainen, L. Holm & O. Kukkonen. Taiteilija: V. Levinson. Moskova: Edistys, 1971.
 • Kropotkin, Pjotr: Kapinahenki: Kirjoituksia anarkismista. Toimittanut ja suomentanut Juha Kulmala. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-53-0.
 • Kriittisen rationalismin julkaisuja 4/1974. Imre Lakatos: Tiede ja näennäistiede kriittisen filosofian valossa. Kääntänyt Kimmo Pelttari. Hannu Laine: Poppers ”Logik der Forschung” i belysning av Poppers teori om tre autonoma världar. Kari Palonen: Työnjako yhdenmukaisuuden ja eriarvoisuuden säilyttäjänä: Erik Allardtin 10-vuotiaan nelikentän kritiikkiä. Helsinki: Kriittisen rationalismin seura, 1974.
 • Kullberg, Anssi & Jokinen, Christian: Separatismi ja islamismi: Kansallismieliset ja islamistiset liikkeet Euraasian konflikteissa. Kirja pohjautuu tutkimusraporttiin, joka valmistui kesällä 2005 puolustusministeriön alaisen Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) tukemassa tutkimushankkeessa ”Kansallismieliset ja islamistiset liikkeet Euraasian konflikteissa”. Helsinki: Suomen mies, 2006. ISBN 952-9872-44-5.
 • Kunnas, Tarmo: Fasismin lumous: Eurooppalainen älymystö Mussolinin ja Hitlerin politiikan tukijana. Jyväskylä: Atena, 2013. ISBN 978-951-796-933-8.
 • Käkikoski, Hilda: Fichten ”Puheet Saksan kansakunnalle” 1807–1808: Mitä ne meille opettavat?. Kansallismielisen nuorisoliiton julkaisuja. 2 sarja, n:o 2. Helsinki: Kansallismielinen nuorisoliitto, 1909.
 • Käkönen, Jyrki: Vuosituhannen vaihtumisen mystiikka: Rajanvetoja marxilaiseen tutkimukseen ja marxismiin. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, Tutkimuksia no. 76. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1997. ISBN 951-706-164-1.
 • Käpylä, Juha: Neopragmatismi ja kansainvälinen politiikka. Tutkielma Richard Rortyn pragmatismista ja sen vaikutuksista tieteenalan metateoriaan ja etiikkaan. Väitöskirja: Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu. Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 4 eripainosta. Acta Universitatis Tamperensis 2151. Tampere: Tampere University Press, 2016. ISBN 978-952-03-0074-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Lacoue-Labarthe, Philippe & Nancy, Jean-Luc: Natsimyytti. (Le mythe nazi, 1991.) Suomentaneet Merja Hintsa ja Janne Porttikivi. Jälkisanat: Janne Porttikivi ja Tuomas Nevanlinna. Tutkijaliiton julkaisu 104. Paradeigma-sarja. Helsinki: Tutkijaliitto, 2002. ISBN 952-5169-17-0.
 • Lahtinen, Mikko (toim.): Matkoja utopiaan. Sisältö: Aurinkokaupunki / Tommaso Campanella. Uusi Atlantis / Francis Bacon. Täydellisen valtion idea / David Hume. Matkoja mahdolliseen / Mikko Lahtinen. Suomentaneet Pia Mänttäri, Topi Makkonen, Petri Koikkalainen ja Tuukka Tomperi. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-058-9.
 • Lahtinen, Mikko: Niccolò Machiavelli ja aleatorinen materialismi: Louis Althusser ja Machiavellin konjunktuurit. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 572. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4240-7.
 • Lahtinen, Mikko: Ihminen, poliittinen eläin. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-101-1.
 • Lappalainen, Pertti (toim.): Tyylikästä kansalaisaktiivisuutta. Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, julkaisuja 11. Tampere: Tampereen yliopisto, 1999. ISBN 951-44-4690-9.
 • Lausti, Tapani: Toisinajattelun tiekartta. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2004. ISBN 952-471-428-0.
 • Lavanti, Antti (toim.): Popper. Piirrokset: Matti O. J. Manninen. Taustatietoa 14. Helsinki: Kansallinen sivistysliitto, 1997. ISBN 951-8964-50-5.
 • Lehén, Tuure: Kansa ja valtio: Luentoja marxilaisen valtio-opin alkeista. Helsinki: Kansankulttuuri, 1952.
 • Lehmusto, Aarno: Esseitä liberalismin kommunitaristisen kritiikin teemoista. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen työpapereita no. 90. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1994. ISBN 951-34-0506-0.
 • Lehtinen, Lasse Juhani: Kokoomus vai konservatismi. Kokkola: Kärppä-julkaisut, 1996. ISBN 951-96655-3-6.
 • Leitzinger, Antero: Liberalismin juuret. Helsinki: A. Leitzinger, 1993. ISBN 952-9752-01-6.
 • Leninismiä vai sosiaali-imperialismia: Suuren Leninin syntymän satavuotispäivän muistoksi. Kansan päivälehden, aikakauslehti Punalipun ja Vapautusarmeijan päivälehden toimituskuntien yhteinen pääkirjoitus 22.4.1970: Avomielinen paljastus. Peking: Helsinki: Uutistoimisto Hsinhua: Kiinan kansantasavallan suurlähetystön kulttuuri- ja sanomalehtiosasto, 1970.
 • Leskinen, Rami (toim.): Valkoista identiteettipolitiikkaa. Osa II: Kirjoituksia suomalaisesta nationalismista 1988–2005. Julkaisija: Perustuslaillinen sananvapaus ry. Turku: Heretic Media, 2008. ISBN 978-952-99492-1-2.
 • Liehu, Heidi: Vasen oikea Vasen oikea: Uuden maailmankauden kynnyksellä. Helsingissä: Sphinx, 2000. ISBN 952-5273-01-6.
 • Liesaho, Jan & Tuomaala, Jan (toim.): Ilman Lenin-setää, huom.: Kulttuurivasemmiston vastaisku. Into-pamfletti 36. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0618-8.
 • Lindroos, Kia & Palonen, Kari (toim.): Politiikan aikakirja: Ajan politiikan ja politiikan ajan teoretisointia. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-070-8.
 • Lindroos, Kia & Soininen, Suvi (toim.): Politiikan nykyteoreetikkoja. Pohjautuu Jyväskylän yliopistossa 2005–2006 pidettyyn luentosarjaan. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-059-6.
 • Luoto, Reima T. A.: Liberalismi eilen ja tänään. (Liberalismus – nach wie vor, 1979.) Studia liberalia 5. Alkuteos ilmestynyt sveitsiläisen Neue Zürcher Zeitungin 200-vuotisjuhlan kunniaksi. Suomenkielinen laitos jonkin verran lyhennetty. Helsinki: Librum, 1980. ISBN 951-862-003-2.
 • Lukács, György: Lenin: Tutkimus hänen ajatustensa yhtenäisyydestä. (Lenin, 1924.) Suomentanut Sirpa Rossi. Huutomerkki-sarja. Helsinki: Tammi, 1972. ISBN 951-30-2156-4.
 • Luxemburg, Rosa: Yhteiskunnallinen uudistustyö vai vallankumous. (Sozialreform oder Revolution, 1900.) Suomentanut Brita Polttila. Huutomerkki-sarja. Helsinki: Tammi, 1971.
 • Lynd, Staughton: Zapatistit ja tuplajuulaiset: Keskusteluja anarkismista, marxilaisuudesta ja radikaalista historiasta. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-087-1.
 • Machiavelli, Niccolò: Ruhtinas. (Il principe, 1532.) Suomentanut Aarre Huhtala. Taskutieto 35. Helsingissä: Otava, 1969.
 • Machiavelli, Niccolò: Ruhtinas. (Il principe, 1532.) Suomentanut Aarre Huhtala. 3. tarkistettu painos (1. painos: Taskutieto 35. Otava, 1969). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995 (7. painos 2001). ISBN 951-0-16641-3.
 • Machiavelli, Niccolò: Valtiollisia mietelmiä. (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, kirjoitettu 1513–1517.) Suomentanut aarlo af Heurlin. 2. painos (1. painos 1958). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2001. ISBN 951-0-22669-6.
 • Marcuse, Herbert: Vastavallankumous ja kapina. (Counter-revolution and revolt, 1972.) Kääntänyt Matti Kosonen työryhmän avustamana. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 11. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1981. ISBN 951-9113-11-8.
 • Marek, Franz & Fischer, Ernst: Mitä Lenin todella sanoi. (Was Lenin wirklich sagte, 1969.) Suomentanut Erkki Murto. 2. painos (1. painos 1970). Taskutieto 57. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-02557-7.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Kommunistinen manifesti. (Manifest der kommunistischen Partei, 1848.) Suomentaneet Juha Koivisto, Markku Mäki ja Timo Uusitupa. Johdanto: Eric Hobsbawm. Johdanto englanninkielisestä teoksesta The communist manifesto: A modern edition, 1998. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-016-3.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 1. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentaneet Antero Tiusanen ym. Moskova: Edistys, 1978.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 2. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentajat Antero Tiusanen ja Olli Perheentupa. Moskova: Edistys, 1978.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 3. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentanut Antero Tiusanen. Moskova: Edistys, 1978.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 4. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentajat Antero Tiusanen ja Olli Perheentupa. Moskova: Edistys, 1979.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 5. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentajat Antero Tiusanen ja Vesa Oittinen. Moskova: Edistys, 1979.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 6. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentaneet Olli Perheentupa ja Antero Tiusanen. Moskova: Edistys, 1979.
 • Marx, Karl: Gothan ohjelman arvostelua: Liitteineen ja selityksineen. (Randglossen zum Programm der Deutschen Arbeiterpartei, kirjoitettu 1875.) Käännöstyön suorittanut Akateemisen sosialistiseuran opintokerho. Julkaisusta huolehtinut Soihdun toimitus. Akateemisen sosialistiseuran julkaisuja 1. Helsinki: Edistys, 1935. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Marx, Karl: Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, 1843.) Suomennos, johdantoluku ja selitykset: Jukka Heiskanen. Johdanto, suomentanut Vesa Oittinen. SoPhi 111. Helsinki: Jyväskylä: Minerva: Karl Marx -seura, 2009. ISBN 978-952-492-181-7.
 • Marxisti-leninistin perusvihko. Kirjoittanut Kommunistisen nuorisoliiton valistusjaoston työryhmä. Perusasiat-sarjan julkaisu 1. Tampere: Sosialismi.net, 2006. ISBN 952-99453-2-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • McCants, William: ISIS ja ilmestys. Islamilaisen valtion historia, strategia ja tuomiopäivän visio. (The Isis Apocalypse. The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State, 2015.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2016. ISBN 978-952-5697-77-3.
 • McLaren, Peter: Che, Freire ja vallankumouksen pedagogiikka. (Che Guevara, Paulo Freire, and the pedagogy of revolution, 2000.) Suomentaneet Tatu Ahponen ja Lasse Poser. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2009. ISBN 978-952-01-0232-6.
 • Mikkola, Harri: Neopragmatismi ja politiikka: Esseitä Richard Rortyn neopragmatismin mahdollisuuksista ja seurauksista politiikan tutkimukselle. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1846. Tampere: Tampere University Press, 2013. ISBN 978-951-44-9184-9.
 • Mill, John Stuart: Vapaudesta. (On liberty, 1859.) Englanninkielisen alkuteoksen kansanpainoksesta suomentanut Niilo Liakka. Kieliasun tarkistanut ja osittain ajanmukaistanut Reima T. A. Luoto. Ilmestynyt aiemmin 1891 Otavan kustantamana. Studia liberalia 1. Helsinki: Librum, 1982. ISBN 951-862-000-8.
 • Misik, Robert: Marx jokamiehelle. (Marx für Eilige, 2003.) Suomentanut Jukka Heiskanen. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-19695-2.
 • More, Thomas: Utopia. (De optimo statu reipublicae deque nova insula Utopia, 1516.) Suomentanut sekä johdannolla ja selityksillä varustanut Marja Itkonen-Kaila. 3. painos (1. painos 1971). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991 (5. painos 1998). ISBN 951-0-16890-4.
 • Mäki-Kulmala, Heikki: Vastakohdat vai kaksoset: Tutkimus neuvostomarxismin suhteesta moderniin länsimaiseen rationaalisuuteen. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 950. Tampere: Tampere University Press, 2003. ISBN 951-44-5741-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Mäkinen, Jukka & Saxén, Heikki (toim.): John Rawlsin filosofia. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-257-6.
 • Mäntylä, Jorma: Antonio Gramsci, hegemonia ja journalismi. Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. Julkaisuja A 54. Tampere: Tampereen yliopisto, 1986. ISBN 951-44-1924-3.
 • Nevakivi, Jukka & Hentilä, Seppo & Haataja, Lauri: Poliittinen historia: Johdatus tutkimukseen. Helsinki: Finn Lectura, 1993. ISBN 951-8905-69-X.
 • Nummelin, Aki: Marx! Maailma tarvitsee remonttia. Kuvitus: Ensio Mustonen. Pori: KSL:n Porin opintojärjestö, 2013. ISBN 978-952-93-2824-6.
 • Nuotio, Kimmo & Gylling, Heta Aleksandra (toim.): Oikeus ja politiikka: Filosofisia esseitä. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja n:o 18. Pääosa artikkeleista pohjautuu Suomen oikeusfilosofisen yhdistyksen vuosina 2005-2006 järjestämän Oikeus ja politiikka -luentosarjan esitelmiin. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2007. ISBN 978-951-855-273-7.
 • Nyyssönen, Heino (toim.): Nimet poliittisessa symboliikassa. Jyväskylän yliopisto, valtio-opin laitos, julkaisuja 66. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1993. ISBN 951-680-960-X.
 • Näre, Sari & Kirves, Jenni (toim.): Luvattu maa: Suur-Suomen unelma ja unohdus. Helsinki: Johnny Kniga, 2014. ISBN 978-951-0-40295-5.
 • Oittinen, Vesa (toim.): Marx ja Venäjä. Aleksanteri papers 1:2006. Helsinki: Aleksanteri-instituutti, 2006. ISBN 952-10-2870-X.
 • Ojakangas, Mika: Kenen tahansa politiikka: Kohti ulossulkematonta demokraattista yhteisöä. Paradeigma-sarja. Tutkijaliiton julkaisu 103. Helsinki: Tutkijaliitto, 2002. ISBN 952-5169-21-9.
 • Ojanen, Eero: Filosofiat ja fasismi: Puheenvuoroja eurooppalaisen kulttuurin tilasta. Jyväskylä: Atena, 1989. ISBN 951-9362-18-5.
 • Paasonen, Susanna (toim.): Aktivismi: Verkostoja, järjestöjä ja arjen taitoja. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 85. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2005. ISBN 951-39-2383-5.
 • Paastela, Jukka: Sosialismin sanakirja. Helsinki: Sosialidemokraattisen nuorison keskusliitto, 1975.
 • Paastela, Jukka: Valhe ja politiikka: Tutkimus hyveestä ja paheesta yhteiskunnallisessa kanssakäymisessä. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-623-8.
 • Pakkala, Jukka (toim.): Sosialismi ja ekologia. Helsinki: Tammi, 1980. ISBN 951-30-5233-8.
 • Pakkasvirta, Jussi & Saukkonen, Pasi (toim.): Nationalismit. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29186-2.
 • Palmgren, Raoul ym. (toim.): Marxilaisuus: Dialektisen materialismin sovellutuskokeita. Akateemisen sosialistiseuran julkaisuja 3. Helsinki: Akateeminen sosialistiseura, 1937.
 • Palonen, Kari & Summa, Hilkka (toim.): Pelkkää retoriikkaa: Tutkimuksen ja politiikan retoriikat. 2. painos 1998. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-768-000-7.
 • Palonen, Kari: Kootut retoriikat: Esimerkkejä politiikan luennasta. SoPhi 11. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1997. ISBN 951-34-0929-5.
 • Palonen, Kari: Mitä politiikka on? Luonnos politiikan tutkimuksen perusteiksi. Jyväskylän yliopisto. Valtio-opin laitos, julkaisuja 36. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1979. ISBN 951-678-172-1.
 • Palonen, Kari: Tekstistä politiikkaan: Johdatusta tulkintataitoon. Tampere: Vastapaino, 1988. ISBN 951-9066-30-6.
 • Parkkinen, Laura: On se niin väärin: Populismi ja pelastuksen politiikka. Helsinki: Kirjapaja, 2015. ISBN 978-952-247-260-1.
 • Pekonen, Kyösti: Symbolinen modernissa politiikassa. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 25. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1991. ISBN 951-680-446-2.
 • Pikkusaari, Jussi: Työväenluokan ideologia: Demokraattinen ja reformistinen sosialismi. Helsinki: Tammi, 1975. ISBN 951-30-3241-8.
 • Plehanov, Georgi: Marxilaisuuden peruskysymyksiä. (Osnovnye voprosy marksizma, 1908.) Suomentanut Juhani Eero. Tieteellisen sosialismin kirjasto. Moskova: Edistys, 1978.
 • Pulkkinen, Tuija: Postmoderni politiikan filosofia. (The postmodern and the political agency, 1996.) Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tekijän suomentama. Helsinki: Gaudeamus, 1998 (2. painos 2003). ISBN 951-662-724-2.
 • Pyhtilä, Marko: Kansainväliset situationistit: Spektaakkelin kritiikki. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: Like, 2005. ISBN 952-471-515-5.
 • Rahkonen, Keijo & Sironen, Esa (toim.): Ernst Bloch: Utopia, luonto, uskonto: Johdatusta Ernst Blochin ajatteluun. Osa kirjoituksista käännöksiä, suomennokset Raija Sironen, Keijo Rahkonen. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1985. ISBN 951-9225-97-8.
 • Rancière, Jacques: Erimielisyys: Politiikka ja filosofia. (La mésentente: Politique et philosophie, 1995.) Suomentanut Heikki Kujansivu. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-5169-67-6.
 • Ranta, Matti: Marxismin esittely ja arviointi: Dialektinen materialismi, historiallinen materialismi, marxilainen talousteoria, tieteellinen kommunismi ja läntinen marxismi. Rengaskirja. Helsinki: Matti Ranta, 2006. ISBN 952-92-0650-X.
 • Rastas, Anna & Huttunen, Laura & Löytty, Olli (toim.): Suomalainen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-176-3.
 • Raunio, Tapio: Liittovaltiot: Federalismin teoria ja arki. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-853-2.
 • Riis-Knudsen, Povl: Kansallisosialismi: Biologinen maailmankatsomus. (Nationalsocialisme: Det biologiske menneskesyn, 1987). Kansallinen vastarinta kustantamo, ?.
 • Rius: Marx aloittelijoille. (Marx para principiantes, 1972.) Teoksesta Marx for beginners suomentaneet Arto Häilä ja Esko Pirinen. Helsinki: Tammi, 1980. ISBN 951-30-5110-2.
 • Rocker, Rudolf: Anarkosyndikalismi: Vapaa työväenliike. (Anarcho-syndicalism, 1938.). Helsinki: Suomen anarkistiliitto, 1996. ISBN 952-90-7935-4.
 • Rosanvallon, Pierre: Vastademokratia: Politiikka epäluulon aikakaudella. (La contre-démocratie: La politique à l’âge de la défiance, 2006.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-226-8.
 • Rosanvallon, Pierre: Demokraattinen oikeutus: Puolueettomuus, refleksiivisyys, läheisyys. (La légitimité démocratique: Impartialité, réflexivité, proximité, 2008.) Suomentanut Vappu Helmisaari. Tampere: Vastapaino, 2013. ISBN 978-951-768-319-7.
 • Rosas, Allan (toim.): Kansallisvaltion tulevaisuus Euroopassa: Seminaari Turussa 5.–6.10.1989. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja n:o 51. Helsinki: Suomen Unesco-toimikunta, 1990. ISBN 951-47-3375-4.
 • Rosenberg, Alfred: Uutta Eurooppaa kohti: Puheita ja kirjoitelmia. Suomentanut Aune Lindström. Helsinki: Otava, 1942.
 • Rousseau, Jean-Jacques: Tutkielma ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperästä alkuperästä ja perusteista. (Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalite parmi les hommes, 1755.) Suomentanut Ville Keynäs. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-074-0.
 • Rousseau, Jean-Jacques: Yhteiskuntasopimuksesta, eli, Valtio-oikeuden johtavat aatteet. (Du contrat social ou principes du droit politique, 1762.) Suomentanut ja johdannolla varustanut J. V. Lehtonen. 3. painos (1. painos 1918). Hämeenlinna: Karisto, 1997. ISBN 951-23-3770-3.
 • Rousseau, Jean-Jacques: Kirjoituksia sodasta ja rauhasta. (Extrait du projet de paix perpétuelle de M. l'abbé de Saint-Pierre, 1761; Jugement sur le paix perpétuelle, 1756, julkaistu 1782; Que l'état de guerre naît de l'état social, 1756–58; Fragments sur la guerre.) Johdanto: Harto Hakovirta. Suomentanut ja selityksin varustanut Alex Aissaoui. Helsinki: Summa, 2010. ISBN 978-952-5418-29-3.
 • Runciman, W. G.: Yhteiskuntatiede ja poliittinen teoria. (Social science and political theory, 1969.) Suomennos: Sirkka Tuomela. Suomennoksen tarkistus ja toimitustyö: Jyrki Uusitalo. 2. laajennettu painos (1. painos 1975). Filosofian kirjasto 8. Helsinki: Gaudeamus, 1979. ISBN 951-662-254-2.
 • Ruostetsaari, Ilkka: Vallan ytimessä: Tutkimus suomalaisesta valtaeliitistä. Suomalaisen yhteiskunnan valtarakenne -tutkimusprojekti. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-553-3.
 • Ruostetsaari, Ilkka: Valta muutoksessa. Suomalaisen yhteiskunnan valtarakenne -tutkimusprojekti. Porvoo Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27768-1.
 • Ruthven, Malise: Fundamentalismi. (Fundamentalism: A very short introduction, 2004, 2007.) Suomentanut Sanni Rautala. Helsinki: Into, 2013. ISBN 978-952-264-139-7.
 • Saastamoinen, Kari: Eurooppalainen liberalismi: Etiikka, talous, politiikka. Sitra 188. Puheenvuoroja. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-141-3.
 • Saukkonen, Pasi: Suomi, Alankomaat ja kansallisvaltion identiteettipolitiikka: Tutkimus kansallisen identiteetin poliittisuudesta, empiirinen sovellutus suomalaisiin ja hollantilaisiin teksteihin. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 752. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-104-6.
 • Saukkonen, Pasi: Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007. ISBN 978-951-0-31756-3.
 • Schanz, Hans-Jørgen: Karl Marxin teoria muurin murtumisen jälkeen. (Karl Marx i tilbageblik efter murens fald, 1994.) Esipuhe: Arto Noro. Suomentanut Tapani Hietaniemi. Tutkijaliiton julkaisusarja 81. Helsinki: Tutkijaliitto, 1996. ISBN 951-9297-98-7.
 • Schmitt, Carl: Poliittinen teologia: Neljä lukua suvereenisuusopista. (Politische Theologie, 1922.) Suomentanut Tapani Hietaniemi. Esipuheet: Kaarlo Tuori, Markku Koivusalo ja Mika Ojakangas. Tutkijaliiton julkaisu 86. Paradeigma-sarja. Helsinki: Tutkijaliitto, 1997. ISBN 952-5169-03-0.
 • Selbourne, David: Velvollisuuden periaate. (The principle of duty: An essay on the foundations of the civic order, 1994.) Suomentanut Manu J. Vuorio. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-582-7.
 • Setälä, Maija: Demokratian arvo: Teoriat, käytännöt ja mahdollisuudet. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-881-8.
 • Sihvola, Juha: Hyvän elämän politiikka: Näkökulmia Aristoteleen poliittiseen filosofiaan. Tutkijaliiton julkaisusarja 76. Helsinki: Tutkijaliitto, 1994. ISBN 951-9297-94-4.
 • Skinner, Quentin: Kolmas vapauden käsite. (Third concept of liberty, 2002.) Muistoluento Britannian Akatemialle 2001 Isaiah Berlinin kunniaksi. Suomentanut Sami Syrjämäki. 23°45. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2003. ISBN 951-96984-9-3.
 • Soikkanen, Timo & Vares, Vesa (toim.): Kuva ja historia. Turun historiallinen arkisto 50. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0933-2.
 • Steinbock, Dan: Sisäistetty herruus: Politisoituneen luonteenrakenteen kritiikkiä: Taiteellisen tutkimuksen kokeilu. Helsingissä: Otava, 1980. ISBN 951-1-05668-9.
 • Steinbock, Dan: Narsismin fasismi: Vapautus eko- ja urbaanifasismin kourissa. Jyväskylä: Gummerus, 1981. ISBN 951-20-2122-6.
 • Strømmen, Øyvind: Äärioikeisto, vastajihadismi ja terrorismi Euroopassa. (Der mørke nettet: Om høyreekstremisme, kontrajihadisme og terror i Europa, 2011.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsinki: Tammi, 2013. ISBN 978-951-31-7052-3.
 • Sundström, Leif: Fasismi. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2007. ISBN 978-952-471-959-9.
 • Sutinen, Ville-Juhani (toim.): Utopiasosialistit. Suomennokset Timo Hännikäinen ym. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-43-1.
 • Suvanto, Pekka: Konservatismi Ranskan vallankumouksesta 1990-luvulle. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1994. ISBN 951-710-004-3.
 • Taivalsaari, Eero: Näennäinen demokratia. Helsingissä: Art House, 1991. ISBN 951-884-067-9.
 • Talmon, J. L.: Totalitaarinen demokratia: Alkuperä ja synty. (The origins of totalitarian democracy, 1952.) Suomentanut Jaakko Lavanne. Seitsentähdet. Helsinki: Otava, 1973. ISBN 951-1-00049-7.
 • Talvitie, Sakari: Väkivalta ja myytit. Lappeenranta: Karjalan kirjapaino, 2001. ISBN 952-5200-29-9.
 • Tolonen, Juha: Valtio ja oikeus. Tutkimus lain käsitteestä. (Stat och rätt. En studie över lagbegreppet, 1986, 1988.) Suomentanut Pekka Nurminen. Åbo: Pargas, 1989. ISBN 951-9498-43-5.
 • Tähkämaa, Juha (toim.): ”Etsikää totuutta tosiasioista”. Näkökulmia muuttuvaan Itä-Aasiaan. Turun yliopiston poliittisen historian tutkimuksia 10. Turku: Turun yliopisto, 1997. ISBN 951-29-1061-6.
 • Uurtimo, Yrjö: Yhdistyneiden kansakuntien kehitysstrateginen ajattelu: Moraalin ongelma ja ontologinen probleema modernissa tieteellisessä maailmankuvassa. Pro gradu -työ: Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos, 1990. Tiedotteita 41. Tampere: Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, rauhan- ja kehitystutkimuksen yksikkö, 1991. ISBN 951-44-2866-8.
 • Varis, Tuula: Vallan genealogia: Tutkimus Michel Foucault’n valtakäsityksistä. Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos. Rauhan- ja kehitystutkimuksen yksikkö, Tiedotteita 36. Tampere: Tampereen yliopisto, 1989. ISBN 951-44-2562-6.
 • Vernant, Jean-Pierre: Kreikkalaisen ajattelun alkuperä. (Les origines de la pensée grecque, 1962.) Suomentanut Tuomas Parsio. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-5169-35-5.
 • Wiberg, Matti: Laki ja moraali. Käsitteellinen tutkimus poliittisen velvoitteen perusteista. Suomen akatemian tutkimushanke Oikeuden rajat. Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D 2. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1988. ISBN 951-45-4513-3.
 • Vihavainen, Timo & Hamilo, Marko & Konstig, Joonas (toim.): Mitä mieltä Suomessa saa olla. Suvaitsevaisto vs. arvokonservatiivit. Helsinki: Minerva, 2015. ISBN 978-952-312-123-2.
 • Vilkka, Leena: Mustavihreä filosofia. Uutta yhteiskuntaa etsimässä. Tampere: Elämänsuojelija-lehti, 1999. ISBN 951-97762-4-9.
 • Viren, Eetu & Vähämäki, Jussi: Perinnöttömien perinne: Marx ilman marxismia. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2011. ISBN 978-952-5169-78-2.
 • Virno, Paolo: Väen kielioppi: Ehdotus analyysiksi nykypäivän elämänmuodoista. (La grammatica della moltitudine: Per una analisi delle forme di vita contemporanee, 2002.) Suomentanut Inkeri Koskinen. Polemos. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-37-5.
 • Wit, Marco de (toim.): Keskusteluja libertarismista. Pori: M. de Wit, 1996. ISBN 952-90-8162-6.
 • Volgin, Vjatšeslav: Esseitä sosialististen aatteiden historiasta: (Muinaisajasta 1700-luvun lopulle). (Očerki istorii socialističeskih idej.) Suomentaneet Antti Juntunen ja Viola Zakrevskaja. Moskova: Progress, 1982. ISBN 952-92-0650-X.
 • Vorländer, Karl: Sosialististen aatteiden historia. (Geschichte der sozialistischen Ideen, 1924.) Suomentaneet A. Penttilä, H. Välisalmi. 3., lyhennetty painos. Helsinki: Tammi, 1965.
 • Vorländer, Karl: Sosialististen aatteiden historia. (Geschichte der sozialistischen Ideen, 1924.) Suomentaneet A. Penttilä, H. Välisalmi. Lisäyksillä varustanut Veikko Lahtinen. 2. painos (1. painos 1926). Lahti: Tammi, 1950.
 • Vähämäki, Jussi: Elämä teoriassa: Tutkimus toimettomasta tiedosta kommunikaatioyhteiskunnassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tutkijaliiton julkaisusarja 84. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 1997. ISBN 952-5169-01-4.
 • Vähämäki, Jussi: Yhteisö ja politiikka. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Julkaisuja 16. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4138-9.
 • Žižek, Slavoj: Politiikkaa, idiootti! Vastakkainasetteluja Žižekin kanssa. Toimittaneet Kimmo Jylhämö ja Hanna Kuusela. Sisältää otteita Slavoj Žižekin teksteistä sekä haastattelun. Into-pamfletti 20. Helsinki: Like: Into, 2009. ISBN 978-952-01-0365-1.
 • Žižek, Slavoj: Väkivalta. (Violence, 2008.) Suomentanut Janne Porttikivi. Helsinki: Nemo, 2012. ISBN 978-952-240-145-8.

