Valtioneuvoston päätös ajasta, jolloin eräät tilat ja maa-alueet ovat hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa siirrettävät Porvoon pitäjästä Porvoon kaupunkiin

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 164/1926.


Valtioneuvoston päätös
ajasta, jolloin eräät tilat ja maa-alueet ovat hallinnollisessa,
oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa siirrettävät
Porvoon pitäjästä Porvoon kaupunkiin.
Annettu Helsingissä, 6 päivänä toukokuuta 1926.
_______________


  Sittenkun valtioneuvosto 21 päivänä marraskuuta 1925 oli päättänyt, että Porvoon pitäjässä olevat Näse, Johannisberg ja Hornhattula nimiset yksinäiset rälssisäteritilat, Svinö-niminen saari, edellämainitusta Näsen tilasta erotettu palstatila R. N:o 12 ynnä sanotuista säteritiloista Keravan-Porvoon rautatietä varten pakkolunastetut alueet olivat kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa siirrettävät Porvoon kaupunkiin kuuluviksi, mutta että siirto hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa oli toimeenpantava vasta sen jälkeen, kun siirto kirkollisessa suhteessa oli tapahtunut, on valtioneuvosto, Uudenmaan läänin maaherran ilmoitettua että siirto kirkollisessa suhteessa oli tapahtunut, määrännyt, että siirto hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa on 1 päivästä tammikuuta 1927 lukien toteutettava sekä ettei siirtojen johdosta mitään muutosta tapahdu asianomaisten virka- ja itsehallinto-alueiden kielellisessä luokituksessa.


Helsingissä, 6 päivänä toukokuuta 1926.


Valtiovarainministeri Kyösti Järvinen.


Esittelijäneuvos Oskar Silén.