Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2020


177/2020
Valtioneuvoston asetus
valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valmiuslain (1552/2011) 8 §:n nojalla:

1 §

Tässä asetuksessa säädetään valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa käyttöön otetun työvelvollisuutta koskevan toimivaltuuden jatkamisesta.

2 §

Valmiuslain 95 §:n 2 momentissa tarkoitettua terveydenhuollon henkilökunnan velvollisuutta tehdä työtä voidaan soveltaa koko valtakunnan alueella. Jos työvelvollisuutta sovelletaan, sovelletaan myös valmiuslain 96–103 §:ssä säädettyä.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2020. Asetus on voimassa 13 päivään toukokuuta 2020.


Helsingissä 31.3.2020


Pääministeri Sanna Marin


Alivaltiosihteeri Timo Lankinen