Vapaa-ajattelijan käsikirjan kirjallisuutta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kari Saaren Vapaa-ajattelijan käsikirja (1993) sisältää aakkosjärjestyksessä luettelon suomenkielisestä vapaa-ajatuksellisesta ja tieteellisen maailmankatsomuksen kannalta Kari Saaren mielestä merkittävästä ajan tasalla olevasta kirjallisuudesta. Saaren mielestä merkittävin ja tärkein aatteellinen, filosofinen ja tieteellinen kirjallisuus on teoksessa mainittu lihavoituna.

04 Yleiset kokoomateokset[muokkaa]

 • Ahmavaara, Yrjö: Esseitä tästä ajasta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14679-X.

10 Yleisteokset[muokkaa]

10.8 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat[muokkaa]

 • Ajatuksia, mietelmiä ja muistolauseita surun kohdatessa. Koonneet Helena Klementjeff, Kari Saari. Helsinki: Oy Vapaa Ajattelija Ab, 1993.

11 Filosofia[muokkaa]

 • Ketonen, Oiva: Eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomus. 3. painos (1. painos 1961). Taskutieto 153 (4. painos 1989). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-10505-8.
 • Russell, Bertrand: Länsimaisen filosofian historia poliittisten ja sosiaalisten olosuhteiden yhteydessä varhaisimmista ajoista nykyaikaan asti. 1: Vanhan ajan filosofia, katolinen filosofia. (History of western philosophy and its connection with political and social circumstances from the earliest times to the present day, 1946.) Suomentanut J. A. Hollo. 2. painos (1. painos 1948). Historiakirjasto. Porvoo Helsinki: WS, 1967. ISBN 951-0-17867-5.
 • Russell, Bertrand: Länsimaisen filosofian historia poliittisten ja sosiaalisten olosuhteiden yhteydessä varhaisimmista ajoista nykyaikaan asti. 2: Uuden ajan filosofia. (History of western philosophy and its connection with political and social circumstances from the earliest times to the present day, 1946.) Suomentanut J. A. Hollo. 2. painos (1. painos 1948). Historiakirjasto. Porvoo Helsinki: WS, 1967. ISBN 951-0-17886-1.

14 Psykologia[muokkaa]

 • Järvilehto, Timo: Missä sielu sijaitsee? Psyykkisen toiminnan hermostollinen perusta. Prometheus-sarja. Oulu: Pohjoinen, 1987. ISBN 951-749-180-8.
 • Kaila, Eino: Persoonallisuus. 8. painos (1. painos 1934). Pingviinikirjat. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 952-99366-6-4.
 • Lagerspetz, Kirsti: Psykologia – järjen ja tunteen tiede. Helsinki: Tammi, 1990. ISBN 951-30-9319-0.
 • McGurk, Harry (toim.): Lapsen sosiaalinen kehitys. (Issues in childhood social development, 1978.) Suomentaneet Leena Kantee ja Matti Salo. Prisma-tietokirjasto. Kasvatus. Espoo: Weilin + Göös, 1982. ISBN 951-35-2540-6.

15 Rajatieto[muokkaa]

 • Häyry, Heta & Karttunen, Hannu & Virtanen, Matti (toim.): Paholaisen asianajaja: Opaskirja skeptikolle. Ursan julkaisuja 38. Helsinki: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1989. ISBN 951-9269-48-7. Teoksen verkkoversio.
 • Kuure, Kari ym.: Katoavatko ufot? Ufoilmiön kriittistä tarkastelua. Ursan julkaisuja 48. Helsinki: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1993. ISBN 951-9269-67-3.
 • Kyröläinen, Juhani & Teerikorpi, Pekka: Ufojen arvoitus. Ursan julkaisuja 14. Helsinki: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1980. ISBN 951-9269-11-8.
 • Miettinen, Matti A.: Uskonnolliset ihmeparantumiset lääketieteellis-psykologisesta näkökulmasta. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A, nro 51. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1990. ISBN 951-693-143-X.
 • Skeptikko. Helsinki: Skepsis, 1988–. ISSN 0786-2571.

