Asetus siitä, mitä oriiden laskemisessa laitumelle on noudatettava

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1888.

N:o 44.
Suomen
Suuriruhtinanmaan
A s e t u s - K o k o u s.


(Julkiluettava saarnastuolista.)


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus
siitä, mitä oriiden laskemisessa laitumelle on noudatettava.
Annettu Helsingissä, 17 p:nä Joulukuuta 1888.
_______________


Me ALEKSANDER Kolmas, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen suostumuksella ja myönnytyksellä tahdomme Me, vahingon estämiseksi hevosrodun parantamiselle, täten armossa säätää seuraavaisesti:

1 §.

Vuotta vanhempaa oritta älköön pidettäkö laitumella, ellei sitä niin hoideta, ettei se tule tilaisuuteen astumaan toisen tammaa omistajan tahtoa vastaan.

2 §.

Jos joku tahallansa rikkoo mitä ylempänä on säädetty, vetäköön sakkoa vähintään kymmenen ja enintään sata markkaa; jos rikkominen tapahtuu laiminlyömisestä, olkoon sakko vähintään viisi ja enintään viisikymmentä markkaa. Jos ori nähdään luvattomasti laitumelle päässeen, ilman että sitä on voitu välttää tahi tarkalla huolenpidolla estää, älköön siitä edesvastausta olko. Kaikissa näissä tapauksissa palkitkoon kuitenkin omistaja sen vahingon, jonka ori parituksella toisen tamman kanssa on matkaan saattanut, ollen omistajalla sentään valta, jos toinen on ollut syynä siihen että ori on päässyt tilaisuuteen semmoista vahinkoa tekemään, syypäältä erittäin hakemaan korvausta menostaan. Jos ori on jätetty toiselle joko vouralle taikka muutoin käytettäväksi, noudattakoon haltijan suhteen mitä tässä omistajasta on säädetty.

3 §.

Jos ori tavataan laitumella ilman että sitä niin hoidetaan kuin 1 §:ssä sanotaan, saakoon sekä asianomainen poliisi-virkamies että jokainen muukin, jolla on syytä siitä vahinkoa pelätä, korjata oriin pois ja luonansa pitää siksi kuin häntä, sopimuksen tahi uskottuin miesten harkinnon mukaan, on korvattu siitä vaivasta ja niistä kustannuksista, joita korjaaminen on tuottanut, taikka pantti tahi takaus siitä on asetettu; ja noudatettakoon muuten siten säilyyn otetun oriin suhteen mitä laitumelta otetusta koti-eläimestä on säädetty Joulukuun 19 p:nä 1864 annetussa armollisessa asetuksessa tilusten rauhoittamisesta vahinkoa vastaan kotoeläimiltä.

4 §.

Sakot, joihin tämän asetuksen mukaan tuomitaan, ovat jaettavat ja, jos sakoitetulta puuttuu varoja niitten suorittamiseen, muunnettavat niinkuin uhkasakoista on säädetty tahi vastedes säädetään.

Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 17 p:nä Joulukuuta 1888.


Keisarillisen Majesteetin Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:
S. W. von TROIL.
VICTOR WASASTJERNA.
SUNE BJÖRKSTÉN.
CH. EM. af FROSTERUS.
L. MECHELIN.
K. F. IGNATIUS.
N. K. HORNBORG.
ISAK FELLMAN.
W. v. DAEHN.
THEODOR CEDERHOLM.
FR. LERCHE.
AUGUST NYBERGH.
Z. YRJÖ-KOSKINEN.
J. G. SOHLMAN.
EMIL STRENG.


Theod. Bergelund.