Uskonnollinen kirjallisuus

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

10 Yleisteokset[muokkaa]

 • Krohn, Sven: Valkoinen aukko: Tieto, usko ja filosofia. Prometheus. Oulu: Pohjoinen, 1993. ISBN 951-749-185-9.
 • Luoma, Matti: Etsijän tie ja ihmisen probleemi: Maailmankatsomuksien ja ihmisen kehityksen tarkastelua. Tampere: TAJU, 2000. ISBN 951-44-4790-5.

10.8 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat[muokkaa]

 • Mabey, Juliet (koonnut): Pyhiä ajatuksia: Jumalalla on monta nimeä. (God’s big instruction book: Timeless wisdom on how to follow the spiritual path, 1997.) Suomentanut Osmo Ryytty. Hämeenlinna: Karisto, 1998. ISBN 951-23-3878-5.

11 Filosofia[muokkaa]

11.3 Renessanssin ja uuden ajan filosofia[muokkaa]

 • Niemi, Pertti: Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Turku: TAB-kirjat, 2001. ISBN 951-98483-1-2.

11.5 Nykyajan filosofia[muokkaa]

 • Silo: Inhimillistä maa. (Humanizar la tierra, 1996.) Suomentanut Juha Uski. Kolme kirjaa: Sisäinen katse, Sisäinen maisema, Inhimillinen maisema. Helsinki: J. Uski, 1998. ISBN 952-91-0500-2.

11.9 Itämainen filosofia[muokkaa]

 • Bhagavad-Gîtâ: Laulu jumaluudesta, tahi, oppi jumalallisesta olemuksesta. (Näköispainos vuodelta 1905. Julkaisijat: Blavatsky-looshi, Ruusu-Ristin kirjallisuusseura ja Biokustannus. Helsinki: Biokustannus, 1991. ISBN 952-90-2604-8.
 • Bhaktivedanta, A. C.: Bhagavad-gītā kuten se on. (Bhagavad-gītā as it is, 1968.) Mukana alkuperäinen sanskriit-teksti. Stockholm: Bhaktivedanta Book Trust, 2004. ISBN 91-7149-487-1.
 • Kung Fu-tse: Keskustelut. (Lúnyǔ, 475–221 eaa.) Suomentanut Toivo Koskikallio. 5. painos (1. painos 1958). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2002. ISBN 951-0-18231-1.
 • Mahabharata: Sankareiden tarina. Krishna Dharman lyhennellen kertomana. (Mahabharata: The condensed version of the world’s greatest epic.) Suomennos: Jaana Auggenthaler. Grodinge: Bhaktivedanta Book Trust, 2007. ISBN 978-91-7149-492-4.
 • Nieminen, Pertti (toim.): Keskitie: Valikoima kiinalaista viisautta. Suomentaneet Pertti Nieminen, Kristiina Kivivuori ja Tuomas Anhava. 3. lisätty painos (2. lisätty painos 1957). Helsinki: Tammi, 1969.
 • Radhakrishnan, Sarvepalli: Idealistinen elämänkatsomus. (An idealist view of life, 1932.) Suomentanut Juho Savio. Porvoo Helsinki: WSOY, 1966.
 • Raju, P. T.: Intian filosofia. (The Philosophical Traditions of India, 1972.) Englanninkielisestä alkuteoksesta suomentanut Juhani Pietiläinen. Sanskritinkieliset termit tarkistanut Klaus Karttunen. Taskutieto 118. Porvoo Helsinki: WSOY, 1974. ISBN 951-0-06238-3.
 • Tagore, Rabindranath: Ihmiskunnan uskonto. (The religion of man: Being the Hibbert lectures for 1930, 1931.) Johdanto Andrew Robinson. Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsinki: Biokustannus, 1990. ISBN 951-9413-42-1.
 • Yu Dan: Kiinan viisauden sydän. Mitä Konfutse nyt sanoisi?. (Yu Dan ”Lun yu” xin de, 2006.) Käännetty englanninkielisestä laitoksesta Confucius from the Heart. Suomentanut Anuirmeli Sallamo-Lavi. Helsinki: BTJ, 2009. ISBN 978-951-692-741-4.

14 Psykologia[muokkaa]

14.45 Syvyyspsykologia. Tiedostamaton sielunelämä[muokkaa]

 • Fromm, Erich: Psykoanalyysi ja uskonto. (Psychoanalysis and religion, 1950.) Suomentanut Riitta Sirola. Logos-sarja. Helsinki: Kirjayhtymä, 1986. ISBN 951-26-2886-4.
 • Jung, C. G.: Kärsimyksestä. Koonnut Franz Alt. Suomentanut Maarit Arppo. Helsinki: Kirjayhtymä, 1998. ISBN 951-0-22367-0.

17 Etiikka. Elämänfilosofia. Estetiikka[muokkaa]

17.3 Elämänfilosofia. Elämäntaito[muokkaa]

 • Aurobindo, Sri: Ihmisen tuleva kehitys: Jumalallinen elämä maan päällä. (The future evolution of man.) Alkuteksteistä koonnut P. B. Saint-Hilaire. Suomentaneet Matti Luoma ja Merja Ojamo. Helsinki: Ajaton hetki, 1994. ISBN 952-9572-00-X.
 • Hoff, Benjamin: Nalle Puh ja Tao. (The Tao of Puh, 1982.) Suomentanut Leena Tamminen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989 (11. painos 1998). ISBN 951-0-15507-1.
 • Hoff, Benjamin: Nasu ja Te. (The Te of Piglet, 1992.) Suomentanut Leena Tamminen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18950-2.
 • Hoff, Benjamin: Nalle Puh ja Tao ja Nasu ja Te. (The Tao of Puh, 1982; The Te of Piglet, 1992.) Suomentanut Leena Tamminen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23810-4.
 • Tähtinen, Unto: Miksi elät? Intialaiset elämänarvot. Helsinki: Gaudeamus, 1984. ISBN 951-662-363-8.