32.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Varto, Juha (toim.): Silleen jättäminen ja politiikka: Suomen fenomenologisen instituutin seminaari 12.5.1992. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol. 35. Sufi-tutkimuksia 4. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. ISBN 951-44-3158-8.

32.09 Historia[muokkaa]

 • Kanerva, Jukka: Matkaan! Tutkimus Francis Baconin poliittisesta ajattelusta. Jyväskylän yliopisto. Valtio-opin laitos, julkaisuja no 49. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1985. ISBN 951-679-278-2.

32.1 Poliittiset järjestelmät[muokkaa]

 • Alanen, Pentti: Tieto ja demokratia. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 33. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1976. ISBN 951-677-723-6.
 • Alenius, Ele: Että olisimme humaanin sivilisaation planeetta. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3098-0.
 • Büchi, Rolf & Braun, Nadja & Kaufmann, Bruno: Kohti osallistavaa demokratiaa: Kansanäänestykset demokratian välineenä. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-638-0.
 • Büchi, Rolf & Braun, Nadja & Kaufmann, Bruno: Opas suoraan demokratiaan. (Guidebook to direct democracy, 2007.) Suomentanut Irina Kyllönen. Into-pamfletti 08. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-01-0221-0.
 • Forsberg, Tuomas & Raunio, Tapio (toim.): Politiikan muutos. Tampere: Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-428-6.
 • Helander, Voitto: Euroopan poliittiset järjestelmät. Julkaisija: Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Helsinki: VAPK-kustannus, 1991. ISBN 951-37-0595-1.
 • Hoffrén, Jari: Demokraattinen eetos: Rajoista mahdollisuuksiin?. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 174. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0815-1.
 • Ilvessalo, Saara & Jaakkola, Henrik (toim.): Kansan valta: Suora demokratia Suomen politiikan pelastuksena. Into-pamfletti 38. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-027-7.
 • Klein, Naomi: Vastarintaa ja vaihtoehtoja. (Fences and Windows. Dispatches from the Front Lines of the Globalization Debate, 2002.) Suomentanut Maarit Tillman. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27949-8.
 • Kuusela, Hanna: Konsulttidemokratia: Kuinka valtiosta tehdään tyhmä ja tehoton. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-290-3.
 • Masso, Iivi Anna: Rikkaat, köyhät ja demokratia: Vasemmistoliiton demokratiapamfletti 2003. Helsinki: Vasemmistoliitto, 2003. ISBN 951-97257-1-7.
 • Nieminen, Hannu & Karppinen, Kari & Mörä, Tuomo (toim.): Onko Eurooppa olemassa? Näkökulmia eurooppalaiseen julkisuuteen ja demokratiaan. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-062-6.
 • Noponen, Martti (toim.): Suomen kansanedustusjärjestelmä. WSOY kurssikirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15593-4.
 • Paastela, Jukka: Puolueet ennen puolueita: Puolueet ja puoluekäsitykset historiallisena ilmiönä antiikin Kreikasta nykyaikaisen puoluelaitoksen muodostumiseen. Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos. Tutkimuksia 77. Tampere: Tampereen yliopisto, 1984. ISBN 951-44-1597-3.
 • Paastela, Jukka: Yksin- ja harvainvallasta: Tutkimus muinaisista ja nykyisistä autokratioista ja oligarkioista sekä niistä esitetyistä käsityksistä. Studia politica Tamperensis no. 9. Tampere: Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, 2000. ISBN 951-44-4959-2.
 • Rönkkö, Mika (toim.): Toisenlaisen maailman manifesti: Attac 10 vuotta. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-029-1.
 • Sauri, Pekka & Hietaniemi, Tapani & Hiidenmaa, Pirjo (toim.): Rakennetaan reilua maailmaa: Lähtökohtia vihreälle ja globaalille politiikalle. Helsinki: Vihreä lanka, 1999. ISBN 951-98412-0-2.
 • Seppälä, Nina (toim.): Ääni käheänä: Voiko demokratisoitumista ja osallistumista tukea?. Tampere Peace Research Institute, Research reports no. 79. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1998. ISBN 951-706-173-0.
 • Setälä, Maija: Demokratian arvo: Teoriat, käytännöt ja mahdollisuudet. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-881-8.
 • Vuorinen, Heikki S.: Politiikan paluu: Globalisaatioliike ja julkisuus. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-323-4.

32.18 Eri maiden poliittiset järjestelmät ja sisäpolitiikka[muokkaa]

 • Bhutto, Benazir: Sovinto: Islam, länsi ja demokratia. (Reconciliation: Islam, democracy and the West, 2008.) Suomennos: Pentti Sinnemäki paitsi Koraanin suomennokset: Jaakko Hämeen-Anttila. Huutomerkki no 3/08. Helsinki: Tammi, 2008. ISBN 978-951-31-4314-5.
 • Borg, Sami: Kansalaisena Suomessa: Kansalaisvaikuttaminen Pohjoismaissa ja European Social Survey 2002. Oikeusministeriön julkaisu 3/2005. Helsinki: Oikeusministeriö, 2005. ISBN 952-466-288-4.
 • Chomsky, Noam: New York 11.9.. (9-11, 2001.) Teos koostuu syys-lokakuussa 2001 tehdyistä haastatteluista. Suomentanut Jaakko Yli-Juonikas. Turku: Sammakko, 2004. ISBN 952-5194-40-X.
 • Chomsky, Noam: Merirosvoja ja keisareita: Kansainvälisen terrorismin kuvioita. (Pirates and emperors, old and new: International terrorism in the real world, 2002.) Suomentanut Sami Heino. Sammakon tietopokkarit. Turku: Sammakko, 2004. ISBN 952-5194-72-8.
 • Dutt, R. Palme: Internationaali: Katsaus internationaalien historiaan. (The internationale, 1964.) Suomennos perustuu alkuteokseen ja venäjänkieliseen korjattuun ja tarkistettuun laitokseen Internatsional. Suomentaneet Pentti Lahtinen ja Maija Savutie. Helsinki: Kansankulttuuri, 1972 (2. korjattu painos 1973). ISBN 951-615-015-2.
 • Flint, Julie & de Waal, Alex: Darfur: Pitkän sodan lyhyt historia. (Darfur: A short history of a long war, 2005.) Suomennos: Kirsi Komonen. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-740-9.
 • Frazier, Kevin & Halonen, Arto: Pyhän kirjan varjo. Käsikirjoituksesta suomentanut Einari Aaltonen. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-01-0197-8.
 • Garton Ash, Timothy: Euroopan kumous: Käännekohta 1989. (We the people: The revolution of '89 witnessed on Warsaw, Budapest, Berlin & Prague, 1990.) Suomentanut Yrjö Lautela. Helsinki: Kirjayhtymä, 1991. ISBN 951-26-3587-9.
 • Harding, Luke: Mafiavaltio: Miten tavallisesta toimittajasta tuli uusbrutaalin Venäjän vihollinen. (Mafia state: How one reporter became an enemy of the brutal new Russia, 2011.) Suomentanut Jarkko S. Tuusvuori. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-161-8.
 • Helander, Voitto: Läntisten suurvaltain poliittiset järjestelmät. Tampere: Finnpublishers, 1984. ISBN 951-848-013-3.
 • Helander, Voitto: Pohjoismaiden poliittiset järjestelmät. 2. uudistettu painos. 1. painos 1988 (väitöskirja: Turun yliopisto). Valtio-opillisia tutkimuksia n:o 44. Turku: Turun yliopisto, 1988. ISBN 951-880-194-0.
 • Iivonen, Jyrki: Neuvostovallan viimeiset vuodet. Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja 1. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-547-9.
 • Juusola, Hannu & Huuhtanen, Heidi (toim.): Uskonto ja politiikka Lähi-idässä. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-849-4.
 • Kalela, Jorma & Lindroos, Ilari (toim.): Jokapäiväinen historia. Tietolipas 177. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-308-1.
 • Kang, Chol-hwan & Rigoulot, Pierre: Pjongjangin akvaariot: 10 vuotta Pohjois-Korean gulagissa. (Les aquariums de Pyongyang: Dix ans au goulag nord-coréen, 2000.) Suomentanut Lotta Toivanen. Helsinki: Siltala, 2009. ISBN 978-952-234-015-3.
 • Kapuściński, Ryszard: Imperiumi. (Imperium, 1993.) Suomentanut Tapani Kärkkäinen. 2. painos (1. painos 1993). Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-554-5.
 • Karppinen, Antti: Venäjän aatetta jäljittämässä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23328-5.
 • Karppinen, Antti: Sirppi, vasara ja tähti: Kansallisesta aatteesta uuden Venäjän ideologia. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32354-3.
 • Kestilä, Elina: Radikaalioikeistopuolueet Länsi-Euroopassa: Tutkimuksia vaalikannatuksen vaihteluun vaikuttavista kysyntä- ja tarjontateoreettisista tekijöistä. Väitöskirja: Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 258. Turku: Turun yliopisto, 2007. ISBN 978-951-29-3286-3.
 • Korhonen, Keijo: Pax Americana: George W. Bushin pelon perintö: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 4. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34969-4.
 • Korhonen, Keijo: Obaman oppivuosi: Amerikan idoli putosi maan pinnalle: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 15. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-35972-3.
 • Korpiola, Lilly & Nikkanen, Hanna: Arabikevät. Kuvat: Hossam el-Hamalawy. Helsinki: Avain, 2012. ISBN 978-951-692-912-8.
 • Kuorsalo, Anne & Susiluoto, Ilmari & Valkonen, Martti: Venäjä: Kovan linjan energiajätti. Kleio. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 978-951-37-5136-4.
 • Lodenius, Peter: Bushin uusi maailma: Syntyykö imperiumi?. (Bushs nya värld: Ett imperium föds?, 2003.) Suomentanut Petri Stenman. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2004. ISBN 952-471-261-X.
 • Luukkanen, Arto: Projekti Putin: Uuden Venäjän historiaa 1996–2008. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33079-1.
 • McGregor, Richard: Puolue: Kiinan hallitsijoiden salainen maailma. (The party: The secret world of China's communist rulers, 2010). Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24556-8.
 • Meri, Lennart: Tulen maasta, jonka nimi on Viro. Toimittanut Piret Saluri. Suomentanut Juhani Salokannel. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13784-0.
 • Moore, Michael: Tyhmät valkoiset miehet: ...ja muita huonoja tekosyitä Yhdysvaltain tilaan!. (Stupid white men ...and other sorry excuses for the state of the nation, 2001.) Suomentanut Heikki Karjalainen. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28342-8.
 • Mäkeläinen, Mika: Villi Länsi: Kirjeenvaihtajan kanssa pitkin poikin Amerikkaa. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-106-2.
 • Nemtsov, Boris & Milov, Vladimir: Putinismi ja Venäjän rappio. Päivitetty ja toimitettu laitos teoksesta Nezavisimyj èkspertnyj doklad ”Putin. Itogi”. Suomentanut Anu Lönnqvist. Into-pamfletti 18. Helsinki: Like: Into, 2009. ISBN 978-952-01-0367-5.
 • Paju, Imbi & Oksanen, Sofi (toim.): Kaiken takana oli pelko: Kuinka Viro menetti historiansa ja miten se saadaan takaisin. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35111-6.
 • Politkovskaja, Anna: Toinen Tshetshenian sota. (Vtoraâ Čečenskaâ.) Suomennos: Jukka Mallinen. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2003. ISBN 952-471-141-9.
 • Pursiainen, Christer: Venäjän idea, utopia ja missio. Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja nro 6. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-759-5.
 • Raento, Pauliina: Kuuba: Maa, kansa, yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN Helsinki.
 • Selin, Tove & Vainio, Kristiina (toim.): Vaaleilla harvainvaltaan: Demokratian tila Aasiassa. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2010. ISBN 978-952-01-0456-6.
 • Siimes, Suvi-Anne: Amerikan päiväkirja ja muita kirjoituksia. Yrjö Sirolan säätiön julkaisuja 1/2000. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 2000. ISBN 951-9455-72-8.
 • Susiluoto, Ilmari: Aasialaisesta tuotantotavasta sosialismiin: Byrokratia, vallankumousstrategia ja hallinnon rationalisointi Marxista ensimmäiseen viisivuotissuunnitelmaan. Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksen tutkimuksia. Sarja C, Sosialististen järjestelmien tutkimuksia, 4. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1979. ISBN 951-45-1827-6.
 • Sysikaski, Kalle: Kansanmurha paratiisissa: Itä-Timorin historia ja nykypäivä. Helsinki: Suomen sadankomitealiitto, 1996. ISBN 951-9372-18-0.
 • Tocqueville, Alexis Clérel de: Demokratia Amerikassa. (De la démocratie en Amérique I–II, 1835/1840.) Suomentanut Sami Jansson. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-900-8.
 • Troitski, Artemi: Kiinnostavia aikoja: Kirjoituksia 1990-luvun Venäjältä. Toimittanut ja suomentanut Anton Nikkilä. Osa kirjoituksista on alunperin ilmestynyt Moscow magazine, The Moscow times ja Novaja gazeta -lehdissä 1990–1998. Pystykorvakirja. 2. korjattu ja täydennetty painos. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2000. ISBN 951-578-678-9.
 • Troitski, Artemi: Venäjän viimeinen diversantti. Toimitus: Anton Nikkilä. Käännös: Anu Lönnqvist. Kirjoitukset ilmestyneet Diversant-daily.ru-sivustolla. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2007. ISBN 978-952-01-0024-7.
 • Väyrynen, Raimo: Globalisaatiokritiikki ja kansalaisliikkeet. Sitra 239. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-826-5.

32.1809 Historia[muokkaa]

 • Ali, Tariq: Taistelu Pakistanista. (The duel: Pakistan on the flight path of American power, 2008.) Suomennos: Risto Tiittula. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-083-3.
 • Asikainen, Raisa & Naarajärvi, Teemu & Vuori, Juha A. (toim.): Pekingin kevät 1989: Tiananmen ja kiinalaisen aktivismin rajat. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-110-4.
 • Ericson, Claes: Oligarkit. Helppoa rahaa ja katoavaista valtaa kapitalistisella Venäjällä. (Oligarkerna. Om snabba pengar och förgänglig makt i kapitalismens Ryssland, 2011.) Käännös: Maarit Tillman. Jyväskylä: Docendo, 2011. ISBN 978-951-0-38325-4.
 • Graf, Mati & Roiko-Jokela, Heikki: Vaarallinen Suomi: Suomi Eestin kommunistisen puolueen ja Neuvosto-Viron KGB:n silmin. Jyväskylä: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-09-2.
 • Karlsson, Klas-Göran: Vaino ja vaikeneminen: Neuvostohallinnon sota omia kansalaisiaan vastaan. (Terror och tystnad: Sovjetregimens krig mot den egna befolkningen, 2003.) Suomennos: Petri Stenman. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2005. ISBN 952-471-427-2.
 • Soldatov, Andrei & Borogan, Irina: Uusi yläluokka. (The new nobility: The restoration of Russia's security state and the enduring legacy of the KGB, 2010.) Suomentanut Kirsi Luoma. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2012. ISBN 978-952-01-0704-8.
 • Vahtre, Lauri: Absurdin suurvalta: Elämää neuvostojärjestelmässä. (Absurdi impeerium, 2007.) Suomentanut Turun yliopiston viron kielen opiskelijoiden käännöstyöryhmä: Anna-Maria Rantanen ym. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36491-8.

32.182 Suomen poliittinen järjestelmä ja sisäpolitiikka[muokkaa]

 • Aarnio, Eeva: Päämäärät liikkeessä: Puolueohjelmien kirjoittamisen muuttuvat merkitykset Suomessa 1950-luvulta 1990-luvulle. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. SoPhi 30. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0340-0.
 • Ahlfors, Bo & Kolanen, Risto: Politiikka menestyksen Suomessa. Helsinki: Tammi, 1988. ISBN 951-30-8961-4.
 • Alasuutari, Pertti & Ruuska, Petri (toim.): Elävänä Euroopassa: Muuttuva suomalainen identiteetti. Sitra 210. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-045-7.
 • Borg, Olavi & Harisalo, Risto (toim.): Vihreä politiikka: Empiirisiä tutkimuksia aktivisteista, kannattajista ja poliittisesta toiminnasta. Tampereen yliopisto. Tutkimuksia 95. Tampere: Tampereen yliopisto, 1988. ISBN 951-44-2354-2.
 • Boxberg, Katja & Heikka, Taneli: Lumedemokratia: Pamfletti. Kansialanimeke: Kun konsensus vei rahan ja vallan suomalaisilta. Barrikadi-sarja 9. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35450-6.
 • Bäckman, Johan: Saatana saapuu Helsinkiin: Anna Politkovskajan murha ja Suomi. Helsinki: Russia Advisory Group, 2007. ISBN 978-952-99785-1-9.
 • Ervasti, Pekka: Kuka Mitä Häh 2010: Tasavallassa kaikki hyvin?. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24659-6.
 • Gordon, Tuula & Komulainen, Katri & Lempiäinen, Kirsti: Suomineitonen hei! Kansallisuuden sukupuoli. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-107-0.
 • Gustafsson, Mikko: Keputabu. Latteliberaalien matka Suomen poliittiseen keskipisteeseen. Turku: Sammakko, 2016. ISBN 978-952-483-306-6.
 • Haikara, Kalevi: Isänmaan vasen laita: Suomen kansan demokraattinen liitto 30 vuotta piikkinä kansakunnan lihassa. Helsingissä: Otava, 1975. ISBN 951-1-02144-3.
 • Hako, Matti & Huhtanen, Heimo & Nieminen, Matti (toim.): Aatteet ja vaatteet. Kansialanimeke: Suomen työväen henkinen perinne. Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja 1. Helsinki: Tammi, 1964.
 • Hannula, Milla: Maassa maan tavalla: Maahanmuuttokritiikin lyhyt historia. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-051-1-24871-2.
 • Hongisto, Markku: Erhe ja virhe: Johdatusta työväenliikkeen tautioppiin. Kirjoitukset ilmestyneet aiemmin eri lehdissä vuosina 1982–2010. Turku: Työn ja tutkimuksen vasemmistoyhdistys, 2010. ISBN 978-952-92-7737-7.
 • Hynynen, Pertti (toim.): Opiskelijavalta. Huutomerkki-sarja. Helsinki: Tammi, 1970. ISBN.
 • Ilmonen, Kaj & Siisiäinen, Martti (toim.): Uudet ja vanhat liikkeet. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-039-2.
 • Jouhki, Hannu: Demari ajaa bemarilla: Punakoneen viritysopas: (Pamfletti). Barrikadi-sarja no 18. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-37686-7.
 • Jääsaari, Johanna & Martikainen, Tuomo: Nuorten poliittiset valinnat: Tutkimus nuorten aikuisten poliittisesta suuntautumisesta pääkaupunkiseudulla. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-516-9.
 • Kalliala, Mari: Politiikkaa toisaalla: Poliittinen liike ja laiton toiminta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 23. Espoo: Poliisiammattikorkeakoulu, 2005. ISBN 951-815-101-6.
 • Kastari, Pirkko-Liisa: Mao, missä sä oot? Kiinan kulttuurivallankumous Suomen 1960-luvun keskusteluissa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Bibliotheca historica 65. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-232-8.
 • Keränen, Marja (toim.): Kansallisvaltion kielioppi. SoPhi 28. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0325-7.
 • Kettunen, Pauli: Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus: Tutkimus sosialidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918–1930. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Historiallisia tutkimuksia 138. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1986. ISBN 951-9254-86-2.
 • Koikkalainen, Petri & Riepula, Esko: Näin valta ostetaan: Lyhyt oppimäärä poliittisesta korruptiosta Suomessa 2006–2009: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 12. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-36145-0.
 • Koivulaakso, Dan & Brunila, Mikael & Andersson, Li: Äärioikeisto Suomessa. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-180-9.
 • Kolanen, Risto & Suomela, Kalevi (toim.): Uusi Eurooppa – haaste vasemmistolle. Helsinki: Tammi, 1990. ISBN 951-30-9568-1.
 • Korhonen, Johanna: Kymmenen polkua populismiin: Kuinka vaikenevasta Suomesta tuli äänekkään populismin pelikenttä. Counterpoint, 2013. ISBN 978-0-9568225-9-8. Verkkojulkaisu (PDF).
 • Korhonen, Keijo: Itsenäisyyden lyhyt historia ja EU-Suomen koko kuva. Alajärvi: VS-kustannus, 2007. ISBN 978-952-92-1736-6.
 • Koski, Markku: Hohto on mennyt herrana olemisesta: Televisio ja poliitikko. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-7-68249-7.
 • Kuisma, Juha & Rusi, Alpo: Avaus äärikeskustaan. Helsinki: Keskustaopiskelijoiden liitto: Nuoren keskustan liitto, 1980. ISBN 951-99242-5-6.
 • Kuusela, Hanna & Rönkkö, Mika (toim.): Puolueiden kriisi: Puolueet ja uusliberalismi: Mitä on tehtävä?. Into-pamfletti 1. Helsinki: Like: Into, 2008. ISBN 978-952-01-0128-2.
 • Kuusipalo, Jaana: Sukupuolittunut poliittinen edustus Suomessa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu. Acta Universitatis Tamperensis 1614. Tampere: Tampere University Press, 2011. ISBN 978-951-44-8453-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Laine, Leena & Markkola, Pirjo (toim.): Tuntematon työläisnainen. Tampere: Vastapaino, 1989. ISBN 951-9066-31-4.
 • Laitinen, Aarno: Ulkoparlamentin puhemies: Aarno Laitisen kauneimmat kolumnit Iltalehdessä. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-8015-1.
 • Lehtinen, Lasse Juhani: Suomen paluu kansallisvaltioksi. Kannus: Kärppä-julkaisut, 2011. ISBN 978-951-98639-9-3.
 • Linkola, Pentti & Soininvaara, Osmo: Kirjeitä Linkolan ohjelmasta. Ilmestyskirjasto 1. WSOY, 1986. ISBN 951-0-14133-X.
 • Lounasmeri, Lotta: Kansallisen konsensuskulttuurin jäljillä: Globalisaatioajan Suomi Helsingin Sanomissa. Väitöskirja. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2010:6. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2010. ISBN 978-952-10-6682-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Martikainen, Tuomo & Pekonen, Kyösti: Nuoret ja urbaani politiikka: Tutkimus pääkaupunkiseudun nuorten aikuisten poliittisesta suuntautumisesta. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 11/1996. Helsinki: Helsingin kaupunki, 1996. ISBN 951-772-832-8.
 • Mickelsson, Rauli: Samanlaiset ja erilaiset puolueet: Retoriikka- ja diskurssianalyyttinen tutkimus kokoomuslaisten ja sosialidemokraattien jäsenlehdissä ilmaisemista käsityksistä omista puolueistaan vuosina 1965–1995. Väitöskirja: Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 153. Turku: Turun yliopisto, 1999. ISBN 951-29-1578-2.
 • Ministeriöiden demokratiaverkosto: Demokratiapolitiikan suuntaviivat. Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 14/2010. Helsinki: Oikeusministeriö, 2010. ISBN 978-952-466-817-0.
 • Moring, Anna (toim.): Sukupuolen politiikka: Naisten äänioikeuden 100 vuotta Suomessa. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-21054-8.
 • Nevanlinna, Arne: Vallan reunassa: Ynnä muita väärinkäsityksiä. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-35103-1.
 • Niinistö, Sauli: Viiden vuoden yksinäisyys. Helsinki: Teos, 2005 (6. nidottu painos 2011). ISBN 951-851-040-7.
 • Nousiainen, Jaakko: Suomen poliittinen järjestelmä. 10. uudistettu painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22759-5.
 • Nurmiranta, Jorma Johannes: Jorma Johannes Nurmirannan ajatuksia Suomen tasavallan talouspolitiikasta ja muustakin 1990-luvulla Kauhajoelta. Kauhajoki: J. J. Nurmiranta, 1998.
 • Oinonen, Eriikka & Blom, Raimo & Melin, Harri (toim.): Onni on olla suomalainen? Kansallinen identiteetti ja kansalaisuus: Raportti ISSP 2003 ja 2004 Suomen aineistoista. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 1. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005. ISBN 951-44-6320-X.
 • Paloheimo, Heikki & Raunio, Tapio (toim.): Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2008. ISBN 978-951-0-33188-0.
 • Pernaa, Ville & Pitkänen, Ville (toim.): Poliitikot taistelivat, media kertoo: Suomalaisen politiikan mediapelejä 1981–2006. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7212-2.
 • Pesonen, Pertti & Sänkiaho, Risto: Kansalaiset ja kansanvalta: Suomalaisten käsityksiä poliittisesta toiminnasta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-09047-6.
 • Pulliainen, Erkki: Hallitusohjelma 2011: Puolivakava pamfletti. Helsingissä: Ochre Chronicles, 2010. ISBN 978-952-5777-05-5.
 • Rantala, Juha: Huijari – Veltto Virtanen & Kirjava puolue. Tampere: Veitikka kustannus, 1999. ISBN 952-5303-00-4.
 • Rapeli, Lauri: Tietääkö kansa? Kansalaisten politiikkatietämys teoreettisessa ja empiirisessä tarkastelussa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 296. Turku: Turun yliopisto, 2010. ISBN 978-951-29-4218-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Rasimus, Ari: Uudet liikkeet: Radikaali kansalaisaktivismi 1990-luvun Suomessa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2006. ISBN 951-44-6757-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Rehn, Olli: Liike vai puolue? Kansalaisdemokratian mahdollisuudet 90-luvun Suomessa. Helsinki: Hanki ja jää, 1989. ISBN 951-8916-17-9.
 • Salminen, Esko: Mediavallan aika: Politiikka tiedotusvälineissä Mauno Koivistosta Tarja Haloseen. Kleio. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4679-8.
 • Sankari, Mika: Poliittisen korrektiuden kukkasia: Kirjoituksia sananvapaudesta. Lahti: Mika Sankari, 2010. ISBN 978-952-92-7411-6.
 • Seppänen, Esko: Punapääoman romahdus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20814-0.
 • Setälä, Rauno: Uusstalinistin uskontunnustus: Lähtökohtia 70-luvun luokkataisteluun. Omega-sarja. Helsinki: Kirjayhtymä, 1970.
 • Soininvaara, Osmo: Vihreää valoa: Kirja Suomen muuttamisesta. Helsinki: Perusta, 1983. ISBN 951-95850-0-1.
 • Soininvaara, Osmo: Vihreät ja talous: Oikealla, vasemmalla vai edellä?. Helsinki: Tietokeino, 2005. ISBN 952-91-8596-0.
 • Sutinen, Petri: Humanismi, Suomi, Eurooppa: Vaihtoehdottoman vapauden illuusio vai eettinen yhteisöllisyys?. Helsinki: Kansallinen sivistysliitto, 1998. ISBN 951-8964-57-2.
 • Taivalsaari, Eero: Suomalainen vaihtoehto EY:lle: Tie uuteen hyvinvointivaltioon. Helsinki: Tammi, 1993. ISBN 951-31-0266-1.
 • Taivalsaari, Eero: Alaston totuus markkinavoimista: Kirjoituksia aikamme umpikujasta ja ulospääsyn mahdollisuuksista. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-1029-X.
 • Tasa-arvon ja demokratian tutkimus TANDEM [Jukka Gronow, Pertti Klemola, Juha Partanen]: Demokratian rajat ja rakenteet: Tutkimus suomalaisesta hallitsemistavasta ja sen taloudellisesta perustasta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1977. ISBN 951-0-08261-9.
 • Uola, Mikko: Sinimusta veljeskunta: Isänmaallinen kansanliike 1932–1944. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06982-9.
 • Wiberg, Matti: Paluu politiikkaan. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja nro 42. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2001. ISBN 952-9740-83-2.
 • Wuori, Matti & Saksa, Markku: Titanicin kansituolit. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-19141-8.

