29 Ei-kristilliset uskonnot ja mytologiat

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

29 Ei-kristilliset uskonnot ja mytologiat[muokkaa]

 • LaVey, Anton Szandor: Saatanallinen raamattu. (The satanic bible, 1969.) Suomentanut Paula Merensuo. Kaarina: Voimasana, 2007. ISBN 978-952-5261-12-7.
 • Niemelä, Jussi (toim.): Vanhat jumalat, uudet tulkinnat: Näköaloja uusiin uskontoihin Suomessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 2001. ISBN 951-45-9890-3.
 • Valkama, Kirsi (toim.): Israelin uskonto ennen juutalaisuutta: Näkökulmia pronssi- ja rautakauden Palestiinan uskontoihin. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 2010. ISBN 978-951-9217-55-0.

29.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Cotterell, Arthur: Maailman myytit ja tarut. (The illustrated encyclopedia of myths & legends, 1989.) Suomentaneet Eija Kämäräinen ja Tarja Virtanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991 (6. painos 2005). ISBN 951-0-17102-6.
 • Wilkinson, Philip: Myytit ja legendat: Ensyklopedia. (Myths & legends, 2009.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Readme.fi, 2010. ISBN 978-952-220-252-9.

29.2 Suomalais-ugrilaisten kansojen muinaisuskonnot ja mytologiat[muokkaa]

 • Haavio, Martti: Suomalaiset kodinhaltiat. Porvoo: WSOY, 1942.
 • Haavio, Martti: Väinämöinen: Suomalaisten runojen keskushahmo. Porvoo: WSOY, 1950.
 • Haavio, Martti: Karjalan jumalat. Porvoo: WSOY, 1959.
 • Haavio, Martti: Kuolematonten lehdot: Sämpsöi Pellervoisen arvoitus. Porvoo: WSOY, 1961.
 • Haavio, Martti: Suomalainen mytologia. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Harva, Uno: Suomalaisten muinaisusko. Porvoo: WSOY, 1948.
 • Heikkilä, Timo: Aurinkolaiva: Lemminkäisen myytti ja Ritvalan kultti. Helsinki: Basam books, 2004. ISBN 952-9842-99-6.
 • Hyry, Katja & Pentikäinen, Antti & Pentikäinen, Juha: Lumen ja valon kansa: Suomalainen kansanusko. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20101-4.
 • Krohn, Julius: Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus. Näköispainos. Alkuperäinen: Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1894. Helsingissä: Salakirjat, 2008. ISBN 978-952-5774-00-9.
 • Krohn, Kaarle: Suomalaisten runojen uskonto. Näköispainos. Alkuperäinen: Porvoo: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1915. Helsingissä: Salakirjat, 2008. ISBN 978-952-5774-04-7.
 • Laestadius, Lars Levi: Lappalaisten mytologian katkelmia. (Fragmenter i lappska mythologin, kirjoitettu 1840–45.) Suomentanut Risto Pulkkinen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-257-2.
 • Pentikäinen, Juha: Saamelaiset: Pohjoisen kansan mytologia. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-826-3.

29.203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Ganander, Christfrid: Mythologia Fennica. (Mythologia Fennica, 1789.) Näköispainos. 4. painos. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1984. ISBN 951-717-374-1.
 • Ganander, Christfrid: Mythologia Fennica. (Mythologia Fennica, 1789.) Toimittanut Juha Pentikäinen. Suomentanut Brita Löflund. Klaukkala: Recallmed, 1995 (2. painos 2003). ISBN 951-9221-72-7.

29.3 Antiikin uskonnot ja mytologiat[muokkaa]

 • Bellingham, David: Kreikan mytologia. (An introduction to Greek mythology, 1989.) Suomentanut Juha Väänänen. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1990 (4. painos 1996). ISBN 951-20-3599-5.
 • Egyptiläinen kuolleiden kirja: Ani’n papyrus: Etenemisestä päivän kanssa. Suomentanut Visa Kaliva. Fiskars: Quius-kirja, 2000. ISBN 951-97530-1-X.
 • Hänninen, Marja-Leena & Kahlos, Maijastina & Lehtonen, Ulla: Uskonnot antiikin Roomassa. Helsinki: Teos, 2012. ISBN 978-951-851360-8.
 • Kaimio, Maarit & Castrén, Paavo & Kaimio, Jorma (toim.): Antiikin myytit ja uskonnot. Helsingin yliopiston keväällä 1978 järjestetyt Studia generalia -luennot. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-22407-5.
 • Lindskog, Claes (toim.): Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja. (Grekiska myter och sagor, 1926.) Suomentanut I. K. Inha. 3. painos (1. painos 1928, uudistettu ja tarkistettu suomennos 1968). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12847-3.
 • Muinaisegyptiläinen kuolleiden kirja. Suomentanut Jaana Toivari-Viitala. Helsinki: Basam books, 2001. ISBN 952-9842-49-X.
 • Mustakallio, Katariina: Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-061-9.

29.4 Muinaisgermaaniset, muinaisbalttilaiset, muinaispohjoismaiset, muinaisslaavilaiset ja muinaiskelttiläiset uskonnot ja mytologiat[muokkaa]

 • Sjöblom, Tom: Druidit: Tietäjiä, pappeja ja samaaneja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-842-3.

29.51 Itä-Aasian uskonnot ja mytologiat[muokkaa]

29.52 Intian uskonnot ja mytologiat[muokkaa]

 • Bhagavadgītā. (Bhagavadgītā, noin 400–100 eaa.) Suomentanut Mari Jyväsjärvi. Helsinki: Basam books, 2008. ISBN 978-952-5534-91-7.

29.53 Buddhalaisuus ja sen mytologia[muokkaa]

 • Watts, Alan W.: Zen. (The way of Zen, 1957.) Suomentanut Reijo Lehtonen. 4. painos (1. painos 1973). Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-15072-3.

29.6 Juutalaisten uskonto ja sen mytologia[muokkaa]

 • Harviainen, Tapani & Illman, Karl-Johan (toim.): Juutalainen kulttuuri. Helsingissä: Otava, 1998 (3. painos 2003). ISBN 951-1-13313-6.

29.7 Islam ja sen mytologia[muokkaa]

 • Allahwerdi, Helena & Hallenberg, Helena: Islamin porteilla. 2. painos (1. painos 1992). Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2427-4.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Koraanin selitysteos. Helsinki: Basam Books, 1997. ISBN 952-9842-15-5.
 • Palva, Heikki & Perho, Irmeli (toim.): Islamilainen kulttuuri. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-13315-2.

29.9 Alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat[muokkaa]

 • Durkheim, Émile: Uskontoelämän alkeismuodot: Australialainen toteemijärjestelmä. (Les formes élémentaires de la vie religieuse: Le système totémique en Australie, 1912.) Suomentanut Seppo Randell. Helsinki: Tammi, 1980. ISBN 951-30-5061-0.