Valtioneuvoston päätös toimiluvan saaneiden puhelinlaitosten velvollisuudesta sulkea puhelin maksamatta jätettyjen puhelu- tai sähkösanomamaksujen tähden

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 471/1947.


Valtioneuvoston päätös
toimiluvan saaneiden puhelinlaitosten velvollisuudesta
sulkea puhelin maksamatta jätettyjen
puhelu- tai sähkösanomamaksujen tähden.
Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1947.
_______________


Valtioneuvosto on kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön esittelystä päättänyt:

1 §.

Jos toimiluvan saaneen puhelinlaitoksen tilaaja on laiminlyönyt suorittaa puhelimestaan välitetyn puhelun maksun, joka on suoritettava jollekin toiselle toimiluvan saaneelle puhelinlaitokselle tai valtion puhelinlaitokselle, tai hänen puhelimestaan lennätintoimipaikkaan välitetystä sähkösanomasta menevän maksun taikka muun sähkösanomamaksun, josta hänelle ehkä on myönnetty luottoa, tulee puhelinlaitoksen, johon tilaaja kuuluu, maksua perivän puhelinlaitoksen tai posti- ja lennätinlaitoksen taikka rautatielaitoksen kirjallisesta hakemuksesta viipymättä sulkea tilaajan puhelimet paikallisen keskuksensa yhteydestä, kunnes maksut on suoritettu.

2 §.

Ennen puhelimien sulkemista on sen puhelinlaitoksen toimesta, johon tilaaja kuuluu, vähintään päivää aikaisemmin puhelimitse tilaajalle ilmoitettava sulkemisen syy.

Ellei tällöin tilaajaa eikä hänen kotiväkeän puhelimitse tavata, ei tämä seikka estä sulkemista.

3 §.

Puhelintilaajan suoritettua ne maksut, joiden tähden hänen puhelimensa ovat suljetut, sekä muut hänen maksettavikseen tällä välin langenneet samanlaatuiset maksut, on hänellä, esitettyään selvityksen maksujen suorittamisesta, oikeus saada puhelimensa viipymättä uudelleen liitetyiksi keskukseen.

4 §.

Jos puhelinlaitos jättää noudattamatta edellä olevia määräyksiä, on laitos sellaisen seuraamuksen alainen kuin säädetään kesäkuun 26 päivänä 1919 annetussa valtioneuvoston päätöksessä, sisältävä yleisiä määräyksiä niiden puhelinjohtojen asettamisesta ja käyttämisestä, joihin myönnetään toimilupa (88/19).

5 §.

Tällä päätöksellä kumotaan toimiluvan saaneiden puhelinlaitosten velvollisuudesta sulkea puhelin maksamatta jätettyjen puhelu- ja lennätinmaksujen tähden tammikuun 15 päivänä 1931 annettu valtioneuvoston päätös (12/31).


Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1947.


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Lauri Kaijalainen.


Vanhempi hallitussihteeri Wäinö Häkkinen.