16. Tietoteoria. Tiedeoppi[muokkaa]

 • Kuusela, Anssi & Niiniluoto, Ilkka: Lukion elämänkatsomustieto. Kurssi 2: Tieto – hyvän elämän perusta. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1989. ISBN 951-861-299-4.
 • Häyry, Heta & Karttunen, Hannu & Virtanen, Matti (toim.): Paholaisen asianajaja: Opaskirja skeptikolle. Ursan julkaisuja 38. Helsinki: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1989. ISBN 951-9269-48-7. Teoksen verkkoversio.
 • Niiniluoto, Ilkka: Informaatio, tieto ja yhteiskunta: Filosofinen käsiteanalyysi. 4. painos 1992. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1989. ISBN 951-861-072-X.

16.7 Tiedeoppi. Tieteenfilosofia[muokkaa]

 • Ketonen, Oiva: Se pyörii sittenkin: Tieteenfilosofian peruskysymyksiä. Universitas 14. (2. painos 1981). Porvoo Helsinki: WSOY, 1976. ISBN 951-0-07353-9.
 • Lehti, Raimo & Rydman, Jan (toim.): Imago mundi: Ihmisen ja tieteen uudet maailmat. Tieteen päivät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18320-2.
 • Lindfors, Pertti: Marxilaisuus ja tiede: Tutkielma tieteellisestä sosialismista. Helsinki: Kirjamaailma, 1967.
 • Niiniluoto, Ilkka: Johdatus tieteenfilosofiaan: Käsitteen- ja teorianmuodostus. Helsinki: Otava, 1980. ISBN 951-1-05435-X.
 • Niiniluoto, Ilkka: Tiede, filosofia ja maailmankatsomus: Filosofisia esseitä tiedosta ja sen arvosta. Helsinki: Otava, 1984. ISBN 951-1-08016-4.
 • Niiniluoto, Ilkka: Tieteellinen päättely ja selittäminen. (Jatko teokseen: Johdatus tieteenfilosofiaan: Käsitteen- ja teorianmuodostus). Helsingissä: Otava, 1983. ISBN 951-1-07379-6.
 • Tuomela, Raimo: Tiede, toiminta ja todellisuus: Tieteellisen maailmankäsityksen filosofiset perusteet. Filosofian kirjasto 11. Helsinki: Gaudeamus, 1983. ISBN 951-662-334-4. '

17 Etiikka. Elämänfilosofia. Estetiikka[muokkaa]

 • Kaila, Eino: Syvähenkinen elämä: Keskusteluja viimeisistä kysymyksistä. Esipuhe: Ilkka Niiniluoto. 3. täydennetty painos (1. painos 1943). Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-37-1741-0.
 • Kamppinen, Matti (toim.): ET: Elämänkatsomustieto. Humaniora-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1987. ISBN 951-662-427-8.
 • Kurtz, Paul (toim.): Humanistimanifestit I ja II. (Humanist manifestos I and II, 1933, 1973.) Suomeksi toimittanut ja kääntänyt Kimmo Sundström. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1986.
 • Kurtz, Paul: Sekulaarihumanistinen julistus. (A secular humanist declaration, 1980.) Luonnostellut Paul Kurtz ja allekirjoittanut 58 huomattavaa tutkijaa ja kirjoittajaa. Suomeksi toimittanut ja kääntänyt Kimmo Sundström. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1986.
 • Smoker, Barbara: Humanismi. (Humanism, 1973.) Kääntänyt Kimmo Sundström. Helsinki: Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab, 1986.