20 Yleinen uskontotiede[muokkaa]

 • Mann, A. T.: Jälleensyntyminen. (The elements of reincarnation, 1995.) Suomentanut Tuula Saarikoski. Helsinki: Tammi, 1998. ISBN 951-31-0958-5.
 • Pettersson, Jari: Shamaaneja, sankareita ja arkkityyppejä: Myyteistä C. G. Jungiin ja poikkeaviin tajunnan tiloihin. Helsinki: Aquarian, 1996. ISBN 951-8975-41-8.
 • Pietiläinen, Jari (toim.): Ajatuksia jälleensyntymisestä. Hämeenlinna: Karisto, 1994. ISBN 951-23-3334-1.
 • Rautionmaa, Heidi (toim.): Uskontodialogi: Kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen. Helsinki: Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus, 2010. ISBN 978-952-92-7473-4.
 • Serafim, munkki: Kultainen Jerusalem: Jerusalemin idea juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-639-6.
 • Setälä, Johannes: Shamaanin rumpu. Kirkniemi: Johannes Setälä, 2005. ISBN 952-91-8610-X.

20.2 Kristinusko. Teologia[muokkaa]

 • Alanen, Yrjö: Kristinusko ja luonnontieteet: Aatehistoriallinen tutkimus. Helsinki: Kirjapaja, 1945.
 • Gollwitzer, Helmut: Marxilainen uskonnonkritiikki ja kristillinen usko. (Die marxistische Religionskritik und der christliche Glaube, 1962.) Suomentanut Esko Rintala. Missio 4. Helsinki: Suomen lähetysseura, 1966.
 • Harnack, Adolf: Kristinuskon olemus: Kuusitoista luentoa, jotka kuulijakuntanaan kaikkien tiedekuntain ylioppilaita talvisemesterinä 1899/1900 Berliinin yliopistossa piti Adolf Harnack. Helsingissä: Otava, 1912.
 • Knuuttila, Simo (toim.): Taivaan merkit: Teologia uusilla teillä. Helsinki: Tammi, 1969.
 • Rasku, Teuvo: Kirkko vaakalaudalla: Eräs tutkisteleva puheenvuoro. Helsinki: Tekijä, 1957.

21 Uskonnonfilosofia[muokkaa]

 • Bolelli, Daniele: Luo oma uskontosi: Ohjeeton opaskirja. (Create Your Own Religion: A How-To Book without Instructions, 2013.) Suomentanut Matti Rautaniemi. Helsinki: Basam Books, 2014. ISBN 978-952-260-287-9.
 • Einhorn, Stefan: Salattu Jumala: Usko, tieto ja etsintä. (En dold Gud: Om religion, vetenskap och att söka Gud, 1998.) Suomentanut Sirpa Kähkönen. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23135-6.
 • Hakonen, Tapani: Jumalan fyysinen olemus. Äänekoski: T. Hakonen, 1994.
 • Krohn, Sven: Jälleensyntymisen oppi elämää ja kuolemaa, itää ja länttä yhdistävänä. Jyväskylän yliopisto. Filosofian laitos. Julkaisu 30. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1986. ISBN 951-679-536-6.
 • Krohn, Sven: Valkoinen aukko: Tieto, usko ja filosofia. Prometheus. Oulu: Pohjoinen, 1993. ISBN 951-749-185-9.
 • Leino, Eino: Alla kasvon Kaikkivallan: Mystillinen trilogia: Erään aikansa lapsen ajatuksia, tunnustuksia ja kaukonäkyjä. (Ilmestynyt ensi kerran 1917 Kariston kustantamana). Helsingissä: Otava, 1978. ISBN 951-1-04786-8. Teoksen verkkoversio.
 • Luoma, Matti: Länsimaiden kaksi uskontoa: Kristinusko ja rationalismi: Filosofinen tarkastelu. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-16870-X.
 • Luoma, Matti: Etsijän tie ja ihmisen probleemi: Maailmankatsomuksien ja ihmisen kehityksen tarkastelua. Tampere: TAJU, 2000. ISBN 951-44-4790-5.
 • Luoma, Matti: Tavoittelen tavoittamatonta: Uskonnon filosofista tarkastelua. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6381-1.
 • Mabey, Juliet (koonnut): Pyhiä ajatuksia: Jumalalla on monta nimeä. (God’s big instruction book: Timeless wisdom on how to follow the spiritual path, 1997.) Suomentanut Osmo Ryytty. Hämeenlinna: Karisto, 1998. ISBN 951-23-3878-5.
 • Niemi, Niilo: Seitsemän hunnun tanssi. Kansialanimeke: Tiedon, evoluution ja uskon tie. Kankaanpää: Messon, 2008. ISBN 978-952-5773-01-9.
 • Patronen, Heikki: Fysikaalinen teologia: Tieteellisen materialismin kritiikki. Tampere: Siniplaneetta, 2007. ISBN 978-952-5658-07-1.
 • Uskonnollisten yhteisöjen eettiset periaatteet. Eettiset periaatteet on esitelty uskonnollisille yhteisöille kuulemisseminaarissa Uskonto ja mielenterveys -projektin yhteydessä Helsingissä 3.12.1992. Helsinki: Suomen mielenterveysseura, 2000. ISBN 951-9458-78-6.

