Talviliike Turun kautta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Talviliike Turun kautta. Kaptenit Feilde, Fogelholm, Nordfors, Uppman ja Wikander ovat tammik. 5 p:nä laivapäällikkö-yhdistykselle Turussa kirjoittamassansa kirjoituksessa kokeneet esittää niitä etuja, joita Turku voi talviliikettä varten tarjota. Siinä huomautetaan paikan edullista maantieteellistä asemaa, sen erinomaisia satama-oloja, jotka tarjoovat sellaisia helpoituksia kuin että voidaan suoraan asettaa tavara rautatievaunuista laivaan ja päinvastoin. Koska valtio melkoisilla kustannuksilla on hankkinut voimakkaan jäänmurtajan maallemme, ja koska sitä Hankoniemessä tarvitaan tavallisesti vasta myöhempään talvella, jolloin jäät sulkevat siellä sataman, niin tulee jäänmurtajan aikaisemmin talvella pitää auki liikettä muilla paikoin, jotka ovat sellaisessa asemassa että niistä voi harjoittaa talviliikettä. Kokemus on osoittanut että kun jää on estänyt liikettä Hankoniemen kautta, on Ulkosaaren tie ollut avoin. Silmäys merikartalle näyttää että Ulkosaaren tie merenkulkuun katsoen on paras kaikista sataman tulopaikoista Suomen rannikolla. Ulkosaari on kaukaisin Turun saariston saari Itämeressä, johon ajojäät harvemmin tulevat. Majakkapäällysmiehen viime kymmenenä vuotena pitämän tarkkaamisen mukaan on jää Ulkosaaren ja Korponmantereen välillä ainoastaan poikkeustiloissa ollut niin vahva, että sitä myöten on voinut hevosella ajaa. Talvella 1887 oli meri Ulkosaaren luona ollut jäässä vain 13 vuorokautta, nimittäin maaliskuun 18 p:stä huhtik. 2 p:ään saakka. Vuodesta 1884 on kokemus näillä paikoilla lumettomina pidetyillä jäätiköillä osoittanut, ettei tavallisissa tapauksissa voida saada 12 ja 14 tuumaa paksumpaa jäätä. Kaikesta näkyy käyvän selväksi että tavallisen voimakkaalla jäänmurtajalla voidaan pitää vesiväylää Turkuun avoinna koko vuoden läpeensä.

Paitsi Ulkosaaren väylän aukeata asemaa Itämerelle päin, on muistettava se tärkeä seikka, että kun Sandhamn - Hankoniemen välinen matka on 125 meripeninkulmaa, Sandham - Ulkosaaren välinen matka sitä vastoin on vain 80 sellaista peninkulmaa. Näin paljon lyhyempi merimatka on mitä suurimmasta arvosta, erittäinkin matkustajaliikkeelle. Tulee siihen vielä että Sandhamn - Ulkosaaren väylää valaisevat monet majakan tulet, josta syystä merenkulku tätä tietä tulee verrattoman varmemmaksi ja mukavammaksi.

Kirjoitus päättyy kehoituksella että yhdistys sitä punnitsisi ja kokisi edistää siinä olevan ehdotuksen toteuttamista.

Yhdistys on nyt asettanut 7-jäsenisen komitean valmistelemaan tätä kysymystä. Tähän komiteaan on valittu hrt E. W. Wikander, C. A. Danielsson, C. G. Lindroos, A. Uppman, G. M. Fogelholm, G. E. Mattsson ja Fr. Nordfors.

[Ulkosaari = Utö]

[Lähde: Uusi Suometar 14.1.1890 sivu 2]