32.182038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Wiberg, Matti: Politiikan sanakirja: Inhorealistin versio. Toimittanut Kalevi Koukkunen. Helsinki: Siltala, 2011. ISBN 978-952-234-048-1.

32.18209 Historia[muokkaa]

 • Alapuro, Risto: Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890–1933. Helsinki: Hanki ja jää, 1994. ISBN 951-8916-38-1.
 • Ehrnrooth, Jari: Sanan vallassa, vihan voimalla: Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905–1914. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Historiallisia tutkimuksia 167. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1992. ISBN 951-8915-64-4.
 • Haavikko, Paavo: Tarja Halosen tarina: Naisen muotokuva politiikan kehyksissä. Helsinki: Art House, 2001. ISBN 951-884-316-3.
 • Helin, Matti: Päästä meidät pahasta: Uskonto Skdl:n politiikassa 1944–1961. Väitöskirja: Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 121. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0759-3.
 • Hyvärinen, Matti: Viimeiset taistot. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Julkaisuja nro 6. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-80-2.
 • Hyvönen, Antti: Kokemuksia maanalaisuuden tieltä. Helsinki: Kansankulttuuri, 1973. ISBN 951-615-053-5.
 • Kairamo, Aimo & Rautio, Yrjö: Minne nyt, vasemmisto?. Helsinki: Tammi, Yrjö. ISBN 951-31-0487-7.
 • Kallinen, Timo: Brecht goes hiphop! Kiistakirjoituksia taiteesta, tieteestä ja politiikasta 1980- ja 1990-luvuilla. Helsinki: TA-tieto, 1997. ISBN 951-97669-0-1.
 • Katainen, Elina & Kotila, Pirkko (toim.): Työväki ja tunteet. Väki voimakas 15. Turku: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2002. ISBN 951-98296-3-6.
 • Kettunen, Pauli: Globalisaatio ja kansallinen me: Kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-221-3.
 • Kiljunen, Kimmo (toim.): Minun mielestäni Tarja Halonen. Helsinki: Presidentti 2000, 2000. ISBN 952-91-1767-1.
 • Krekola, Joni: Stalinismin lyhyt kurssi: Suomalaiset Moskovan Lenin-koulussa 1926–1938. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Bibliotheca historica 105. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-864-4.
 • Kähkönen, Sirpa: Vihan ja rakkauden liekit: Kohtalona 1930-luvun Suomi. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24275-8.
 • Laakso, Mikko & Åberg, Veijo: Sosialismiin! Sosialidemokraattiset nuoret 1906–2006. Helsinki: Sosialidemokraattiset nuoret, 2006. ISBN 951-9432-30-2.
 • Lebedeva, Natalia & Rentola, Kimmo & Saarela, Tauno (toim.): ”Kallis toveri Stalin!” Komintern ja Suomi. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3568-0.
 • Leppänen, Veli-Pekka: Ohranasta oppositioon: Kommunistit Helsingissä 1944–1951. Julkaisija: SKP:n Helsingin piirijärjestö ry. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1994. ISBN 951-9455-41-8.
 • Liikanen, Ilkka: Fennomania ja kansa: Joukkojärjestäytymisen läpimurto ja Suomalaisen puolueen synty. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Historiallisia tutkimuksia 191. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1995. ISBN 951-710-012-4.
 • Mäki-Kulmala, Heikki: Taistolaisuuden harmaa kirja. Tampere: Pilot-kustannus, 2004. ISBN 952-464-183-6.
 • Nummivuori, Petri: Oikeistolainen: Tuure Junnilan elämäkerta. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7636-9.
 • Pikkusaari, Jussi: Vaikea vapaus: Sosialidemokratian häviö kirkolle Suomen kulttuuritaistelussa. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Bibliotheca historica 32. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1998. ISBN 951-710-085-X.
 • Remes, Tanja & Sohlstén, Jemina (toim.): Edellä! Vihreä liitto 20 vuotta. Helsinki: Vihreä sivistysliitto, 2007. ISBN 978-952-5078-24-4.
 • Roininen, Aimo: Kirja liikkeessä: Kirjallisuus instituutiona vanhassa työväenliikkeessä (1895–1918). Väitöskirja: Oulun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 600. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-776-3.
 • Salmi-Niklander, Kirsti: Itsekasvatusta ja kapinaa: Tutkimus Karkkilan työläisnuorten kirjottavasta keskusteluyhteisöstä 1910- ja 1920-luvuilla. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 967. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-581-5.
 • Sillantaus, Pentti: Yöpakkasista jäittenlähtöön: Kokoomuksen kujanjuoksu 1958–87. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1988. ISBN 951-20-3316-X.
 • Suominen, Tapani: Ehkä teloitamme jonkun: Opiskelijaradikalismi ja vallankumousfiktio 1960- ja 1970 -lukujen Suomessa, Norjassa ja Länsi-Saksassa. Teos pohjautuu Oslon yliopistossa 1996 hyväksyttyyn väitöskirjaan. Hanki ja jää. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-1048-6.
 • Uola, Mikko: Sinimusta veljeskunta: Isänmaallinen kansanliike 1932–1944. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06982-9.
 • Vares, Vesa: Varpuset ja pääskyset: Nuorsuomalaisuus ja Nuorsuomalainen puolue 1870-luvulta vuoteen 1918. Historiallisia tutkimuksia 206. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-161-5.
 • Vilkuna, Kustaa H. J.: Kapina kampuksella. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 113. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2013. ISBN 978-951-39-5046-0.

32.1821 Suomen hallitusmuoto ja valtiosääntö[muokkaa]

 • Donner, Jörn: Terveenä laitoksessa: Katkelmia muistista. (Anstalten: Fragment ur minnet, 1995.) Suomentanut Rauno Ekholm. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13944-4.
 • Pesonen, Pertti (toim.): Suomen EU-kansanäänestys 1994: Raportti äänestäjien kannanotoista. Helsinki: Ulkoasiainministeriö, eurooppatiedotus, 1994. ISBN 951-724-014-7.
 • Pulliainen, Erkki: Kansanedustajan valta ja vastuu. Helsingissä: Ochre Chronicles, 2006. ISBN 952-99311-4-X.
 • Raunio, Tapio & Wiberg, Matti (toim.): Eduskunta: Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla. Helsinki: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-952-495-332-0.

32.182109 Historia[muokkaa]

 • Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (toim.): Vaalit yleisödemokratiassa: Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press, 2009. ISBN 978-951-44-7568-9.
 • Jyränki, Antero & Nousiainen, Jaakko: Eduskunnan muuttuva asema. Suomen eduskunta 100 vuotta, 2. Julkaisija: Suomen eduskunta. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4542-2.
 • Komulainen, Arvo: Taistelu Ahvenanmaasta: Oolannin iäisyyskysymys. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6796-X.
 • Mylly, Juhani: Edustuksellisen kansanvallan läpimurto. Julkaisija: Suomen eduskunta. Suomen eduskunta 100 vuotta 1. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4541-4.
 • Pernaa, Ville & Niemi, Mari K. & Pitkänen, Ville: Mielikuvavaalit: Kevään 2007 eduskuntavaalien mediailmiöt. Turku: Kirja-Aurora, 2007. ISBN 978-951-29-3245-0.
 • Tiitinen, Seppo ym.: Suomen ja kansanvallan haasteet. Suomen eduskunta 100 vuotta, 12. Julkaisija: Suomen eduskunta. Helsinki: Edita, 2008. ISBN 978-951-37-4552-3.

32.1828 Suomen puolueet[muokkaa]

 • Aarnio, Eeva & Palonen, Kari (toim.): Puolueiden periaateohjelmat 1995. Jyväskylän yliopisto, valtio-opin laitos. Julkaisuja 68. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1995. ISBN 951-34-0469-2.
 • Aarnio, Eeva & Kanerva, Jukka (toim.): Puolueohjelmatutkimuksen nykysuunnat. Jyväskylän yliopisto, valtio-opin laitos, julkaisuja 69. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1995. ISBN 951-34-0468-4.
 • Alijärvi, Pirjo ym. (toim.): Vasemmiston tulevaisuus. Helsinki: Into: Työväen Sivistysliitto, 2014. ISBN 978-952-264-305-6.
 • Borg, Sami (toim.): Puolueet 1990-luvulla: Näkökulmia suomalaiseen puoluetoimintaan. Valtio-opillisia tutkimuksia n:o 53. Turku: Turun yliopisto, 1997. ISBN 951-29-1037-3.
 • Helander, Voitto (toim.): Vennamolaisuus populistisena joukkoliikkeenä. Turku, 1971.
 • Kanerva, Jukka (toim.): Suomalaisten puolueohjelmien retoriikasta. Jyväskylän yliopisto, valtio-opin laitos, julkaisuja 63. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1991. ISBN 951-680-564-7.
 • Kohti yhteistyön maailmaa. SDP:n uusi periaateohjelma; keskusteluaineisto 9. Helsinki: Suomen sosialidemokraattinen puolue, 1998. ISBN 951-9220-71-2.
 • Lehtinen, Lasse Juhani: Kokoomus vai konservatismi. Kokkola: Kärppä-julkaisut, 1996. ISBN 951-96655-3-6.
 • Lindén, Jarmo (toim.): Uuden huimauksen aika. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1997. ISBN 951-9455-60-4.
 • Mickelsson, Rauli: Suomen puolueet: Historia, muutos ja nykypäivä. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-217-6.
 • Mäkinen, Riitta & Saraste, Erja (toim.): Poliittiset puolueet, etu- ja joukkojärjestöt Suomessa toisen maailmansodan jälkeen: Helsingissä 8.–9.9.l977 pidetyn Parlamentarismimme kehityslinjoja -seminaarin raportti. Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksen julkaisuja 1/1977. Helsingin yliopisto, 1977. ISBN 951-45-1214-6.
 • Niskanen, Paavo: Puolueet luokkaetujen vaalijoina Suomen eduskunnassa 1960-luvulta 1990-luvulle. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1366. Tampere: Tampere University Press, 2008. ISBN 978-951-44-7516-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Paloheimo, Heikki & Raunio, Tapio (toim.): Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2008. ISBN 978-951-0-33188-0.
 • Rantala, Onni: Suomen puolueiden muuttuminen 1945–1980. 2. tarkistettu ja täydennetty painos. Helsinki: Gaudeamus, 1982. ISBN 951-662-320-4.
 • Viljakainen, Jarmo: Reporadio: Yleisradion vaaran vuodet 1965–1972. Helsinki: Jarmo Viljakainen, 2008. ISBN 978-952-92-3825-5.

32.182809 Historia[muokkaa]

 • Antila, Jaakko: ”Politiikka on kirkossa”: Keskustapuolueen kirkkopoliittisten tavoitteiden muotoutuminen vuosina 1966–1978. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 213. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2010. ISBN 978-952-5031-57-7.
 • Eskelinen, Heikki: Me tahdoimme suureksi Suomenmaan: Akateemisen Karjala-Seuran historia. 1, Tausta, organisaatio, aatteet ja asema yhteiskunnassa 1922–1939. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-25056-2.
 • Hakanen, Yrjö & Tuomi, Emmi (toim.): Kolme kirjainta: SKP:n yhdeksän vuosikymmentä. Marxilainen foorumi -julkaisusarja 43. Helsinki: TA-Tieto, 2008. ISBN 978-952-99418-8-9.
 • Helin, Matti: Päästä meidät pahasta: Uskonto Skdl:n politiikassa 1944-1961. Väitöskirja: Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, osa 121. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0759-3.
 • Kaihovaara, Pirjo: Juurella lipun punaisen: Työväenjärjestöjen liput – osa työväenkulttuuria. Helsinki: Yhteiskunnallinen arkistosäätiö, 1986. ISBN 951-99784-5-3.
 • Keskustapuolueen Satakunnan piirijärjestö 60 vuotta 1917–1977. Pori: Keskustapuolue. Satakunnan piirijärjestö, 1977.
 • Kettunen, Pauli & Parikka, Raimo & Suoranta, Anu (toim.): Äänekäs kansa. Väki voimakas 8. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 1996. ISBN 951-95276-5-6.
 • Leino-Kaukiainen, Pirkko & Uino, Ari: Suomalaiskansallinen Kokoomus: Osa 1, Suomalaisen Puolueen ja Kansallisen Kokoomuspuolueen historia vuoteen 1929. Helsinki: Suomen Kansalliskirja, 1994. ISBN 951-97090-0-2.
 • Leppänen, Veli-Pekka: Kivääri vai äänestyslippu? Suomen kommunistisen puolueen hajaannus 1964–1970. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Edita, 1999. ISBN 951-37-2785-8.
 • Mickelsson, Rauli: Suomen puolueet: Historia, muutos ja nykypäivä. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-217-6.
 • Saarela, Tauno: Suomalainen kommunismi ja vallankumous 1923–1930. Historiallisia tutkimuksia 239. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-051-6.
 • Smolander, Jyrki: Suomalainen oikeisto ja ”kansankoti”: Kansallisen Kokoomuksen suhtautuminen pohjoismaiseen hyvinvointivaltiomalliin jälleenrakennuskaudelta konsensusajan alkuun. Väitöskirja: Turun yliopisto. Bibliotheca historica 63. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-208-5.
 • Uola, Mikko: Sinimusta veljeskunta: Isänmaallinen kansanliike 1932–1944. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06982-9.
 • Uola, Mikko (toim.): AKS:n tie: Akateeminen Karjala-Seura isänmaan ja heimoaatteen asialla. Julkaisija: Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys ry. Helsinki: Minerva, 2011. ISBN 978-952-492-532-7.
 • Vares, Vesa & Uino, Ari: Suomalaiskansallinen Kokoomus: Osa 2, Kansallisen Kokoomuspuolueen historia 1929–1944. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 9789513751548.

