Valtioneuvoston päätös valtion viranomaisten välisestä virka-avusta

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 423/1936.


V a l t i o n e u v o s t o n   p ä ä t ö s
valtion viranomaisten välisestä virka-avusta.
Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1936.
_______________


    Valtioneuvoston kanslian esittelystä on valtioneuvosto nähnyt hyväksi määrätä seuraavaa:

Kun valtion viranomaiselta pyydettävä virka-apu koskee tiedoksiantoa, henkilötietojen hankkimista, asiakirjain täydentämistä, rikoksentekijäin etsiskelemistä tai kiinniottamista, asianosaisten ja todistajain kutsumista tai noutamista oikeuteen tahi muuta sellaista, jonka toimeenpanon paikallinen viranomainen voi suorittaa, eikä se voimassa olevien määräysten mukaan edellytä ylemmän viranomaisen toimenpidettä, on virka-apua pyytävän viranomaisen, ellei asian laatu toisin vaadi, asian käsittelyn jouduttamiseksi käännyttävä suoraan asianomaisen paikallisen viranomaisen puoleen.


Helsingissä, 17 päivänä joulukuuta 1936.


Pääministeri Kyösti Kallio.


Vanhempi hallitussihteeri Knut Kindt.