17.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Hartikainen, Erkki (vastaava toim.): Yläasteen etiikka: Peruskoulun uskontojen historian ja etiikan oppikirja 1: 7. luokka. (Kouluhallituksen hyväksymä kokeilumoniste lukuvuosiksi 1982–83, 1983–84, 1984–85.) Lisäpainos 1985. Sisältö: Nuorten elämäntyyli ja kulttuuri; Nuoret kulttuurin käyttäjinä; Nuorisokulttuurin muovaajia; Perhe; Ihmisen eri ikäkaudet; Eri kulttuurien riittejä; Filosofinen etiikka; Darwinismi ja positivismi; Feuerbach ja Marx; Pyhien kirjojen kritiikki ja kristinuskon juuret; Uskonto ja ateismi osana maailmakatsomusta. Helsinki: Vapaa ajatus, 1982. Teoksen verkkoversio.
 • Hartikainen, Erkki (vastaava toim.): Yläasteen etiikka: Peruskoulun uskontojen historian ja etiikan oppikirja 2: 8. luokka. (Kouluhallituksen hyväksymä kokeilumoniste lukuvuosiksi 1982–83, 1983–84, 1984–85.) Lisäpainos 1985. Sisältö: Yksilön henkinen kypsyminen; Kulttuuri ja tietoisuus; Perusturvallisuus; Yhteiskunta ja oikeusnormit; Uskonnot ja moraali; Ateistinen moraali; Maailman tulevaisuus; Maailmankatsomuksellista musiikkia; Lauluja nuorison tilaisuuksiin. Helsinki: Vapaa ajatus, 1982. Teoksen verkkoversio.
 • Hartikainen, Erkki (vastaava toim.): Yläasteen etiikka: Peruskoulun uskontojen historian ja etiikan oppikirja 3: 9. luokka. (Kouluhallituksen hyväksymä kokeilumoniste lukuvuosiksi 1982–83, 1983–84, 1984–85.) Lisäpainos 1985. Sisältö: Yhteiskuntaetiikkaa; Ihmiskäsityksiä; Vähemmistöjen asema: Maailmankatsomukselliset vähemmistöt; Vähemmistöjen asema: Muita vähemmistöjä; Elämänkatsomus; Maailmankatsomusten historiaa; Maailmankatsomus ja poliittiset aatteet; Poliittiset vähemmistöt; Kokoava katsaus nykymaailmaan. Helsinki: Vapaa ajatus, 1982. Teoksen verkkoversio.
 • Shibles, Warren: Etiikkaa lapsille ja nuorille. (Ethics: A critical analysis for children, 1978.) Suomeksi toimittanut Erkki Hartikainen. Takakannessa alanimeke: kriittistä erittelyä. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto ry, 1979. ISBN 951-9496-75-0. Teoksen verkkoversio.
 • Shibles, Warren: Emootiot: Lisää etiikkaa lapsille ja nuorille. (Emotion, 1978.) Suomeksi toimittanut Erkki Hartikainen. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto ry, 1979. Teoksen verkkoversio.

17.1 Etiikka. Moraalifilosofia[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo: Moraalifilosofia. (2. painos 1988. - 3. painos 1993). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14505-X.
 • Häyry, Heta & Häyry, Matti: Abortti ja eutanasia. Artikkelit ilmestyneet julkaisussa Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 3/1986. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1986.
 • Häyry, Matti & Häyry, Heta: Rakasta, kärsi ja unhoita: Moraalifilosofisia pohdintoja ihmiselämän alusta ja lopusta. Helsinki: Kirjayhtymä, 1987. ISBN 951-26-3126-1.
 • Karsten, Rafael: Filosofinen etiikka 1: Etiikan periaateoppi. Helsinki: Söderström, 1941. '
 • Tenkku, Jussi: Vanhan- ja keskiajan moraalifilosofian historia. Helsinki: Gaudeamus, 1981. ISBN 951-662-307-7.
 • Westermarck, Edvard: Moraalin synty ja kehitys 1: Siveelliset yleiskäsitteet. Suomentanut Emerik Olsoni. Sivistys ja tiede 94. Porvoo: WSOY, 1933.

17.3 Elämänfilosofia. Elämäntaito[muokkaa]

 • Ketonen, Oiva: Rajalla: Ihmisen kohtalon pohdintaa. Helsingissä: Otava, 1980. ISBN 951-1-05726-X.

