Siirry sisältöön

Asetus, joka koskee lisäystä Suomen valtionrautateiden hallintoa koskevan asetuksen 24 kohtaan

Wikiaineistosta

Suomen suuriruhtinaanmaan asetuskokoelma 14.2.1910/15.


Armollinen Asetus,
joka koskee lisäystä Suomen valtionrautateiden hallintoa koskevan,
huhtikuun 24 (toukokuun 7) päivänä 1903 annetun
Armollisen Asetuksen 24 kohtaan.
Annettu Tsarskoje Selossa 1/14 p:nä helmikuuta 1910.
_______________


    Hänen Majesteettinsa Keisari on, Keisarillisen Suomen Senaatin alamaisesta esityksestä, ollessaan Tsarskoje Selossa 1/14 päivänä helmikuuta 1910, suvainnut Armossa säätää, että Suomen valtionrautateitten hallintoa koskevan, huhtikuun 24 (toukokuun 7) päivänä 1903 annetun Armollisen Asetuksen 24 kohtaan on tehtävä seuraava lisäys:

Virkamies tai palvelija, joka virantoimituksessa esiintyy päihtyneenä, on toimestaan heti erotettava.


Ministeri Valtiosihteeri A. Langhoff.