Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2020


173/2020
Valtioneuvoston asetus
ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 3 a §:n 4 momentin ja valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 2 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensiksi mainittu laissa 153/2020 ja viimeksi mainittu laissa 1137/2014:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään alueista, joilla ravitsemisliikkeet on pidettävä suljettuina asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 3 a §:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa.

2 §
Ravitsemisliikkeiden aukiolon rajoittaminen alueittain tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Ravitsemisliikkeet on pidettävä suljettuina asiakkailta seuraavissa maakunnissa:

 1. Uusimaa;
 2. Varsinais-Suomi;
 3. Satakunta;
 4. Kanta-Häme;
 5. Pirkanmaa;
 6. Päijät-Häme;
 7. Kymenlaakso;
 8. Etelä-Karjala;
 9. Etelä-Savo;
 10. Pohjois-Savo;
 11. Pohjois-Karjala;
 12. Keski-Suomi;
 13. Etelä-Pohjanmaa;
 14. Pohjanmaa;
 15. Keski-Pohjanmaa;
 16. Pohjois-Pohjanmaa;
 17. Kainuu;
 18. Lappi;
 19. Ahvenanmaa.
3 §
Rajoitusten seuraaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa säännöllisesti sitä, onko ravitsemisliikkeet pidettävä kussakin maakunnassa edelleen suljettuina asiakkailta.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2020. Asetus on voimassa 31 päivään toukokuuta 2020.


Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2020


Työministeri Tuula Haatainen


Hallitusneuvos Liisa Huhtala