Valtioneuvoston päätös ajasta, jolloin eräät Keuruun ja Multian kuntiin kuuluvat tilat ja maa-alueet ovat hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa siirrettävät Ähtärin kuntaan kuuluviksi

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 68/1926.


Valtioneuvoston päätös
ajasta, jolloin eräät Keuruun ja Multian kuntiin kuuluvat tilat ja
maa-alueet ovat hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa
suhteessa siirrettävät Ähtärin kuntaan kuuluviksi.
Annettu Helsingissä, 25 päivänä helmikuuta 1926.
_______________


  Sittenkun valtioneuvosto 12 päivänä lokakuuta 1922 oli päättänyt, että Keuruun kunnan Liesjärven kylässä olevat tilat, Peltola R. N:o 319, Honkamäki R. N:o 37, Hiironmäki N:o 10, Halttula N:o 11, Tuhkio N:o 13, Pohjonen N:o 15 ynnä niihin kuuluvat palstatilat sekä Hirvilammin ja Aittolammin kruununpuistot, Multian kunnan Vehkoon kylässä oleva Tuhkion kruununpuisto ja ne valtion rautatienalueet, jotka sijaitsivat siirrettävän alueen ympärysrajojen sisällä, olivat kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa siirrettävät Ähtärin kuntaan kuuluviksi, mutta että siirto hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa oli toimeenpantava vasta sen jälkeen, kun siirto kirkollisessa suhteessa oli tapahtunut, on valtioneuvosto, Vaasan läänin maaherranviraston ilmoitettua että siirto kirkollisessa suhteessa oli 1 päivänä tammikuuta 1924 tapahtunut, määrännyt, että siirto hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa on 1 päivästä tammikuuta 1927 lukien toteutettava sekä ettei siirtojen johdosta mitään muutosta tapahdu asianomaisten virka- ja itsehallinto-alueiden kielellisessä luokituksessa.


Helsingissä, 25 päivänä helmikuuta 1926.


Valtiovarainministeri Kyösti Järvinen.


Esittelijäneuvos Oskar Silén.