Valtioneuvoston päätös Murolen kunnasta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


1942, huhtikuun 23 päivänä.


  Vanhemman hallitussihteerin Lintosen esittelyn päätyttyä saapui istuntoon vanhempi hallitussihteeri Mantere ja esitteli:

5) Ruoveden kunnasta olevien maanviljelijäin Väinö Kivirannan, E. Kovetun, Paavo Mäen ja Kalle Mäen anomuskirjelmän, jossa he paikkakuntalaisten valitsemina olivat anoneet, että eräistä Ruoveden, Kurun ja Teiskon kuntien alueista muodostettaisiin uusi Murole niminen kunta.

Hämeen lääninhallitus, paikalliset hallintoviranomaiset, maanmittaushallitus sekä asianomaiset kunnanvaltuustot olivat antaneet anomuksesta lausuntonsa ja oli asia ollut erityisen selvitysmiehen tutkittavana.

N:o 1320/253 A.D.S.M.1933.


Valtioneuvosto katsoi, että anotun uuden kunnan perustamiseen ei ollut tällä kerralla aihetta eikä kunnallisen jaoituksen muuttamisesta 19 päivänä toukokuuta 1925 annetussa laissa säädettyjä edellytyksiä ja jätti anomuksen huomioon ottamatta.
Tästä oli sisäasiainministeriön kirjeellä ilmoitettava Hämeen lääninhallitukselle tiedoksi sekä hakijain, asianomaisten kuntain ja muiden asianomaisten tietoon saatettavaksi.


Lähde[muokkaa]

  • Kansallisarkistossa oleva valtioneuvoston kirjaajankonttorin arkisto, valtioneuvoston pöytäkirjat, pöytäkirjat IV 1942-1942 (Ca:284), jakso 294, sivu 294. Digitoitu asiakirja löytyy Kansallisarkiston digitaaliarkistosta.