22 Raamattu. Raamatuntutkimus[muokkaa]

 • Montonen, Sirpa: Psari. Helsinki: Books on demand, 2008 (3. täydennetty painos 2009). ISBN 978-952-498-139-2.

23 Dogmatiikka. Kristillinen etiikka[muokkaa]

 • Cyprianus: Herran rukouksesta; Demetrianukselle; Kuolemantaudista. (De Dominica oratione; Ad Demetrianum; De mortalitate, 251–253.) Latinan kielestä suomentanut Tomi Vuolteenaho. Helsinki: Tomi Vuolteenaho, 2008. ISBN 978-952-92-4077-7.

23.31 Kääntymys. Uskoon tuleminen[muokkaa]

 • Alexander, Eben: Totuus taivaasta: Tiedemiehen silmiä avaava kuolemanrajakokemus. (Proof of heaven: A neurosurgeon’s journey into the afterlife, 2012.) Suomentanut Sirkka Aulanko. Helsinki: WSOY, 2013. ISBN 978-951-0-40067-8.

24.11 Rukous. Hartaudenharjoitus[muokkaa]

 • De Mello, Anthony: Havahtuminen. (Awareness, 1990.) Toimittanut J. Francis Stroud. Suomentanut Vuokko Rissanen. 11. painos (1. painos 1999). Helsinki: Like, 2005. ISBN 952-471-672-0.

28 Kristilliset kirkot ja yhteisöt. Kirkkohistoria[muokkaa]

28.8 Muut kristillisperäiset yhteisöt[muokkaa]

 • Alhovuori, Mikko: Mikä ihminen on ja mikä hänestä voi tulla?. Omakirja (Helsinki: Kirja kerrallaan). Espoo: Mikko Alhovuori, 2004. ISBN 952-91-8075-6.
 • Alhovuori, Mikko: Uskonnollisen totuuden kriteerit. Oulu: Fine-kustannus, 2002. ISBN 951-98109-6-X.
 • Östman, Kim: Käsittelyssä ”Pääsin irti mormoneista”. Kirjassa käsitellään Pentti Maljasen teosta Pääsin irti mormoneista (1982). Tampere: Kim Östman, 2004. ISBN 952-91-6971-X.

29 Ei-kristilliset uskonnot ja mytologiat[muokkaa]

 • Koppana, Kati: Jumalattaren monet kasvot: Lyhyt johdanto. Julkaisija: Jumalten ystävät. Helsinki: Sirius, 1989. ISBN 951-95502-4-0.
 • Koppana, Kati: Kukkiva omenapuu: Jumalatar ja jumalatar-palvonnan elpyminen Suomessa ja muualla. Julkaisija: Tähtijumalattaren keskus. Helsinki: Sirius, 1987. ISBN 951-95502-2-4.
 • Koskinen, Juha: Vanhapakanuus ja uuspakanuus. Helsinki: Sirius, 1986.
 • Kotkavuori, Tapio: Vasemman käden polku. Esipuheet: Michael A. Aquino, Otto Varjonen ja Jussi Sohlberg. Korjattu painos (1. painos 2004). Vantaa: Blood Ceremony Books, 2012. ISBN 978-952-93-0670-1.
 • Parland, Milena: Juhlitaan yhdessä!. Alanimeke kannessa: Monikulttuurisia juhlia koulussa. (Fira tillsammans!, 2010.) Suomentaja: Elina Uotila. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5510-0.

29.2 Suomalais-ugrilaisten kansojen muinaisuskonnot ja mytologiat[muokkaa]

 • Mannonen, Kauno: Uuden ajan Kalevala-avain: Taas minua tarvitahan katsotahan kaivatahan. Helsinki: Edico, 2008. ISBN 978-952-5708-16-5.

29.3 Antiikin uskonnot ja mytologiat[muokkaa]

 • Erle, Johann: Gnostilaisuuden kolmas vuosituhat. (Das dritte Jahrtausend des Gnostizismus.) Suomeksi toimittanut Pentti Tuominen. Vantaa: G-kirja, 2009. ISBN 978-952-67282-0-9.
 • Muinaisegyptiläinen kuolleiden kirja. Suomentanut Jaana Toivari-Viitala. Helsinki: Basam Books, 2001. ISBN 952-9842-49-X.
 • Pistis sophia: Otteita gnostilaisista kirjoituksista, ennen kaikkea ”Vapahtajan kirjoista” 3:nnelta vuosisadalta j.Kr.. Suomennos G. R. S. Meadin englantilaisen käännöksen uuden korjatun painoksen mukaan. Suomentanut Annikki Reijonen. Maailman pyhät kirjat 4. Helsinki: Mystica, 1927.

29.5 Itämaiset uskonnot ja mytologiat[muokkaa]

 • Tagore, Rabindranath: Ihmiskunnan uskonto. (The religion of man: Being the Hibbert lectures for 1930, 1931.) Johdanto Andrew Robinson. Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsinki: Biokustannus, 1990. ISBN 951-9413-42-1.