32.2 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

 • Aaltonen, Milla & Joronen, Mikko & Villa, Susan: Syrjintä Suomessa 2008. Helsinki: Ihmisoikeusliitto, 2009. ISBN 978-952-99667-5-2.
 • Aikio-Puoskari, Ulla: Saamen kielen ja saamenkielinen opetus Pohjoismaissa: Tutkimus saamelaisten kielellisistä ihmisoikeuksista Pohjoismaiden kouluissa. Juridica Lapponica 25. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2001. ISBN 951-634-762-2.
 • Al-Hussein, Lubna Ahmad & Kareh Tager, Djénane: 40 raipaniskua: Tositarina nyky-Sudanista. (40 coups de fouet pour un pantalon, 2009.) Suomennos: Aura Sevón. Jyväskylä: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-391-0.
 • Allardt, Erik & Starck, Christian: Vähemmistö, kieli ja yhteiskunta: Suomenruotsalaiset vertailevasta näkökulmasta. Pohjautuu tekijöiden Ruotsissa 1981 julkaistuun teokseen Språkgränser och samhällsstruktur: Finlandssvenskarna i ett jämförande perspektiv. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-10713-1.
 • Anttonen, Marjut: Menetetty koulunkäynti: Norjan valtion hyvitykset saamelaisille ja kveeneille. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, kasvatustieteen laitos. Siirtolaisuustutkimuksia. A, 33. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 2010. ISBN 978-952-5889-01-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Arajärvi, Pentti: Sivistykselliset oikeudet ja velvollisuudet. Joensuun yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja n:o 16. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2006. ISBN 952-458-792-0.
 • Autere, Hanna: Lesboperhe ja päivähoito. Seta-julkaisut 9. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus Seta, 1996. ISBN 952-9862-08-3.
 • Bartsch, Pia ym. (toim.): Elämän palasia: Ihmisten kokemuksia matkalla kohti tasa-arvoisempaa Suomea. Helsinki: Kynnys, 2008. ISBN 978-952-99384-3-8.
 • Benz, Wolfgang: Holokausti. (Der Holocaust, 1995.) Suomentanut Tapani Hietaniemi. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-075-9.
 • Bjurwald, Lisa: Euroopan häpeä: Rasistien voittokulku. (Europas skam: Rasister på frammarsch, 2011.) Suomennos: Taru Laiho. Sitaatti 3. Helsinki: Art House, 2011. ISBN 978-951-884-484-9.
 • Browning, Christopher R.: Aivan tavallisia rivimiehiä: 101. reservipoliisipataljoona ja ”lopullinen ratkaisu” Puolassa. (Ordinary men: Reserve police battalion 101 and the final solution in Poland, 1992.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-261-2.
 • Bruchfeld, Stéphane & Levine, Paul A.: Kertokaa siitä lapsillenne: Kirja juutalaisten joukkotuhosta Euroopassa 1933–1945. (Om detta må ni berätta: En bok om Förintelsen i Europa 1933–1945, 1998.) Alkuteos on julkaistu osana Levande historia -tiedotuskampanjaa. Käännös: Gothia Translations ab. Suomea koskevan luvun kirjoittanut Jukka Hartikainen. Helsinki: Opetushallitus, 2001 (2. painos 2006). ISBN 952-13-1056-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Bury, J. B.: Ajatuksen vapauden historia. (History of freedom of thought, 1914.) Suomentanut Huvi Vuorinen. Helsinki: Otava, 1917.
 • Charpentier, Sari: Sukupuoliusko: Valta, sukupuoli ja pyhä avioliitto lesbo- ja homoliittokeskustelussa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 69. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001. ISBN 951-39-0912-3.
 • Chomsky, Noam: Mediakontrolli: Propagandan mahtavat saavutukset. (Media control: The spectacular achievements of propaganda, 1997.) Suomentanut Sami Heino. Turku: Sammakko, 2003. ISBN 952-5194-52-3.
 • Cleaver, Eldridge: Musta pantteri: Kirjoituksia ja puheita. (Post-prison writings and speeches, 1969.) Suomentanut Risto Lehmusoksa. Toimittanut Robert Scheer. Jyväskylä: Gummerus, 1970.
 • Corvino, John: Mitä vikaa on homoseksuaalisuudessa?. (What's wrong with homosexuality?, 2013.) Suomentanut Kirsi Luoma. Helsinki: Like, 2013. ISBN 978-952-01-1029-1.
 • Dahlgren, Taina ym. (toim.): Vähemmistöt ja niiden syrjintä Suomessa. Ihmisoikeusliitto r.y.:n julkaisusarja n:o 4. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-299-2.
 • Denham, Diana & C.A.S.A. Collective (toim.): Tavallisten ihmisten kapina: Kertomuksia Meksikosta. (Teaching rebellion: Stories from the grassroots mobilization in Oaxaca, .) Suomennos: Laura Böök ym. Into-pamfletti 26. Helsinki: Like: Into, 2010. ISBN 978-952-01-0439-9.
 • Domscheit-Berg, Daniel: WikiLeaks: Sisäpiirin salaisuudet: Kokemukseni maailman vaarallisimmista nettisivuista. (Inside WikiLeaks: Meine Zeit bei der gefährlichsten Website der Welt, 2011.) Muistiin merkinnyt Tina Klopp. Suomentaneet Veera Kaski ja Pirkko Roinila. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-6234-4.
 • Friman-Korpela, Sarita ym.: Romanit ja kirkko: Opas seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille. Suomen ev.-lut. Kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2005:2. Helsinki: Kirkkohallitus, 2005. ISBN 951-789-178-4.
 • Gandhi, Mohandas: Tottelemattomuudesta. Toimittaneet ja suomentaneet Eila Salomaa ja Jukka Viitanen. Uudistettu ja toimitettu laitos. Ensimmäinen laitos nimellä Kirjoituksia. Lähdeaineisto: Essential writings / Mohandas Gandhi. Helsinki: Taifuuni, 2003. ISBN 951-581-083-3.
 • Goffman, Erving: Minuuden riistäjät: Tutkielma totaalisista laitoksista. (Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates, 1961.) Suomennos Auli Tarkka & Riitta Suominen. 2. painos, näköispainos. Alkuteos: Helsinki: Marraskuun liike, 1969. (Teoksen neljästä esseestä on suomennettu On the characteristics of total institutions ja The moral career of the mental patient). Sisältää myös: Erving Goffman ja minuuden riistäjät / Klaus Mäkelä. Riihimäki: Mielenterveyden keskusliitto, 1997. ISBN 952-5154-04-1.
 • Greenwald, Glenn: Ei pakopaikkaa: Edward Snowdenin valinnat. (No place to hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. surveillance state, 2014.) Suomentanut Tero Valkonen. Turku: Gummerus, 2014. ISBN 978-951-20-9513-1.
 • Haarscher, Guy: Tunnustuksettomuus. (La laïcité, 1996.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. 23°45. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura ry, 2006. ISBN 952-5503-22-4.
 • Haikara, Kalevi (toim.): Ajatus vapaa – sana kahleissa: Vainottujen, vangittujen, kidutettujen, teloitettujen kirjailijain kansainvälinen ääni. Valikoinut ja suomentanut Kalevi Haikara. Pystykorva-sarja. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-622-3.
 • Halla-aho, Jussi: Kirjoituksia uppoavasta Lännestä. Kirjoitukset julkaistu aiemmin tekijän verkkosivustolla 2005–2008. Helsinki: Jussi Halla-aho, 2009. ISBN 978-952-92-5213-8.
 • Hankamäki, Jukka: Sensuurin Suomi: Filosofisesti korrekteja kolumneja arkipäivän ajatusrikoksista. Helsinki: Books on Demand, 2009. ISBN 978-952-498-168-2.
 • Hannikainen, Lauri ym. (toim.): Ihmisoikeudet: Sata kansainvälistä asiakirjaa. 2. uudistettu painos. Ihmisoikeusliitto ry:n julkaisusarja nro 1. Julkaisija: Ihmisoikeusliitto. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1403-9.
 • Hanski, Jari: Juutalaisviha Suomessa 1918–1944. Pohjautuu tekijän Helsingin yliopistossa 2006 hyväksyttyyn väitöskirjaan Juutalaisvastaisuus suomalaisissa aikakauslehdissä ja kirjallisuudessa 1918–1944. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7041-3.
 • Hartikainen, Erkki: Raportti uskonnonvapaudesta 2. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1980.
 • Helander, Elina & Kailo, Kaarina (toim.): Ei alkua ei loppua: Saamelaisten puheenvuoro. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1999. ISBN 951-578-632-0.
 • Herzl, Theodor: Juutalaisvaltio. (Der Judenstaat, 1896.) Suomentanut Markus Jääskeläinen. Turku: Savukeidas, 2010. ISBN 978-952-5500-61-5.
 • Hessel, Stéphane: Vastarintaan!. (Indignez-vous!, 2011.) Suomentanut Pirjo Thorel. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-789-1.
 • Hietanen, Leena: Antifasistin päiväkirja 2009. Helsinki: Safka, Suomen antifasistinen komitea, 2010. ISBN 978-952-5412-52-9.
 • Hiltunen, Rainer: Virallisesti ventovieraat: Samaa sukupuolta olevien parisuhteet lainsäädännössä. Pro gradu -työ, Lapin yliopisto. Seta-julkaisut 8. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus Seta, 1996. ISBN 952-9862-07-5.
 • Hirsch, Joachim: Turvavaltio: ”Saksan malli”, sen kriisi ja uudet yhteiskunnalliset liikkeet. (Der Sicherheitsstaat: Das ”Modell Deutschland,” seine Krise und die neuen sozialen Bewegungen, 1981.) Teoksen kääntämiseen ovat osallistuneet Raimo Blom ym. Käännöksen tarkistanut ja teoksen toimittanut: Veikko Pietilä. Tampere: Vastapaino, 1983. ISBN 951-9066-03-9.
 • Hirvonen, Vuokko: Saamenmaan ääniä: Saamelaisen naisen tie kirjailijaksi. (Sámeeatnama jienat: Sápmelas nissona bálggis girjecállin, 1999.) Suomennos Oulun yliopistossa hyväksytystä väitöskirjasta. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 725. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-087-2.
 • Hoffman, Abbie: Varasta tämä kirja. (Steal this book, 1971.) Suomentanut Ville Sutinen. Helsinki: Johnny Kniga, 2007. ISBN 978-951-0-32914-6.
 • Holm, Saija & Laukkanen, Mari-Elina (toim.): Fredi: Pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet: Opetusmateriaali. Rengaskirja. Helsinki: Setlementtinuorten liitto ry, 2007. ISBN 978-951-97487-3-3.
 • Honkanen, Jussi & Syrjälä, Jaana (toim.): Lapsen oikeudet. Suomen YK-liiton julkaisusarja 31. Helsinki: Suomen YK-liitto, 2000. ISBN 952-9694-38-5.
 • Härkönen, Kirsti: Kunniallisen naisen taakka: Raportti seksuaalisesta väkivallasta Turkissa. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2004. ISBN 952-471-304-7.
 • Häyry, Heta & Häyry, Matti (toim.): Luonnotonta lastensaantia?. Preesens-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-483-9.
 • Ihmisoikeudet 2000-luvulla: Sopimuksia ja asiakirjoja. Julkaisija: Ihmisoikeusliitto. Toimitus: Arto Haapea. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3557-5.
 • Ihmisoikeudet: Sata kansainvälistä asiakirjaa. Julkaisija: Ihmisoikeusliitto. Toimituskunta: Lauri Hannikainen ym. 2. uudistettu painos. Ihmisoikeusliitto r.y.:n julkaisusarja nro 1. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1403-9.
 • Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Johdannon ja historian kirjoittanut Tuija Sarvi. Suomen YK-liitto ry:n julkaisusarja. Helsinki: Suomen YK-liitto, 2008. ISBN 978-952-9694-62-4.
 • Isaksson, Pekka & Jokisalo, Jouko: Historian lisälehtiä: Suvaitsevaisuuden ongelma ja vähemmistöt kansallisessa historiassa. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2005. ISBN 952-471-543-0.
 • Isaksson, Pekka & Jokisalo, Jouko: Kallonmittaajia ja skinejä: Rasismin aatehistoriaa. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1998 (tarkistettu 3. painos 2005). ISBN 952-471-543-0.
 • Jelloun, Tahar Ben: Isä, mitä on rasismi?. (Le racisme expliqué à ma fille, 1997.) Suomennos: Annikki Suni. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1998. ISBN 951-20-5383-7.
 • Jokisalo, Jouko (toim.): Rasismi tieteessä ja politiikassa: Aate- ja oppihistoriallisia esseitä. Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisuja 1/1996. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1821-2.
 • Jokisalo, Jouko & Simola, Raisa: Kulttuurisia kohtaamisia. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2010. ISBN 978-952-01-0452-8.
 • Kaartinen, Auli ym.: Toisenlaisia naisia: Elämäntarinoita. Helsinki: Meikänainen, 1992. ISBN 952-9712-01-4.
 • Kaartinen, Marjo: Neekerikammo: Kirjoituksia vieraan pelosta. Turku: k&h, Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 2004. ISBN 951-29-2568-0.
 • Kallavuo, Mikael: Väkivallattomuus ja demokratia: Avoimia eettisiä yhteisöjä voi luoda vain väkivallattomuudella. Helsinki: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 951-807-100-4.
 • Kanninen, Satu & Markkula, Heli: R-sana: Kirja rasismista ja siihen puuttumisesta. NoRa – NoRacism -hanke. Kuvittanut Sami Valtere. Helsinki: Pelastakaa Lapset, 2011. ISBN 978-952-5706-56-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kansalaisryhmä: Kansalaistottelemattoman käsikirja. Preesens-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-444-8.
 • Khan, Irene & Petrasek, David: Kohtalona köyhyys? Miten oikeuksien puute syventää köyhyyttä. (The unheard truth: Poverty and human rights, 2009.) Esipuhe: Kofi Annan. Alkusanat: Frank Johansson. Suomentanut Lauri Itäkangas. Helsinki: WSOY: Amnesty International, 2009. ISBN 978-951-0-35494-0.
 • Ludwig, Klemens: Vainotut kansat: Kansallisten ja uskonnollisten vähemmistöjen kirja. (Bedrohte Völker: Ein Lexikon nationaler und religiöser Minderheiten, 1985.) Suomentajat: Marketta Helevä ym. Politica-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-500-2.
 • Kohti yhteistyön maailmaa. SDP:n uusi periaateohjelma; keskusteluaineisto 9. Helsinki: Suomen sosialidemokraattinen puolue, 1998. ISBN 951-9220-71-2.
 • Koivisto, Nelli (toim.): Lupa kuulua – lupa näkyä: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt liikunnassa ja urheilussa. SLU-julkaisusarja 6/05. Helsinki: Suomen liikunta ja urheilu, 2005. ISBN 952-5062-65-1.
 • Kopsa-Schön, Tuula: Kulttuuri-identiteetin jäljillä: Suomen romanien kulttuuri-identiteetistä 1980-luvun alussa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 641. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-911-1.
 • Korhonen, Johanna & Östman, Jeanette (toim.): Kaikella rakkaudella: Sanoja seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Ruotsinkieliset tekstit on suomentanut Riikka Toivanen. Helsinki: Into, 2014. ISBN 978-952-264-293-6.
 • Korpijaakko-Labba, Kaisa: Maanomistustyöryhmän selvitys saamelaiskäräjille II osamietintö: Oikeusministeriön maaoikeustutkimus -projektin tuottamien selvitysten oikeudellista arviointia. Inari: Saamelaiskäräjät, 2007. ISBN 978-952-441-155-4.
 • Korpijaakko-Labba, Kaisa: Saamelaisten oikeusasemasta Suomessa: Kehityksen pääpiirteet Ruotsin vallan lopulta itsenäisyyden ajan alkuun. Dieđut no 1/1999. Kautokeino: Sámi instituhtta, 2000. ISSN 0332-7779.
 • Korpijaakko, Kaisa: Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa: Oikeushistoriallinen tutkimus Länsi-Pohjan Lapin maankäyttöoloista ja -oikeuksista ennen 1700-luvun puoliväliä. Väitöskirja. Lapin korkeakoulun oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja A, 3. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1989. ISBN 951-640-440-5.
 • Kouros, Kristiina (toim.): Iloisen talon kellareissa. Into-pamfletti 45. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0617-1.
 • Kristof, Nicholas D. & Sheryl WuDunn: Puolikas taivasta. (Half the sky: Turning oppression into opportunity for women worldwide, 2009.) Suomennos: Kirsi Luoma. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0424-5.
 • Kuortti, Joel & Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (toim.): Kolonialismin jäljet: Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-014-5.
 • Kuparinen, Eero: Antisemitismin musta kirja: Juutalaisvainojen pitkä historia. Ensimmäinen painos ilmestynyt nimellä Aleksandriasta Auschwitziin: Antisemitismin pitkä historia. 2. tarkistettu ja uudistettu laitos. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-494-4.
 • Kännö, Eila: Naisena miesten maailmassa. Hhaastatteluiden ja arkistomateriaalin pohjalta koonnut ja kirjoittanut Leena Laulajainen. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-11025-X.
 • Lehtinen, Lasse Juhani: Volkstaat. Buurien oikeudesta omaan valtioon. Kokkola: Kärppä-julkaisut, 1995. ISBN 951-96655-2-8.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Nickul: Rauhan mies, rauhan kansa. Inari: Kustannus-Puntsi, 2000. ISBN 952-5343-05-7.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Inari: Kustannus-Puntsi, 1997. ISBN 951-97541-2-1.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiskiista. Sortaako Suomi alkuperäiskansaansa?. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-458-9.
 • Lehtonen, Jukka: Seksuaalivähemmistöt koulussa. Perustuu Turun yliopistossa keväällä 1995 tehtyyn sosiologian pro gradu -työhön. Seta-julkaisut 6. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA, 1995. ISBN 952-9862-05-9.
 • Lempinen, Marja Leena (toim.): Irti virallisesta kaksikielisyydestä. 2. uudistettu painos. Helsinki: Books on Demand, 2009. ISBN 978-952-498-776-9.
 • Lepola, Outi: Ulkomaalaisesta suomenmaalaiseksi: Monikulttuurisuus, kansalaisuus ja suomalaisuus 1990-luvun maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa. Väitöskirja: Helsindin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 787. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-139-9.
 • Leskinen, Arvo: Sanomisen ”vapaus”: Ilmaisunvapauden toteuttaminen ja toteutuminen. Vuokatti: Kustannusmarko, 2008. ISBN 978-951-97903-6-7.
 • Lindahl, Kent: Exit: Irti natsismin kahleista. (Exit: Min väg bort från nazismen, 2000.) Käännös: Leena Nilsson. Pystykorvakirja. Helsinki: Suomen rauhanpuolustajat: Like, 2002. ISBN 952-471-057-9.
 • Lindgren, Anna-Riitta: Helsingin saamelaiset ja oma kieli. Tutkimus kuuluu Suomen Akatemian rahoittamaan projektiin Saamen kielen asema Suomessa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 801. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-205-0.
 • Lindqvist, Sven: Rasismin vastustajia: Ihmisiä ja argumentteja taistelussa rotuennakkoluuloja vastaan 1750–1900. (Antirasister: Människor och argument i kampen mot rasismen 1750–1900, 1995.) Suomentanut Heikki Salojärvi. Vantaa: Pequod, 1998. ISBN 951-97226-5-3.
 • Lindqvist, Sven: Tappakaa ne saatanat. (Utrota varenda jävel, 1992.) Suomentanut Antero Tiusanen. Vantaa: Pequod, 1996. ISBN 951-97226-1-0.
 • Manji, Irshad: Islamin kahdet kasvot: Hätähuuto suvaitsevaisuuden ja muutoksen puolesta. (The trouble with Islam: A Muslim's call for reform in her faith, 2004.) Suomentanut Tiina Sjelvgren. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-3076-2.
 • Marcos, subcomandante: ¡Viva Zapata!. Kansialanimeke: Chiapasin intiaanikapinallisten unelma paremmasta maailmasta. Suomentanut ja koonnut Sarri Vuorisalo-Tiitinen. Uudistettu painos. Pystykorvakirja. Like-pokkari. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0389-7.
 • Martikainen, Tuomas & Sakaranaho, Tuula (toim.): Mitä muslimit tarkoittavat? Keskustelua islamilaisista virtauksista Suomessa ja Euroopassa. Ylikansallisen islamin hallinta -tutkimushanke. Turku: Savukeidas, 2008. ISBN 978-952-5500-98-1.
 • Martikainen, Tuomas & Sakaranaho, Tuula & Juntunen, Marko (toim.): Islam Suomessa: Muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa. Tietolipas 223. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-027-1.
 • Mattila, Markku: Kansamme parhaaksi: Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Bibliotheca historica 44. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1999. ISBN 951-710-111-2.
 • Miles, Robert: Rasismi. (Racism, 1989.) Suomentaneet Antero Tiusanen ja Juha Koivisto. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-72-1.
 • Murdoch, Paul: Puolikuu ja Pohjantähti: Muslimit keskellämme. Kohtauspaikka. Helsinki: Suomen lähetysseura, 1996. ISBN 951-624-225-1.
 • Mustalaisasiain neuvottelukunta: Mustalaiset vähemmistönä suomalaisessa yhteiskunnassa: Tietoa mustalaisuudesta ja yhteiskunnan palveluista. Helsinki: Valtioneuvosto, 1981. ISBN 951-46-6106-0.
 • Mustola, Kati & Pakkanen, Johanna (toim.): Sateenkaari-Suomi: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Tikkurilan vanhalla asemalla 11.5.–30.9.2007. Julkaisija: Vantaan kaupunginmuseo. Helsinki: Like, 2007. ISBN 978-952-471-942-1.
 • Mäkinen, Virpi & Pessi, Anne Birgitta (toim.): Kerjääminen eilen ja tänään: Historiallisia, oikeudellisia ja sosiaalipoliittisia näkökulmia kerjäämiseen. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-251-0.
 • Niemelä, Seppo: Toteutumattomat oikeudet. 53 s. Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi 2007. Helsinki: Oikeusministeriö, 2007.
 • Niiranen, Valtteri & Sotamaa, Petteri: Sananvapauslain käsikirja. Helsinki: WSOY lakitieto, 2003. ISBN 951-670-110-8.
 • Nordenstreng, Kaarle (toim.): Sananvapaus. Helsinki Porvoo Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-20841-8.
 • Ojanen, Tuomas: Perusoikeudet ja ihmisoikeudet Suomessa. Forum iuris. Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2003. ISBN 951-45-9479-7.
 • Ollikainen, Marketta: Vankkurikansan perilliset: Romanit, Euroopan unohdettu vähemmistö. Ihmisoikeusliitto r.y.:n julkaisusarja n:o 3. Helsinki: Yliopistopaino, 1995. ISBN 951-570-265-8.
 • Paasirova, Tuomo: Pakolaisen muotokuva. Espoo: T. Paasirova, 1990.
 • Pentikäinen, Juha & Hiltunen, Marja (toim.): Suomen kulttuurivähemmistöt. Pohjautuu teokseen Cultural minorities in Finland: An overview towards cultural policy, 1995. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja 72. Helsinki: Suomen Unesco-toimikunta, 1997. ISBN 951-53-1699-5.
 • Peruskoulun ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja. (Manual for human rights education.) Toimitus ja käännös: Pekka Elo ym. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja no. 73. Helsinki: Opetusministeriö, 1998. ISBN 952-442-048-1.
 • Pietarinen, Juhani ym.: Oikeus itsemääräämiseen. Helsinki: Painatuskeskus, 1994. ISBN 951-37-1341-5.
 • Pirjola, Jari & Pulkkinen, Eila (toim.): Uskonto ja ihmisoikeudet. Helsinki: Kirkon ulkomaanapu: SR-kustannus, 1998. ISBN 952-9747-20-9.
 • Puro, Perttu: Eurooppa ja ihmisoikeudet. Helsinki: Suomen YK-liitto: Edita, 1999. ISBN 952-9694-34-2.
 • Puuronen, Vesa (toim.): Valkoisen vallan lähettiläät: Rasismin arki ja arjen rasismi. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-081-3.
 • Pääkkönen, Erkki: Saamelainen etnisyys ja pohjoinen paikallisuus: Saamelaisten etninen mobilisaatio ja paikallisperustainen vastaliike. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 153. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2008. ISBN 978-952-484-267-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Pääkkönen, Erkki: Saamelaisuus sirkumpolaarisena etnisyytenä. Dieđut 1/1995. Oulu: Guovdageaidnu: University of Oulu, Research Institute of Northern Finland: Sámi instituhtta, 1995. ISBN 951-42-4189-4.
 • Pöntinen, Mari & Helminen, Mikko (toim.): Oikeus uskoon, toivoon ja rakkauteen: Ihmisoikeudet ja kirkon missio. Kurkistus: Kansainvälisen työn koulutuspalvelujen julkaisuja 1. Helsinki: Suomen lähetysseura, 2005. ISBN 951-624-323-1.
 • Raento, Pauliina (toim.): Yhdessä erikseen: Kansalliset konfliktit Länsi-Euroopassa. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-574-6.
 • Raittila, Pentti (toim.): Etnisyyttä, rasismia ja dialogia sanomalehdissä ja Internetissä. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos. Julkaisuja C 39. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, 2005. ISBN 951-44-6438-9.
 • Rastas, Anna: Rasismi lasten ja nuorten arjessa: Transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva Suomi. Väitöskirjan tiivistelmäosa, Tampereen yliopisto. Nuorisotutkimusverkoston ja Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 78. Tampere Helsinki: Tampere University Press: Nuorisotutkimusverkosto, 2007. ISBN 978-951-44-6946-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Rantala, Veijo & Huttunen, Laura: ”Aito mustalainen on lämmin ihminen”: Suomen mustalaisten etnisen identiteetin rakentuminen puheessa. Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia B 14. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3529-X.
 • Raulo, Marianna: Ihmisiä vai ihmisiä: Vähemmistöoikeuksien filosofiaa. Pohjautuu Helsingin yliopiston filosofian laitoksella 1997 hyväksyttyyn samannimiseen lisensiaatintyöhön. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-444-8.
 • Reijonen, Mikko: Uskonnonvapaus yhdentyvässä Euroopassa. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A, nro 59. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1992. ISBN 951-693-188-X.
 • Rigo, Enrica: Rajojen Eurooppa. (Europa di confine: Trasformazioni della cittadinanza nell'Unione allargata, 2007.) Esipuhe Étienne Balibar. Suomentaneet Antti Paakkari, Taina Rajanti, Miika Saukkonen ja Eetu Viren. Polemos. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0302-6.
 • Rinne, Jarmo: Henkilökohtaistuva politiikka: Tutkimusmatkoja refleksiiviseen kansalaistoimintaan. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1587. Tampere: Tampere University Press, 2011. ISBN 978-951-44-8340-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Saarinen, Tuija & Suhonen, Seppo (toim.): Koltat, karjalaiset ja setukaiset: Pienet kansat maailmojen rajoilla. Snellman-instituutin A-sarja 19. Kuopio: Snellman-instituutti, 1995. ISBN 951-842-167-6.
 • Sana, Elina: Luovutetut: Suomen ihmisluovutukset Gestapolle. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27975-7.
 • Sankari, Mika: Poliittisen korrektiuden kukkasia: Kirjoituksia sananvapaudesta. Lahti: Mika Sankari, 2010. ISBN 978-952-92-7411-6.
 • Saro-Wiwa, Ken: Vankilapäiväkirja. (A month and a day: A detention diary, 1995.) Suomentanut Markku Tuiskula. Helsinki: Like, 1996. ISBN 951-578-291-0.
 • Saukkonen, Pasi: Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007. ISBN 978-951-0-31756-3.
 • Saukkonen, Pasi: Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää? – Selvitys mediakeskustelusta Suomessa. Magma-studie 1/2011. Helsinki: Finlands svenska tankesmedja Magma, 2007. ISBN 978-952-5864-15-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Saukkonen, Pasi: Erilaisuuksien Suomi: Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-295-8.
 • Scheinin, Martin & Dahlgren, Taina (toim.): Toteutuvatko saamelaisten ihmisoikeudet. Ihmisoikeusliitto ry:n julkaisusarja n:o 7. Helsinki: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-482-0.
 • Scheinin, Martin & Tarvain, Kirsi (toim.): Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä. 29.9.–1.10.1990 Espoossa ja Helsingissä järjestetyn kansainvälisen symposiumin The right to refuse military orders aineisto. Julkaisijat: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys, Juristit rauhan ja eloonjäämisen puolesta ry. Helsinki: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys, 1991. ISBN 951-9193-34-0.
 • Scheinin, Martin: Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa: Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valtionsisäisestä voimassaolosta sekä ihmisoikeus- ja perusoikeusnormien sovellettavuudesta Suomen oikeusjärjestyksessä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja nro 189. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1991. ISBN 951-855-121-9.
 • Scheinin, Martin: Yhteiset ihmisoikeutemme. Toimittaja: Jaana Syrjälä. Helsinki: Suomen YK-liitto, 1998. ISBN 952-9694-25-3.
 • Selbourne, David: Velvollisuuden periaate. (The principle of duty: An essay on the foundations of the civic order, 1994.) Suomentanut Manu J. Vuorio. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-582-7.
 • Sen, Amartya: Identiteetti ja väkivalta. (Identity and violence: The illusion of destiny, 2006.) Suomentanut: Jussi Korhonen. Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5734-03-4.
 • Seppo, Juha: Uskonnonvapaus 2000-luvun Suomessa. Logos. Helsinki: Edita, 2003. ISBN 951-37-3917-1.
 • Seurujärvi-Kari, Irja & Halinen, Petri & Pulkkinen, Risto (toim.): Saamentutkimus tänään. Tietolipas 234. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-220-6.
 • Sharp, Gene: Väkivallattomuus: Realistinen vaihtoehto. (There are realistic alternatives, 2003.) Suomentanut Antti Kaski. Aseidenriisuntavihkot 43. Helsinki: Rauhankirjallisuuden edistämisseura: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys: Itämerikeskussäätiö, 2007. ISBN 978-951-9457-37-6. Alkuteoksen verkkoversio (PDF).
 • Simola, Raisa & Heikkinen, Kaija (toim.): Monenkirjava rasismi. Joensuu: Joensuu University Press, 2003. ISBN 952-9800-39-8.
 • Sorainen, Antu: Rikollisia sattumalta? Naisten keskinäistä haureutta koskevat oikeudenkäynnit 1950-luvun Itä-Suomessa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Antu Sorainen, 2005. ISBN 952-91-9415-3. Teoksen verkkoversio.
 • Sorsa, Leena: Kansankirkko, uskonnonvapaus ja valtio: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen tulkinta uskonnonvapaudesta 1963–2003. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 109. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2010. ISBN 978-951-693-299-9.
 • Stålström, Olli: Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu. Väitöskirja: Kuopion yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-716-1.
 • Suomenruotsalaiset. Helsinki: Suomenruotsalaiset kansankäräjät, 1994. ISBN 952-9700-12-1.
 • Sysikaski, Kalle: Kansanmurha paratiisissa: Itä-Timorin historia ja nykypäivä. Helsinki: Suomen sadankomitealiitto, 1996. ISBN 951-9372-18-0.
 • Takala, Jukka-Pekka & Konstari, Timo (toim.): Mikä Suomessa salaista: Salaisen ja julkisen rajat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-11300-X.
 • Tammilehto, Olli (toim.): Kun edustajat eivät riitä: Kansalaistoiminnan opas. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15630-2.
 • Tamminen, Tapio (toim.): Sinisten vuorten adivasit: Intian alkuperäisväestö murroksessa. Tuotanto: Kehitysmaayhdistys Pääskyt. Helsinki: Like: Into, 2010. ISBN 978-952-5675-66-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Thoreau, Henry David ym.: Kansalaistottelemattomuudesta. Toimittanut Outi Lauhakangas. Visio. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-08630-8.
 • Toivonen, Raimo: Uskonnottoman oikeusopas. Jämsä: R. Toivonen, 1997.
 • Toivonen, Raimo: Uskonnonvapauslaki, hautaustoimilaki, peruskoululaki 13 §: Kriittinen tutkimus. Jämsä: Raimo Toivonen, 2008.
 • Tuominen, Marja ym. (toim.): Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit. Osa 1, Outamaalta tunturiin. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. C 16, Katsauksia ja puheenvuoroja. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. C 32, Työpapereita. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1999. ISBN 951-634-697-9.
 • Tuovinen, Liisa (toim.): Saanko olla totta? Sukupuolisen moninaisuuden kohtaaminen. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-201-9.
 • Tuulentie, Seija: Meidän vähemmistömme: Valtaväestön retoriikat saamelaisten oikeuksista käydyissä keskusteluissa. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 807. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-257-3.
 • Wahlström, Riitta: Suvaitsevuuteen kasvattaminen: Erilaisuus on rikkautta. Opetus 2000. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21147-8.
 • Valkeapää, Nils-Aslak: Terveisiä Lapista: (Pamfletti). Helsinki: Otava, 1971.
 • Valkonen, Sanna: Poliittinen saamelaisuus. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-254-1.
 • Valtioneuvoston periaatepäätös romanipolitiikan linjauksiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:16. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011. ISBN 978-952-00-3084-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Vilander, Minttu (toim.): Itseisarvona ihmisyys: Puheenvuoroja ihmisoikeuspolitiikasta. Helsinki: Kansallinen sivistysliitto, 2009. ISBN 978-951-8964-93-6.
 • Vilkka, Hanna: Sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaaminen. Jyväskylä: PS-kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-462-0.
 • Vuorio, Manu J.: Seuraako ihmisoikeuksista myös ihmisvelvollisuuksia? Käsiteanalyyttis-historiallinen tutkimus elinympäristömme nykyisen tilan ja oikeuksien jakautumisen globaalin epätasa-arvon asettamista reunaehdoista ja vaatimuksista sekä näiden taustasta oikeuksien ja velvollisuuksien välisen suhteen problematiikassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Turku: M. J. Vuorio, 1999. ISBN 952-91-1490-7.
 • Vuortama, Timo & Kerosuo, Lauri: Viestinnän lait ja säännöt. 6. kokonaan uudistettu laitos. Karkkila: Kustannus-Mäkelä, 2004. ISBN 951-882-409-6.
 • Yildiz, Kerim: Turkki, kurdit ja EU. (The kurds in Turkey: EU accession and human rights, 2005.) Suomennos: Kirsi Komonen. Esipuhe: Noam Chomsky. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-811-1.

32.206 Järjestöt[muokkaa]

 • Power, Jonathan: Vesi murtaa kiveä: Amnesty Internationalin tarina. (Like water on stone: The story of Amnesty International, 2001.) Suomentanut Hannu Tervaharju. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Rauhanpuolustajat, 2001. ISBN 951-578-862-5.

32.2063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Mustola, Kati & Pakkanen, Johanna (toim.): Sateenkaari-Suomi: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Tikkurilan vanhalla asemalla 11.5.–30.9.2007. Julkaisija: Vantaan kaupunginmuseo. Helsinki: Like, 2007. ISBN 978-952-471-942-1.

32.2065 Kokoukset[muokkaa]

 • Seurujärvi-Kari, Irja (toim.): Beaivvi mánát: Saamelaisten juuret ja nykyaika. Kokoelma perustuu Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen vuosittain järjestämiin alkuperäiskansoja käsitteleviin seminaareihin. Tietolipas 164. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-129-1.

32.207 Oppikirjat[muokkaa]

 • Lehdonmäki, Ilkka (toim.): Ihmisten oikeudet: Opetuspaketti ihmisoikeuksista. Helsinki: Amnesty International, Suomen osasto, 1997. ISBN 951-97646-0-7.

