Valtioneuvoston päätös eräiden kylien ja alueiden siirtämisestä Hattulan kunnasta Valkeakosken kaupunkiin

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 109/1978.


Valtioneuvoston päätös
eräiden kylien ja alueiden siirtämisestä Hattulan kunnasta
Valkeakosken kaupunkiin.
Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 1978.
_______________

Valtioneuvosto on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) nojalla sisäasiainministeriön esittelystä määrännyt:

Hattulan kunnasta siirretään 1 päivästä tammikuuta 1979 Valkeakosken kaupunkiin ne alempana mainitut kylät ja alueet, jotka sijaitsevat Valkeakosken kaupungin nykyisen rajan ja seuraavasti määritellyn uuden rajan sisäpuolella:

Valkeakosken kaupungin uusi raja alkaa Pälkäneen ja Hattulan kuntien sekä Valkeakosken kaupungin välisten rajojen kulmapisteestä, joka on Mallasveden Kurjenkallionlahden Ukonluodonkarilla pyykissä n:o 6. Tästä uusi raja jatkuu Pälkäneen ja Hattulan kuntien välistä rajaa Mallasvedessä itäänpäin ja sitten edelleen mainittujen kuntien välistä maarajaa pitkin Tykölänjärveen ja siitä Tykölänjärven Isosaaren kautta Tykölänjärven itäpuolelle. Sieltä uusi raja jatkuu edelleen Pälkäneen ja Hattulan kuntien välistä rajaa kaakkoon Outijärveen Tykölän ja Uskelan jakokunnan sekä Monalan jakokunnan välisen vesipiirirajan kulmapisteeseen, mistä uusi raja jatkuu lounaaseen mainittujen jakokuntien välistä vesipiirirajaa ja sen jälkeen Uskelan ja Monalan kylien välistä maarajaa mainittujen kylien ja Mälkiäisten kylän ulkopalstan välisiä rajoja osoittavaan kulmapisteeseen pyykissä n:o 132. Tästä uusi raja jatkuu Mälkiäisten kylän ulkopalstan ja Monalan kylän välistä rajaa ensin kaakkoon ja sitten lounaaseen ja länteen Supanlampeen, josta se noudattaen Monalan kylän vesipiirirajaa jatkuu ensin länteen ja sitten lounaaseen Uskelan ja Monalan kylien väliselle maarajalle, jota pitkin se jatkuu lounaaseen Uskilan lahden rantaan ja siitä Tykölän ja Uskelan jakokunnan ja Monalan jakokunnan välistä vesipiirirajaa kaakkoon Uskilan lahdessa aina mainittujen jakokuntien ja Mälkiäisten jakokunnan vesipiirirajojen kulmapisteeseen. Tästä uusi raja jatkuu Mälkiäisten ja Monalan jakokuntien välistä vesipiirirajaa kaakkoon mainittujen jakokuntien ja Retulan jakokunnan välisten vesipiirirajojen kulmapisteeseen. Tästä uusi raja jatkuu Mälkiäisten ja Retulan jakokuntien välistä vesipiirirajaa lounaaseen Sepäänsaaren rantaan vesipiirirajaa osoittavan pyykin n:o 26 mukaisesti. Sepäänsaaren rannasta uusi raja jatkuu, Hattulan kunnan Lepaan yksinäiseen kuuluvan Lepaan tilan RN:o 162 Sepäänsaaren Hattulan kuntaan kuuluvaksi jättäen, Sepäänsaaren pohjoisrantaa Sepäänsaaren lounaisrannalla olevan vesipiirirajapyykin n:o 25 kohdalle Mälkiäisten ja Retulan jakokuntien väliselle vesipiirirajalle, mistä uusi raja jatkuu Mälkiäisten ja Retulan jakokuntien välistä vesipiirirajaa pitkin lounaaseen Vanajaveden Pyterin saaressa Hattulan kunnan ja Valkeakosken kaupungin välistä rajaa osoittavaan pyykkiin n:o 99.

Edellä esitettyjen Valkeakosken kaupungin uusien rajojen mukaisesti siirretään Hattulan kunnasta Valkeakosken kaupunkiin Hattulan kunnan Mälkiäisten, Tykölän ja Uskelan kylät kokonaan sekä mainittujen rajojen sisäpuolella olevat yleiset ja yhteiset alueet.

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.


Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 1978.


Sisäasiainministeri Eino Uusitalo


Vanhempi hallitussihteeri Aulikki Mentula