20 Yleinen uskontotiede[muokkaa]

 • Hartikainen, Erkki: Islam. Offsetmoniste. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1981. Teoksen verkkoversio.
 • Karsten, Rafael: Pakanuus ja kristinoppi: Tutkielma vertailevan uskontotieteen alalta. (Hedendom och Kristendom: Studier i jämförande religionsvetenskap, 1910.) Suomentanut Werner Anttila. Ilmestyi 3 vihkossa. Helsinki: G. W. Edlund, 1911–[1912].
 • Karsten, Rafael: Uskontotieteen perusteet. Sivistys ja tiede 79. Porvoo: WSOY, 1931.
 • Terveyskasvatuksen neuvottelukunta: Uskonto ja terveys. Lääkintöhallituksen julkaisuja: Terveyden edistäminen. Tilastot ja selvitykset 3/1990. - 2. painos 1990. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1990. ISBN 951-37-0192-1.

20.07 Oppikirjat. Harjoituskirjat[muokkaa]

 • Hartikainen, Erkki (vastaava toim.): Yläasteen etiikka: Peruskoulun uskontojen historian ja etiikan oppikirja 1: 7. luokka. (Kouluhallituksen hyväksymä kokeilumoniste lukuvuosiksi 1982–83, 1983–84, 1984–85.) Lisäpainos 1985. Sisältö: Nuorten elämäntyyli ja kulttuuri; Nuoret kulttuurin käyttäjinä; Nuorisokulttuurin muovaajia; Perhe; Ihmisen eri ikäkaudet; Eri kulttuurien riittejä; Filosofinen etiikka; Darwinismi ja positivismi; Feuerbach ja Marx; Pyhien kirjojen kritiikki ja kristinuskon juuret; Uskonto ja ateismi osana maailmakatsomusta. Helsinki: Vapaa ajatus, 1982. Teoksen verkkoversio.
 • Hartikainen, Erkki (vastaava toim.): Yläasteen etiikka: Peruskoulun uskontojen historian ja etiikan oppikirja 2: 8. luokka. (Kouluhallituksen hyväksymä kokeilumoniste lukuvuosiksi 1982–83, 1983–84, 1984–85.) Lisäpainos 1985. Sisältö: Yksilön henkinen kypsyminen; Kulttuuri ja tietoisuus; Perusturvallisuus; Yhteiskunta ja oikeusnormit; Uskonnot ja moraali; Ateistinen moraali; Maailman tulevaisuus; Maailmankatsomuksellista musiikkia; Lauluja nuorison tilaisuuksiin. Helsinki: Vapaa ajatus, 1982. Teoksen verkkoversio.
 • Hartikainen, Erkki (vastaava toim.): Yläasteen etiikka: Peruskoulun uskontojen historian ja etiikan oppikirja 3: 9. luokka. (Kouluhallituksen hyväksymä kokeilumoniste lukuvuosiksi 1982–83, 1983–84, 1984–85.) Lisäpainos 1985. Sisältö: Yhteiskuntaetiikkaa; Ihmiskäsityksiä; Vähemmistöjen asema: Maailmankatsomukselliset vähemmistöt; Vähemmistöjen asema: Muita vähemmistöjä; Elämänkatsomus; Maailmankatsomusten historiaa; Maailmankatsomus ja poliittiset aatteet; Poliittiset vähemmistöt; Kokoava katsaus nykymaailmaan. Helsinki: Vapaa ajatus, 1982. Teoksen verkkoversio.