Bahai[muokkaa]

 • ’Abdu’l-Bahá: Vastauksia joihinkin kysymyksiin. (Some answered questions, 1908.) 2. muuttumaton painos (1. painos 1962). Helsinki: Suomen bahá’íden kansallinen henkinen neuvosto, 2002. ISBN 952-9584-64-4.
 • ’Abdu’l-Bahá: Puheita Pariisissa. (Paris talks, 1912.) 2. muuttumaton painos (1. painos 1962). Helsinki: Suomen Bahá’íen kansallinen henkinen hallintoneuvosto, 1984. ISBN 951-95551-3-7.
 • Bahá’í-rukouksia: Bahá’u’lláhin, Bábin ja A̓bdu’l-Bahán ilmaisemia rukouksia ja muistioita. Helsinki: Suomen bahá’íden kansallinen henkinen neuvosto, 2001. ISBN 952-9584-51-2.
 • Bahá’ullá: Bahá’ulláhin julistus maailman kuninkaille ja johtajille. (The proclamation of Bahá’u’lláh to the kings and leaders of the world, 1967.) Englanninkielisestä laitoksesta suomentanut Maija Pihlainen. Helsinki: Suomen Bahá’íen kansallinen henkinen hallintoneuvosto, 1980. ISBN 951-95551-1-0.
 • Bahá’u’lláh: Kitáb-i-aqdas: Kaikkein pyhin kirja. (Kitáb-i-aqdas, julkaistu 1890–91.) Shoghi effendin englanninnoksesta suomentanut Maija Pihlainen. Helsinki: Suomen Bahá’íden kansallinen henkinen hallintoneuvosto, 1987. ISBN 951-95551-5-3.
 • Bahá’u’lláh: Poimintoja Bahá’u’lláhin kirjoituksista. (Gleanings from the writings of Bahá’u’lláh, 1939.) Shoghi effendin englanninnoksesta suomentanut Maija Pihlainen. Haifa: Bahá’í-maailmankeskus: Helsinki: Suomen bahá’íden kansallinen henkinen neuvosto, 2000. ISBN 952-9584-49-0.
 • Esslemont, J. E.: Bahá'u'lláh ja uusi aika: Johdatus bahá’í-uskonnon tuntemiseen. (Bahá'u'lláh and the new era, 1950, 4. laitos 1980.) 3. uusittu painos (1. painos 1962). Helsinki: Suomen bahá’í'en kansallinen henkinen hallintoneuvosto, 1972.

29.51 Itä-Aasian uskonnot ja mytologiat[muokkaa]

 • Kung Fu-tse: Keskustelut. (Lúnyǔ, 475–221 eaa.) Suomentanut Toivo Koskikallio. 5. painos (1. painos 1958). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2002. ISBN 951-0-18231-1.
 • Laotse: Tao-te-king. Länsimaalaisten tulkintojen mukaan suomentanut Pekka Ervast. Näköispainos. Alkuteos julkaistu: Helsinki: Mystica, 1925. Helsinki: Biokustannus, 2006. ISBN 952-5132-88-9.
 • Laotse: Salaisuuksien tie. (Daodejing, 500-luku eaa.) Suomentanut Toivo Koskikallio (1951). Suomennoksen on nykyaikaistanut Heikki Saure. Turku: Sammakko, 2013. ISBN 978-952-483-254-0.
 • Laotse: Dao de Jing: Salaisuuksien tie: Laotsen elämänviisautta. (Daodejing, 500-luku eaa.) Toimittaneet Gia-Fu Feng ja Jane English. Suomentanut Annikki Arponen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-12905-4.
 • Laozi: De dao jing. (Daodejing, 500-luku eaa.) Suomentanut Minna Maijala. Perustuu Robert G. Henricksin englanninnokseen ”Lao-tzu: Te-tao ching” Mawangduista köydetyistä teksteistä. Helsinki: Art house, 2001. ISBN 951-884-313-9.
 • Laotse: Tao te ching: Kirja taon toteutumisesta. (Daodejing, 500-luku eaa.) Suomentaneet Pertti Nieminen ja Kai Nieminen. 3., uudistettu laitos. Helsinki: Basam Books, 2013. ISBN 978-952-260-166-7.
 • Liezi: Liezi: Salaisuuksien tien kulkija. Kiinan kielestä suomentanut Toivo Koskikallio. Toimittaneet Jouko Koskikallio ja Petteri Koskikallio. Helsinki: Suomen itämainen seura, 2008. ISBN 978-951-9380-64-3.
 • Mee-tse [=Mozi]: Kaksitoista kirjaa. (Mozi, 300-luku eaa.) Suomentanut Toivo Koskikallio. Porvoo Helsinki: WSOY, 1964.
 • Mung Tse: Opetukset. Suomentanut Toivo Koskikallio. Porvoo: WSOY, 1959.

