Armossa vahvistettu Amiraliteetti-Neuvoston päätös. Koskeva Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen alistamista Meriministeriön alaiseksi

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
N:o 5.
Suomennos.
8 p:nä maaliskuuta
24 p:nä helmikuuta 1912.


Armossa vahvistettu Amiraliteetti-Neuvoston
päätös.


244. Koskeva Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen alistamista
Meriministeriön alaiseksi.


Julkaistu N:o 29 Hallituksen säännösten ja määräysten kokoelmaa helmikuun 15 p:ltä 1912.
__________


Hänen Majesteettinsa Keisari on helmikuun 13 p:nä 1912 Meriministerin esitellessä Amiraliteettineuvoston päätöstä pöytäkirjan mukaan helmikuun 11 p:ltä 1912 N:o 4837 art. 41473, suvainnut Armossa käskeä:

I. Suomen luotsi- ja majakkalaitos on sekä sotilaallisessa että hallinnollisessa suhteessa alistettava Meriministeriön alaiseksi.

II. Luotsitirehtööri on välittömästi alistettava hydrografisen ylihallituksen päällikön alaiseksi. Ehdotuksen luotsitirehtöörin ja hänen apulaisensa virkojen täyttämisestä laatii Meriministeri hydrografisen ylihallituksen päällikön esityksestä sekä luotsitirehtööriin nähden neuvoteltuaan Suomen Kenraalikuvernöörin kanssa. Luotsitirehtöörin ja hänen apulaisensa nimittäminen ilmoitetaan Armollisella, merilaitokselle annetulla päiväkäskyllä.

III. Kaikki Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen upseerit ja virkamiehet, joilla on virka-arvo, ovat merkittävät merilaitoksen luetteloihin ja ovat he palvelukseen ottamiseen, virkaan nimittämiseen, siirtoihin, arvonylennyksiin, palkintoihin ja kurinpidollisiin rangaistuksiin ja virasta erottamiseen nähden meriviraston virkamiehistä annettujen sääntöjen alaiset. Näissä säännöissä arvonylennyksiin nähden edellytetty suhde virka-arvon ja virkaluokan välillä määrätään luotsi- ja majakkalaitoksen virkaluokkien mukaan, siten kun ne ovat luetellut Armollisesti vahvistetussa Suomen Suuriruhtinaanmaan arvoasteluettelossa.

IV. Virkaeroa myönnettäessä niille III:ssa kohdassa mainituille virkamiehille, jotka ovat luotsi- ja majakkalaitoksen palveluksessa tämän asetuksen voimaanastuessa, sovelletaan näihin virkamiehiin nähden Suomessa voimassa olevia asetuksia niin että luotsitirehtööri tai asianomainen ylempi meripäällystö myöntää eron.

V. Suomen Kenraalikuvernöörille säilytetään oikeus Suomen luotsi- ja majakkalaitosten tarkastamiseen sekä virkamatkojen tekemiseen mainituille laitoksille kuuluvilla aluksilla.

VI. Luotsi- ja majakkalaitosta koskevat paikalliset suomalaiset asetukset, sikäli kun ne eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, pysytetään edelleenkin voimassa, kunnes vastaavat määräykset säädetyssä järjestyksessä on julkaistu.

VII. Tämä asetus astuu voimaan helmikuun 15 p:nä 1912.


Lähde: Kokoelma Suomea koskevia lakia ja asetuksia, joilla on yleisvaltakunnallinen merkitys, vuodelta 1912. / Samling af Finland berörande lagar och förordningar af allmän riksbetydelse för år 1912.