Asetus Suomen valtiolipun käyttämisestä

Wikiaineistosta

Suomen asetuskokoelma 283/1920.


Asetus Suomen valtiolipun käyttämisestä.
Annettu Helsingissä, 12 päivänä marraskuuta 1920.

Suomen lipusta 29 päivänä toukokuuta 1918 annetun lain 1 §:n mukaisesti säädetään Pääministerin esittelystä, että valtiolippua käyttävät:

1. Tasavallan Presidentti.
2. Suomen Eduskunta.
3. Valtioneuvosto ja sen ministeriöt.
4. Korkein oikeus.
5. Korkein hallinto-oikeus.
6. Suomen lähetystöt ulkomaalla.
7. Hovioikeudet.
8. Lääninhallitukset.
9. Keskusvirastot ja niihin verrattavat laitokset, Helsingin yliopisto sekä Teknillinen korkeakoulu.

Muut maan virastot ja viranomaiset, joille ei ole vahvistettu erityistä lippua, tasavallan konsulit ulkomaalla sekä yksityiset henkilöt käyttävät kauppalippua.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 12 päivänä marraskuuta 1920.

Tasavallan Presidentti
K. J. STÅHLBERG.


Pääministeri R. Erich.


Katso myös[muokkaa]