29.52 Intian uskonnot ja mytologiat[muokkaa]

 • A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Kuningatar Kuntīn opetukset. (Teachings of Queen Kunti, 1990). Stockholm: Bhaktivedanta Book Trust, 2005. ISBN 91-7149-495-2.
 • Bhagavad-Gita: Jumalainen laulu. (Bhagavadgita.) Suomennos ja tulkinta: Taavi Kassila. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0626-3.
 • Broo, Måns: Joogan filosofia: Patañjalin Yoga-sūtra. Suomentanut ja toimittanut Måns Broo. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-131-9.
 • Crowley, Aleister (Mahatma Guru Sri Paramahansa Shivaji): Kahdeksan luentoa joogasta. (Eight lectures on yoga, 1939.) Suomentanut Antti Pekka Balk. Helsinki: Thelema julkaisut, 2007. ISBN 978-952-5700-89-3.
 • Kassila, Taavi: Ikuinen elämäntapa. Tutkimusmatka hindulaisuuden alkulähteille. Helsinki: Basam Books, 2014. ISBN 978-952-260-294-7.
 • Mahabharata: Sankareiden tarina. Krishna Dharman lyhennellen kertomana. (Mahabharata: The condensed version of the world’s greatest epic.) Suomennos: Jaana Auggenthaler. Grodinge: Bhaktivedanta Book Trust, 2007. ISBN 978-91-7149-492-4.
 • Rajagopalachari, C. (selittänyt): Upanišadit. Suomentanut toukokuussa 1949 ilmestyneestä neljännestä painoksesta Juho Savio. Helsinki: Ruusu-risti, 1952.
 • Ramayana: Raman tarina. (Ramayana.) Suomentanut ja tulkinnut Taavi Kassila. Suomennos on tehty lyhentäen. Helsinki: Basam Books, 2013. ISBN 978-952-260-207-7.
 • Rigveda: Valikoima muinaisintialaisia hymnejä. Suomentanut Klaus Karttunen. Helsinki: Yliopistopaino, 2003. ISBN 951-570-548-7.
 • Taimni, I. K.: Joogan tiede. (The science of yoga, 1961.) Suomentanut: Liisa Heikkilä. Helsingissä: Teosofinen seura, 2002. ISBN 951-98631-4-1.

29.53 Buddhalaisuus ja sen mytologia[muokkaa]

 • Bornstein, Anna: Arkipäivän psykologiaa buddhalaisittain. (Tankar om buddhismen som psykologi, 2001.) Suomentanut Marita Salminen. Helsinki: Basam Books, 2004. ISBN 952-5534-03-0.
 • Brach, Tara: Ehdoton hyväksyminen: Elämän vastaanottaminen avoimin sydämin. (Radical acceptance: Embracing your life with the heart of a Buddha, 2004.) Suomentanut Sarvamitra. Helsinki: Basam books, 2010. ISBN 978-952-5534-88-7.
 • Dalai Lama XIV: Opetuksia viisaudesta. Käännös ranskankielisestä laitoksesta: Enseignements essentiels, 1976. Suomentaneet Katja Peiponen ja Olli Holopainen. Espoo: Biokustannus, 1991. ISBN 951-9413-48-0.
 • Dalai Lama XIV: Viisauden valtameri: Elämänohjeita. (Ocean of wisdom: Guidelines for living, 1989.) Suomentanut Irmeli Järnefelt. Helsinki: Tammi, 1990. ISBN 951-30-9334-4.
 • Dalai Lama XIV: Maailmankaikkeus atomissa: Tieteen ja hengen läheneminen. (The universe in a single atom: The convergence of science and spirituality, 2005.) Suomentanut Matti Ojanperä. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3676-0.
 • Dhammapada: Totuuden tie. Suomennos: Lauri Porceddu (Dharmachari Sarvamitra). Suomennettu Sangharakshitan englanninkielisestä käännöksestä Dhammapada: The way of truth. Helsinki: Like, 2002. ISBN 952-471-043-9.
 • Farrer-Halls, Gill: Pieni Buddha-kirja. (The Buddha book, 2005.) Suomentanut A. Laaksonen. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30928-1.
 • Fromm, Erich & Suzuki, D. T.: Zen ja psykoanalyysi. (Zen Buddhism and Psychoanalysis, 1960.) Suomentaneet Mika Pekkola ja Matti Rautaniemi. Helsinki: Basam Books, 2012. ISBN 978-952-260-105-6.
 • Herrigel, Eugen: Zen ja jousella ampumisen taito. (Zen in der Kunst des Bogenschießens, 1948.) Suomentanut Margareta Sipola. 3. painos (1. painos 1978). Helsinki: Delfiini kirjat, 2008. ISBN 978-952-5572-36-0.
 • Järvelä, Aleksi & Osamitsu, Miika & Pölkki, Miika: Mitä miten zen. Helsinki: Teos, 2013. ISBN 978-951-851-477-3.
 • Klemola, Timo (toim.): Portiton portti ja muita zen-tekstejä. Toimittanut ja kääntänyt Timo Klemola. Suomennettu englanninkielisistä käännöksistä. Tampere: T. Klemola, 1991. ISBN 952-90-2636-6.
 • Martin, Philip: Zen – polku depression läpi. (The zen path through depression, 1999.) Suomennos: Marita Salminen. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-209-1.
 • Ricard, Matthieu: Meditaation taide. (L'art de la méditation, 2008.) Suomentanut Leena Siitonen. Helsinki: Basam Books, 2010. ISBN 978-952-5734-57-7.
 • Mitä on buddhismi: Eräs länsimainen vastaus. (What is Buddhism? An answer from the Western point of view, 1928.) Toimittanut The Buddhist Lodge Lontoossa. Suomentanut Mauno Nordberg ja runot Jussi Snellman. Pieni tietokirjasto. Helsinki: Tammi, 1947.
 • Nagapriya: Karma ja jälleensyntyminen. (Exploring karma and rebirth, 2004.) Suomennos: Dharmachari Sarvamitra (Lauri Porceddu). Helsinki: Like, 2005. ISBN 952-471-614-3.
 • Nagarjuna: Opin pisara ja jalokivikoriste. Suomennettu englanninkielisestä käännöksestä: Nagarjuna's a drop of nourishment for people and its commentary the jewel ornament, 1981. Käännös: Biokustannuksen käännösryhmä. Helsinki: Biokustannus, 2004. ISBN 952-5132-66-8.
 • Niinimäki, Mikael: Suomalainen zen-opas. Tae Hye (Mikael Niinimäki). Piirrokset: Antonio Santostasi. Helsinki: Basam Books, 2001. ISBN 952-9842-37-6.
 • Niinimäki, Mikael: Suomalainen zen-opas. Tae Hye (Mikael Niinimäki). Piirrokset: Antonio Santostasi. 2. painos (1. painos 2001). Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5734-52-2.
 • Pauling, Chris: Mitä buddhalaisuus on. (Introducing buddhism, 2003.) 2. uudistettu painos. Helsinki: Länsimaisen buddhalaisen veljeskunnan ystävät, 2003. ISBN 951-96285-8-4. Teoksen verkkoversio.
 • Ricard, Matthieu: Onnellisuus. (Plaidoyer pour le bonheur, 2004.) Suomentanut Marja Haapio. Helsinki: Basam Books, 2004. ISBN 952-9842-96-1.
 • Räisänen, Heikki: Uuteen uskoon: Kristinuskon itsekritiikistä uskontojen vuoropuheluun. Helsinki: Kirjapaja, 1993. ISBN 951-625-175-7.
 • Sangharakshita, sthavira: Timanttisutra ja buddhalainen viisauden perinne. (Wisdom beyond words: The buddhist vision of ultimate reality, 2001.) Suomennos: dharmachari Sarvamitra (Lauri Porceddu). Helsinki: Like, 2004. ISBN 952-471-204-0.
 • Seppälä, Yrjö: Buddhalainen vaihtoehto. Helsinki: Mundus-kirjat, 1982. ISBN 951-99417-5-4.
 • Wallace, B. Alan: Buddhalainen mielenharjoitus. (Buddhism with an attitude: The Tibetan seven-point mind training, 2001.) Suomentanut Kaya Brandt. Helsinki: Basam Books, 2004. ISBN 952-9842-97-X.
 • Wu-men [= Wúmén]: Wumenkuan. Aukottoman portin puomi. (Wúménguān, 1200-luku.) Suomentanut Kai Nieminen. Helsinki: Basam Books, 2011. ISBN 978-952-260-018-9.