32.209 Historia[muokkaa]

 • Bard, Mitchell G.: Kristalliyö 9.–10.11.1938: Holokaustin alku silminnäkijöiden kertomana. (48 hours of Kristallnacht: Night of destruction/Dawn of the holocaust, 2008.) Suomennos: Taina Wallin. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-243-2.
 • Bury, J. B.: Ajatuksen vapauden historia. (History of freedom of thought, 1914.) Suomentanut Huvi Vuorinen. Helsinki: Otava, 1917.
 • Ekholm, Kai: Kielletyt kirjat 1944–1946: Yleisten kirjastojen kirjapoistot vuosina 1944–1946. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Jyväskylä: Things to come, 2000. ISBN 951-8908-03-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Hanski, Jari: Juutalaisviha Suomessa 1918–1944. Pohjautuu tekijän Helsingin yliopistossa 2006 hyväksyttyyn väitöskirjaan Juutalaisvastaisuus suomalaisissa aikakauslehdissä ja kirjallisuudessa 1918–1944. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7041-3. Väitöskirjan verkkoversio (PDF).
 • Häkkinen, Antti & Pulma, Panu & Tervonen, Miika (toim.): Vieraat kulkijat – tutut talot: Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. Historiallinen arkisto 120. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-755-9.
 • Isaksson, Pekka: Kumma kuvajainen: Rasismi rotututkimuksessa, rotuteorioiden saamelaiset ja suomalainen fyysinen antropologia. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Pohjoiset historiat 1. Inari: Puntsi, 2001. ISBN 952-5343-08-1.
 • Isaksson, Pekka & Jokisalo, Jouko: Historian lisälehtiä: Suvaitsevaisuuden ongelma ja vähemmistöt kansallisessa historiassa. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2005. ISBN 952-471-543-0.
 • Isaksson, Pekka & Jokisalo, Jouko: Kallonmittaajia ja skinejä: Rasismin aatehistoriaa. Tarkistettu 3. painos (1. painos 1998). Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2005. ISBN 952-471-542-2.
 • Karemaa, Outi: Vihollisia, vainoojia, syöpäläisiä: Venäläisviha Suomessa 1917–1923. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Bibliotheca historica 30. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1998. ISBN 951-710-081-7.
 • Kauppala, Pekka: Paluu vankileirien teille: Suomesta Neuvostoliittoon luovutettujen kohtalo 1940–1955. Helsinki: Gummerus, 2011. ISBN 978-951-20-8385-5.
 • Koljonen, Niilo: Suomalainen vankileiriraportti. Toimittanut Erkki Vettenniemi. Helsinki: Teos, 2011. ISBN 978-951-851-329-5.
 • Kurzman, Dan: Varsovan geton kansannousu. (The bravest battle: The twenty-eight days of the Warsaw Ghetto uprising, 1975.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Art House, 2005. ISBN 951-884-399-6.
 • Laitila, Teuvo & Saarinen, Tuija (toim.): Uskonto ja identiteetti: Suomalais-ugrilaisten kokemuksia ja vaiheita Venäjällä ja Neuvostoliitossa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 741. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-100-3.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Nickul: Rauhan mies, rauhan kansa. Inari: Kustannus-Puntsi, 2000. ISBN 952-5343-05-7.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaisten parlamentti: Suomen saamelaisvaltuuskunta 1973–1995 ja Saamelaiskäräjät 1996–2003. Kuvatoimittaja: Matti Aikio. Inari: Saamelaiskäräjät, 2005. ISBN 952-441-108-3.
 • Lindqvist, Sven: Rasismin vastustajia: Ihmisiä ja argumentteja taistelussa rotuennakkoluuloja vastaan 1750–1900. (Antirasister: Människor och argument i kampen mot rasismen 1750–1900, 1995.) Suomentanut Heikki Salojärvi. Vantaa: Pequod, 1998. ISBN 951-97226-5-3.
 • Lindqvist, Sven: Tavoitteena kansanmurha. (Avsikt att förinta, 2008.) Suomentanut: Heikki Salojärvi. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2009. ISBN 978-952-01-0308-8.
 • Magga, Tuomas & Lehtola, Veli-Pekka (toim.): Saamelaisten oikeudet kieleen ja historiaan. Sámiid rievttit gillii ja historjái. Publications of the Giellagas Institute 3. Oulu: Oulun yliopisto, 2004. ISBN 951-42-7616-7.
 • Mattila, Markku: Kansamme parhaaksi: Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Bibliotheca historica 44. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1999. ISBN 951-710-111-2.
 • Mela, Marjo: Latvian virolaiset. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Bibliotheca historica 69. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-301-4.
 • Määttälä, Mikko: Vihollisina vangitut: Internointileirit neuvostosuhteiden välikappaleina 1944–1947. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 9789517967594.
 • Pihkala, Erkki ym. (toim.): Itämaasta itsenäisyyteen: Suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden vaikea suhde. Helsinki: Suomalaisuuden liitto, 2010. ISBN 978-951-96348-8-3.
 • Pulma, Panu: Suljetut ovet: Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan. Historiallisia tutkimuksia 230. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-785-0.
 • Pulma, Panu (toim.): Suomen romanien historia. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1372. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 978-952-222-364-7.
 • Robertsen, Thor: Jäämeren suomalaiset: Kirja Ruijasta. (Den finske arven, 2009.) Suomennos: Tellervo Laine. Vadsø: Norjalais-suomalainen liitto, 2010. ISBN 978-82-998237-1-5.
 • Sana, Elina: Kuoleman laiva S/S Hohenhörn: Juutalaispakolaisten kohtalo Suomessa. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29218-4.
 • Sana, Elina: Luovutetut: Suomen ihmisluovutukset Gestapolle. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27975-7.
 • Sihvo, Jouko: Inkerin kansan 60 kohtalon vuotta. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1872-X.
 • Snyder, Timothy: Tappotanner: Eurooppa Hitlerin ja Stalinin välissä. (Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin, 2010.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsinki: Siltala, 2014. ISBN 978-952-234-222-5.
 • Snyder, Timothy: Musta maa. Holokausti: tapahtumat, opetukset. (Black Earth. The Holocaust as History and Warning, 2010.) Suomentanut Antero Helasvuo. Helsinki: Siltala, 2015. ISBN 978-952-234-304-8.
 • Suutala, Maria: Kesytetty nainen: Seksuaalisuus ja luontosuhde länsimaisessa ajattelussa. Helsinki: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-473-1.
 • Voltaire: Suvaitsevuudesta: Jean Calas'n kuoleman johdosta (1763). (Le traité sur la tolérance, 1763.) Suomentanut Jaana Seppänen. Turku: Savukeidas, 2012. ISBN 978-952-268-026-6.
 • Simola, Matti: Veri ja raha: Rasismin ja kapitalismin esoteriikasta ja muita kirjoituksia. Suomentanut Matti Simola. 7. korjattu ja laajennettu painos. Tampere: Matti Simola, 2011. ISBN 978-952-92-9314-8. Teoksen verkkoversio (PDF).

32.21 Siirtolaiset. Pakolaiset[muokkaa]

 • Abu-Hanna, Umayya: Multikulti: Monikulttuurisuuden käsikirja. Helsinki: Siltala, 2012. ISBN 978-952-234-064-1.
 • Ahvio, Juha: Eurooppa ja Suomi islamisoituvat. Alanimeke kannessa: Tiedä tosiasiat islamistiterrorismista ja islamilaisesta maahanmuutosta. Helsinki: Kuva ja sana, 2015. ISBN 978-951-585-302-8.
 • Alitolppa-Niitamo, Anne: Kun kulttuurit kohtaavat: Matkaopas maahanmuuttajan kohtaamiseen ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Helsinki: Sairaanhoitajien koulutussäätiö, 1993. ISBN 951-8963-08-8.
 • Anttonen, Marjut: Etnopolitiikkaa Ruijassa: Suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla. Väitöskirja: Turun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 764. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-122-4.
 • Forsander, Annika: Luottamuksen ehdot: Maahanmuuttajat 1990-luvun suomalaisilla työmarkkinoilla. Väitöskirja: Turun yliopisto. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. D 39. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto, 2002. ISBN 952-9605-82-X.
 • Förbom, Jussi: Hallan vaara: Merkintöjä maahanmuuton puhetavoista. Into-pamfletti. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0517-4.
 • Förbom, Jussi: Väki, valta ja virasto: Maahanmuuttovirasto ja suomalainen turvapaikkapolitiikka. Helsinki: Like, 2014. ISBN 978-952-264-153-3.
 • Hannula, Milla: Maassa maan tavalla: Maahanmuuttokritiikin lyhyt historia. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-051-1-24871-2.
 • Honkasalo, Veronika: Tyttöjen kesken: Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 109. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2011. ISBN 978-952-5464-82-5.
 • Huttunen, Laura: Kotona, maanpaossa, matkalla: Kodin merkitykset maahanmuuttajien omaelämäkerroissa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 861. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-362-6.
 • Jaakkola, Magdalena: Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta: Asennemuutokset 1987–2007. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 1:2009. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 2009. ISBN 978-952-223-348-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Jasinskaja-Lahti, Inga & Liebkind, Karmela & Vesala, Tiina: Rasismi ja syrjintä Suomessa: Maahanmuuttajien kokemuksia. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-850-8.
 • Kanervo, Sari & Saarinen, Tiina: Kulttuurit keskuudessamme. Turku: Turun kulttuurikeskus, 2004. ISBN 951-98411-2-1.
 • Kekäläinen, Annu: Leiri: Tarinoita ihmisistä jotka haluavat kotiin. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-35791-0.
 • Keskinen, Suvi & Rastas, Anna & Tuori, Salla (toim.): En ole rasisti, mutta...: Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 95. Helsinki: Tampere: Nuorisotutkimusverkosto: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-248-0.
 • Keskinen, Suvi & Rastas, Vuori & Hirsiaho, Anu (toim.): Monikulttuurisuuden sukupuoli: Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Tampere: Tampere University Press, 2012. ISBN 978-951-44-8726-2.
 • Korkiasaari, Jouni: Suomalaiset maailmalla: Suomen siirtolaisuus ja ulkosuomalaiset entisajoista tähän päivään. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 1989. ISBN 951-9266-37-2.
 • Kostiainen, Auvo: Loikkarit: Suuren lamakauden laiton siirtolaisuus Neuvostoliittoon. Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-09919-1.
 • Laqueur, Walter: Euroopan viimeiset päivät. (The last days of Europe: Epitaph for an old continent, 2007.) Suomentanut Leif Sundström. Sitaatti 1. Sisältää myös tekijän suomenkieliseen laitokseen kirjoittamat jälkisanat. Helsinki: Art House, 2009. ISBN 978-951-884-458-0.
 • Lepola, Outi: Ulkomaalaisesta suomenmaalaiseksi: Monikulttuurisuus, kansalaisuus ja suomalaisuus 1990-luvun maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 787. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-139-9.
 • Leppäkorpi, Mervi: Asiaton oleskelu kielletty: Tutkimusmatkalla paperittomien Suomessa. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-037-6.
 • Liebkind, Karmela (toim.): Monikulttuurinen Suomi: Etniset suhteet tutkimuksen valossa. Helsinki: Gaudeamus, 2000 (3. painos 2006). ISBN 951-662-790-0.
 • Liebkind, Karmela ym.: Venäläinen, virolainen, suomalainen: Kolmen maahanmuuttajaryhmän kotoutuminen Suomeen. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-919-9.
 • Malkki, Liisa: Kulttuuri, paikka ja muuttoliike. Toimittanut Laura Huttunen. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-375-3.
 • Marjeta, Maarit: Äidit ja tyttäret kahdessa kulttuurissa: Somalialaisnaiset, perhe ja muutos. Joensuun yliopisto, sosiologian tutkimuksia n:o 4. Joensuu: Joensuu University Press, 2001. ISBN 952-9800-32-0.
 • Martikainen, Tuomas: Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-292-7.
 • Tamminen, Tapio (toim.): Sinisten vuorten adivasit: Intian alkuperäisväestö murroksessa. Tuotanto: Kehitysmaayhdistys Pääskyt. Helsinki: Like: Into, 2010. ISBN 978-952-5675-66-5.
 • Martikainen, Tuomas (toim.): Ylirajainen kulttuuri: Etnisyys Suomessa 2000-luvulla. Tietolipas 212. Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ry:n julkaisuja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-848-2.
 • Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (toim.): Maahanmuutto ja sukupolvet. Tietolipas 233. Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura: Julkaisuja 106. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-212-1.
 • Mubarak, Yusuf M. & Nilsson, Eva & Saxén, Niklas: Suomen somalit. Into-tieto. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-363-6.
 • Muhammed, Husein: Yhtä erilaiset: Islam ja suomalainen kulttuuri. Helsinki: Teos, 2011. ISBN 978-951-851-290-8.
 • Oksanen, Kimmo: Kerjäläisten valtakunta: Totuus kerjäävistä romaneista... ja muita valheita: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 10. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35778-1.
 • Peltoniemi, Teuvo: Kohti parempaa maailmaa: Suomalaisten ihannesiirtokunnat 1700-luvulta nykypäivään. Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08551-4.
 • Pentikäinen, Marja: Loputtomalla matkalla: Kertomuksia pakolaisuudesta. Toimittanut Lassi Saressalo. Pohjautuu tekijän Helsingin yliopistossa hyväksyttyyn väitöskirjaan Loputon matka. Tampere: Etnika, 2005. ISBN 951-97889-5-6.
 • Pitkänen, Pirkko (toim.): Näkökulmia monikulttuuriseen Suomeen. Helsinki: Edita, 1997. ISBN 951-37-2140-X.
 • Pitkänen, Pirkko & Kouki, Satu: Vieraiden kulttuurien kohtaaminen viranomaistyössä. Helsinki: Edita, 1999. ISBN 951-37-2778-5.
 • Pyykkönen, Miikka: Järjestäytyvät diasporat: Etnisyys, kansalaisuus, integraatio ja hallinta maahanmuuttajien yhdistystoiminnassa. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 306. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2007. ISBN 978-951-39-2848-3.
 • Rigo, Enrica: Rajojen Eurooppa. (Europa di confine: Trasformazioni della cittadinanza nell'Unione allargata, 2007.) Esipuhe Étienne Balibar. Suomentaneet Antti Paakkari, Taina Rajanti, Miika Saukkonen ja Eetu Viren. Polemos. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0302-6.
 • Saxén, Niklas & Nilsson, Eva & Mubarak, Yusuf M.: Suomen somalit. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-363-6.
 • Sintonen, Teppo: Etninen identiteetti ja narratiivisuus: Kanadan suomalaiset miehet elämänsä kertojina. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. SoPhi 40. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0542-X.
 • Suomi, Christin: Kohdemaana Englanti: Opas suomalaismuuttajalle. Helsinki: TT-ulkomaantyö, 1997. ISBN 951-599-148-X.
 • Suoranta, Juha: Piilottajan päiväkirja. Into-pamfletti 22. Helsinki: Like: Into, 2010. ISBN 978-952-01-0438-2.
 • Takalo, Pirjo & Juote, Mari (toim.): Inkerinsuomalaiset. Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö, pakolaistoimisto. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1775-5.
 • Talib, Mirja-Tytti & Löfström, Jan & Meri, Matti: Kulttuurit ja koulu: Avaimia opettajalle. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29185-4.
 • Tanner, Kirsi: Ulkomaille muuttajan opas. Helsingissä: Ajatus, 2002. ISBN 951-20-6209-7.
 • Tiilikainen, Marja: Arjen islam: Somalinaisten elämää Suomessa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-140-2.
 • Trux, Marja-Liisa (toim.): Aukeavat ovet: Kulttuurien moninaisuus Suomen elinkeinoelämässä. Sitra 238. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25229-8.
 • Tuomi-Nikula, Outi: Saksansuomalaiset: Tutkimus syntyperäisten suomalaisten akkulturaatiosta Saksan liittotasavallassa ja Länsi-Berliinissä. Suomi 148. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. ISBN 951-717-581-7.
 • Tuuli, Erkki: Inkeriläisten vaellus: Inkeriläisen väestön siirto 1941–1945. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-14953-5.
 • Viitanen, Kaisa: Paperittomat. Tekstit Kaisa Viitanen. Kuvat: Katja Tähjä. Helsinki: HS kirjat, 2010. ISBN 978-952-5557-36-7.
 • Yhdysvallat-opas. Helsinki: Suomi-seura: Suomi-Amerikka-yhdistysten liitto, 2002. ISBN 951-98777-1-1.

32.2109 Historia[muokkaa]

 • Hiilamo, Heikki: Kuoleman listat: Suomalaisten salainen apu Chilen vainotuille. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24003-7.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Saamelainen evakko: Rauhan kansa sodan jaloissa. Helsinki: City sámit, 1994. ISBN 952-90-5727-X.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Saamelainen evakko. 2. uudistettu painos. Inari: Kustannus-Puntsi, 2004. ISBN 952-5343-19-7.
 • Leitzinger, Antero: Suomen tataarit: Vuosina 1868–1944 muodostuneen muslimiyhteisön menestystarina. Helsinki: East-West Books Helsinki, 2006. ISBN 952-99592-2-2.
 • Turpeinen, Oiva: Lännenlokarit: Kainuusta Amerikkaan. Kainuun liiton julkaisu B 43. Kajaani: Kainuun liitto, 2002. ISBN 952-5326-11-X.
 • Snellman, Hanna: Sallan suurin kylä – Göteborg. Kansialanimeke: Tutkimus Ruotsin lappilaisista. Kahden puolen Pohjanlahtea - finskt i Sverige, svenskt i Finland -ohjelma. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 927. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Bromma: Ruotsinsuomalaisten arkisto, 2003. ISBN 951-746-511-4.
 • Sutinen, Ville-Juhani: Itä-Harlemin punainen ruusu ja muita siirtolaisesseitä. Turku: Savukeidas, 2011. ISBN 978-952-5500-83-7.

