Valtioneuvoston päätös Joutsenon kunnan Roiskolan kylään kuuluvan Toivolan tilan R. N:o 1:32 siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Nuijamaan kuntaan kuuluvaksi

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 67/1926.


Valtioneuvoston päätös
Joutsenon kunnan Roiskolan kylään kuuluvan Toivolan tilan R. N:o
132 siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa
ja kameraalisessa suhteessa Nuijamaan kuntaan kuuluvaksi.
Annettu Helsingissä, 25 päivänä helmikuuta 1926.
_______________


  Valtioneuvosto on siitä tehdystä anomuksesta päättänyt, että Joutsenon kunnan Roiskolan kylään kuuluva Toivola niminen tila R. N:o 132 siirretään

kirkollisessa suhteessa Joutsenon seurakunnasta Nuijamaan seurakuntaan niin pian kuin se voi tapahtua Joutsenon seurakunnassa helmikuun 5 päivänä 1925 virassa olleen vakinaisen papiston, heidän oikeudenomistajainsa ja eräissä tapauksissa kirkollisviraston leski- ja orpokassan oikeuksia palkansaantiin loukkaamatta ja ehdolla, ettei mikään kirkollisen omaisuuden jako tule siirron johdosta kysymykseen,

hallinnollisessa suhteessa Joutsenon pitäjän nimismiespiiristä Jääsken kihlakuntaa Viipurin ja Nuijamaan pitäjien nimismiespiriin Rannan kihlakuntaa,

oikeudellisessa suhteessa Joutsenon pitäjän käräjäkunnasta Imatran tuomiokuntaa Viipurin, Nuijamaan ja Vahvialan pitäjien käräjäkuntaan Viipurin tuomiokuntaa ja

kameraalisessa suhteessa Joutsenon kunnasta Nuijamaan kuntaan, mutta että siirto hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa pannaan toimeen vasta sen jälkeen, kun siirto kirkollisessa suhteessa on tapahtunut.

Samalla on valtioneuvosto määrännyt, että Viipurin läänin maaherran on, sittenkun kirkollinen siirto on toimitettu, siitä ilmoitettava valtioneuvostolle sen ajankohdan määräämistä varten, jolloin siirtäminen hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa on toteutettava.


Helsingissä, 25 päivänä helmikuuta 1926.


Valtiovarainministeri Kyösti Järvinen.


Esittelijäneuvos Oskar Silén.