29.5303 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Gothóni, René & Mahapanna: Buddhalainen sanasto ja symboliikka. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-499-5.

29.5309 Historia[muokkaa]

 • Skilton, Andrew (Dharmacari Sthiramati): Buddhalaisuuden historia. (A concise history of Buddhism, 1994.) Suomennos ja toimitus: A. Laaksonen. Helsinki: Länsimaisen buddhalaisen veljeskunnan ystävät, 2003. ISBN 952-5527-00-X.

29.6 Juutalaisten uskonto ja sen mytologia[muokkaa]

 • Kessler, Edward: Mihin uskovat juutalaiset. (What do Jews believe?, 2006.) Suomentaneet Laura ja Olga Jänisniemi. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23225-4.
 • Levinson, Pnina Navè: Mitä on juutalainen usko?. (Einführung in die rabbinische Theologie, 1982.) Suomentanut Katri Lindroos. Helsinki: Yliopistopaino, 1992. ISBN 951-570-098-1.

29.607 Oppikirjat[muokkaa]

 • Juutalainen maailmani. (My Jewish world.) Toimittanut ja suomentanut Janina Hasenson. Helsinki: Opetushallitus, 1997 (2. painos 2003). ISBN 951-719-925-2.
 • Kozodoy, Ruth: Juutalaiset juhlapäivät. (The book of Jewish holidays, 1997.) Toimittanut ja suomentanut Janina Hasenson. Helsinki: Opetushallitus, 1997. ISBN 951-719-922-8.
 • Schwarz, Ove & Skurnik, Hillel & Weintraub, Dave: Juutalaisuus: Uskonto ja perinne. Kuvat: Nils Andersson. Helsinki: Juutalainen koulu, 1989 (3. painos 2002). ISBN 952-90-1161-X.

