Arvojärjestys Suomen Suuriruhtinaanmaalle 1880

Wikiaineistosta

1880.

N:o 6.
Suomen
Suuriruhtinanmaan
A s e t u s - K o k o u s.
________________________________________


(Julkiluettava saarnastuolista.)


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Arvojärjestys
Suomen Suuriruhtinanmaalle.
Annettu Helsingissä, 15 p:nä Maaliskuuta v. 1880.
_______________


Me ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Suomen Senaatimme alamaisesta esityksestä sekä katsoen myöskin maan silloisen virkaa tekevän Kenraalikuvernöörin kehoitukseen, olemme Me katsoneet hyväksi armossa vahvistaa seuraavan


Arvojärjestyksen
S u o m e n   S u u r i r u h t i n a n m a a l l e.


1:nen Luokka.


2:nen Luokka.
Kenraali.
Amiraali.
Todellinen Salaneuvos.


3:mas Luokka.
Kenraaliluutnantti.
Vara-amiraali.
Suomen Ministeri-Valtiosihteeri.
Puheenjohtajan-sijainen Senaatissa.
Presidentti Hovioikeudessa.
Aleksanderin Yliopiston Kansleri.
Salaneuvos.


4:jäs Luokka.
Kenraalimajuri.
Kontreamiraali.
Suomen Ministeri-Valtiosihteerin Apulainen.
Senaatori.
Senaatin Prokuraatori.
Kuvernööri.
Aleksanderin Yliopiston Kanslerin-Sijainen.
Todellinen Valtioneuvos.


5:des Luokka.
Esittelijä Valtiosihteerin-virastoon asetetussa Komiteassa Suomen asioita varten.
Vara-presidentti Hovioikeudessa.
Suomen Kenraalikuvernöörin-Kanslian Tirehtori.
Koulu-Ylihallituksen Ylitirehtööri.
Valtioneuvos.


6:des Luokka.
Översti.
1:n luokan Kapteeni.
Ensimmäinen Toimitussihteeri Keisarillisen Majesteetin Suomen Kansliassa.
Yleinen Esittelijäsihteeri.
Esittelijäsihteeri ja
Kamreeri Senaatissa.
Prokuraatorin-Apulainen.
Hovioikeuden-neuvos.
Suomen Passiviraston Päällikkö Pietarissa.
Lääkintöhallituksen Päätirehtööri.
Postitirehtööri.
Yleisten rakennusten Ylihallituksen Ylitirehtööri.
Suomen Pankin Johtokunnan Esimies.
Pankintirehtööri tahi jäsen samassa Johtokunnassa.
Ylitirehtööri Suomen Valtiokonttorissa.
Ylitirehtööri Tullin-Ylijohtokunnassa.
Luotsitirehtööri.
Vuorihallituksen Intendentti.
Yleisen Revisioni-oikeuden Ylikomisarius.
Maanmittauksen Ylihallituksen Ylitirehtööri.
Sotakomisariatin Intendentti.
Aleksanderin-Yliopiston Rehtori.
Koulu-Ylihallituksen Ylitirehtöörin Apulainen.
Tie- ja vesiyhdistysten Ylihallituksen Ylitirehtööri ja Insinöörikunnan Päällikkö.
Rautatienhallituksen Päätirehtööri.
Metsänhoitohallituksen Ylitirehtööri.
Laamanni.
Kanslianeuvos.
Kamarineuvos.
Sotaneuvos.
Vuorineuvos.
Arkiateri.
Kollegineuvos.


