Asetus Suomen Pankin oikeudesta laajentaa liiketoimintaansa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 19.2.1918/22.


Asetus
Suomen Pankin oikeudesta laajentaa liiketoimintaansa.
Annettu Helsingissä, 19 päivänä helmikuuta 1918.


  Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:

1 §.

Suomen Pankilla on oikeus pankkivaltuusmiesten, johtokunnan esityksestä, määräämää korkoa vastaan vastaanottaa rahapanoksia tileille, joilta varoja suoritetaan joko määräajan kuluttua irtisanomisen jälkeen tai vaadittaessa shekkiä vastaan.

2 §.

Suomen Pankilla on myös oikeus vakuutta ja korkoa sekä provisioonia vastaan tai ilman vakuutta vakavaraisille liikkeille ja laitoksille sekä julkisille yhdyskunnille myöntää määräaikaista luottoa avaten sellaisia tilejä, joilta varoja suoritetaan vaadittaessa shekkiä vastaan tai muuten.

3 §.

Tämä asetus, jolla kumotaan sen kanssa ristiriidassa olevat säännökset, astuu voimaan heti.


Helsingissä, 19 päivänä helmikuuta 1918.


Suomen Kansanvaltuuskunnan Raha-asiain Osasto:
Valtuutettu JALO KOHONEN.