29.7 Islam ja sen mytologia[muokkaa]

 • Baagil, H. M.: Kristityn ja muslimin vuoropuhelu. (Munāzara bayna al-islām wa al-nasrānīya.) Suomennos: Translation Team. Helsinki: Suomen islamilainen yhdyskunta, 1993. ISBN 951-96931-1-4.
 • Bucaille, Maurice: Koraani ja nykytiede. Helsinki: Suomen islamilainen yhdyskunta, 1994. ISBN 951-96931-4-9.
 • Deedat, Ahmed: Kristus islamissa. (Christ in Islam). Helsinki: Suomen islamilainen yhdyskunta, 1994.
 • Hallenberg, Helena & Perho, Irmeli: Heijastuksia valosta: Mystikkojen islam. 2. tarkistettu painos. Helsinki: Palmenia: Helsinki University Press, 2008. ISBN 978-951-570-736-9.
 • Hisham, Ibn: Profeetta Muhammadin elämäkerta. (Sirat rasul Allah, 800-luku.) Suomentanut ja esipuheen kirjoittanut Jaakko Hämeen-Anttila. Helsinki: Basam Books, 1999. ISBN 952-9842-27-9.
 • Hukari, Ari: Islam, ilmoitus ja historia: Abul A’la Mawdudin ja Fazlur Rahmanin Koraanin ja tradition tulkinta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2005. ISBN 952-9791-58-5.
 • Khomeini, imaami: Ajatollahin ajatuksia: Poliittisia, filosofisia, yhteiskunnallisia ja uskonnollisia kannanottoja. Jean-Marie Xavièren ranskankielisestä tekstivalikoimasta suomentanut Armas J. Pulla. Hämeenlinna: Karisto, 1980. ISBN 951-23-1655-2.
 • Koraani. Suomentanut Jaakko Hämeen-Anttila. Helsinki: Basam books, 1995 (4. painos 2005). ISBN 952-9842-05-8.
 • Lasten kirja islamista. (The children's book of Islam. Published by the Islamic Foundation). Helsinki: Suomen islamilainen yhdyskunta, 1994. ISBN 951-96931-5-7.
 • Toukomies, Veli: Uskomatonta! Seksi ja sota Raamatussa ja Koraanissa. Helsinki: Dialogia, 2003. ISBN 952-5422-06-2.
 • Zaheer, Syed Iqbal: Islam: Uskonto, jota et enää voi sivuuttaa. (Al-Islam: Al-dīn al-ladhī lā yumkinu tajāhuluhu ba’da al-āna). Helsinki: Suomen islamilainen yhdyskunta, 1993. ISBN 951-96931-0-6.

29.707 Oppikirjat[muokkaa]

 • Lehtinen, Isra & Abdellahi, Egal Jama & Telaranta, Mikko: Islam, yhteinen uskomme. Helsinki: Opetushallitus, 2003 (4. painos 2007). ISBN 952-13-1813-9.

32 Valtio-oppi. Politiikka[muokkaa]

32.2 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

 • Enckell, Mikael: Missä jumala on? Esseitä juutalaisista aiheista. (I den frågandes själ? Essäer i juridiska ämnen, 1993.) Suomentanut Kyllikki Villa. Toimittanut Michel Grünstein. Otalampi: Sahlgren, 2000. ISBN 951-9016-05-8.
 • Rogatši, Inna: Keltainen tähti punaisella taivaalla. (Žëltaâ zvezda na krasnom nebe, 1995.) Suomentanut Kari Klemelä. Tampere: Shalom, 1995. ISBN 951-9419-11-X.

32.7 Rauhankysymys. Rauhantutkimus[muokkaa]

 • Aseettomuus – avain ihmisyyteen: Omakohtaisia aseettomuusratkaisuja. Kirjoittajat: Aira Lehtinen ym. Tampere: Kristosofinen kirjallisuusseura, 1992. ISBN 951-8901-47-3.
 • Peltola, Pekka: Aseettomuusihmiset. Ihmisyyden tunnustajien julkaisuja n:o 25. Vilppula: Ihmisyyden tunnustajat, 1993. ISBN 952-9834-01-2.

52 Tähtitiede. Geodesia[muokkaa]

52.2 Maailmankaikkeus. Tähdet. Tähtijärjestelmät[muokkaa]

81 Kansanrunous[muokkaa]

81.4 Kansaneepokset[muokkaa]

 • Bhagavad-gita aum. (Kansinimeke: Herran laulu: Bhagavad-Gita aum.) Suomensi Matti Heikkilä. Helsinki: M. Heikkilä, 1992. ISBN 952-9667-00-0.
 • Bhagavad-Gîtâ: Laulu jumaluudesta, tahi, oppi jumalallisesta olemuksesta. (Näköispainos vuodelta 1905. Julkaisijat: Blavatsky-looshi, Ruusu-Ristin kirjallisuusseura ja Biokustannus. Helsinki: Biokustannus, 1991. ISBN 952-90-2604-8.
 • Bhaktivedanta, A. C.: Bhagavad-gītā kuten se on. (Bhagavad-gītā as it is, 1968.) Mukana alkuperäinen sanskriit-teksti. Stockholm: Bhaktivedanta Book Trust, 2004. ISBN 91-7149-487-1.
 • Bhagavad-Gîtâ, laulu jumaluudesta tahi oppi jumalallisesta olemuksesta. Saksankielelle kääntänyt Franz Hartmann. Saksankielestä suomentanut Martti Humu. Omatunto. Helsinki: Teosofinen kirjakauppa, 1905.

82 Runot[muokkaa]

 • Muinaisegyptiläinen kuolleiden kirja. Suomentanut Jaana Toivari-Viitala. Helsinki: Basam Books, 2001. ISBN 952-9842-49-X.
 • Sangharakshita: Tähtien verho. (The enchanted heart: Poems, 1946–1976, 1978.) Valikoinut ja suomentanut Ida Sohlman. Helsinki: Ida Sohlman, 1983. ISBN 951-99488-5-6.
 • Tagore, Rabindranath: Gitanjali. (Gitanjali, 1912.) Suomentanut Hannele Pohjanmies. Helsinki: Basam Books, 2013. ISBN 978-952-260-161-2.

