Asetus koulujärjestyksen muuttamisesta 1959

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 466/1959.


A s e t u s
koulujärjestyksen muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1959.
____________


 Opetusministerin esittelystä muutetaan 8 päivänä elokuuta 1872 annetun koulujärjestyksen (26/72) 35 §:n 10 kohta, sellaisena kuin se on 8 päivänä syyskuuta 1950 annetussa asetuksessa (438/50), näin kuuluvaksi:

35 §.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Nuorisolle sopimaton ja hyvien tapojen vastainen käyttäytyminen on kielletty. Koulun toimesta rangaistavaksi teoksi katsotaan tupakanpoltto koulussa ja sen käyttämällä alueella sekä koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä olosuhteissa, kuten koulun läheisyydessä, koulun tai oppilaiden järjestämässä tilaisuudessa sekä päivittäisellä matkalla kouluun tai koulusta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1959.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.


Opetusministeri Heikki Hosia.