21 Uskonnonfilosofia[muokkaa]

 • Aaltonen, V. T.: Miksi en ole kristitty. 2., uudistettu painos. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto ry, 1952.
 • Aaltonen, V. T.: Ristiriitainen Raamattumme. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto ry, 1955.
 • Babcock, M.: Miksi Jumala ei tapa Perkelettä?. Tampere: Vapaa-ajattelijain liitto ry, 1963.
 • Byhovski, Bernard: Ludwig Feuerbach. (Ludwig Feuerbach.) Suomentanut Vesa Oittinen. Helsinki: Kansankulttuuri, 1980. ISBN 951-615-276-7.
 • Ellis, Albert: Uskonto henkisenä sairautena: Psykoterapeutin näkemys. (The case against religion: A psychotherapist’s view, 1962.) Suomeksi toimittanut ja kääntänyt Kimmo Sundström. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1986.
 • Feuerbach, Ludwig: Uskonnon olemuksesta. (Das Wesen der Religion, 1845.) Suomentanut, esipuheella ja selityksillä varustanut Vesa Oittinen. Delfiinikirjat. Helsingissä: Otava, 1980. ISBN 951-1-05657-3.
 • Hartikainen, Erkki: Raportti uskonnonvapaudesta. Ensimmäinen osa. Tutkimusjohto: Erkki Hartikainen, Juhani Pösö, Timo I. Vasama. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1974.
 • Hartikainen, Erkki: Raportti uskonnonvapaudesta 2. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1980.
 • Hartikainen, Erkki: Tieteellinen maailmankatsomus. 2. täydennetty painos. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto ry, 1980. Teoksen verkkoversio.
 • Ingersoll, Robert: Jumalat ja perkeleet: Luento. (2. painos 1906 Tampere). Turku: M. V. Wuolukka, 1906.
 • Ingersoll, Robert: Pääkallot. Fitchburg (Massachusetts): Raivaajan kirjapaino, 1907.
 • Ingersoll, Robert: Taivas ja helvetti. Tampere: M. V. Wuolukka, 1906.
 • Ingersoll, Robert: Valitut teokset. Tampere: M. V. Wuolukka, 1906.
 • Lindfors, Pertti: Marxilaisuus ja tiede: Tutkielma tieteellisestä sosialismista. Helsinki: Kirjamaailma, 1967.
 • Murray O’Hair, Madalyn: Ateistit ja agnostikot. Suomentanut ja toimittanut Kimmo Sundström. Helsinki: Oy Vapaa Ajattelija, 1986.
 • Pikkusaari, Jussi: Humanistinen uskontokritiikki. Helsinki: Suomen humanistiliitto, 1989. Julkaistu teoksessa Vaismaa, Aaro (toim.): Kansanhumanismin ABC: Suomalaisen humanistiliikkeen sanomaa ja historiaa kolmelta vuosikymmeneltä. Helsinki: Suomen humanistiliitto, 1998. ISBN 951-97679-2-4.
 • Sangharakshita, sthavira (D. P. E. Lingwood): Buddhalaisuus ja jumalanpilkka. (Buddhism and blasphemy: Buddhist reflections on the 1977 blasphemy trial, 1978.) Suomennos: Länsimaisen buddhalaisen veljeskunnan ystävät, FWBO ry.. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1987.
 • Stein, Gordon: Kuinka väittelet teistin kanssa (ja voitat). (How to argue with a theist (and win).) Suomeksi toimittanut ja kääntänyt Kimmo Sundström. Helsinki: Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab, 1987.
 • Westermarck, Edvard: Kristinusko ja moraali. (Christianity and morals, 1939.) Englannin kielestä suomentanut Väinö Meltti. Helsinki: Otava, 1984. ISBN 951-1-07752-X.
 • Westermarck, Edvard: Siveys ja kristinusko: Esitelmä. Prometheuksen kirjasia 1. Helsinki: Prometheus, 1907. Teoksen verkkoversio.
 • Voipio, Väinö: Jumalan puolustus: Usko – ajatus – runo. Jyväskylä: Gummerus, 1961.
 • Voipio, Väinö: Kahleissa vai vapaana: Hyvä – paha – synti. Jyväskylä: Gummerus, 1967.
 • Voipio, Väinö: Pelotuksen uskonto. Jyväskylä: Gummerus, 1969.
 • Voipio, Väinö: Vihreä katkismus: ”Ikuisten totuuksien” tarkastelua. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1973.

21.051 Aikakauslehdet[muokkaa]

 • Vapaa ajattelija. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto ry, 1945–. ISSN 0355-8703.

