Asetus Lapuan hiippakunnan perustamisesta ja eräitten seurakuntien siirtämisestä Turun arkkihiippakunnasta Tampereen hiippakuntaan

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 197/1956.


A s e t u s
Lapuan hiippakunnan perustamisesta ja eräitten seurakuntien
siirtämisestä Turun arkkihiippakunnasta Tampereen hiippakuntaan.
Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1956.
____________


 Suomen evankelisluterilaisen kirkon seitsemännentoista varsinaisen yleisen kirkolliskokouksen tekemän esityksen johdosta ja sen jälkeen kun Eduskunta on myöntänyt tarkoitusta varten tarpeelliset varat säädetään opetusministerin esittelystä:

1 §.

Evankelisluterilaisen kirkon hallintoa varten ennestään olevien hiippakuntien lisäksi perustetaan uusi Lapuan hiippakunta, johon tulevat kuulumaan:

nykyisestä Turun arkkihiippakunnasta Ilmajoen, Lapuan ja Kauhavan rovastikunnat sekä Ylä-Satakunnan rovastikunnasta Parkanon, Kihniön, Karvian ja Hongonjoen seurakunnat;

nykyisestä Tampereen hiippakunnasta Jyväskylän rovastikunnasta Jyväskylän kaupunkiseurakunta, Jyväskylän maaseurakunta, Laukaan, Toivakan, Petäjäveden, Muuramen, Säynätsalon, Koskenpään ja Uuraisten seurakunnat sekä Ruoveden rovastikunnasta Ähtärin, Pihlajaveden, Virtain, Pohjaslahden, Vilppulan, Mäntän, Keuruun ja Multian seurakunnat;

nykyisestä Kuopion hiippakunnasta Viitasaaren ja Saarijärven rovastikunnat.

Samalla siirretään Turun arkkihiippakunnasta Tampereen hiippakuntaan Hämeenkyrön, Viljakkalan, Ikaalisten ja Jämijärven seurakunnat.

2 §.

Lapuan hiippakunta saa osuutta asianomaisten tuomiokapitulien hoidossa olevista kirkollisista rahastoista sen mukaan kuin opetusministeriö, kuultuaan kirkkohallitusta, määrää.

3 §.

Lapuan hiippakunnan piispanistuin on Lapuan kirkonkylässä.

4 §.

Lapuan hiippakuntaan perustetaan piispanvirka, kaksi asessorinvirkaa sekä sihteerin ja notaarin virat ynnä puhtaaksikirjoittajan ja vahtimestarin toimet. Näiden virkojen ja tointen haltijat ovat oikeutetut saamaan palkkausta vahvistetun palkkaussäännön mukaan.

5 §.

Piispan ja asessorien vaalit Lapuan hiippakuntaa varten on suoritettava Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin toimesta kirkkolaissa säädetyssä järjestyksessä hyvissä ajoin ennen tämän asetuksen voimaantulemista.

6 §.

Ne tuomiokapitulissa vireillä olevat, välitoimenpiteestä riippuvat tai käsittelemättömät asiat, jotka tämän asetuksen mukaan kuuluvat toisen hiippakunnan tuomiokapitulin käsiteltäviin, on asetuksen tultua voimaan mahdollisimman pian lähetettävä viimeksi mainittuun tuomiokapituliin.

7 §.

Opetusministeriö antaa tarpeen vaatiessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

8 §.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1956.


Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1956.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.


Opetusministeri Johannes Virolainen.