32.3 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

 • Aaltio, Elina: Vapaaksi marginaalista – marginaalista vapautta: Naisliikkeen ja prostituoitujen etuliikkeen kamppailu seksin oston kriminalisoinnista 2002–2006. TANE-julkaisuja 12. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2009. ISBN 978-952-00-2887-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Aaltio-Marjosola, Iiris: Naiset, miehet ja johtajuus. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-22818-4.
 • Aaltonen, Sanna: Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Nuorisotutkimuseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 69. Helsinki: Yliopistopaino, 2006. ISBN 951-570-690-4.
 • Aapola, Sinikka & Kangas, Ilka: Väistelyä ja vastarintaa: Tarinoita naisten selviytymisestä. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-582-7.
 • Ahokas, Pirjo & Lahti, Martti & Sihvonen, Jukka (toim.): Mieheyden tiellä: Maskuliinisuus ja kulttuuri. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 39. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1993. ISBN 951-34-0178-2.
 • Airaksinen, Jaana & Ripatti, Tuula (toim.): Rotunaisia ja feminismejä. Kansialanimeke: Nais- ja kehitystutkimuksen risteyskohtia. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-052-X.
 • Ala-Lipasti, Raija & Bauters, Anneli (toim.): Kunniaväkivalta. Helsinki: Vihreä sivistysliitto, 2009. ISBN 978-952-5078-32-9.
 • Alanen, Leena & Saarinen, Aino & Rantalaiho, Liisa (toim.): Työ – naiset – identiteetti: Seminaariraportti. Jatkokoulutusseminaari Tampereen yliopistossa 30.8.–3.9.1982. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Sarja B, 36. Tampere: Tampereen yliopisto, 1983. ISBN 951-44-1417-9.
 • Alanen, Lilli & Haaparanta, Leila & Lumme, Terhi (toim.): Nainen, järki ja ihmisarvo: Esseitä filosofian klassikoiden naiskäsityksistä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-13145-8.
 • Almaspour, Aliakbar: Iranin naisten asema: Oikeudet ja poliittinen toiminta. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6308-0.
 • Anttonen, Anneli & Henriksson, Lea & Nätkin, Ritva (toim.): Naisten hyvinvointivaltio. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-77-2.
 • Anttonen, Anneli & Lempiäinen, Kirsti & Liljeström, Marianne (toim.): Feministejä: Aikamme ajattelijoita. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-066-X.
 • Anttonen, Anneli: Feminismi ja sosiaalipolitiikka: Miten sukupuolesta tehtiin yhteiskuntateoreettinen ja sosiaalipoliittinen avainkäsite. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 1997. ISBN 951-44-4195-8.
 • Anttonen, Kaija ym.: Kielletty hedelmä. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1984. ISBN 951-9225-89-7.
 • Apo, Satu (toim.): Itkua ikä kaikki? Kirjoituksia naisesta, vallasta ja väkivallasta. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 898. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-453-3.
 • Apo, Satu: Naisen väki: Tutkimuksia suomalaisten kansanomaisesta kulttuurista ja ajattelusta. Helsinki: Hanki ja jää, 1995. ISBN 951-8916-52-7.
 • Armstrong, Sally: Loistavan auringon tyttäret: Afganistan Talebanin jälkeen. (Bitter roots, tender shoots: The uncertain fate of Afghanistan’s women, 2009.) Suomentanut Kirsi Luoma. Julkaistu yhteistyössä Suomen UNIFEM ry:n kanssa. Kääntöpiiri. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0351-4.
 • Augustin, Eduard & von Keisenberg, Philipp & Christian, Zaschke: Miehen oma kirja. (Ein Mann – Ein Buch, 2007.) Suomentanut Ilkka Rekiaro. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5599-5.
 • Autti, Mervi ym.: Kuulumisia: Feministisiä tulkintoja naisten toimijuuksista. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2007. ISBN 978-952-484-171-9.
 • Auvinen, Riitta: Nainen miehen yhteiskunnassa: Historiallinen, teoreettinen ja empiirinen tutkimus naisen asemasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia no. 25. Helsinki: R. Auvinen: Sosiaalipoliittinen yhdistys, 1977. ISBN 951-99129-0-8.
 • Badinter, Elisabeth: Mikä on mies?. (XY: De l’identité masculine, 1986.) Suomentanut Leevi Lehto. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-71-3.
 • Barrett, Michéle: Nykyajan alistettu nainen. (Women’s oppression today: The Marxist/Feminist encounter, 1980.) Käännös: Aino Saarinen ym. Käännöksen tarkastaja: Kaija Anttonen. Tampere: Vastapain, 1985. ISBN 951-9066-12-8.
 • Beauvoir, Simone de: Toinen sukupuoli 1: Tosiasiat ja myytit. (Le deuxième sexe 1: Les faits et les mythes, 1949.) Suomentaneet Iina Koskinen, Hanna Lukkari ja Erika Ruonakoski. Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-4176-9.
 • Beauvoir, Simone de: Toinen sukupuoli 2: Eletty kokemus. (Le deuxième sexe 2: L'expérience vécue, 1949.) Suomentaneet Iina Koskinen, Hanna Lukkari ja Erika Ruonakoski. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-4645-0.
 • Bebel, August: Nainen ja sosialismi. (Die Frau und der Sozialismus, 1879.) Näköispainos. Alkuteos julkaistu: Kotkassa: Kymenlaakson työväen sanomalehti- ja kirjapaino-osuuskunta, 1907. Suomentanut Yrjö Sirola. Helsinki: Sos.dem. naisten keskusliitto, 1976. ISBN 951-99077-8-5.
 • Blümner, Heike & Thomae, Jacqueline: Naisen oma kirja. (Eine Frau, ein Buch, 2008.) Suomentanut Laura Vierimaa. Kuvitus: Justin von Keisenberg. Helsinki: Tammi, 2012. ISBN 978-951-31-5774-6.
 • Bonsdorff, Pauline von & Seppä, Anita (toim.): Kauneuden sukupuoli: Näkökulmia feministiseen estetiikkaan. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-854-0.
 • Braidotti, Rosi: Riitasointuja. (Patterns of dissonance: An essay on women in contemporary French philosophy, 1991.) Suomennos: Päivi Kosonen ym. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-66-7.
 • Brooks, Geraldine: Islamin naisten salattu elämä. (Nine parts of desire: The hidden world of Islamic women, 1995.) Suomentanut Susanna Ylä-Havanka. Helsinki: Nemo, 2001. ISBN 952-5180-43-3.
 • Brøgger, Suzanne: Vapauta meidät rakkaudesta. (Fri os fra kaerligheden, 1973.) Suomentanut Kirsti Eklund. Helsinki: Otava, 1976. ISBN 951-1-04065-0.
 • Butler, Judith: Hankala sukupuoli: Feminismi ja identiteetin kumous. (Gender trouble: Feminism, and the subversion of identity, 1990.) Suomentaneet Tuija Pulkkinen & Leena-Maija Rossi. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-913-X.
 • Cameron, Deborah: Sukupuoli ja kieli: Feminismi ja kielentutkimus. (Feminism & linguistic theory, 1992.) Suomennos: Riitta Oittinen ja työryhmä. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-768-009-0.
 • Camp, Walter de (toim.): Kuvitelmien kieltäjät: Feministit ja sensuuri. Koonnut ja suomentanut Walter de Camp. Helsinki: Odessa, 1990. ISBN 951-9178-40-6.
 • Cixous, Hélène: Medusan nauru ja muita ironisia kirjoituksia. (Le rire de la Méduse et autres ironies, 1975.) Suomentaneet Heta Rundgren & Aura Sevón. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2013. ISBN 978-952-5169-93-5.
 • Despentes, Virginie: King Kong -tyttö. (King Kong théorie, 2006.) Suomentanut Lotta Toivanen. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-471-972-8.
 • Eisler, Riane: Malja ja miekka: Historiamme ja tulevaisuutemme. (The chalice and the blade: Our history, our future, 1987.) Suomentanut Satu Hassi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-15087-8.
 • Eräsaari, Leena & Julkunen, Raija & Silius, Harriet (toim.): Naiset yksityisen ja julkisen rajalla. Tampere: Vastapaino, 1995. ISBN 951-9066-94-2.
 • Eskola, Katarina & Haavio-Mannila, Elina & Jallinoja, Riitta (toim.): Naisnäkökulmia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-09284-3.
 • Faludi, Susan: Takaisku: Julistamaton sota naisia vastaan. (Backlash: The undeclared war against American women, 1991.) Suomentaneet Marjo Kylmänen ja Tuuli-Maria Mattila. Helsinki: Kääntöpiiri, 1994. ISBN 951-8989-30-3.
 • Fast, Maija: Vaatimusten ristipaineessa: Nuoret koulutetut naiset ja kilpailuyhteiskunta. Alun perin ilmestynyt pro gradu -tutkielmana Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella 2004. TANE-julkaisuja 8:2006. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 2006. ISBN 952-00-2036-5.
 • French, Marilyn: Sota naisia vastaan. (The war against women, 1992.) Suomentanut Anna-Maija Viitanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18670-8.
 • French, Marilyn: Vallan tuolla puolen: Nainen, mies ja moraali. (Beyond power – on women, men and morals, 1985.) Suomentaneet Anja Haglund, Maija Sarvala ja Kyllikki Villa. Espoo: Weilin + Göös, 1986. ISBN 951-35-3119-8.
 • Friday, Nancy: Kauneus ja valta. (The power of beauty, 1996.) Suomentanut Mirja Rutanen. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-14752-8.
 • Friedan, Betty: Naisellisuuden harhat. (The feminine mystique, 1963.) Suomentaneet Ritva Turunen & Jertta Roos. Ihminen ja maailma. Helsinki: Kirjayhtymä, 1967.
 • Friedan, Betty: Naisliikkeen uusi suunta. (The second stage, 1981.) Englanninkielisestä alkuteoksesta lyhentäen suomentanut Kaarina Ripatti. Helsinki: Kirjayhtymä, 1983. ISBN 951-26-2295-5.
 • Friidu: Tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet. Teksti ja toimitus: Rosa Puhakainen. Helsinki: Suomen YK-liitto, 2004. ISBN 952-9694-53-9.
 • Grabrucker, Marianne: Siinäpä vasta kiltti tyttö. (”Typisch Mädchen ...”, 1985.) Lyhentäen suomentanut Helene Bützow. Helsinki: Kääntöpiiri, 1991. ISBN 951-8989-13-3.
 • Greer, Germaine: Haluan olla nainen. (The female eunuch, 1970.) Suomentanut Anna Paljakka. Jyväskylä: Gummerus, 1972. ISBN 951-20-0072-5.
 • Hakulinen, Auli ym. (toim.): Noidannuolia: Tutkijanaisten aikakirja. Helsinki: Gaudeamus, 1985. ISBN 951-662-374-3.
 • Hakulinen, Auli: Lukemisto: Kirjoituksia kolmelta vuosikymmeneltä. Toimittaneet Lea Laitinen ym. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 816. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-199-2.
 • Harjunen, Hannele & Saresma, Tuija (toim.): Sukupuoli nyt! Purkamisia ja neuvotteluja. JYY:n julkaisusarja 87. Jyväskylä: Kampus kustannus, 2012. ISBN 978-951-9113-87-6.
 • Hassi, Satu: Käärme ja tiedon puu: Naisnäkökulmia tekniikkaan. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14653-6.
 • Heinämaa, Sara (toim.): Naisen tieto. Helsingissä: Art House, 1989. ISBN 951-884-030-X.
 • Heinämaa, Sara & Näre, Sari (toim.): Pahan tyttäret: Sukupuolitettu pelko, viha ja valta. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-598-3.
 • Heinämaa, Sara & Reuter, Martina & Saarikangas, Kirsi (toim.): Ruumiin kuvia: Subjektin ja sukupuolen muunnelmia. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-689-0.
 • Heinämaa, Sara & Saarinen, Esa: Olennainen nainen: Naiskuvan filosofiset perusteet. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-12137-1.
 • Helén, Ilpo: Äidin elämän politiikka: Naissukupuolisuus, valta ja itsesuhde Suomessa 1880-luvulta 1960-luvulle. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-705-6.
 • Herrlin, Monica (toim.): Naisten ihmisoikeuksien käsikirja. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1998. ISBN 952-14-0124-9.
 • Hiltunen, Aiska & Korhonen, Liisa: Naisten koulut: Avaus naiserityiseen pedagogiikkaan. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1995. ISBN 951-9455-48-5.
 • Hirsi Ali, Ayaan: Neitsythäkki: Islam, nainen ja fundamentalismi. Artikkelit koottu teoksista De zoontjesfabriek (2002) ja De maagdenkooi (2004) sekä lehtihaastatteluista. S. 169–176: Submission Part I -lyhytelokuvan käsikirjoitus. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20346-0.
 • Hirvonen, Vuokko: Saamenmaan ääniä: Saamelaisen naisen tie kirjailijaksi. (Sámeeatnama jienat: Sápmelas nissona bálggis girjecállin, 1999.) Suomennos Oulun yliopistossa hyväksytystä väitöskirjasta. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 725. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-087-2.
 • Holli, Anne Maria & Luhtakallio, Eeva & Raevaara, Eeva: Sukupuolten valta/kunta: Politiikka, muutos ja vastarinta suomalaisissa kunnissa. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-215-2.
 • Holli, Anne Maria & Saarikoski, Terhi & Sana, Elina (toim.): Tasa-arvopolitiikan haasteet. Kuvitus: Eila Sinivuori. Porvoo Helsinki: WSOY: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2002. ISBN 951-0-27109-8.
 • Honkameri, Sirpa & Alppi, Ulla-Leena (toim.): Naisen 7 elämää. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22728-5.
 • Honkasalo, Veronika: Tyttöjen kesken: Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 109. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2011. ISBN 978-952-5464-82-5.
 • Honkatukia, Päivi & Niemi-Kiesiläinen, Johanna & Näre, Sari: Lähentelystä raiskauksiin: Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 13. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 2000. ISBN 951-98433-3-7.
 • Horelli, Liisa: Naisnäkökulmia ympäristöpolitiikkaan. Ympäristöministeriö, ympäristöpolitiikan osasto, Selvitys 8/1995. Helsinki: Ympäristöministeriö, 1996. ISBN 951-731-060-9.
 • Hovi, Tuija ym.: Uskonto ja sukupuoli. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-438-3.
 • Huhta, Liisa (toim.): Naisten ja miesten tasa-arvo työpaikkojen kehittämistyössä: Kokemuksia sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta. Tykesin raportteja 54. Kansallinen työelämän kehittämisohjelma. Tasa-arvo työpaikkojen valtavirraksi -hanke. Helsinki: Työministeriö, 2007. ISBN 978-952-490-068-3.
 • Huhta, Liisa & Meriläinen, Rosa: Kilttien kapina: Tottelemattomuuden alkeet naisille. Helsinki: Edita, 2008. ISBN 978-951-37-5279-8.
 • Husu, Liisa ym. (toim.): Lukukirja Suomen naisille. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-642-4.
 • Hyvärinen, Matti & Eeva Peltonen, Anni Vilkko (toim.): Liikkuvat erot: Sukupuoli elämäkertatutkimuksessa. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-040-6.
 • Hyyppä, Markku T.: Sukupuolten kirjo: Seksi, aivot, roolit. Helsinki: Yliopistopaino, 1995. ISBN 951-570-262-3.
 • Härkönen, Kirsti: Kunniallisen naisen taakka: Raportti seksuaalisesta väkivallasta Turkissa. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2004. ISBN 952-471-304-7.
 • Hökkä, Tuula (toim.): Naiskirja: Kirjallisuudesta, naistutkimuksesta ja kulttuurista. Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 8. Helsinki: KKL, 1996. ISBN 951-45-7503-2.
 • Irigaray, Luce: Sukupuolieron etiikka. (Éthique de la différence sexuelle, 1984.) Suomennos ja esipuhe Pia Sivenius. Eurooppalaisia ajattelijoita. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-655-6.
 • Jalagin, Seija & Konttinen, Annamari (toim.): Japanilainen nainen: Kuvissa ja kuvien takana. Tampere: Tokio: Vastapaino: Suomen Japanin instituutti, 2004. ISBN 951-768-134-8.
 • Jallinoja, Riitta: Suomalaisen naisasialiikkeen taistelukaudet: Naisasialiike naisten elämäntilanteen muutoksen ja yhteiskunnallis-aatteellisen murroksen heijastajana. Ilmestynyt myös väitöskrijana. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11956-3.
 • Jokinen, Arto (toim.): Mies ja muutos: Kriittisen miestutkimuksen teemoja. Tampere: Tampere University Press, 1999. ISBN 951-44-4656-9.
 • Jokinen, Arto (toim.): Yhdestä puusta: Maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa. Tampere: Tampere University Press, 2003. ISBN 951-44-5559-2.
 • Jokinen, Arto (toim.): Mieskysymys: Miesliike, -työ, -tutkimus ja tasa-arvopolitiikka. Tampere: Tampere University Press, 2012. ISBN 978-951-44-8898-6.
 • Jokinen, Arto: Panssaroitu maskuliinisuus: Mies, väkivalta ja kulttuuri. Tampere: Tampere University Press, 2000. ISBN 951-44-4720-4.
 • Jokinen, Eeva: Naisen odysseia. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen työpapereita no 65. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1991. ISBN 951-680-519-1.
 • Jokinen, Eeva: Väsynyt äiti: Äitiyden omaelämäkerrallisia esityksiä. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-657-2.
 • Jukarainen, Pirjo & Terävä, Sirkku (toim.): Tasa-arvoinen turvallisuus? Sukupuolten yhdenvertaisuus suomalaisessa maanpuolustuksessa ja kriisinhallinnassa. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-347-7.
 • Julkunen, Raija & Rantalaiho, Liisa: Hyvinvointivaltion sukupuolijärjestelmä: Tutkimussuunnitelma. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen työpapereita n:o 56. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1989. ISBN 951-680-177-3.
 • Julkunen, Raija: Hyvinvointivaltio käännekohdassa. Tampere: Vastapaino, 1992. ISBN 951-9066-49-7.
 • Julkunen, Raija: Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit: Keskusteluja suomalaisista sukupuolijärjestyksistä. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-238-1.
 • Järvinen, Katriina & Pietilä, Tuulikki: Vapaa nainen törmää todellisuuteen: Tutkimusmatkoja tosielämään. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-100-0.
 • Järvinen, Liisa Marjatta: Naisen myyttinen säikähdys. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-315-8.
 • Kallioinen, Sanna: Rannalla Merirosvon morsiamen kanssa: Feminismin, jälkikolonialismin ja australialaisuuden representaatioita. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 78. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004. ISBN 951-39-1671-5.
 • Kangas, Ilka: Naisten vaihdevuosien ja vanhenemisen tulkinnat. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-707-2.
 • Kantola, Johanna & Nousiainen, Kevät & Saari, Milja (toim.): Tasa-arvo toisin nähtynä: Oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-251-4.
 • Kantola, Johanna & Valenius, Johanna (toim.): Toinen maailmanpolitiikka: 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-209-1.
 • Karkulehto, Sanna (toim.): Taajuuksilla värähdellen: Sukupuolten tiloja ja tuntoja kirjallisuudessa ja elokuvassa. Studia Humaniora Ouluensia 7. Oulu: University of Oulu, 2008. ISBN 978-951-42-8836-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kellomäki, Ani ym. (toim.): Kaikki muuttuu paremmaksi. Kirkkonummi: Paasilinna, 2010. ISBN 978-952-5856-29-3.
 • Kempe, Jouni (toim.): Miesnäkökulmia tasa-arvoon. Tasa-arvojulkaisuja 2000:5. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2000. ISBN 952-00-0854-3.
 • Keski-Rahkonen, Anna ym. (toim.): Tutkimusmatkoja äitiyteen. PerSona-sarja. Helsinki: Duodecim, 2010. ISBN 978-951-656-362-9.
 • Kettu, Katja (päätoim.): Pimppini on valloillaan: Naisiin kohdistuva seksuaalinen vallankäyttö. Toimittaja: Krista Petäjäjärvi. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-38121-2.
 • Kinnunen, Merja & Korvajärvi, Päivi (toim.): Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-9066-97-7.
 • Knuuttila, Maarit: Kansanomainen keittämisen taito. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Kansatieteellinen arkisto 50. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 2006. ISBN 951-9057-62-5.
 • Koikkalainen, Riitta (toim.): Ruumiita! Ruumiista, ruumiillisuudesta, kehosta ja kehollisuudesta. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja n:o 39. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1996. ISBN 951-9113-39-8.
 • Koivunen, Anu & Liljeström, Marianne (toim.): Avainsanat: 10 askelta feministiseen tutkimukseen. 2. painos 2004. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-9066-96-9.
 • Koivunen, Anu: Isänmaan moninaiset äidinkasvot: Sotavuosien suomalainen naisten elokuva sukupuoliteknologiana. SETS-julkaisu 2. Pohjautuu lisensiaatintyöhön. Turku: Suomen elokuvatutkimuksen seura, 1995. ISBN 951-96029-4-1.
 • Koivunen, Hannele: Madonna ja huora. Pohjautuu tekijän väitöskirjaan The woman who understood completely. Helsinki: Otava, 1995 (2. painos 2005). ISBN 951-1-13525-2.
 • Kolehmainen, Sirpa: Naisten työmarkkinat ja työttömyys: Segregaatio ja naisten työttömyys Suomessa. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. Sarja B, nro 8. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991. ISBN 951-44-2843-9.
 • Komulainen, Katri: Kotihiiriä ja ihmisiä: Retorinen minä naisten koulutusta koskevissa elämänkertomuksissa. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja n:o 35. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1998. ISBN 951-708-707-1.
 • Kontturi, Katve-Kaisa: Feminismien ristiaallokossa: Keskusteluja taiteen ja teorian kytkennöistä. Eetos-julkaisuja 3. Turku: Eetos, 2006. ISBN 952-99461-2-0.
 • Kontula, Anna: Tästä äiti varoitti. Into-pamfletti 13. Helsinki: Like: Into, 2009. ISBN 978-952-01-0299-9.
 • Korte, Irma: Nainen ja myyttinen nainen. Helsinki: Yliopistopaino, 1988. ISBN 951-570-026-4.
 • Korvajärvi, Päivi & Nätkin, Ritva & Saloniemi, Antti (toim.): Tieteen huolet, arjen ihmeet. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-62-4.
 • Koskela, Hille & Tani, Sirpa & Tuominen, Martti: ”Sen näkönen tyttö”: Tutkimus katuprostituution vaikutuksista helsinkiläisten naisten arkielämään. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 5:2000. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 2000. ISBN 951-718-524-3.
 • Kosonen, Päivi (toim.): Naissubjekti ja postmoderni. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-672-6.
 • Kosonen, Ulla: Koulumuistoja naiseksi kasvamisesta. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. SoPhi 21. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0191-2.
 • Kotro, Arno & Sepponen, Hannu T. (toim.): Mies vailla tasa-arvoa. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-26-5555-7.
 • Kristof, Nicholas D. & Sheryl WuDunn: Puolikas taivasta. (Half the sky: Turning oppression into opportunity for women worldwide, 2009.) Suomennos: Kirsi Luoma. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0424-5.
 • Kuosmanen, Paula: Äitien ja lesbojen arkipäivän tilanteita: Performatiivis-diskursiivinen tarkastelu. Tasa-arvojulkaisuja. Naistutkimusraportteja 1/2000. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2000. ISBN 952-00-0899-3.
 • Laasanen, Henry: Naisten seksuaalinen valta. Erottaja. Helsinki: Multikustannus, 2008. ISBN 978-952-468-165-0.
 • Laiho, Marianna & Ruoho, Iiris (toim.): Naisen naamio, miehen maski: katse ja sukupuoli mediakuvassa. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1996. ISBN 951-9455-58-2.
 • Laine, Leena & Markkola, Pirjo (toim.): Tuntematon työläisnainen. Tampere: Vastapaino, 1989. ISBN 951-9066-31-4.
 • Lampela, Kristiina: Sukupuolineutraalisuus oppilaitoksissa: Opettajien, rehtoreiden ja koulutoimenjohtajien näkemyksiä oppilaan sukupuolesta. Opetushallituksen tutkimus 5/1995. Helsinki: Opetushallitus, 1995. ISBN 951-719-422-6.
 • Lehtonen, Mikko (toim.): Aatamin puvussa: Liaanilla Hemingwaysta Königiin. Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, Julkaisuja 28. Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3877-9.
 • Lehtonen, Mikko: Pikku jättiläisiä: Maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen. Tampere: Vastapaino, 1995. ISBN 951-9066-91-8.
 • Lempiäinen, Kirsti: Sosiologian sukupuoli: Tutkimus Helsingin ja Tampereen yliopistojen sosiologian kurssikirjoista 1946–2000. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-122-4.
 • Lempiäinen, Kirsti & Leppänen, Taru & Paasonen, Susanna (toim.): Erot ja etiikka feministisessä tutkimuksessa. Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen julkaisuja. Turku: UTU, 2012. ISBN 978-951-29-5215-1.
 • Liljeström, Marianne (toim.): Feministinen tietäminen: Keskustelua metodologiasta. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-146-1.
 • Makkonen, Anna: Lukija, lähdetkö mukaani? Tutkielmia ja esseitä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 689. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-746-011-2.
 • Manji, Irshad: Islamin kahdet kasvot: Hätähuuto suvaitsevaisuuden ja muutoksen puolesta. (The trouble with Islam: A Muslim's call for reform in her faith, 2004.) Suomentanut Tiina Sjelvgren. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-3076-2.
 • Marklund, Liza & Snickare, Lotta: Helvetissä on erityinen paikka naisille jotka eivät auta toisiaan. (Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra, 2005.) Suomentanut Sanna Manninen. Kuvitus: Monica Hällström. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20640-0.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich & Lenin, Vladimir Iljitš: Nainen, perhe ja yhteiskunta: Valikoima. (Über die Frau und die Familie, 1972.) Valikoineet ja koonneet Joachim Müller ym. Suomentaneet Matti Hölttä & Mirja Ruonanniemi. Helsinki: Kansankulttuuri, 1972. ISBN 951-615-006-3.
 • Meriläinen, Rosa & Säteri, Matti (toim.): Seksibisnes. Pultti 3. Helsinki: Vihreä sivistysliitto, 1999. ISBN 952-5078-11-6.
 • Miestä päin: Keskustelua miestutkimuksesta. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan monisteita 7/1986. S. 23–42: Miestutkimuksen ja -kirjallisuuden valikoiva bibliografia / Risto Heiskala. Lisäpainos 1988. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 1986. ISBN 951-46-9986-6.
 • Mill, John Stuart: Naisen asema. (The subjection of women, 1869.) Englanninkielisestä alkuteoksesta suomentanut Lyyli Vihervaara (1910). Kieliasun tarkistanut ja osittain ajanmukaistanut Reima T. A. Luoto. Ilmestynyt aiemmin 1910 WSOY:n kustantamana. Studia liberalia 2. Helsinki: Librum, 1981 (näköispainos: Helsinki Kirja kerrallaan, 2004). ISBN 951-862-001-6.
 • Mitchell, Juliet: Naisvallankumous: Esseitä feminismistä, kirjallisuudesta ja psykoanalyysistä. (Women: The longest revolution. Essays on feminism, literature and psychoanalysis, 1966.) Englanninkielisestä teoksesta suomentaneet Paula Karlsson sekä Juhani Ihanus. Visio. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-08423-2.
 • Modinos, Tuija: Nainen populaarikulttuurissa: Madonna ja the Immaculate Collection. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 42. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1994. ISBN 951-34-0277-0.
 • Moran, Caitlin: Naisena olemisen taito. (How to be a woman, 2011.) Suomentanut Sari Luhtanen. Helsinki: Schildts & Söderströms, 2012. ISBN 978-951-52-2977-9.
 • Moring, Anna (toim.): Sukupuolen politiikka: Naisten äänioikeuden 100 vuotta Suomessa. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-21054-8.
 • Morris, Pam: Kirjallisuus ja feminismi: Johdatus feministiseen kirjallisuudentutkimukseen. (Literature and feminism: An introduction, 1993.) Toimittaen suomentanut Päivi Lappalainen. Tietolipas 142. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-876-X.
 • Muhsen, Zana & Crofts, Andrew: Myyty! Koulutytöt orjina Jemenissä. (Sold: Story of modern-day slavery, 1992.) Suomentanut Liisa Paakkanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994 (8. painos 1997). ISBN 951-0-19394-1.
 • Naskali, Päivi (toim.): Moninaista: Kasvatustiedettä naisnäkökulmasta. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. C, Katsauksia ja puheenvuoroja 4. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1993. ISBN 951-634-357-0.
 • Naskali, Päivi (toim.): Pulpetti ja karttakeppi? Feministisen pedagogiikan kysymyksenasetteluja. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. C, Katsauksia ja puheenvuoroja 14. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1996. ISBN 951-634-520-4.
 • Naskali, Päivi: Tyttö, äiti, kasvatus: Kohti feminiinistä kasvatusfilosofiaa. Acta Universitatis Lapponiensis 18. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1998. ISBN 951-634-606-5.
 • Nenola, Aili & Timonen, Senni (toim.): Louhen sanat: Kirjoituksia kansanperinteen naisista. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 520. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-602-3.
 • Nenola, Aili: Miessydäminen nainen: Naisnäkökulmia kulttuuriin. Tietolipas 102. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1986 (2. painos 2002). ISBN 951-746-414-2.
 • Niemi, Irmeli (toim.): Pöydänkulma ja maailma: Naiskirjallisuus tutkimuskohteena: Teoriaa, käytäntöä, lähteitä. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 69. Turku: Turun yliopisto, 1988. ISBN 951-880-020-0.
 • Niemi, Marjo ym. (toim.): Suomineito zoomaa: Naisellisia kirjoituksia elävästä kuvasta. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1990. ISBN 951-9455-17-5.
 • Nieminen, Jiri: Hegemonisesta maskuliinisuudesta miesten moneuteen: Kriittisen miestutkimuksen mahdollistuminen valtio-opillisessa ajattelussa. Acta Universitatis Tamperensis 1828. Tampere: Tampere University Press, 2013. ISBN 978-951-44-9131-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Nikunen, Minna (toim.): Nainen, naiseus, naisellisuus. Tampere: Tampere University Press, 2001. ISBN 951-44-5203-8.
 • Nordberg, Jenny: Kabulin tyttöjen salaisuus: Vaietun vastarinnan jäljillä Afganistanissa. (The Underground Girls of Kabul: In Search of a Hidden Resistance in Afghanistan, 2014.) Suomentanut Irmeli Ruuska. Helsinki: WSOY, 2015. ISBN 978-951-0-39570-7.
 • Nousiainen, Kevät & Pylkkänen, Anu: Sukupuoli ja oikeuden yhdenvertaisuus. Forum iuris. Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2001. ISBN 951-45-9467-3.
 • Nykyri, Ilona & Jokisalo, Jouko (toim.): Tuhat ja yksi askelta: Arabimaat muuttuvassa maailmassa. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3609-4.
 • Ojala, Hanna & Palmu, Tarja & Saarinen, Jaana: Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-239-8.
 • Ojanen, Karoliina: Tyttöjen toinen koti: Etnografinen tutkimus tyttökulttuurista ratsastustalleilla. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1319. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-277-0.
 • Ouakrim, Najat: Nainen ja islam. Helsinki: Naisten kulttuuriyhdistys, 1998. ISBN 951-97930-0-3.
 • Pelkonen, Marja ym. (toim.): Vaillinaisesta kokonaiseksi. Helsinki: Kääntöpiiri, 1994. ISBN 951-8989-36-2.
 • Pepicelli, Renata: Islamin huntu. (Il velo nell'Islam: Storia, politica, estetica, 2012.) Suomentanut Lena Talvio. Tampere: Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-432-3.
 • Perheentupa, Britt-Marie: Nainen voimansa alkulähteillä. Jyväskylä: Atena, 1993. ISBN 951-9362-71-1.
 • Pohjola, Kirsi: Naisten salaiset maailmat. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. SoPhi 39. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0541-1.
 • Precarias a la deriva: Hoivaajien kapina: Tutkimusmatkoja prekaarisuuteen. (A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina, 2003.) Kääntäjät: Laura Böök ym. Helsinki: Like: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-01-0118-3.
 • Puhakainen-Mattila, Rosa: Friidu: Tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet: Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla. Teksti ja toimitus: Nadja Mäkelä ja Rosa Puhakainen-Mattila. Kuvitus: Katja Tukiainen. 3. uudistettu painos (1. painos 2004). Suomen YK-liitto ry:n julkaisusarja. Helsinki: Suomen YK-liitto, 2008. ISBN 978-952-9694-58-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Pulkkinen, Tuija: Postmoderni politiikan filosofia. (The postmodern and the political agency, 1996.) Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tekijän suomentama. Helsinki: Gaudeamus, 1998 (2. painos 2003). ISBN 951-662-724-2.
 • Puohiniemi, Martti & Nyman, Göte: Mies: Arvot, roolit ja tunteet. Espoo: Limor, 2007. ISBN 978-952-99016-3-0.
 • Rantalaiho, Liisa (toim.): Miesten tiede, naisten puuhat: Yhteiskuntatieteen kritiikkiä naisten työn näkökulmasta. Tampere: Vastapaino, 1986. ISBN 951-9066-19-5.
 • Rekola, Mirja & Salin, Birgit (toim.): Vastarintaa: Puheenvuoroja seksistisestä kulttuurista. SYL-julkaisu 4/1986. Helsinki: Suomen ylioppilaskuntien liitto, 1986. ISBN 951-703-138-6.
 • Roivas, Marianne & Turunen, Risto (toim.): Mikä ero? Kaksikymmentä kirjoitusta yhteiskunnasta, kulttuurista ja sukupuolesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-407-X.
 • Rossi, Leena-Maija: Kuvista toisin sanoin: Feministikatsojan näkökulmia. Omakirja. Helsinki: Lasipalatsi, 2001. ISBN 951-9351-95-7.
 • Rossi, Leena-Maija (toim.): Kuva ja vastakuvat: Sukupuolen esittämisen ja katseen politiikkaa. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-602-5.
 • Rossi, Leena-Maija (toim.): Rapista Antigoneen: Kristiina-instituutin WNA220-seminaarin kootut paperit 2006. Helsinki: Kristiina-instituutti, 2006.
 • Saarinen, Aino: Vapautta naisille! Puheenvuoroja naisten historiasta, naisliikkeistä ja teoriasta. Tutkijaliiton julkaisusarja 35. HelsinkI: Oulu: Tutkijaliitto: Oulun yliopisto. Historian laitos, 1985. ISBN 951-9297-49-9.
 • Sa’dāwī, Nawāl al-: Eevan kätketyt kasvot: Nainen arabimaailmassa. (Al-Wajh al-'Ari lil-Mar'a al-'Arabiyya, 1977.) Suomennettu englanninkielisestä käännöksestä: The hidden face of Eve. Suomentanut Anniina Palomurto. Esipuheen suomentanut arabiasta Marko Juntunen. 3. korjattu painos. Helsinki: Kääntöpiiri, 2002. ISBN 951-8989-64-8.
 • Saresma, Tuija & Rossi, Leena-Maija & Juvonen, Tuula (toim.): Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-247-3.
 • Schwanitz, Dietrich: Miehet: Erään lajin tarkastelu. (Männer: Eine Spezies wird besichtigt, 2001.) Suomennos: Seija Gschossmann. Espoo: Plataani, 2002. ISBN 952-5429-02-4.
 • Setälä, Päivi ym.: Naiskuvista todellisuuteen: Tutkimusnäkökulmia naishistoriaan. Helsinki: Gaudeamus, 1984. ISBN 951-662-355-7.
 • Setälä, Päivi & Kurki, Hannele (toim.): Akanvirtaan: Johdatus naistutkimukseen. Helsinki: Yliopistopaino, 1988. ISBN 951-570-019-1.
 • Silfverberg, Anu: Äitikortti: Kirjoituksia lisääntymisestä. Helsinki: Teos, 2013. ISBN 978-951-851-471-1.
 • Simonen, Leila (toim.): Naistutkimuksen ajankohtaisia ongelmia. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Tampereen yliopisto. Sarja C 30. Tampere: Tampereen yliopisto, 1988. ISBN 951-44-2358-5.
 • Sipilä, Jorma & Tiihonen, Arto (toim.): Miestä rakennetaan, maskuliinisuuksia puretaan. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-85-3.
 • Sipilä, Petri: Sukupuolitettu ihminen – kokonainen etiikka: Onko sukupuoli oikein?. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-727-7.
 • Sjögren, Jennie: Nyt riitti! Tasa-arvoa arkeen. (Ordination: Vardagsfeminism: Handbok i jämställdhet hemma och på jobbe, 2003.) Suomentanut Sanna Manninen. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-19835-1.
 • Skugge, Linda & Olsson, Belinda & Zilg, Brita (toim.): Pilluparvi. (Fittstim, 1999.) Suomentanut Anu Tukala. Kääntöpiiri. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-199-0.
 • Smeds, Riitta ym. (toim.): Tieto ja tekniikka: Missä on nainen?. Helsinki: Tekniikan akateemisten liitto, 2002. ISBN 952-5005-67-4.
 • Soilevuo-Grønnerød, Jarna: Miesten kesken, naisen silmin: Tutkijanaisen naistutkimuksia miesten välisistä suhteista. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja n:o 77. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2005. ISBN 952-458-746-7.
 • Solanas, Valerie: SCUM-manifesti. (SCUM Manifesto, 1968.) Esipuhe: Akuliina Saarikoski. Suomennos: Suvi Auvinen. Turku: Savukeidas, 2011. ISBN 978-952-5500-81-3.
 • Sulkunen, Irma: Retki naishistoriaan. Helsinki: Hanki ja jää, 1991. ISBN 951-8916-25-X.
 • Sumanen, Pauli: Samanarvoisuus Suomessa 2006: Tutkimus samaa työtä tekevien miesten ja naisten palkoista ja palkkoihin sidotuista etuuksista koko elinaikana. Hyvinkää: Pauli Sumanen, 2006. ISBN 952-92-1161-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Sunnari, Vappu ym. (toim.): Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna: Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet, 1. Oulu: Oulun yliopisto, 2003. ISBN 951-42-6958-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Suoranta, Anu: Halvennettu työ: Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-244-2.
 • Tainio, Liisa: Puhuvan naisen paikka: Sukupuoli kulttuurisena kategoriana kielenkäytössä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 854. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-316-2.
 • Talvitie, Eveliina: Keitäs tyttö kahvia: Naisia politiikan portailla. Helsinki: WSOY, 2013. ISBN 978-951-0-39485-4.
 • Tapaninen, Anna-Maria: Kansan kodit ja kaupungin kadut: Etnografinen tutkimus eteläitalialaisesta kaupungista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1996. ISBN 952-9573-13-8.
 • Tarkki, Jarmo & Petäjäniemi, Tuulikki: Tasa-arvo: Saavutuksia ja haasteita. Puheenvuoroja-sarja. Sitra 187. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-140-5.
 • Tiger, Lionel: Miesten maailma. (Men in Groups, 1969.) Suomentanut Tuulikki Hanni. Porvoo Helsinki: WSOY, 1971.
 • Tiilikainen, Marja: Arjen islam: Somalinaisten elämää Suomessa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2003 (4. painos 2007). ISBN 951-768-140-2.
 • Tiitinen, Tuija: Tosinaisen käsikirja. Kuvitus: Riitta Uusitalo. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-449-8.
 • Tulen kesyttäjät: Suomalaista naistutkimusta: Helsingin akateemisten naisten 60-vuotisjuhlakirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14416-9.
 • Turunen, Riitta (toim.): Naisnäkökulmia oikeuteen. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-550-9.
 • Utrio, Kaari: Bella donna: Kaunis nainen kautta aikojen. Teksti: Kaari Utrio ja Sari Savikko. Helsinki: Somero: Tammi: Amanita, 2001 (2. painos 2005). ISBN 951-31-2174-7.
 • Vainio, Tiina (toim.): Naisten talouskirja. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-815-X.
 • Vilar, Esther: Hyvin opetettu mies. (Der dressierte Mann, 1971.) Suomentanut Kyllikki Villa. Helsinki: Tammi, 1972. ISBN 951-30-2010-X.
 • Vilkko, Anni: Omaelämäkerta kohtaamispaikkana: Naisen elämän kerronta ja luenta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 663. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-971-5.
 • Virkkala, Seija & Carpenter, Pirkko: Kehitystä naisten ehdoin: Devote-projekti ja naisten paikallinen toiminta. Employment-julkaisut no 15. Helsinki: Työministeriö, 2000. ISBN 951-735-509-2.
 • Virokannas, Elina & Väyrynen, Sanna (toim.): Varjoja naiseudessa. Kuopio: Unipress, 2013. ISBN 978-951-579-463-5.
 • Wolf, Naomi: Kauneuden myytti: Kuinka mielikuvilla hallitaan naista. (The beauty myth, 1991.) Suomentanut Helene Bützow. Helsinki: Kirjayhtymä, 1996. ISBN 951-26-3649-2.
 • Wollstonecraft, Mary: Naisten oikeuksien puolustus. (A vindication of the rights of woman, 1792). Turku: Savukeidas, 2011.
 • Ås, Berit: Tunnetko temput? Miesten näkymätön vallankäyttö. Kirjanen pohjautuu Berit Åsin teokseen De fem härskarteknikerna, 1992. Käännös: Tuula Stenberg. Helsinki: Naisjärjestöjen keskusliitto, 2000. ISBN 951-96663-5-4.
 • Åsvik, Annabella & Åsvik, Annika: Miesten paratiisi. Helsinki: Johnny Kniga, 2004. ISBN 951-0-29668-6.

