Asetus asepalveluksesta vapautetun asevelvollisen juhlallisen vakuutuksen kaavasta

Wikiaineistosta

Suomen asetuskokoelma 237/1925.


A s e t u s
asepalveluksesta vapautetun asevelvollisen juhlallisen vakuutuksen kaavasta.
Annettu Helsingissä, heinäkuun 6 päivänä 1925.
_______________


    Puolustusministerin esittelystä vahvistetaan seuraava kaava sitä juhlallista vakuutusta varten, joka omantunnon syistä asepalveluksesta vapautetun asevelvollisen marraskuun 11 päivänä 1922 annetun asevelvollisuuslain 51 §:n mukaan on annettava:

"Minä N. N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta olevani Suomen lailliselle Esivallalle kuuliainen ja uskollinen. Minä tahdon laillista Esivaltaa rehellisesti ja uskollisesti palvella sekä sen ja Suomen Valtakunnan hyötyä ja parasta etsiä ja edistää ja pahalta niitä suojata.

Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä maan laillisen Esivallan kukistamiseksi taikka maan valtiosäännön tai laillisen yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseksi tai tuhoamiseksi, tahdon sen viipymättä ilmaista ja tiedoksi saattaa.

Minä tahdon myöskin noudattaa Sotaväen Rikoslakia ja Järjestyssääntöä, olla esimiehilleni, niin ylhäisemmille kuin alhaisemmillekin, kuuliainen ja tottelevainen, täyttää minulle annetut käskyt ja määräykset paraimman voimani ja omantuntoni mukaan sekä hyvin säilyttää minulle uskotut palvelussalaisuudet. Milloinkaan en sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi, enkä myöskään lahjain ja antimien tahi muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuksiani ja vakuutustani. Kaikessa tahdon käyttäytyä niin kuin uskollisen, kunnollisen, kuuliaisen ja rehellisen sotilaan tulee, niin hyvin nykyisessä toimessani kuin myöskin siinä, mikä minulle vastedes ehkä uskotaan tai annetaan.

Kaiken tämän minä lupaan kunniani ja omantuntoni kautta uskollisesti täyttää".

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Helsingissä, heinäkuun 6 päivänä 1925.


Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.


Puolustusministeri Aleks. Lampén.


Katso myös[muokkaa]