7:mäs Luokka.
Överstiluutnantti.
2:n luokan Kapteeni.
Toinen Toimitussihteeri Keisarillisen Majesteetin Suomen Kansliassa.
Asessori Hovioikeudessa.
Toimituspäällikkö Suomen Kenraalikuvernöörin-Kansliassa.
Lääninsihteeri.
Lääninkamreeri.
Lääkintöneuvos.
Yliarkkitehti Yleisten rakennusten Ylihallituksessa.
Tilastollisen toimiston Tirehtori.
Tirehtööri Suomen Valtiokonttorissa.
Tullin-Ylijohtokunnan Ylitirehtöörin Apulainen.
Luotsitirehtöörin Apulainen.
Rahapajan Tirehtori.
Polyteknillisen opiston Tirehtori.
Maanmittauksen Ylihallituksen Ylitirehtöörin Apulainen.
Professori, vakinainen ja ylimääräinen, sekä
Kirjastonhoitaja Aleksanderin-Yliopistossa.
Yli-inspehtori ja
Jäsen Koulu-Ylihallituksessa.
Helsingin Realilyseon Tirehtori.
Yli-insinööri ja
Asessori Tie- ja vesiyhdistysten Ylihallituksessa.
1:n luokan Insinööri Tie- ja vesiyhdistysten Insinöörikunnassa.
Saimaan kanavan Päällikkö.
Rautatienhallituksen Päätirehtöörin Apulainen.
Toimistonpäällikkö,
Liikennetirehtööri,
Ratatirehtööri ja
Masinatirehtööri Rautatienhallituksessa.
Inspektööri samassa hallituksessa.
Ylitirehtöörin-apulainen Metsänhoitohallituksessa.
Evon metsänhoito-opiston Tirehtori.
Kalastusten Kaitsija.
Mustialan maanviljelysopiston Tirehtori.
Hovineuvos.


8:sas Luokka.
Majuri.
Kapteeniluutnantti.
Apulais-Toimitussihteeri Keisarillisen Majesteetin Suomen Kansliassa.
Protokollasihteeri,
Ensimmäinen Apukamreeri ja
Venäjän yli-kielenkääntäjä Senaatissa.
Valtionarkiston hoitaja.
Prokuraatorin sihteeri.
Sihteeri ja
Kanneviskaali Hovioikeudessa.
Kihlakunnan-tuomari.
Puheenjohtaja Viipurin läänin Maanjako-Oikeudessa.
Yli-sotatuomari Suomen Ylisota-oikeudessa.
Toimituspäällikön-apulainen Suomen Kenraalikuvernöörin-Kansliassa.
Pormestari Helsingissä, Turussa ja Viipurissa.
Poliisimestari Helsingissä, Turussa ja Viipurissa.
Ensimmäinen Sihteeri Suomen Passivirastossa Pietarissa.
Asessori Lääkintöhallituksessa.
Piirilääkäri.
Ylilääkäri parannuslaitoksessa mielipuolia varten Helsingin luona.
Taapilääkäri Suomen Kadettikoulussa.
Vanhempi lääkäri Henkivartiaväen 3:ssa Suomen tarkk'ampujapataljonassa.
Postinhoitaja Helsingissä.
Pankinkomisarius.
Asessori Tullin-Ylijohtokunnassa.
Piiripäällikkö Tullivirastossa.
Vuorimestari.
Ylimaasmestari.
Malminkoettaja.
Alatirehtori rahapajassa.
Opettaja Polyteknillisessä opistossa.
Asessori Yleisessä Revisioni-oikeudessa.
Läänin-maanmittari.
Kanslerinsihteeri.
Yliopettaja normaalilyseossa.
Täydellisen alkeislyseon Rehtori.
Kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaarin Tirehtori.
2:n luokan Insinööri Tie- ja vesiyhdistysten Insinöörikunnassa.
Ylimetsänhoitaja.
Kurkijoen maanviljelysopiston Tirehtori.
Kolleginasessori.
Kauppaneuvos.
Kunnallisneuvos.
Maanviljelynneuvos.