32.306 Järjestöt[muokkaa]

 • Alfthan, Märta von: Seitsemän vuosikymmentä naisasialiitto Unionin historiaa. (Sju årtionden med Unioni, naisasialiitto Suomessa r.y. – Unionen, kvinnosaksförbund i Finland r.f.) Suomentanut Tyyni Tuulio. Helsinki: Unioni, naisasialiitto Suomessa: Kirjayhtymä, 1966.
 • Hagner, Minna & Försti, Teija: Suffragettien sisaret. Helsinki: Unioni Naisasialiitto, 2006. ISBN 952-92-0643-7.
 • Nurmi, Eeva-Liisa & Degerstadt, Nina: Kvinnans 100 år: Unionen Kvinnosaksförbund i Finland rf – Unioni Naisasialiitto Suomessa ry 1892-1992. Översättning: Nina Roos. Helsingfors: Unionen Kvinnosaksförbund i Finland, 1994.

32.308 Taulukot. Tilastot[muokkaa]

 • Heiskanen, Markku & Piispa, Minna: Usko, toivo, hakkaus: Kyselytutkimus miesten naisille tekemästä väkivallasta. Oikeus 1998:12. Helsinki: Tilastokeskus, 1998. ISBN 951-727-489-0.

32.309 Historia[muokkaa]

 • Ahola, Minna & Antikainen, Marjo-Riitta & Salmesvuori, Päivi (toim.): Eevan tie alttarille: Nainen kirkon historiassa. Logos. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3733-0.
 • Barbey d’Aurevilly, Jules: Dandyismistä ja George Brummellista. (Du dandysme et de George Brummell, 1845.) Suomennos ja esittely: Antti Nylén. Turku: Sammakko, 2009. ISBN 978-952-483-110-9.
 • Croutier, Alev Lytle: Haaremi: Hunnun takainen maailma. (Harem: The world behind the veil, 1989.) Suomentaneet Kyllikki Villa ja Saara Villa. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-11378-X.
 • Davis, Natalie Zemon: Kolme naista: Kolme elämää 1600-luvulla. (Women on the margins: Three seventeenth-century lives, 1995.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14052-3.
 • Echols, Alice: Uhoa ja unelmia: 60-luvun jälkijäristyksiä. (Shaky ground: The sixties and its aftershocks, 2002.) Suomennos: Liisa Laaksonen. Lukujen 13–15 suomennos: Petri Stenman. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-114-1.
 • Helsti, Hilkka: Kotisynnytysten aikaan: Etnologinen tutkimus äitiyden ja äitiysvalistuksen konflikteista. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 785. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-200-X.
 • Ingström, Pia: Lentävä feministi ja muita muistoja 70-luvulta. (Den flygande feministen och andra minnen från 70-talet, 2007.) Suomentanut Tarja Teva. Helsinki: Schildt, . ISBN 978-951-50-1650-8.
 • Kainulainen, Pauliina & Mäkinen, Aulikki (toim.): Näen Jumalan toisin: Kristinuskon feministisiä tulkintoja. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-313-1.
 • Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria: Noitavaimo ja neitsytäiti: Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-594-1.
 • Korsström, Tuva: Osaako nainen ajatella? Esseitä ja haastatteluja. (Kan kvinnor tänka? En undersökning av det kvinnliga tänkandets villkor recension, 2002.) Suomennos: Anu Tukala. Kääntöpiiri. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-118-4.
 • Kortelainen, Anna: Päivä naisten paratiisissa. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30653-3.
 • Koskinen, Taava (toim.): Kurtisaaneista kunnian naisiin: Näkökulmia Huora-akatemiasta. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-371-9.
 • Kuula, Kari: Nainen uudessa uskossa: Uuden testamentin naisnäkemyksiä. Theologia biblica. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-852-2.
 • Laato, Anni Maria: Matres ecclesiae: Kirkkoäidit. Deus ecclesiaque eius – Jumala ja hänen kirkkonsa 1. Kauniainen: Perussanoma, 2011. ISBN 978-951-888-585-9.
 • Lahtinen, Anu (toim.): Tanssiva mies, pakinoiva nainen: Sukupuolten historiaa. Historia mirabilis 1. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2001. ISBN 951-95102-4-9.
 • Lower, Wendy: Hitlerin raivottaret: Saksalaisnaisia natsien kuoleman kentillä. (Hitler's furies: German women in the Nazi killing fields, 2013.) Suomentanut Juha Sainio. Jyväskylä: Atena, 2014. ISBN 978-952-300-065-0.
 • Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko: Näkymätön sukupuoli: Mieheyden pitkä historia. Helsinki: Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-430-9.
 • Mickwitz, Margaretha & Essen, Agneta von & Nordgren, Elisabeth (toim.): Roolien murtajat: Tasa-arvokeskustelua 1960-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-085-5.
 • Mustakallio, Sinikka: Naisten itsenäisyyshistoriaa Suomessa. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1988. ISBN 951-9455-09-4.
 • Salomäki, Vesa-Matti: Biologisen sukupuolen rakentaminen: Ruumis ja sosiaalinen sukupuoli antiikista nykypäivään. Väitöskirja: Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 306. Turku: Turun yliopisto, 2011. ISBN 978-951-29-4494-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Setälä, Päivi: Antiikin nainen. Helsingissä: Otava, 1993 (6. painos 2005). ISBN 951-1-12613-X.
 • Setälä, Päivi: Keskiajan nainen. Helsingissä: Otava, 1996 (4. painos 2005). ISBN 951-1-13305-5.
 • Setälä, Päivi: Renessanssin nainen: Naisten elämää 1400- ja 1500-luvun Italiassa. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-15976-3.
 • Setälä, Päivi: Pohjoisen renessanssin nainen: 1500- ja 1600-luvun naishistoriaa. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18059-2.
 • Suoranta, Anu: Halvennettu työ: Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-244-2.
 • Utrio, Kaari: Perhekirja: Eurooppalaisen perheen historia. Helsinki: Somero: Tammi: Amanita, 2001 (1. painos 1998). ISBN 951-31-2285-9.
 • Utrio, Kaari: Suomen naisen tie: Pirtistä parlamenttiin. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3490-3.
 • Vainio-Korhonen, Kirsi: Suomen herttuattaren arvoitus: Suomalaisia naiskohtaloita 1700-luvulta. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5461-7.
 • Vainio-Korhonen, Kirsi: Ruokaa, vaatteita, hoivaa: Naiset ja yrittäjyys paikallisena ja yleisenä ilmiönä 1700-luvulta nykypäivään. Historiallisia tutkimuksia 213. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-338-3.

32.4 Ikäryhmien asema yhteiskunnassa[muokkaa]

 • Bardy, Marjatta: Mikä lapsiamme uhkaa? Suuntaviivoja 2000-luvun lapsipoliittiseen keskusteluun. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 263. Helsinki: Stakes, 2001. ISBN 951-33-1245-3.
 • Beauvoir, Simone de: Vanhuus. (La vieillesse, 1970.) Suomentanut Mirja Bolgár. Helsingissä: Art House, 1992. ISBN 951-884-055-5.
 • Harinen, Päivi: Valmiiseen tulleet: Tutkimus nuoruudesta, kansallisuudesta ja kansalaisuudesta. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 11. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2000. ISBN 951-98433-0-2.
 • Järventie, Irmeli & Sauli, Hannele (toim.): Eriarvoinen lapsuus. Porvoo Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-26373-7.
 • Kangassalo, Marjatta & Suoranta, Juha (toim.): Lasten tietoyhteiskunta. Tampere: Tampere University Press, 2001. ISBN 951-44-5076-0.
 • Laajarinne, Jukka: Leikkiminen kielletty! Kontrolliyhteiskunnan lapset. Helsinki: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-766-2.
 • Pajamäki, Osku: Ahne sukupolvi: Suurten ikäluokkien perintö. Helsinki: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-6938-5.
 • Satka, Mirja ym. (toim.): Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Tampere: Vastapaino, 2011. ISBN 978-951-768-329-6.
 • Silvennoinen, Heikki (toim.): Nuorisopolitiikka Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 29. NUORAn julkaisuja 25. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisoasiainneuvottelukunta: Opetusministeriö, 2002. ISBN 952-5464-01-6.
 • Suomi, Asta & Hakonen, Sinikka (toim.): Kuluerästä voimavaraksi: Sosiokulttuurinen puheenvuoro ikääntymiskysymyksiin. Piirroskuvat: Jaana Kivi. Jyväskylä: PS-kustannus, 2008. ISBN 978-952-451-187-2.
 • Suoranta, Juha & Lehtimäki, Hanna & Hakulinen, Sampsa (toim.): Lapset tietoyhteiskunnan toimijoina. Tampereen yliopiston tietoyhteiskunnan tutkimuskeskuksen työraportteja 16. Tampere: Tampereen yliopiston tietoyhteiskunnan tutkimuslaitos, 2001. ISBN 951-44-5221-6.
 • Suutari, Minna (toim.): Vallattomat marginaalit: Yhteisöllisyyksiä nuoruudessa ja yhteiskunnan reunoilla. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 20. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-98433-7-X. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Tamminen, Lilja (kirjoittaja) & Eskelinen, Jalmari (valokuvaaja): Komerot. Kadotettujen nuorten tarinoita. Valokuvanneet ja haastatteluista koonneet Lilja Tamminen & Jalmari Eskelinen. Helsinki: Osuuskunta IVA, 2013. ISBN 978-952-93-1942-8.
 • Vehkalahti, Kaisa & Suurpää, Leena (toim.): Nuoruuden sukupolvet: Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja, Tiede 152. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2014. ISBN 978-952-5994-63-6.
 • Wilenius, Reijo: Nuorison kapina ja aikamme suunnanmuutos. Mielipiteitä 6. Helsinki: Weilin + Göös, 1969.

32.409 Historia[muokkaa]

 • Franck, Marketta: Nuoruus: Nuoruuden historiaa ja riittejä. Nukke- ja pukumuseon julkaisu n:o 39. Tampere: Nukke- ja pukumuseo, 2003. ISBN 951-96975-7-8.
 • Katajala-Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville: Lapsuus ja arki: Antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-298-9.
 • Näre, Sari & Kirves, Jenni & Siltala, Juha (toim.): Sodan kasvattamat. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36733-9.

32.5 Kansainvälinen politiikka[muokkaa]

 • Andrew, Christopher & Gordievski, Oleg: KGB. (KGB: The inside story of its foreign operations from Lenin to Gorbachev, 1990.) Suomentaneet Liisa Paakkanen, Risto Varteva. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11502-2.
 • Apunen, Osmo: Murrosaikojen maailmanpolitiikka: Ulkopolitiikan, kansainvälisen politiikan ja kansainvälisten suhteiden kehityslinjat ja rakenteet. 3. tarkistettu painos. Studia politica Tamperensis no. 3. Tampere: Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, 2004. ISBN 951-44-5872-9.
 • Barber, Benjamin: Jihad vs. McMaailma. (Jihad vs. McWorld: How globalism and tribalism are reshaping the world, 1995.) Suomennos: Kaisa Kujanpää. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2003. ISBN 952-471-019-6.
 • Barlow, Maude (toim.): Veden varassa: Globaali kamppailu oikeudesta veteen. (Blue covenant: The global water crisis and the coming battle for the right to water, 2007.) Suomentanut Olli-Pekka Haavisto. Pystykorvakirja. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0513-6.
 • Bhutto, Benazir: Sovinto: Islam, länsi ja demokratia. (Reconciliation: Islam, democracy and the West, 2008.) Suomennos: Pentti Sinnemäki paitsi Koraanin suomennokset: Jaakko Hämeen-Anttila. Huutomerkki no 3/08. Helsinki: Tammi, 2008. ISBN 978-951-31-4314-5.
 • Blum, William: Kuoleman imperiumi: Kirjoituksia Vapaudenpatsaan varjosta. (Freeing the world to death: Essays on the American empire, 2005.) Suomentanut Vesa Suominen. Turku: Sammakko, 2006. ISBN 952-483-018-3.
 • Chomsky, Noam: New York 11.9. (9-11, 2001.) Teos koostuu syys-lokakuussa 2001 tehdyistä haastatteluista. Suomentanut Jaakko Yli-Juonikas. Turku: Sammakko, 2004. ISBN 952-5194-40-X.
 • Chomsky, Noam: Merirosvoja ja keisareita: Kansainvälisen terrorismin kuvioita. (Pirates and emperors, old and new: International terrorism in the real world, 2002.) Suomentanut Sami Heino. Sammakon tietopokkarit. Turku: Sammakko, 2004. ISBN 952-5194-72-8.
 • Chomsky, Noam: Maailmanvalta vai maailmanloppu? Yhdysvaltain globaali valtapolitiikka. (Hegemony or survival: America’s quest for global dominance, 2003.) Suomentanut Markku Päkkilä. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19495-X.
 • Chossudovsky, Michel: Sota ja globalisaatio: Syyskuun 11. päivän taustaa. (War and globalisation: The truth behind September 11, 2002.) Suomentanut Petri Stenman. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2003. ISBN 952-471-161-3.
 • Chua, Amy: Maailma liekeissä: Globaali markkinatalous, demokratia ja konfliktit. (World on fire: How exporting free market democracy breeds ethnic hatred and global instability, 2002.) Suomentanut Jaana Airaksinen. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-639-9.
 • Coudenhove-Kalergi, Richard: Paneurooppa. (Pan-Europa, 1923.) Näköispainos. Alkuteos: Porvoo: WSOY, 1930. Toimittanut Eero Kuparinen. Italian kielen ja kulttuurin julkaisuja n. 14. Turku: Turun yliopisto, 2002. ISBN 951-29-2177-4.
 • Drakulić, Slavenka: Eivät tekisi pahaa kärpäsellekään. (They would never hurt a fly: War criminals on trial in The Hague, 2004.) Suomennos: Petri Stenman. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2005. ISBN 952-471-612-7.
 • Ervamaa, Tomi ym.: First we take Manhattan: Terrorismi ja uusin maailmanjärjestys. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2002. ISBN 952-471-022-6.
 • Fanon, Frantz: Sorron yöstä. (Les damnés de la terre, 1961.) Suomentanut Hilkka Mäki. Pystykorvakirjat. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2003. ISBN 952-471-202-4.
 • Felštinski, Juri & Litvinenko, Aleksander: Venäjä kuilun partaalla: Turvallisuuspalvelut demokratian uhkana. (FSB vzryvajet Rossiju, 2007.) Suomentanut Helena Tigonen. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-3982-7.
 • Gill, Stephen: Valta ja vastarinta uudessa maailmanjärjestyksessä. (Power and resistance in the new world order, 2003/2008.) Suomentanut Timo Soukola. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-159-3.
 • Hakovirta, Harto: Maailmanpolitiikka: Teoria ja todellisuus. Tampere: Kustannus 54, 2002. ISBN 951-95239-1-X.
 • Harakka, Timo: Spagettivatikaani ja muita euronovelleja. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13659-3.
 • Harding, Luke: Mafiavaltio: Miten tavallisesta toimittajasta tuli uusbrutaalin Venäjän vihollinen. (Mafia state: How one reporter became an enemy of the brutal new Russia, 2011.) Suomentanut Jarkko S. Tuusvuori. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-161-8.
 • Hardt, Michael & Negri, Antonio: Imperiumi. (Empire, 2000.) Suomentaneet Arto Häilä ym. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29364-4.
 • Hassi, Satu & Kiljunen, Kimmo & Pietikäinen, Sirpa: Maapallohaaste. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15400-1.
 • Heffermehl, Fredrik S.: Nobelin rauhanpalkinto: Mitä Nobel todella tahtoi. (The Nobel peace prize: What Nobel really wanted, 2010/2011.) Suomentanut Arvi Tamminen. Pystykorvakirjat. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2011. ISBN 978-952-01-0689-8.
 • Heininen, Lassi: Euroopan pohjoinen 1990-luvulla: Moniulotteisten ja ristiriitaisten intressien alue. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 21. Arktisen keskuksen tiedotteita 30. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1999. ISBN 951-634-667-7.
 • Held, David & McGrew, Anthony: Globalisaatio: Puolesta ja vastaan. (Globalization / anti-globalization: Beyond the great divide, 2002.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-149-6.
 • Herpen, Marcel H. van: Putinin sodat. Venäjän uuden imperialismin nousu. (Putin’s Wars. The Rise of Russia’s New Imperialism, 2014.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2015. ISBN 978-952-5697-71-1.
 • Herzl, Theodor: Juutalaisvaltio. (Der Judenstaat, 1896.) Suomentanut Markus Jääskeläinen. Turku: Savukeidas, 2010. ISBN 978-952-5500-61-5.
 • Hyvärinen, Risto: Virkamiehiä, viekkautta ja vakoilua. Helsinki: Otava, 2009. ISBN 951-1-16253-5.
 • Juntunen, Alpo: Itään vai länteen? Venäjän vaihtoehdot. Helsinki: Ajatus, 2003. ISBN 951-20-6447-2.
 • Juusola, Hannu & Huuhtanen, Heidi (toim.): Uskonto ja politiikka Lähi-idässä. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-849-4.
 • Juutinen, Marko & Käkönen, Jyrki: Blokkien paluu. Brics-maiden nousu, USA ja Suomi. Helsinki: Into, 2002. ISBN 978-952-264-551-7.
 • Kaldor, Mary: Globaali kansalaisyhteiskunta – vastaus sodan ongelmaan. (Global civil society: An answer to war, 2003.) Suomentanut Maria Lyytinen. Helsinki: Like, 2006. ISBN 952-471-641-0.
 • Kantola, Anu ym.: Maailman tila ja Suomi. Julkaisija: Ulkoasiainministeriö, kehitysyhteistyöosasto. Helsinki: Gaudeamus, 1999 (3. painos 2002). ISBN 951-662-758-7.
 • Korhonen, Keijo: Meidän on uudesta luotava maa. Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-13493-0.
 • Korhonen, Keijo: Mitalin toinen puoli: Johdatusta ulkopolitiikan epätodellisuuteen. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10538-8.
 • Korhonen, Keijo: Obaman oppivuosi: Amerikan idoli putosi maan pinnalle: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 15. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-35972-3.
 • Korhonen, Keijo: Pax Americana: George W. Bushin pelon perintö: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 4. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34969-4.
 • Kullberg, Anssi & Jokinen, Christian: Separatismi ja islamismi: Kansallismieliset ja islamistiset liikkeet Euraasian konflikteissa. Kirja pohjautuu tutkimusraporttiin, joka valmistui kesällä 2005 puolustusministeriön alaisen Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) tukemassa tutkimushankkeessa ”Kansallismieliset ja islamistiset liikkeet Euraasian konflikteissa”. Helsinki: Suomen mies, 2006. ISBN 952-9872-44-5.
 • Küng, Andres: Mitä Suomessa tapahtuu. (Vad händer i Finland, 1976.) Suomentanut Pekka Heikkinen. Helsinki: Kirjayhtymä, 1976. ISBN 951-26-1226-7.
 • Kuusisto, Riikka: Oikeutettu sota ja julma teurastus? Läntisten suurvaltajohtajien sotaretoriikkaa Persianlahdella ja Bosniassa. Julkaisijat: Suomen rauhantutkimusyhdistys, Suomen rauhanpuolustajat. Rauhantutkimus tänään no. 15. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-539-1.
 • Käkönen, Jyrki: Realismista utopiaan: Kohti kansalaisyhteiskuntien yhteisöä?. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Tutkimustiedotteita no. 46. Jyväskylä: Atena, 1991. ISBN 951-9362-48-7.
 • Lagerspetz, Eerik & Patomäki, Heikki & Räikkä, Juha: Maailmanpolitiikan moraali. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1859-X.
 • Lappalainen, Pertti (toim.): Politiikan paikat. Studia politica Tamperensis no. 2. Tampere: University of Tampere, Department of Political Science and International Relations, 1997. ISBN 951-44-4243-1.
 • Lehtonen, Mikko: Syyskuun yhdennentoista merkitys. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-099-6.
 • Le monde diplomatique IX. Kannessa myös: Post-amerikkalainen vuosisata. Rahan valta. Artikkelit on valikoitu ja käännetty ranskankielisestä Le monde diplomatique -aikakauslehdestä. Toimitus: Mika Rönkkö ym.. Helsinki: Into, 2009. ISBN 978-952-5675-23-8.
 • Linjakumpu, Aini: Poliittinen islam. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Rauhantutkimus tänään 16. Helsinki: Like, 1999. ISBN 951-578-709-2.
 • Lodenius, Peter: Bushin uusi maailma: Syntyykö imperiumi?. (Bushs nya värld: Ett imperium föds?, 2003.) Suomentanut Petri Stenman. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2004. ISBN 952-471-261-X.
 • Luukkanen, Arto: Georgian sota: Miten mahdottomasta tuli mahdollinen: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 8. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-35253-3.
 • Mamdani, Mahmood: Kylmä sota ja terrorin juuret. (Good muslim, bad muslim: America, the cold war, and the roots of terror, 2005.) Suomennos: Petri Stenman. Pystykorvakirja. Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-726-3.
 • Onko toivoa Euroopalla? Kauko Sorjosen säätiön esseekilpailun 10 parasta esseetä. Jyväskylä: Kopijyvä, 1999. ISBN 952-5092-18-6.
 • Palva, Heikki & Pentikäinen, Juha (toim.): Uskonnot maailmanpolitiikassa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23326-9.
 • Patomäki, Heikki & Teivainen, Teivo: Globaali demokratia. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-879-6.
 • Pentikäinen, Tapani (toim.): Mater nostra vai mare nostrum?. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, Tutkimuksia 93. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 2000. ISBN 951-706-193-5.
 • Pesonen, Hannu: Hiekalle rakennettu elämä: Taistelu Länsi-Saharasta. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2007. ISBN 978-952-01-0023-0.
 • Rossi, Matti: Väkivallan vuosi: Matka Latinalaiseen Amerikkaan maaliskuu 1969 – toukokuu 1970. Huutomerkki-sarja. Helsinki: Tammi, 1970.
 • Saarelainen, Matti: Muhammedin pitkä varjo: Tutkimus poliittisen islamin Länsi-Euroopalle aiheuttamasta haasteesta. Ulkopolitiikan haasteita 3. Helsinki: Ulkopoliittinen instituutti, 1992. ISBN 951-769-041-X.
 • Stubb, Alexander: EU 2005: Hikinen vuosi. Osa kirjoituksista julkaistu aiemmin eri lehdissä. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32330-6.
 • Todd, Emmanuel: Imperiumin jälkeen. (Après l’empire: Essai sur la décomposition du système américain, 2002.) Suomentanut Inkeri Koskinen. Helsinki: Rasalas, 2003. ISBN 952-5421-12-0.
 • Wood, Ellen Meiksins: Pääoman imperiumi. (Empire of capital, 2003.) Suomentanut Juha Koivisto. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-151-8.
 • Yildiz, Kerim: Turkki, kurdit ja EU. (The kurds in Turkey: EU accession and human rights, 2005.) Suomennos: Kirsi Komonen. Esipuhe: Noam Chomsky. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-811-1.
 • Yrjönsuuri, Mikko: Roistovaltion raunioilla: Filosofinen arvio Irakin sodasta. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-884-2.
 • Zilliacus, Jutta: Nainen ja poliitikko: Muistoja ja välähdyksiä pakolaistytön tieltä. Käsikirjoituksesta suomentanut Veijo Kiuru. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2006. ISBN 952-482-043-9.

