Toivomusaloite sotasyyllisten varojen ottamisesta valtiolle

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Toivomusaloite n:o 9 vuoden 1945 valtiopäivillä.


Ryömä y.m.: Tutkimuksen toimittamisesta sotiin syyllisten taloudellisista mahdollisuuksista osallistua valtiotalouden vaikeuksien lieventämiseen.


Eduskunnalle.

Valtiomme täytettävänä onnettomien sotiemme seurauksina olevat monet korvausvelvollisuudet asettavat valtiotaloutemme kovalle koetukselle. Sentähden on edustajain tehtävänä harkita, miten nämä velvollisuudet voitaisiin täyttää ilman että niiden taakka tulisi yhtä raskaana painamaan sekä syyttömiä että näihin sotiin syyllisiä kansalaisia. Tällöin kiintyy huomio siihen, että sangen monet viimeksimainituista sekä aikaisemmin vuosikausia että edelleenkin työskennellessään erilaisten yksityisten, osuustoiminnallisten tai valtion pankki- tai muiden taloudellisten laitosten ja yritysten johtohenkilöinä ovat keränneet itselleen huomattavasti suurempia kiinteistö- y.m. omaisuuksia kuin mitä tavallisilla kansalaisilla on hallussaan, joten heidän sekä mahdollisuutensa että velvollisuutensa osallistua valtiotaloutemme vaikeuksien lieventämiseen ovat myös vastaavasti suuremmat.

Edellä sanotun perusteella ehdotamme kunnioittaen eduskunnan päätettäväksi toivomuksen,

että hallitus mahdollisimman pian antaisi Eduskunnalle esityksen sellaisen pysyvän tutkimuskomitean perustamisesta, joka suorittaisi tarvittavat tutkimukset sotiin syyllisten henkilöiden taloudellisista mahdollisuuksista osallistua valtiotaloutemme vaikeuksien lieventämiseen, sekä näiden tutkimusten pohjalla ryhtyisi asianmukaisiin toimenpiteisiin heidän liiallisen omaisuutensa käyttämiseksi hallituksen ja Eduskunnan määräämiin tarkoituksiin.

Helsingissä huhtikuun 20 päivänä 1945.

Mauri Ryömä.
Matti Huhta.
Olga Virtanen.
Konsta Talvio.
Lauri Myllymäki.
Elli Stenberg.
Reino Uusisalmi.
Antto Prunnila.
Toivo Sormunen.
Johan Toivo Järvinen.