21.07 Oppikirjat. Harjoituskirjat[muokkaa]

 • Brockman, Chris: Ateisti kertoo lapselleen jumalista. (What about gods, 1978.) Kuvittanut Anna Cammisotto. Suomeksi toimittanut ja kääntänyt Kimmo Sundström. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1986.
 • O’Hair, Madalyn Murray: Ateismin aapinen. Tiesitkö, että kaikki jumalat tulevat samasta paikasta? (An atheist primer: Did you know all the gods came from the same place?, 1978.) Kuvitus: Joe Kirby. Suomeksi toimittanut ja kääntänyt Kimmo Sundström. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1986.

21.09 Historia[muokkaa]

 • Seppo, Juha: Kansainvälinen vapaa-ajattelijaliitto 1880–1905. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 154. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1991. ISBN 951-9021-83-3.
 • Seppo, Juha: Vapaa-ajattelijaliikkeen organisoituminen ja sen herättämä kiista Suomessa 1936–1946. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 156. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1992. ISBN 951-9021-86-8.
 • Köppen, Gerhard: Ruotsin vapaa-ajattelijaliikkeen historiasta. (Ur fritänkeriets historia.) Suomeksi toimittanut ja kääntänyt Kimmo Sundström. Vapaa ajattelija, 1987.

22 Raamattu. Raamatuntutkimus[muokkaa]

 • Räisänen, Heikki: Tuhat ja yksi tulkintaa: Luova näkökulma Raamattuun. Helsinki: Yliopistopaino, 1989. ISBN 951-570-024-8.
 • Sollamo, Raija (toim.): Paimentolaisten uskonnosta kirkkolaitokseksi. Perustuu Helsingin yliopistossa syksyllä 1988 pidettyyn yleisöluentojen sarjaan Studia Biblica. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 55. - 2. painos 1993. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 1991. ISBN 951-9217-10-X.

30 Yleinen yhteiskuntatiede[muokkaa]

 • Hoffer, Eric: Tosiuskovainen: Ajatuksia joukkoliikkeiden luonteesta. (The true believer, 1951.) Suomentanut Auli Tarkka. Delfiinikirjat. Helsinki: Otava, 1968.
 • Karsten, Rafael: Sosiologian historia pääpiirteissään. Helsinki: Söderström, 1945.
 • Lahtinen, Tuomo: Polttohautaus Suomessa: Aatehistoria ja kehitys. Religionsvetenskapliga skrifter 18. Turku: Åbo akademi, 1989. ISBN 951-649-571-0.
 • Niiniluoto, Ilkka: Informaatio, tieto ja yhteiskunta: Filosofinen käsiteanalyysi. 4. painos 1992. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1989. ISBN 951-861-072-X.

32 Valtio-oppi. Politiikka[muokkaa]

32.2 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

 • Hartikainen, Erkki: Raportti uskonnonvapaudesta 2. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1980.
 • Rouhe, Ari: Suomen evankelisluterilaisen kirkon oikeudellinen erityisasema uskonnonvapausongelmana. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta. Turku: Turun yliopisto, 1990.
 • Scheinin, Martin: Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa: Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valtionsisäisestä voimassaolosta sekä ihmisoikeus- ja perusoikeusnormien sovellettavuudesta Suomen oikeusjärjestyksessä. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja nro 189. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1991. ISBN 951-855-121-9.

32.209 Historia[muokkaa]

 • Bury, J. B.: Ajatuksen vapauden historia. (History of freedom of thought, 1914.) Suomentanut Huvi Vuorinen. Helsinki: Otava, 1917.

33 Oikeustiede[muokkaa]

 • Perusoikeuskomitea: Perusoikeuskomitean mietintö. Komiteanmietintö 3/1992. Helsinki: Oikeusministeriö, 1992. ISBN 951-47-5264-3.

33.2 Julkis- ja hallinto-oikeus[muokkaa]

 • Rouhe, Ari: Suomen evankelisluterilaisen kirkon oikeudellinen erityisasema uskonnonvapausongelmana. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta. Turku: Turun yliopisto, 1990.

