Asetus lähempiä määräyksiä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta sisältävän asetuksen muuttamisesta

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 970/1944.


A s e t u s
lähempiä määräyksiä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä
annetun lain soveltamisesta sisältävän asetuksen muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1944.
__________


  Oikeusministerin esittelystä muutetaan lähempiä määräyksiä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta sisältävän, 30 päivänä huhtikuuta 1920 annetun asetuksen 16 ja 17 §, sellaisina kuin ne ovat 25 päivänä tammikuuta 1929 annetussa asetuksessa, sekä 22 §, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1928 annetussa asetuksessa, näin kuuluviksi:

16 §.

  Kun sotaylioikeus antaa vapaus- tai järjestysrangaistusta määräävän päätöksen, on, paitsi asiallisille annettavia kappaleita päätöstä, jäljennös siitä täytäntöönpanoa varten lähetettävä, jos päätös koskee sotaväkeen kuuluvaa henkilöä, 15 §:ssä tarkoitetulle päällikölle, mutta muussa tapauksessa sen läänin lääninhallitukselle, jossa sotaoikeuden päätös on julistettu, tai, jollei asia ole ollut sotaoikeudessa, sen läänin lääninhallitukselle, jossa sotaylioikeus on.

17 §.

  Kun 15 ja 16 §:ssä mainittu täytäntöönpanokirja on tullut päällikölle tai lääninhallitukselle, on se heti lähetettävä täytäntöönpantavaksi sotilasvankilan päällikölle, jos se koskee sellaisessa vankilassa säilytettyä vangittua, tai yleisen vankilan johtajalle, jos vangittua pidetään tällaisessa vankilassa. Jos päällikölle tullut täytäntöönpanokirja koskee sotilashenkilöä, jota ei pidetä vangittuna, lähetettäköön se tuomitun lähimmälle päällystölle, ja jos se koskee muuta vapaana olevaa henkilöä, sen läänin lääninhallitukselle, jossa sotaoikeuden päätös on julistettu. Lääninhallituksen on lähetettävä sille tullut, vapaana olevaa henkilöä koskeva täytäntöönpanokirja tuomitun asuinpaikkakunnan maistraatille tai nimismiehelle. Kaikissa näissä tapauksissa tulee mainittujen viranomaisten viipymättä toimittaa täytäntöönpanokirjasta tuomitulle tieto, jos se on täytäntöönpanoa varten tarpeen.

22 §.

  Sotatuomari on velvollinen lähettämään jokaiselta kuukaudelta ennen seuraavan kuukauden 15 päivää otteen sotaoikeuden sakkoluettelosta täytäntöönpanoa varten sen läänin lääninhallitukselle, jossa sotaoikeuden päätös on julistettu, ja ennen viimeksi mainitun kuukauden loppua sotaviskaalille lääninhallituksen todistuksen otteen lähettämisestä. Jollei jonkin kuukauden aikana ketään ole tuomittu sakkoon, lähettäköön sotatuomari siitä ilmoituksen sotaviskaalille seuraavan kuukauden kuluessa.

  Sotaylioikeudesta on sakkoluettelon otteet lähetettävä kultakin kuukaudelta seuraavan kuukauden kuluessa täytäntöönpanoa varten sen läänin lääninhallitukselle, jossa sotaoikeuden päätös on julistettu, tai, jollei asia ole ollut sotaoikeudessa, sen läänin lääninhallitukselle, jossa sotaylioikeus on.


__________


  Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1945.


Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1944.


Tasavallan Presidentin sijasta
Pääministeri J. K. PAASIKIVI.


Oikeusministeri Urho Kekkonen.