Valtioneuvoston päätös ajasta, jolloin eräät Riihimäen kauppalakunnan Ryttylän kylään kuuluvat tilat ovat kunnallisessa ja kameraalisessa suhteessa siirrettävät Hausjärven kuntaan kuuluviksi

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 43/1926.


Valtioneuvoston päätös
ajasta, jolloin eräät Riihimäen kauppalakunnan Ryttylän kylään
kuuluvat tilat ovat kunnallisessa ja kameraalisessa suhteessa
siirrettävät Hausjärven kuntaan kuuluviksi.
Annettu Helsingissä, 28 päivänä tammikuuta 1926.
_______________


  Sittenkun valtioneuvosto 5 päivänä marraskuuta 1925 oli päättänyt, että seuraavat Riihimäen kauppalakunnan Ryttylän kylään kuuluvat tilat, nimittäin Mikonoja R. N:o 56 ja siihen kuuluva palstatila R. N:o 528, Mäenpää R. N:o 57, Tyynelä R. N:o 59 ja Rauhala N:o 510 palstatiloineen R. N:o 526 ja 527 olivat kirkollisessa ja kameraalisessa suhteessa siirrettävät Hausjärven pitäjään kuuluviksi, mutta että siirto kameraalisessa suhteessa oli tapahtuva vasta sen jälkeen, kun kirkollinen siirto oli toimeenpantu, on valtioneuvosto, Hämeen läänin maaherran ilmoitettua että siirto kirkollisessa suhteessa on määrätty tapahtumaan 1 päivästä toukokuuta 1926 lukien, määrännyt, että siirto kunnallisessa ja kameraalisessa suhteessa on 1927 vuoden alusta lukien toteutettava sekä ettei siirron johdosta mitään muutosta tapahdu edellämainittujen itsehallintoalueiden kielellisessä luokituksessa.


Helsingissä, 28 päivänä tammikuuta 1926.


Valtiovarainministeri Kyösti Järvinen.


Esittelijäneuvos Oskar Silén.