Suuren valiokunnan työjärjestys 1927

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


Suuren valiokunnan työjärjestys.
Hyväksytty 20 p:nä joulukuuta 1927.
____________


   Sen lisäksi mitä eduskunnan työjärjestyksessä on suuren valiokunnan työtavasta määrätty, on valiokunta työnsä järjestämisestä päättänyt seuraavaa:

1. Äänestyksissä ja vaaleissa avustaa sihteeriä äänten laskemisessa kaksi puheenjohtajan siihen valitsemaa suuren valiokunnan jäsentä.

2. Ne suuren valiokunnan mietinnöt, joissa ainoastaan lyhyesti ilmoitetaan valiokunnan puoltavan jonkin sen käsiteltäväksi lähetetyn ehdotuksen hyväksymistä muutoksitta tai vähäisin muutoksin, ovat puheenjohtajan tarkastettavat. Laajempien mietintöjen tarkastamisesta voi valiokunta päättää kussakin tapauksessa erikseen.

3. Suuren valiokunnan jäsen, joka ei saavu valiokunnan kokoukseen 15 minuutin kuluessa nimenhuudon jälkeen, merkitään poissaolevaksi.

4. Jos suuren valiokunnan jäsen haluaa ennakolta monistuttaa ehdotuksensa valiokunnan jäsenille jaeltavaksi, toimittakoon sen valiokunnan sihteerille hyvissä ajoin ja viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua. Kokouksen aikana jaeltavaksi annettu ehdotus monistellaan niin pian kuin konekirjoituskanslia ehtii työn suorittaa.

5. Vaatimusta oikaisun tekemisestä vasaran lyönnillä vahvistettuun selostukseen tehdyistä ehdotuksista ei ole hyväksyttävä, ellei suuri valiokunta yksimielisesti siihen suostu.

6. Suuren valiokunnan äänestyksessä ei jäsen saa äänioikeuttaan käyttää sen jälkeen kuin seuraavan nimi on huudettu.

7. Suureen valiokuntaan lähetetyt asiat otetaan yhden käsittelyn alaisiksi, ellei valiokunta jossakin asiassa päätä suorittaa kahta käsittelyä.

8. Suuren valiokunnan iltapäiväkokoukset lopetetaan viimeistään k:lo 11 illalla, ellei valiokunta jossakin tapauksessa toisin päätä.

____________


Lähde[muokkaa]

  • Valtiopäivät 1927: asiakirjat: neljäs osa.