9:säs Luokka.
Kapteeni.
Luutnantti meriväessä.
Rekistraatori ja
Arkistonhoitaja Keisarillisen Majesteetin Suomen Kansliassa.
Vanhempi Venäjän kielenkääntäjä ja
Rekistraatori Senaatissa.
Apulais-Kanneviskaali Hovioikeudessa.
Kielenkääntäjä ja
Rekistraatori Suomen Kenraalikuvernöörin Kansliassa.
Läänin-räntmestari.
Kruununvouti.
Pormestari, paitsi Helsingissä, Turussa ja Viipurissa.
Alapoliisimestari Helsingissä.
Oikeudenkäymis-apulainen Suomen Passivirastossa Pietarissa.
Sihteeri ja
Kamreeri Lääkintöhallituksessa.
Sihteeri ja
Kamreeri Postinjohtokunnassa.
Postinhoitaja Turussa ja Viipurissa.
Ensimmäinen Arkkitehti,
Sihteeri ja
Kamreeri Yleisten rakennusten Ylihallituksessa.
Sihteeri Tilastollisessa toimistossa.
Sihteeri,
Asiamies ja
Ensimmäinen Kamreeri Suomen Pankissa.
Sihteeri ja
Kamreeri Suomen Valtiokonttorissa.
Sihteeri ja
Kamreeri Tullin-Ylijohtokunnassa.
Tullinhoitaja Pietarissa, Helsingissä, Turussa ja Viipurissa.
Kamreeri Karttapaperikonttorissa.
Sihteeri Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallituksessa.
Kaksiluokkaisen teknillisen realikoulun Tirehtori.
Johtaja ja ensimmäinen opettaja merenkulkukoulussa.
Revisionikomisarius Revisionikonttorissa.
Insinööri ja
Sihteeri Maanmittauksen Ylihallituksessa.
Lehtori Suomen Kadettikoulussa.
Sihteeri Sotakomisariatissa.
Sihteeri ja
Kamreeri Aleksanderin-Yliopistossa.
Sihteeri Koulu-Ylihallituksessa.
Lehtori normaali- tahi alkeislyseossa sekä kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaarissa.
Vanhempi opettaja Helsingin realilyseossa.
Alkeislyseon tahi neliluokkaisen realikoulun Rehtori.
Sihteeri Tuomiokapitulissa.
Sihteeri Tie- ja vesiyhdistysten Ylihallituksessa.
Tirehtöörin-apulainen,
Sihteeri,
Kamreeri,
Ylikontrollööri ja
Tilastollisen konttorin esimies Rautatienhallituksessa.
Sihteeri,
Kamreeri ja
Insinööri Metsänhoitohallituksessa.
Opettaja Evon metsänhoito-opistossa.
Lehtori Mustialan maanviljelysopistossa.
Sotakamreeri.
Nimineuvos.


10:nes Luokka.
Taapikapteeni.
Vanhempi kanslisti Keisarillisen Majesteetin Suomen Kansliassa.
Kanslisti,
Toinen Apu-Kamreeri,
Suomen kielen kääntäjä ja
Nuorempi Venäjän kielenkääntäjä Senaatissa.
Kanslisti Prokuratorin-toimituskunnassa.
Notarius ja
Ylimääräinen viskaali Hovioikeudessa.
Kanslisti ja
Kassööri Suomen Kenraalikuvernöörinkansliassa.
Apulais-lääninsihteeri.
Apulais-lääninkamreeri.
Toinen Sihteeri ja
Kassööri Suomen Passivirastossa Pietarissa.
Ylimääräinen lääkäri Lääkintöhallituksessa.
Kaupunginlääkäri.
Vankihuoneenlääkäri.
Yleisen läänin-sairashuoneen Lääkäri.
Nuorempi lääkäri Henkivartiaväen 3:ssa Suomen tarkk'ampujapataljonassa.
Postinhoitaja muissa hallintokaupungeissa kuin Helsingissä, Turussa ja Viipurissa.
Toinen Arkkitehti Yleisten rakennusten Ylihallituksessa.
Aktuarius Tilastollisessa toimistossa.
Toinen Kamreeri ja
Ylikassööri Suomen Pankissa.
Kanne-viskaali Tullin-Ylijohtokunnassa.
Tullinhoitaja, paitsi Pietarissa, Helsingissä, Turussa ja Viipurissa.
Kamreeri Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallituksessa.
Vuori-insinööri.
Ensimmäinen Revisori Revisionikonttorissa.
Vanhempi ja Nuorempi Komisioni-Maanmittari.
Kirjastonhoitajan-apulainen
Anatomian-neuvoja,
Lehtori ja
Dosentti Aleksanderin-Yliopistossa.
Nuorempi opettaja Helsingin realilyseossa.
Kaksiluokkaisen realikoulun Rehtori.
Kollega ja
Uudenaikuisten kielten opettaja normaali- tahi alkeislyseossa sekä reali- tahi tyttökoulussa.
Opettaja kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaarien normaalikouluissa.
Kamreeri Tie- ja vesiyhdistysten Ylihallituksessa.
3:nen luokan Insinööri Tie- ja vesiyhdistysten Insinöörikunnassa.
Piiripäällikkö Saimaan kanavalla.
Asiamies,
Pääkassööri ja
Insinööri-mekanikus Rautatienhallituksessa.
1:sen luokan Pysäyspaikan-inspehtori ja
Rata-insinööri Valtiorautateillä.
Kamreeri Mustialan maanviljelysopistossa.
Suomen Kauppa-asiamies Venäjällä.
Kollegisihteeri.


