Asetus aseellisen toiminnan luvatonta valmistelua koskevia asioita käsittelevistä sotaylioikeuden väliaikaisista osastoista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 887/1947.


A s e t u s
aseellisen toiminnan luvatonta valmistelua koskevia asioita
käsittelevistä sotaylioikeuden väliaikaisista osastoista.
Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1947.
__________


  Puolustusministerin esittelystä säädetään eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin 11 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain (268/47)   13 §:n nojalla:

1 §.

Sotaylioikeudessa on aseellisen toiminnan luvattoman valmistelun rankaisemista eräissä tapauksissa 24 päivänä tammikuuta 1947 annetussa laissa (35/47) tarkoitettujen asiain käsittelyä varten oleva 1 päivästä tammikuuta 1948 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään vuoden 1948 loppuun, väliaikaiset toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs osasto, joihin kuhunkin määrätään siksi ajaksi, minkä osaston toiminta kestää, kolme ylimääräistä sotaylituomaria, niistä kaksi vanhempaa ja yksi nuorempi, sekä kaksi vähintään esiupseerin arvoista ylimääräistä upseerijäsentä.

2 §.

Osastojen ylimääräisten sotaylituomarien ja upseerijäsenten palkkauksesta määrää valtioneuvosto.


Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1947.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Puolustusministeri Yrjö Kallinen.