Asetus matkatodistuksista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1918

N:o 48

S U O M E N
ASETUSKOKOELMA.


Asetus
matkatodistuksista.
Annettu Helsingissä, 14 päivänä kesäkuuta 1918.


Suomen Senaatille kuuluvan vallan nojalla ja perustuen väliaikaisten säännöksien antamisesta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden voimassa pitämiseksi 29 päivänä toukokuuta 1918 annettuun lakiin, on senaatti, Sisäasiaintoimituskunnan esittelyssä hyväksynyt ja vahvistanut seuraavan asetuksen:

1 §.

Matkustamista varten kotimaassa tulee jokaisen Suomen kansalaisen, joka on täyttänyt viisitoista vuotta, olla varustettu matkatodistuksella, jonka antaa sen paikkakunnan poliisiviranomainen, missä hakijalla on asuntonsa ja kotonsa.

Henkilölle, joka on valtion virassa, voi matkatodistuksen antaa se virasto, jonka alainen hän on.

2 §.

Matkatodistus annettakoon enintään vuodeksi joko matkustamista varten kaikkialla maassa tahi määrättyyn paikkaan.

3 §.

Matkatodistus on varustettava todistuksen haltijan nimikirjoituksella ja valokuvalla, josta hänen helposti voi tuntea ja joka leimataan sen viranomaisen sinetillä, joka matkatodistuksen antaa. Jos valokuvan hankkiminen kohtaa vaikeuksia, on todistukseen merkittävä haltijan ikä, pituus, hiusten ja silmien väri, parta sekä erityiset tuntomerkit, jos niitä on.

4 §.

Matkustaja, joka saapuu kaupunkiin, kauppalaan tahi taajaväkiseen yhdyskuntaan, on velvollinen näyttämään matkatodistuksensa talonomistajalle, hotellin, majatalon, matkustajakodin y. m. semmoisen laitoksen pitäjälle, jonka tulee vuorokauden kuluessa matkustajan saapumisesta poliisiviranomaiselle esittää matkustajan matkatodistus.

Matkatodistus on muutenkin näytettävä poliisimiehen tahi muun tarkastusta toimittamaan määrätyn henkilön sitä vaatiessa.

5 §.

Jos matkatodistus, jonka laillinen viranomainen on antanut ennen tämän asetuksen voimaan astumista, on varustettu haltijan valokuvalla tahi tuntomerkeillä niinkuin 3 §:ssä määrätään, on se voimassa kuluvan vuoden loppuun asti, jollei sen määräaika sitä ennen mene umpeen. Valokuvalla ja tuntomerkeillä varustamaton matkatodistus käy mitättömäksi 15 päivänä ensitulevaa heinäkuuta, vaikka se olisikin annettu pitemmäksi ajaksi.

6 §.

Matkatodistuksesta on suoritettava 50 pennin lunastus.

7 §.

Poliisiviranomaisella tarkoitetaan tässä asetuksessa poliisilaitosta kaupungissa, järjestysmiestä kauppalassa sekä kruununnimismiestä maalla.

8 §.

Tämän asetuksen rikkomisesta tuomittakoon enintään viidensadan markan sakkoon.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.


Helsingissä, 14 päivänä kesäkuuta 1918.


Suomen Senaatti:
E. N. SETÄLÄ.
ARTHUR CASTRÉN.
JUHANI ARAJÄRVI.
O. W. LOUHIVUORI.
JALMAR CASTRÉN.
HEIKKI RENVALL.
E. Y. PEHKONEN.
H. G. PALOHEIMO.


J. M. Gustafsson.