11:sta Luokka.
Arkistonhoitaja Suomen Kenraalikuvernöörin-Kansliassa.
Kolmas Arkkitehti Yleisten rakennusten Ylihallituksessa.
Tullininspehtori Helsingin tullikamarissa.
Kontrollööri Tullikamarissa.
Toinen Opettaja merenkulkukoulussa.
Kanslerin-sijaisen Sihteeri.
Konsistorin-notarius,
Observatori,
Laboratori,
Assistentti ja
Amanuenssi Aleksanderin-Yliopistossa.
Notarius Tuomiokapitulissa.
Metsänhoitaja ja Alametsänhoitaja.
Metsäpalston-hoitaja Mustialan maanviljelysopistossa.


12:sta Luokka.
Luutnantti.
Midschipsmanni.
Nuorempi Kanslisti Keisarillisen Majesteetin Suomen Kansliassa.
Aktuarius ja
Rekistraatori Hovioikeudessa.
Kontrollööri,
Rekistraatori ja
Kirjuri Suomen Passivirastossa Pietarissa.
Postinhoitaja, paitsi hallintokaupungeissa.
Postinhoitajan Apulainen Helsingissä.
Vankihuoneen-tirehtööri.
Ensimmäinen, Toinen ja Vaihtokassööri Suomen Pankissa.
Kassööri Suomen Pankin konttorissa.
Kassööri Suomen Valtiokonttorissa.
Apukamreeri Tullin-Ylijohtokunnassa.
Pakkahuoneen-inspehtori.
Ekspeditööri tullivirastossa.
Pataljonan-sotatuomari.
Apukamreeri Sotakomisariatissa.
Soitannon, piirustuksen ja voimistelun opettaja Aleksanderin-Yliopistossa.
Kaunokirjoituksen, piirustuksen, laulun ja voimistelun opettaja normaali- tahi alkeislyseossa sekä reali- tahi tyttökoulussa.
Rehtori ja
Opettaja ala-alkeiskoulussa.
Opettaja kuuromykkäin tahi sokeiden oppilaitoksessa.
4:nen luokan Insinööri Tie- ja vesiyhdistysten Insinöörikunnassa.
Kassööri Saimaan kanavalla.
Revisori,
Apukamreeri ja
Kontrollööri Rautatienhallituksessa.
Linjakassööri,
2:sen luokan Pysäyspaikan-inspehtori ja
Pysäyspaikan-inspehtorin apulainen Valtiorautateillä.
Eläinlääkäri Mustialan maanviljelysopistossa.
Kuvernementinsihteeri.


13:sta Luokka.
Alaluutnantti.
Kopisti Senaatissa.
Kanslisti Hovioikeudessa.
Sihteeri Viipurin läänin Maanjako-oikeudessa.
Lääninkirjuri.
Lääninräntmestarin-apulainen.
Henkikirjoittaja.
Oikeusraatimies.
Maistraatinsihteeri.
Kunnallisraatimies Helsingissä, Turussa ja Viipurissa.
Järjestysmies kaupungissa.
Sihteeri Poliisikamarissa.
Eläinlääkäri Lääkintöhallituksessa.
Läänin-eläinlääkäri.
Kielenkääntäjä,
Rekistraatori ja
Revisori Postinjohtokunnassa.
Ekspeditööri Postivirastossa.
Päällikkö Tullilaitoksen rannanvartiolaivoilla.
Kassööri Karttapaperikonttorissa.
Notarius Yleisessä Revisionioikeudessa.
Toinen Revisori Revisionikonttorissa.
Kassööri Sotakomisariatissa.
Notarius Koulu-Ylihallituksessa.
Kanslisti Tie- ja vesiyhdistysten Ylihallituksessa.
Rekistraatori ja
Speditööri Rautatienhallituksessa.
3:nen luokan Pysäyspaikan-inspehtori Valtiorautateillä.
Varatuomari.


