Valtion tiedotustoiminta sodan aikana

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

N:o 131/250 K.D.V.K. 1942.

N:o 575 - 586.


1942, heinäkuun 11 päivänä.


Kaikille ministeriöille ja Valtion tiedoituslaitokselle.


  Yhtenäisyyden aikaansaamiseksi valtion tiedoitustoiminnassa Valtioneuvoston kanslia ilmoitti kesäkuun 8 päivänä 1942 päivätyllä kirjelmällään ministeriöille tiedoksi, että koska sanomalehdille tarkoitetut uutiset, haastattelut, toimintakertomukset, tilastot y.m. tiedonannot saattavat sisältää sellaisia taloudellisia y.m. tietoja, joita sodan yhä pitkittyessä ei ole syytä saattaa julkisuuteen, on lehdille tarkoitetut valtion virastojen ja laitosten tiedonannot kirjallisesti toimitettava Valtion tiedoituslaitoksen sanomalehtiosastolle, joka edelleen välittää ne lehdille.

Kun tämän ilmoituksen johdosta on syntynyt väärinkäsityksiä, on Valtioneuvoston kanslia katsonut tarpeelliseksi huomauttaa, että se koskee vain tiedonantoja, jotka sisältävät sellaisia sotilaallisia, taloudellisia, poliittisia y.m. tietoja, joilla on merkitystä sodankäynnille tai jotka ovat omiaan huomattavammin vaikuttamaan yleisen mielialan kehitykseen.

Viraston tai laitoksen päällikön asiana on ratkaista, sisältääkö uutinen, haastattelu, toimintakertomus, tilasto tai muu tiedonanto sellaisia tietoja, että ne on ennen julkaisemista Valtion tiedoituslaitoksessa tarkastettava, jolloin hän epävarmoissa tapauksissa voi tiedustella asiaa Valtion tiedoituslaitoksesta.

Tämän saa Valtioneuvoston kanslia Ministeriölle tiedoksi ja alaistensa virastojen ja laitosten tietoon saatettavaksi kunnioittavasti täten ilmoittaa.


Pääministerin estyneenä ollessa:
Ministeri Väinö Tanner


Esittelijäneuvos Knut Kindt


Lähde[muokkaa]

  • Kansallisarkistossa oleva valtioneuvoston kanslian arkisto, lähetettyjen kirjeiden toisteet 1942 - 1942, Da:24, n:o 575.