84 Kertomakirjallisuus[muokkaa]

 • Coelho, Paulo: Alkemisti. (O alquimista, 1988.) Suomentanut Sanna Pernu. Helsinki: Bazar, 2002. ISBN 951-9107-01-0.
 • Powys, T. F.: Herra Westonin hyvää viiniä. (Mr. Weston’s good wine, 1927.) Suomentanut Mirja Könnölä. Hämeenlinna: Karisto, 1973. ISBN 951-23-0695-6.

89 Indoeurooppalaiset kielet. Muut kielet[muokkaa]

89.923 Arabian kieli[muokkaa]

90 Historiantutkimus. Yleinen kulttuurihistoria. Yleinen sotahistoria. Yleinen arkeologia[muokkaa]

90.1 Historianfilosofia. Kulttuurifilosofia[muokkaa]

 • Enckell, Mikael: Missä jumala on? Esseitä juutalaisista aiheista. (I den frågandes själ? Essäer i juridiska ämnen, 1993.) Suomentanut Kyllikki Villa. Toimittanut Michel Grünstein. Otalampi: Sahlgren, 2000. ISBN 951-9016-05-8.

98.114 Israel. Palestiina[muokkaa]

 • Josephus, Flavius: Juutalaissodan historia. (Peri tou Hioudakou polemû.) Suomentanut Pauli Huuhtanen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28945-0.
 • Junkkaala, Eero: Israelin historian pääpiirteitä tekstien ja arkeologian valossa. Iustitia 11. Helsinki: Suomen teologinen instituutti, 1999. ISBN 952-9857-08-X.
 • Kahan, Semy: Ikkuna Jerusalemiin: Kulttuuria, katuja, kulkijoita. (Jerusalem i kulturens och religionens spegel, 2004.) Suomentanut Karmela Belinki. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-625-992-8.
 • Pesonen, Anni & Valkama, Kirsi: Arkielämä Raamatun aikaan: Juudan kylistä roomalaisiin kaupunkeihin. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-042-3.
 • Serafim, munkki: Kultainen Jerusalem: Jerusalemin idea juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-639-6.

99 Henkilö- ja sukuhistoria[muokkaa]

99.1 Elämäkerrat. Muistelmat[muokkaa]

 • Popoff, Haralan: Olin kommunistien vanki: 13 vuotta vankilassa Stalinin aikaan. (Det var på Stalins tid: Tretton år i fängelse, 1965.) Suomentanut Eva Berger. Helsinki: Uusi tie, 1966.
 • Rogatši, Inna: Keltainen tähti punaisella taivaalla. (Žëltaâ zvezda na krasnom nebe, 1995.) Suomentanut Kari Klemelä. Tampere: Shalom, 1995. ISBN 951-9419-11-X.

99.11 Filosofit. Psykologit[muokkaa]

 • Luoma, Matti: Sri Aurobindo: Modernin Intian johtava visionääri, yogafilosofi: Elämä ja ajattelu. Kansinimeke: Sri Aurobindo: Elämä ja ajattelu. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. B, vol. 47. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-44-3521-4.

99.13 Yhteiskuntaelämän, kasvatuksen ja maanpuolustuksen edustajat[muokkaa]

 • Gandhi, Mohandas: Oma elämäkerta: Kokemukseni totuuden kanssa. Suomennos. Helsinki: Himalaya, 2003. ISBN 951-95364-4-2.

Muilla kielillä[muokkaa]

21 Uskonnonfilosofia[muokkaa]

 • Abd-ru-shin [Oskar Ernst Bernhardt]: In the light of truth: The Grail message. (Im Lichte der Wahrheit: Gralsbotschaft, 1926.) 14th edition. Stuttgart: Stiftung Gralsbotschaft Publishing, 1991. ISBN 3-87860-189-1. (englanniksi)

29 Ei-kristilliset uskonnot ja mytologiat[muokkaa]

 • Roderick, Timothy: Wicca: A year and a day: 365 days of spiritual practice in the craft. St. Paul, Minnesota: Llewellyn Publications, 2002. ISBN 0-7387-0621-3. (englanniksi)
 • Starhawk: The spiral dance: A rebirth of the ancient religion of the great goddess. San Francisco: Harper & Row, 1979. ISBN 0-06-067535-7. (englanniksi)
 • Starhawk: Dreaming the dark: Magic, sex and politics. Boston, Massachusetts: Beacon Press, 1982. ISBN 0-8070-1000-6. (englanniksi)
 • Starhawk & Baker, Diane & Hill, Anne: Circle round: Raising children in Goddess traditions. New York: Bantam Doubleday Dell, 1996. ISBN 0415916550. (englanniksi)

29.7 Islam ja sen mytologia[muokkaa]

 • Cornell, Vincent J.: Voices of Islam: Voices of the spirit. Westport, Connecticut: Greenwood Publishing Group, 2007. ISBN 0275987345. (englanniksi)
 • Deedat, Ahmed: The choice: Islam and Christianity. 13. printing. [S.l.]: Islamic Propagation Centre International, 1994. (englanniksi)

38 Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede[muokkaa]

38.1 Perhe- ja kotikasvatus[muokkaa]

 • Starhawk & Baker, Diane & Hill, Anne: Circle round: Raising children in Goddess traditions. New York: Bantam Doubleday Dell, 1996. ISBN 0415916550. (englanniksi)