Valtioneuvoston päätös, jolla virallisten julkaisujen ilmaiseksi jakamisesta kaupunki- ja maalaiskuntain kantakirjastoille marraskuun 10 päivänä 1914 annettu Suomen Senaatin päätös muutetaan toisin kuuluvaksi

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 90/1922.


Valtioneuvoston päätös,
jolla virallisten julkaisujen ilmaiseksi jakamisesta
kaupunki- ja maalaiskuntain kantakirjastoille marraskuun
10 päivänä 1914 annettu Suomen Senaatin päätös
muutetaan toisin kuuluvaksi.
Annettu Helsingissä, 6 päivänä huhtikuuta 1922.
_______________


  Valtioneuvosto on, Opetusministeriön esittelyssä, nähnyt hyväksi muuttaa virallisten julkaisujen ilmaiseksi jakamisesta kaupunki- ja maalaiskuntain kantakirjastoille marraskuun 10 päivänä 1914 annetun Suomen Senaatin päätöksen näin kuuluvaksi:

1. Kaupunki- ja maalaiskuntain kantakirjastot voivat Valtion kirjastotoimikunnan välityksellä ilmaiseksi saada niitä virallisia julkaisuja, joita Opetusministeriö kirjastotoimikunnan esityksestä määrää kantakirjastoille ilmaiseksi jaettaviksi.

2. Näitä julkaisuja voidaan antaa jokaiselle kantakirjastolle, jota kunta on erityisellä päätöksellä sitoutunut ylläpitämään kantakirjastona ja joka muuten täyttää Valtion kirjastotoimikunnan kunnallisille kirjastoille valtioavustuksen saantia varten asettamat ehdot.

3. Virallisten julkaisujen ilmaiseksi saantia varten on kirjastonhoitajan jätettävä siitä hakemus Valtion kirjastotoimikunnalle, liittäen luettelon niistä julkaisuista, joita kirjasto haluaa saada, kuin myöskin selvityksen siitä, että kirjasto täyttää edellisessä kohdassa mainitut vaatimukset. Jos tehty anomus hyväksytään, antaa kirjastotoimikunta asianmukaisen määräyksen Valtioneuvoston julkaisuvaraston hoitajalle, jonka toimesta sitten myönnetyt julkaisut lähetetään kirjastolle.

4. Virallisia julkaisuja ilmaiseksi saavat kirjastot ovat Valtion kirjastotoimikunnan asettamien virkailijain, kirjastotoimen johtajan ja kirjastoneuvojien, valvonnan alaisia ja ovat velvolliset vuosittain ennen helmikuun 1 päivää jättämään kertomuksen toiminnastaan viimeksi kuluneena kalenterivuotena kirjastoneuvojille, jotka toimittavat sen edelleen kirjastotoimikunnalle.

5. Valtion kirjastotoimikunta sisällyttää kertomuksen näiden kirjastojen toiminnasta julkaisemaansa yleiseen tilastolliseen selontekoon valtioavustusta nauttivien kirjastojen toiminnasta sekä antaa vuosittain helmikuussa Opetusministeriölle luettelon niistä kirjastoista, joille edellisenä vuotena on myönnetty oikeus saada virallisia julkaisuja ilmaiseksi.


  Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.


  Helsingissä, 6 päivänä huhtikuuta 1922.


Opetusministeri Niilo Liakka.


J. W. Kahiluoto.