33.21 Valtiosääntöoikeus[muokkaa]

 • Perusoikeuskomitea: Perusoikeuskomitean mietintö. Komiteanmietintö 3/1992. Helsinki: Oikeusministeriö, 1992. ISBN 951-47-5264-3.
 • Scheinin, Martin: Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa: Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valtionsisäisestä voimassaolosta sekä ihmisoikeus- ja perusoikeusnormien sovellettavuudesta Suomen oikeusjärjestyksessä. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja nro 189. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1991. ISBN 951-855-121-9.

50 Luonnontieteet[muokkaa]

50.1 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu[muokkaa]

 • Haila, Yrjö: Vihreään aikaan: Kirjoituksia ihmisen ekologiasta. Tutkijaliiton julkaisusarja 61. Helsinki: Tutkijaliitto, 1990. ISBN 951-9297-75-8.

52 Tähtitiede. Geodesia[muokkaa]

 • Gefwert, Christoffer (toim.): Kosmologian maailmankuva. Kirja on syntynyt syksyllä 1976 Helsingin yliopiston tähtitieteen laitoksessa pidetyn seminaarin pohjalta. Taskutieto 149. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-09093-X.
 • Hawking, Stephen W.: Ajan lyhyt historia: Alkuräjähdyksestä mustiin aukkoihin. (A brief history of time, 1988.) Alkusanat: Carl Sagan. Suomentanut Risto Varteva. 8. painos 1999. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-15092-4.
 • Longair, Malcolm S.: Räjähtävä maailmankaikkeus. (The origins of our universe: A study of the origin and evolution of the contents of our universe: The Royal Institution Christmas lectures for young people, 1990.) Suomentanut Markus Hotakainen. Ursan julkaisuja 44. Helsinki: Ursa, 1992. ISBN 951-9269-54-1.
 • Teerikorpi, Pekka & Valtonen, Mauri: Kosmos: Maailmamme muuttuva kuva. Ursan julkaisuja 35. - 2. painos 1990. Helsinki: Ursa, 1988. ISBN 951-9269-43-6.
 • Tähtitaivaan arvoituksia. Kirjan toimittamisesta ovat vastanneet Arja Kyröläinen ja Heikki Oja. Ursan julkaisuja 23. Helsinki: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1984. ISBN 951-9269-24-X.
 • Valtonen, Mauri: Kvasaareja ja mustia aukkoja. Kuvat: Eija Laurikainen. Ursan julkaisuja 45. Helsinki: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1992. ISBN 951-9269-63-0.
 • Lehti, Raimo & Rydman, Jan (toim.): Imago mundi: Ihmisen ja tieteen uudet maailmat. Tieteen päivät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18320-2.

56 Biologia[muokkaa]

 • Crick, Francis: Elämän synty. (Life itself, 1981.) Suomentanut Ilona Sevelius. Helsinki: Kirjayhtymä, 1983. ISBN 951-26-2442-7.
 • Gould, Stephen Jay: Ihmeellinen elämä: Burgessin esiintymä ja historian kulku. (Wonderful life: The Burgess shale and the nature of history, 1989.) Suomentaneet Outi Nummi ja Markus Nummi. Helsingissä: Art House, 1991. ISBN 951-884-088-1.
 • Kaila, Kai: Hermoston ja käyttäytymisen biologiaa. Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08499-2.
 • Kamppinen, Matti & Laihonen, Pasi & Vuorisalo, Timo (toim.): Kulttuurieläin: Ihmistutkimuksen biologiaa. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10352-0.
 • Lagerspetz, Kari: Sattumasta säätelyyn: Eliöt sopeutuvina säätelyjärjestelminä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11586-X.
 • Laihonen, Pasi & Salo, Jukka & Vuorisalo, Timo: Evoluutio: Miten elämä kehittyy. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-08486-0.
 • Leakey, Richard E. & Lewin, Roger: Ihmisen synty: Mitä uusimmat tutkimukset paljastavat ihmisen varhaisvaiheista sekä tulevasta kehityksestä. (Origins, 1977.) Suomentaneet Virve Kajaste ja Antero Manninen. Helsinki: Kirjayhtymä, 1978. ISBN 951-26-1524-X. (englanniksi)
 • Leakey, Richard E.: Ihmisen jäljillä. (The making of mankind, 1981.) Suomentanut Irma Rostedt. Helsinki: Kirjayhtymä, 1981. ISBN 951-26-2059-6.
 • Portin, Petter: Perinnöllisyys, ihminen ja luonto. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-12015-4.