32.501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Harle, Vilho: Hyvä, paha, ystävä, vihollinen. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Research reports no. 44. Helsinki: Rauhankirjallisuuden edistämisseura: Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, 1991. ISBN 951-706-107-2.
 • Harle, Vilho (toim.): Näkökulmia kansainvälisen politiikan tutkimukseen. 3. uudistettu painos. Studia politica Tamperensis 18. Tampere: Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, 2010. ISBN 978-951-44-7941-0.
 • Harle, Vilho & Moisio, Sami (toim.): Muuttuva geopolitiikka. Studia politica Tamperensis 18. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-882-6.

32.502 Kartat. Kartastot[muokkaa]

 • Smith, Dan & Bræin, Ane: Sodan ja rauhan kartasto. (Atlas of war and peace, 2003.) Käännös: Timo Forss. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2005. ISBN 952-471-645-3.

32.5007 Oppikirjat[muokkaa]

 • Ahtiainen, Marketta ym.: Kansainvälisten suhteiden aikakirja. 8. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 978-951-37-5086-2.

32.509 Historia[muokkaa]

 • Ali, Tariq: Taistelu Pakistanista. (The duel: Pakistan on the flight path of American power, 2008.) Suomennos: Risto Tiittula. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-083-3.
 • Bar-Zohar, Michael & Mishal, Nissim: Mossad: Israelin salaisen palvelun suurimmat operaatiot. (Mossad: The Great Operations, 2010.) Suomentanut Tero Valkonen. Helsinki: Tammi, 2013. ISBN 978-951-31-7346-3.
 • Graf, Mati & Roiko-Jokela, Heikki: Vaarallinen Suomi: Suomi Eestin kommunistisen puolueen ja Neuvosto-Viron KGB:n silmin. Jyväskylä: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-09-2.
 • Hentilä, Seppo: Harppi-Saksan haarukassa: DDR:n poliittinen vaikutus Suomessa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1004. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-650-1.
 • Kanervo, Pirkko: Italia ja Suomen talvisota: Il Duce Mussolini maailman urheimman kansan apuna. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Teos, 2007. ISBN 978-951-851-115-4.
 • Kunnas, Kaja & Näkki, Marjo: Suomenlahden suhdekirja. Uudet vaaran vuodet. Helsinki: Kosmos, 2016. ISBN 978-952-7144-12-1.
 • Kuorsalo, Anne & Susiluoto, Ilmari & Valkonen, Martti: Salaisen poliisin valtakunta: KGB, FSB ja suhteet Suomeen. Kleio. Helsinki: Edita, 2003. ISBN 951-37-3863-9.
 • Lindqvist, Sven: Tavoitteena kansanmurha. (Avsikt att förinta, 2008.) Suomentanut: Heikki Salojärvi. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2009. ISBN 978-952-01-0308-8.
 • Nasiri, Omar: Jihadin sydämessä: Elämäni al-Qaidan taistelijana ja sen vakoojana. (Inside the jihad: My life with Al Qaeda: A spy’s story, 2006.) Suomentanut Henry Tanner. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-3949-0.
 • Panella, Carlo: Islamin musta kirja: 1914–2006: Sorto, fundamentalismi, terrori. (Il libro nero dei regimi islamici: 1914–2006 oppressione, fondamentalismo, terrore, 2006.) Suomentanut Leena Taavitsainen-Petäjä. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33865-0.
 • Seppinen, Jukka: Neuvostotiedustelu Suomessa 1917–1991: Strategia ja toiminta. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-6548-7.
 • Seppinen, Jukka: Vaaran vuodet? Suomen selviytymisstrategia 1944–1950. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2008. ISBN 978-952-492-151-0.
 • Tucker-Jones, Anthony: Jihad: Taistelevan islamin taustat. (The rise of militant Islam: An insider's view of the failure to curb global jihad, 2010.) Suomentanut Juhani Nieminen. Helsinki: Minerva, 2011. ISBN 978-952-492-457-3.
 • Vesa, Unto: Maailma myllerryksessä: Analyysejä kylmän sodan jälkeisestä maailmasta. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, Tutkimuksia no. 62. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1995. ISBN 951-706-144-7.
 • Vihavainen, Timo (toim.): Venäjän kahdet kasvot: Venäjä-kuva suomalaisen identiteetin rakennuskivenä. Kleio-sarja. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-3954-6.
 • Virtanen, Rauli: Saigonista Bagdadiin: Neljä vuosikymmentä ulkomaankirjeenvaihtajana. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35441-4.

32.51 Euroopan unioni[muokkaa]

 • Clerc, Louis: Aatteista instituutioksi: Euroopan integraation historia ja rakenteet. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-028-1.
 • Fischer, Joschka: Epäonnistunut Eurooppa. (Scheitert Europa?, 2014.) Suomentanut Mari Janatuinen. Helsinki: Into, 2016. ISBN 978-952-264-534-0.
 • Hautala, Heidi & Rehn, Olli & Rosas, Allan & Stubb, Alexander: Minun Eurooppani: Neljä visiota Euroopan unionin tulevaisuudesta. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2366-9.
 • Hytönen, Ville ym. (toim.): Täällä Eurooppa, kuuleeko Washington: Euroopan perustuslakikysymys. Helsinki: Eurooppanuoret, 2005. ISBN 952-91-9032-8.
 • Kiljunen, Kimmo: Euroopan unionin perustuslaki. Kannessa myös: Puheenvuoro. 2. uudistettu laitos. Eurooppa-tietoa 184. Helsinki: Ulkoasiainministeriö, 2005. ISBN 951-724-475-4.
 • Kivinen, Olli: Euroopan vuosisata alkaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-24119-9.
 • Kuosma, Tapio: Uljas uusi Eurooppa: Euroopan unionin perustuslaki. Omakirja. Espoo: Livres Belles-Lettres, 2005. ISBN 952-99178-7-2.
 • Kuusela, Hanna & Bruun, Otto (toim.): Euroopasta ei mitään uutta? Kansalaiset Euroopan unionia etsimässä. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-107-4.
 • Wallgren, Thomas (toim.): EU vaakalaudalla: Kirjoituksia Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta. Helsinki: Like, 2002. ISBN 951-578-944-3.
 • Mikkeli, Heikki ym.: Westfalenista Amsterdamiin: Nykyaika, historia, EU. Eurooppa-tietoa 168. Helsinki: Edita: Eurooppa-tiedotus, 1998. ISBN 951-37-2473-5.
 • Mäkinen, Katja: Ohjelmoidut eurooppalaiset: Kansalaisuus ja kulttuuri EU-asiakirjoissa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 111. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012. ISBN 978-951-39-4893-1.
 • Nieminen, Hannu & Karppinen, Kari & Mörä, Tuomo (toim.): Onko Eurooppa olemassa? Näkökulmia eurooppalaiseen julkisuuteen ja demokratiaan. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-062-6.
 • Nuotio, Kimmo & Malkki, Leena (toim.): Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa. Forum iuris. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2010. ISBN 978-952-10-5538-6.
 • Patomäki, Heikki & Minkkinen, Petri: Yhdentymisen ja rahaunionin politiikkaa: Suomi ja Emu globaalissa poliittisessa taloudessa. Helsinki: Like: Ulkopoliittinen instituutti, 1997. ISBN 951-578-538-3.
 • Raunio, Tapio & Saari, Juho (toim.): Euroopan tulevaisuus. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-037-4.
 • Raunio, Tapio & Saari, Juho (toim.): Euroopan paras maa? Suomen muuttuva asema Euroopan unionissa. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-260-6.
 • Raunio, Tapio & Wiberg, Matti (toim.): EU ja Suomi: Unionijäsenyyden vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3187-1.
 • Rehn, Olli: Pieni valtio Euroopan unionissa. Helsinki: Kirjayhtymä, 1996. ISBN 951-26-4199-2.
 • Ruonala, Marko: EU-perusteos. Eurooppa-tietoa 192. Helsinki: Ulkoasiainministeriö, Eurooppatiedotus, 2008. ISBN 978-951-724-639-2.
 • Stubb, Alexander (toim.): Marginaalista ytimeen: Suomi Euroopan Unionissa 1989–2003. Osa kirjoituksista julkaistu aiemmin eri lehdissä. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-31-2961-6.
 • Stubb, Alexander: Alaston totuus ja muita kirjoituksia suomalaisista ja eurooppalaisista. The naked truth and other stories about Finns and Europeans. Kolumnit julkaistu aiemmin Blue Wings -lehdessä vuosina 2005–2009. Suomentanut Tero Valkonen. Kääntökirja. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35175-8.
 • Tiilikainen, Teija & Palosaari, Teemu (toim.): Integraation teoria. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-042-8.
 • Toivanen, Erkki: Eurooppalaisuuden rajoilla. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-18930-1.
 • Widgrén, Mika: Euroopan integraation talous ja politiikka. Helsinki: Taloustieto, 2001. ISBN 951-628-324-1.

32.51038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Erkkilä, Tero & Tiilikainen, Teija: Avain EU-käsitteisiin. Eurooppa-tietoa 150. Uusittu laitos. Helsinki: UM:n Eurooppatiedotus, 2012. ISBN 978-952-281-017-5.

32.5107 Oppikirjat. Harjoituskirjat[muokkaa]

 • Liuskari, Markku & Päivärinta, Kimmo & Vihervä, Vesa: Forum. 4, Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni. 4. painos. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-25981-7.

32.52 Suomen ulkopolitiikka[muokkaa]

 • Apunen, Osmo: Tilinteko Kekkosen aikaan: Ulkopoliittinen valta ja vallankäyttö Suomessa. Helsingissä: Kirjayhtymä, 1984. ISBN 951-26-2675-6.
 • Ervasti, Pekka & Laakso, Jaakko: Karhun naapurista Naton kainaloon: Puolueettoman Suomen marssi läntisen sotilasliiton leiriin. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25559-9.
 • Forsberg, Tuomas & Vaahtoranta, Tapani (toim.): Johdatus Suomen ulkopolitiikkaan: Kylmästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen. Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja nro 2. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-575-4.
 • Harle, Vilho & Moisio, Sami: Missä on Suomi? Kansallisen identiteettipolitiikan historia ja geopolitiikka. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-076-7.
 • Krohn, Elias (toim.): 51 hyvää syytä sanoa Natolle ”kiitos ei”. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2003. ISBN 952-471-160-5.
 • Luukkanen, Arto: Suomi Venäjän taskussa: (Pamfletti). Barrikadi-sarja no 20. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-37729-1.
 • Rusi, Alpo (toim.): Ei enää erityistapaus: Suomen kansainvälinen asema kylmän sodan jälkeen. Porvoo Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27404-6.
 • Salminen, Esko: Suomettumisen uusin aalto: Suomen haastavat naapurisuhteet 1990–2010. Helsinki: Minerva, 2011. ISBN 978-952-492-469-6.
 • Seppänen, Esa: Venäjä: Vanha tuttu, vaan niin vieras: Suomen naapurikuvan todet, luulot ja harhat. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5736-4.
 • Tarkka, Jukka: Karhun kainalossa: Suomen kylmä sota 1947-1990. Helsinki: Otava, 2012. ISBN 978-951-1-25796-7.
 • Tarkka, Jukka: Venäjän vieressä: Suomen turvallisuuskulttuuri 1990–2012. Helsingissä: Otava, 2015. ISBN 978-951-1-28667-7.
 • Valkonen, Martti: Suomettaminen jatkuu yhä: Moskovan-kirjeenvaihtajan näkökulma Suomen ja itänaapurin suhteisiin kolmannesvuosisadan ajalta. Helsinki: Tammi, 1998. ISBN 951-31-1355-8.

32.5209 Historia[muokkaa]

 • Hiilamo, Heikki: Kuoleman listat: Suomalaisten salainen apu Chilen vainotuille. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24003-7.

32.6 Kansainvälinen yhteistyö[muokkaa]

 • Alasuutari, Pertti & Ruuska, Petri: Post-patria? Globalisaation kulttuuri Suomessa. Sitra 224. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-051-1.
 • Backström, Lars: Katastrofin kasvot: Seitsemän vuotta humanitaarisen avun parissa. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4459-0.
 • Hakanen, Maija & Partanen, Leo: Kuka maksaa ympäristölaskut? Näkökulmia ympäristölliseen oikeudenmukaisuuteen globaalissa pörssitaloudessa. Marxilainen foorumi -julkaisusarja 33. Helsinki: TA-tieto: Demokraattinen sivistysliitto, 2004. ISBN 952-99418-2-X.
 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Globalisaatio: Avoin vai suljettu maailma. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-281-7.
 • Heininen, Lassi: Euroopan pohjoinen 1990-luvulla: Moniulotteisten ja ristiriitaisten intressien alue. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 21. Arktisen keskuksen tiedotteita 30. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1999. ISBN 951-634-667-7.
 • Kohti yhteistyön maailmaa. SDP:n uusi periaateohjelma; keskusteluaineisto 9. Helsinki: Suomen sosialidemokraattinen puolue, 1998. ISBN 951-9220-71-2.
 • Rohweder, Liisa (toim.): Kasvaminen globaaliin vastuuseen: Yhteiskunnan toimijoiden puheenvuoroja. Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen -projekti. Opetusministeriön julkaisuja 40:2008. Helsinki: Opetusministeriö, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, 2008. ISBN 978-952-485-594-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Salminen, Kerstin & Poutanen, Päivi: Kulttuurikompassi. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-2024-1.
 • Virtanen, Rauli: Hiljaiset auttajat: Suomalaista katastrofityötä Turkin sodasta Haitiin. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36830-5.

32.68 Kansainväliset järjestöt[muokkaa]

 • Moninaisuus luovuutemme lähteenä: Kulttuurin ja kehityksen maailmankomission raportti. (Our creative diversity, 1996.) Suomennos: Susan Heiskanen. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15647-0.

32.7 Rauhankysymys. Rauhantutkimus[muokkaa]

 • Aseettomuus – avain ihmisyyteen: Omakohtaisia aseettomuusratkaisuja. Kirjoittajat: Aira Lehtinen ym. Tampere: Kristosofinen kirjallisuusseura, 1992. ISBN 951-8901-47-3.
 • Brock-Utne, Birgit: Rauhankasvatus: ”Rauha saa alkunsa naisten mielissä”. (The role of women, as mothers and members of society, in the education on young people for peace: Mutual understanding and respect for human rights, 1981.) UNESCO:n New Delhissä 7.–11.12.1981 pidettyä kasvatusalan asiantuntijoiden kokousta varten teettämä raportti. Käännös: Kaija Anttonen. Helsinki: Naiset rauhan puolesta, 1982. ISBN 951-99417-4-6.
 • Einstein, Albert: Atomisota vai rauha: Maailma Albert Einsteinin silmin. Toimittanut Eva Isaksson. 2. korjattu painos. Helsinki: Rauhankirjallisuuden edistämisseura, 2002. ISBN 951-9457-06-2.
 • Einstein, Albert & Freud, Sigmund: Miksi sotaa? Kirjeenvaihto vuodelta 1932. (Warum Krieg? Ein Briefwechsel, 1932.) Essee: Isaac Asimov. Suomentanut Maija Pellikka. Helsinki: Bazar, 2003. ISBN 951-9107-19-3.
 • Galtung, Johan: Rauhantutkimus. (Fredsforskning, 1967.) Prisma-tietokirjasto 4. Helsinki: Weilin + Göös, 1969.
 • Green, Robert: Kohti ydinaseetonta maailmaa. (Fast track to zero nuclear weapons, 1998.) Julkaisija: The Middle Powers Initiative. Suomentanut Lassi Salvi. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1999. ISBN 951-578-689-4.
 • Gruen, Arno: Tahdon maailman ilman sotaa. (”Ich will eine Welt ohne Kriege”, 2006.) Suomentanut Ilona Nykyri. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-01-0104-6.
 • Harle, Vilho (toim.): Rauha, aate, historia: Kirjoituksia rauhanaatteesta historiassa. Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Yleinen aate- ja oppihistoria no. 1988, 1. Oulu: Oulun yliopisto, 1988. ISBN 951-42-2547-3.
 • Heffermehl, Fredrik S.: Nobelin rauhanpalkinto: Mitä Nobel todella tahtoi. (The Nobel peace prize: What Nobel really wanted, 2010/2011.) Suomentanut Arvi Tamminen. Pystykorvakirjat. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2011. ISBN 978-952-01-0689-8.
 • Heino, Päivi & Westermarck, Harri (toim.): Kriisikattilat ja uskonnot maailmanpolitiikassa. Studia generalia, kevät 2001. Helsinki: Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, 2001. ISBN 952-10-0082-1.
 • Huovinen, Veikko: Pirunkalan leuat: Ajatuksia sodasta ja loistavista voitoista. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17356-8.
 • Iversen, Felix: Mitä rauha on: Kirjoituksia 1925–1968. Toimittanut Kalevi Kalemaa. Helsinki: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys, 1991. ISBN 951-9193-28-6.
 • Jalkanen, Hannu ym. (toim.): Rauha kasvaa meistä. Kuvitus: Outi Heiskanen. Jyväskylä: Atena, 1988. ISBN 951-9362-13-4.
 • Kaakkuriniemi, Tapani & Kanerva, Jukka (toim.): Kaikki miehet aseisiin: Puheenvuoroja siviilipalvelusta ja asevelvollisuudesta. Toimitettu Jyväskylän yliopiston valtio-opin laitoksen ja Suomen ylioppilaskuntien liiton 12.11.1984 Jyväskylässä järjestämän ’Asevelvollisuus kontrollimuotona’ -seminaarin aineiston pohjalta. Jyväskylä: Filo, 1985. ISBN 951-99627-0-0.
 • Kallio, Kalle & Metsämäki, Mikko (toim.): Pasifistin taskukirja. Helsinki: Suomen sadankomitealiitto, 2003. ISBN 951-9372-22-9.
 • Kaldor, Mary: Globaali kansalaisyhteiskunta – vastaus sodan ongelmaan. (Global civil society: An answer to war, 2003.) Suomentanut Maria Lyytinen. Helsinki: Like, 2006. ISBN 952-471-641-0.
 • Kant, Immanuel: Ikuiseen rauhaan: Valtio-oikeudellinen tutkielma. (Zum Ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf, 1795.) Suomentanut Jaakko Tuomikoski. 4. painos (1. painos 1922). Hämeenlinna: Karisto, 2000. ISBN 951-23-2764-3.
 • Kekkonen, Helena: Rauhankirja. Helsinki: Rauhankasvatusinstituutti, 1990. ISBN 952-90-2389-8.
 • Kekkonen, Helena & Böök, Markku (toim.): Aukko muurissa. Helsinki: Rauhankasvatusinstituutti, 1989. ISBN 952-90-1331-0.
 • Käkönen, Jyrki: Konfliktit, turvallisuus ja ympäristö: Modernisaation kriisi. Tampere Peace Research Institute, Research reports no. 65.. Tampere: Jyväskylä: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus: Atena, 1995. ISBN 951-706-147-1.
 • Linjakumpu, Aini & Villa, Susan & Jukarainen, Pirjo (toim.): Sodan ja rauhan identiteetit. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, Tutkimustiedote no. 89. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 2003. ISBN 951-706-203-6.
 • Maailman federaation perustuslaki. Viimeiset muutokset hyväksytty maailman perustuslakia säätävässä kokouksessa Troiassa, Portugalissa 1991. Helsinki: Kustannusteoria, 1992.
 • Männistö, Anssi (toim.): Miksi soditaan?. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-117-8.
 • Peltola, Pekka: Aseettomuusihmiset. Ihmisyyden tunnustajien julkaisuja n:o 25. Vilppula: Ihmisyyden tunnustajat, 1993. ISBN 952-9834-01-2.
 • Pihlajamäki, Veikko: Aseistakieltäytyjiä koskevan lainsäädännön uudistaminen. Puolustusministeriön julkaisuja nro 1/1999. Helsinki: Puolustusministeriö, 1999. ISBN 951-53-2002-X.
 • Pykäläinen, Tuija Maaret ym.: Lietso rauhaa!!!. Elämänsuojelukirjasto 1. Tampere: Elämänsuojelija-lehti, 1997. ISBN 951-97762-0-6.
 • Raninen, Kaj (toim.): Katkelmia alistumisesta ja vastarinnasta. Helsinki: Aseistakieltäytyjäliitto, 1998. ISBN 951-97947-0-0.
 • Scheinin, Martin: Aseistakieltäytymisoikeus. Suomen akatemian tutkimushanke Oikeuden rajat. Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja. D 3. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1988. ISBN 951-45-4514-1.
 • Scheinin, Martin & Tarvain, Kirsi (toim.): Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä. 29.9.–1.10.1990 Espoossa ja Helsingissä järjestetyn kansainvälisen symposiumin The right to refuse military orders aineisto. Julkaisijat: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys, Juristit rauhan ja eloonjäämisen puolesta ry. Helsinki: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys, 1991. ISBN 951-9193-34-0.
 • Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmä: Siviilipalvelus 2020: Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmän mietintö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 9/2011. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 2011. ISBN 978-952-227-503-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Sota ja rauha tällä vuosisadalla. Kirjoittajat: Ulrich Beck ym. Barcelonassa 2002 järjestetyn CIDOB-säätiön (Barcelona Centre of Information and Documentation) seminaarin puheenvuoroja. Kääntäneet Elena Gorschkow ym. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 2003. ISBN 951-701-476-7.
 • Takala, Martti: Arkipäivän rauhankasvatus. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja n:o 16. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1983. ISBN 951-9113-14-2.
 • Tolstoi, Leo: Omantunnon kujanjuoksu: Kirjoituksia rauhasta ja kansalaistottelemattomuudesta. Suomentanut Esa Adrian. Taskutieto 154. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-10475-2.
 • Tuomikoski, Juha: Aseistakieltäytyjän maailma. Helsinki: Aseistakieltäytyjäliitto, 1989. ISBN 952-90-1019-2.
 • Tähtinen, Unto: Mitä Gandhi todella sanoi. Rauhankirjat 25. Uusintapainos. 1. painos 1970 WSOY:n kustantamana (Taskutieto 46). Helsinki: Rauhankirjallisuuden edistämisseura, 1989. ISBN 951-9457-24-0.
 • The Weapons of Mass Destruction Commission: Kauhun aseet: Maailman vapauttaminen ydinaseista sekä biologisista ja kemiallisista aseista. (Weapons of terror: Freeing the world of nuclear, biological and chemical arms, 2006.) Suomennos: Eila Salomaa. Helsinki: Rauhankirjallisuuden edistämisseura, 2006.
 • Vesa, Unto: Maailma myllerryksessä: Analyysejä kylmän sodan jälkeisestä maailmasta. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, Tutkimuksia no. 62. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1995. ISBN 951-706-144-7.
 • Vesa, Unto: Rauhantutkimuksesta ja rauhanajattelusta. Tutkimustiedotteita no. 71. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1997. ISBN 951-706-166-8.
 • Väänänen, Jouko (toim.): Rauhaa, peace! Pasifismin klassikoita: Uusintapainos 2500 vuotta vanhasta aiheesta. Lyhennetty laitos vuonna 1985 julkaistusta teoksesta Pasifistinen vakaumus. Into-pamfletti 14. Helsinki: Like: Into, 2009. ISBN 978-952-01-0364-4.
 • Väänänen, Jouko & Kiljunen, Kimmo (toim.): Nuoriso ja asevelvollisuus. 29.11.–1.12.1985 pidetyn Kansainvälisen rauhantoimiston (IPB) ja Sodanvastustajien kansainvälisen internationaalin (WRI) järjestämän symposiumin esitelmät. Käännöstyön suorittaneet Oili Alm ja Jari Leino. Julkaisijat Suomen rauhanliitto, Aseistakieltäytyjäliitto. Helsinki: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys, 1988. ISBN 951-9193-11-1.
 • Yli-Vakkuri, Juhani (toim.): Rauha ja konfliktit globalisoituvassa maailmassa. Pax kirja. Helsinki: Suomen rauhanliitto, 2000. ISBN 951-9193-48-0.

32.701 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Rousseau, Jean-Jacques: Kirjoituksia sodasta ja rauhasta. (Extrait du projet de paix perpétuelle de M. l'abbé de Saint-Pierre, 1761; Jugement sur le paix perpétuelle, 1756, julkaistu 1782; Que l'état de guerre naît de l'état social, 1756–58; Fragments sur la guerre.) Johdanto: Harto Hakovirta. Suomentanut ja selityksin varustanut Alex Aissaoui. Helsinki: Summa, 2010. ISBN 978-952-5418-29-3.

32.706 Järjestöt[muokkaa]

 • Hallman, Kristiina: Tottelisinko? Suomalaista Sadankomiteaa vuodesta 1963. Helsinki: Suomen sadankomitealiitto, 1986. ISBN 951-9372-14-8.
 • Vire-Tuominen, Mirjam: Rauhaa rakentavaa työtä: Suomen rauhanpuolustajien viisi vuosikymmentä. Helsinki: Demokraattinen sivistysliitto, 2003. ISBN 951-97831-6-4.

32.709 Historia[muokkaa]

 • Cortright, David: Rauha: Ajatusten ja liikkeiden historia. (Peace: A history of movements and ideas, 2008.) Suomentanut Eila Salomaa. Esipuhe: Kalevi Suomela. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-163-0.
 • Heinonen, Reijo E. & Kananen, Laura & Rantanen, Laura (toim.): Uudistuva rauhankasvatus – elämän mahdollisuus: Rauhankasvatusinstituutti ry:n 25-vuotisjuhlajulkaisu. Helsinki: Rauhankasvatusinstituutti, 2006.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Nickul: Rauhan mies, rauhan kansa. Inari: Kustannus-Puntsi, 2000. ISBN 952-5343-05-7.
 • Löfberg, Erkki: Kanta vaihteli: Sivarit kertovat. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen Rauhanpuolustajat, 2013. ISBN 978-952-01-0955-4.
 • Paasilinna, Erno: Rohkeus: Arndt Pekurisen elämä ja teloitus. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-13242-3.
 • Santi, Rainer: 100 vuotta rauhan rakentamista: Kansainvälisen rauhantoimiston (IPB) ja muiden kansainvälisen rauhanliikkeen järjestöjen ja verkostojen historiikki. (100 years of peace making: A history of the International Peace Bureau and other international peace movement organisations, 1991.) Julkaisija Rauhankirjallisuuden edistämisseura. Aseidenriisuntavihkot 34. Helsinki: Suomen rauhanliitto, 1992. ISBN 951-9193-35-9.
 • Tuomioja, Erkki: Suomen rauhanliikkeen tausta ja tulevaisuus. Snellman-instituutin B-sarja 27. Kuopio: Snellman-instituutti, 1991. ISBN 951-842-102-1.
 • Vesa, Unto: Miten rauhantutkimus tuli Suomeen. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, Tutkimuksia no. 69. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1995. ISBN 951-706-151-X.
 • Wilenius, Reijo: Sodan ja rauhan filosofiaa. Jyväskylän yliopisto. Filosofian laitos. Julkaisu 37. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1988. ISBN 951-679-938-8.