Valtioneuvoston kanslian kirje diaarien yhdenmukaistamiseksi

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

N:o 54/215 K.D.V.K.

1920.

N:o N:o 409 - 420.

1920, huhtikuun 27 päivänä


Kaikkien Ministeriöiden Kansliapäälliköille kosk. diarien yhdenmukaistamista.


  Verrattaessa eri ministeriöiden ja niiden alaisten virastojen diareja on huomattu, että ne sarakkeiden lukumäärään ja leveyteen nähden jossain määrin eroavat toisistaan, mikä taas suuresti vaikeuttaa niiden valmistamista Valtioneuvoston kirjapainossa ja tuottaa valtiolle tarpeettomia kustannuksia. Tämän epäkohdan poistamiseksi on välttämätöntä koettaa aikaansaada tässä kohden jonkinlaista yhdenmukaisuutta joko niin, että kaikissa virastoissa käytettäisiin samanlaisia diareja tahi ainakin siten, että eri diarilajien lukumäärä mahdollisimman paljon supistettaisiin. Erilaisuudet diarien välillä ovat siksi pienet, ettei samanlaisten diarien käytäntöön ottaminen virastoissa liene mahdotonta.

Koska 1921 vuoden diarikaavakkeiden painattamiseen aijotaan ryhtyä ensi heinäkuussa, on allekirjoittanut katsonut mahdolliseksi jo kuluvana vuonna panna toimeen puheenaolevan uudistuksen. Tämän johdosta saan kunnioittaen pyytää Tit:iä mahdollisimman pian Valtioneuvoston kansliaan lähettämään yhden arkin ministeriön ja sen alaisten virastojen diarien kaavakkeita, mikäli ne painatetaan Valtioneuvoston kirjapainossa. Kaavakkeihin olisi merkittävä, missä virastossa ja miksi diareiksi niitä käytetään.

Aikomukseni olisi täten saadun aineiston nojalla sopia ministeriöiden ja asianomaisten virastojen kanssa yhdenmukaisista diaarikaavakkeista.


Artur Degerholm.


Lähde[muokkaa]

  • Kansallisarkistossa oleva valtioneuvoston kanslian puhtaaksikirjoitetut kirjekonseptit 1920, Db:2.