Asetus sen asetuksen muuttamisesta, joka sisältää lähempiä määräyksiä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta (1940)

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 743/1940.


A s e t u s
sen asetuksen muuttamisesta, joka sisältää lähempiä määräyksiä
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta.
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1940.
__________


  Oikeusministerin esittelystä muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1920 annetun asetuksen, joka sisältää lähempiä määräyksiä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta, 19 § näin kuuluvaksi:

19 §.

  Jos useammat keskenään yhdistettävät vapausrangaistukset on samalla kertaa pantava täytäntöön, olkoon sotilasvankilan päällikkö tai yleisen vankilan johtaja velvollinen pyytämään sotaylioikeuden toimenpidettä rangaistusten yhdistämiseksi. Milloin on yhdistettävä ainoastaan arestirangaistuksia, jotka on kärsittävä sotilasvankilassa, tulee vankilan päällikön toimittaa yhdistäminen.

  Jos vangin on kärsittävä useampia vapausrangaistuksia, joita ei ole toisiinsa yhdistettävä, on sotilasvankilan päällikön tai yleisen vankilan johtajan, muunnettuaan, milloin rangaistukset ovat erilajisia, lievemmänlajiset kovemmanlajisiksi, laskettava ne yhteen noudattamalla rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1 §:ssä ja sotaväen rikoslain 28 a §:ssä olevia säännöksiä. Sotilasvankilan päällikkö tai yleisen vankilan johtaja olkoon velvollinen pyynnöstä antamaan vangille kirjallisen ilmoituksen siitä, miten yhteenlaskeminen on toimitettu.

__________


  Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1941.


Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1940.


Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa:
Pääministeri RISTO RYTI.


Oikeusministeri Oskari Lehtonen.