55 Fyysinen maantiede. Geologia[muokkaa]

 • Eronen, Matti: Jääkausien jäljillä. Ursan julkaisuja 43. Helsinki: Ursa, 1991. ISBN 951-9269-59-2.

59 Lääketiede. Terveydenhoito[muokkaa]

 • Hinton, John: Kun ihminen kuolee. (Dying, 1967.) Suomentanut Eero Tuovinen. Taskutieto 58. Porvoo Helsinki: WSOY, 1970.
 • Miettinen, Matti A.: Uskonnolliset ihmeparantumiset lääketieteellis-psykologisesta näkökulmasta. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A, nro 51. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1990. ISBN 951-693-143-X.
 • Palo, Jorma: Saanko elää, saanko kuolla: Hoidon rajat. Osa kirjasta perustuu Helsingin sanomain kuukausiliitteessä julkaistuihin artikkeleihin. 4. painos 1993. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-18350-4.
 • Terveyskasvatuksen neuvottelukunta: Uskonto ja terveys. Lääkintöhallituksen julkaisuja: Terveyden edistäminen. Tilastot ja selvitykset 3/1990. - 2. painos 1990. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1990. ISBN 951-37-0192-1.
 • Virsu, Veijo: Aivojen muotoutuvuus ja kuntoutuminen. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 26. Helsinki: Kuntoutussäätiö, 1991. ISBN 951-8957-45-2.

82.2 Suomenkieliset runot[muokkaa]

 • Sundström, Kimmo & Vaalto, Mari (toim.): Vapauden kaipuu: Valikoima ateistista lehtirunoutta. Piirroskuvitus: Jouni Wääräkangas. Helsinki: Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab, 1987.

90 Historiantutkimus. Yleinen kulttuurihistoria Yleinen sotahistoria. Yleinen arkeologia[muokkaa]

 • Bury, J. B.: Ajatuksen vapauden historia. (History of freedom of thought, 1914.) Suomentanut Huvi Vuorinen. Helsinki: Otava, 1917.

90.1 Historianfilosofia. Kulttuurifilosofia[muokkaa]

 • Niiniluoto, Ilkka: Maailma, minä ja kulttuuri: Emergentin materialismin näkökulma. Helsinki: Otava, 1990. ISBN 951-1-11070-5.

90.2 Yleinen kulttuurihistoria[muokkaa]

 • La Belle, Maurice: Valistusfilosofit ja Ensyklopedia. Suomeksi toimittanut ja kääntänyt Kimmo Sundström. Suomennettu kolmesta American Atheist -lehdessä julkaistusta artikkelista. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1987. ISBN 951-0-25063-5.
 • Lahtinen, Tuomo: Polttohautaus Suomessa: Aatehistoria ja kehitys. Religionsvetenskapliga skrifter 18. Turku: Åbo akademi, 1989. ISBN 951-649-571-0.

91 Maailmanhistoria. Euroopan historia[muokkaa]

 • Lehti, Raimo & Rydman, Jan (toim.): Imago mundi: Ihmisen ja tieteen uudet maailmat. Tieteen päivät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18320-2.

91.1 Vanha aika[muokkaa]

 • Salonen, Armas: Persian muinaisuus ja kulttuuri. Jokamiehen korkeakoulu 26. Helsinki: Otava, 1967.
 • Salonen, Armas: Sumeri ja sen henkinen perintö eritoten Vanhassa testamentissa. Jokamiehen korkeakoulu 12. Helsinki: Otava, 1962.