14:sta Luokka.
Vänrikki.
Kopisti Keisarillisen Majesteetin Suomen Kansliassa.
Ylimääräinen Kopisti ja
Ylimääräinen Kamarikirjuri Senaatissa.
Hovioikeuden-auskultantti.
Kirjanpitäjä Viipurin Lääninkansliassa.
Kruununnimismies.
Lääninviskaali.
Kaupunginviskaali.
Poliisikomisarius.
Sihteerin- ja
Kirjurin-apulainen sekä
Kopisti Suomen Passivirastossa Pietarissa.
Kanslisti ja
Kamarikirjuri Lääkintöhallituksessa.
Taloudenhoitaja yleisessä läänin-sairashuoneessa.
Taloudenhoitaja hulluinhoitolaitoksessa.
Kirjuri Helsingin, Turun ja Viipurin Postikonttoreissa.
Inspehtori tahi Päällysmies kehruuhuoneessa tahi ojennuslaitoksessa.
Rekistraatori sekä
Vanhempi ja Nuorempi Kirjuri Suomen Pankissa.
Kirjuri Suomen Valtiokonttorissa.
Rajaviskaali.
Tulliviskaali.
Kanslisti luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallituksessa.
Kanslisti Maanmittauksen Ylihallituksessa.
Kapellimestari Henkivartiaväen 3:ssa Suomen tarkk'ampujapataljonassa.
Komisarius Suomen merisotaväen kantaväestössä.
Kanslisti ja
Kamarikirjuri Sotakomisariatissa.
Rautatienhallituksen Varaston-hoitaja Helsingissä.
Konstruktööri,
Työpajanjohtaja ja
Työmestari Helsingissä:
4:nen Luokan Pysäyspaikan-inspehtori Valtiorautateillä.
Kanslisti Metsänhoitohallituksessa.
Maanviljelyskoulun Johtaja.
Kollegirekistraatori.
Taloudentirehtööri.


Erinäisiä säännöksiä.


1:ksi.  Suomenmaan Kenraalikuvernöörillä pitää, hänellä olevan sotilas- tahi siviili-arvoon katsomatta, virkansa toimituksessa oleman suurempi arvo, kuin kaikilla arvojärjestykseen otetuilla ylhäisemmillä ja alhaisemmilla virkamiehillä.

2:ksi.  Sotaväkeen kuuluvilla henkilöillä on, heidän palvelusajastansa huolimatta, etusija ylhäisempien ja alhaisempien siviilivirkamiesten sekä siviili-arvon saaneiden henkilöin rinnalla, jotka ensinmainittuin kanssa ovat samaan arvojärjestys-luokkaan otetut. Senaatin Puheenjohtajan-sijaisella ja Jäsenellä pitää kuitenkin, virkansa puolesta, oleman etusija muun virkamiehen rinnalla, joka kuuluu Senaatin alaisiin virastoihin ja laitoksiin.

3:ksi.  Samaan arvojärjestys-luokkaan otettuin ylhäisempien ja alhaisempien siviilivirkain sekä kunnia-arvoin kesken määrätään etusija ijän mukaan arvossa.

4:ksi.  Järjestys virkoihin asettamiselle sekä valtuuskirjain ja konstiturialein antamiselle ei nyt vahvistetun arvojärjestyksen kautta tule mitenkään muuttumaan.

5:ksi.  Mitä asiassa tätä ennen on säädetty eikä tämän arvojärjestyksen kanssa sovi yhteen, tulee voimansa ja vaikutuksensa puolesta lakkaamaan.

Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 15 p:nä Maaliskuuta 1880.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaatinsa:
J. PH. PALMÉN.
TH. THILÉN.
H. MOLANDER.
G. EHRSTGÖM.
E. af FORSELLES.
K. FURUHIELM.
EMIL FORSMAN.
SUNE BJÖRKSTÉN.


J. F. Pipping.


N:o 6, 1 3/4 arkki, ulostullut Helsingissä 31 p. Maaliskuuta 1880.

Tätä Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokousta saadaan tilata Sanomalehti-Toimikunnassa ja kaikissa Postikonttoreissa 3 markalla 40 pennillä.

Helsingissä, Keisarillisen Senaatin kirjapainossa 1880.

[Arvojärjestys on oikolukematta.]