Laki torpparien, lampuotien ja mäkitupalaisten julistamisesta maanomistajista riippumattomiksi

Wikiaineistosta
(Ohjattu sivulta Torpparilaki)
Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 31.1.1918/11.


L a k i
torpparien, lampuotien ja mäkitupalaisten julistamisesta
maanomistajista riippumattomiksi.
Annettu Helsingissä, 31 p:nä tammikuuta 1918.


   Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään täten:

1 §.

Kaikki torpparit, lampuodit ja mäkitupalaiset, jotka asuvat sel­laisia alueita, kuin tarkoitetaan asetuksessa maaliskuun 12 päivänä 1909 annetun torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrausta koskevan asetuksen soveltamisesta aikaisemmin syntyneisiin vuokrasuhteisiin, tahi jotka ovat niihin verrattavassa asemassa, julistetaan tästä lähtien maanomistajista riippumattomiksi, ja saakoot he tähän asti asumiaan alueita kaikkine niihin kuuluvine etuineen ilman vuokramaksua esteettö­mäsi viljellä ja hallita.

2 §.

Tästä laista johtuvan lopullisen vapautuksen toimeenpanosta sekä siitä, missä määrin pienten tilojen omistajilla on tällöin oikeus saada valtion varoista korvausta menettämistään eduista, säädetään erikseen.

3 §.

Tämä laki koskee myöskin kaikkia virkatalojen torppia ja mäkitupa-alueita.

4 §.

Tämä laki astuu voimaan heti.

Älköön tätä lakia muutettako tahi kumottako, ellei Suomen kansa yleisessä äänestyksessä tätä hylkää tahi muutosta tähän hyväksy.


   Helsingissä, 31 päivänä tammikuuta 1918.


KULLERVO MANNER.
YRJÖ SIROLA.
EERO HAAPALAINEN.
ADOLF TAIMI.
LAURI LETONMÄKI.
O. W. KUUSINEN.
ANTTI KIVIRANTA.
JALO KOHONEN.
J. H. LUMIVUOKKO.
EVERT ELORANTA.
O. TOKOI.
KONSTANTIN LINDQVIST.
EMIL ELO.
MATTI TURKIA.