Asetus sisältävä väliaikaisia säännöksiä aikakautisten painotuotteiden julkaisemisoikeudesta.

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1918

N:o 47

S U O M E N
ASETUSKOKOELMA.


Asetus
sisältävä väliaikaisia säännöksiä aikakautisten painotuotteiden julkaisemisoikeudesta.
annettu Helsingissä, 21 päivänä kesäkuuta 1918.


Suomen Senaatti on 29 päivänä toukokuuta 1918 annetun lain nojalla väliaikaisten säännöksien antamisesta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden voimassa pitämiseksi, Oikeustoimituskunnan esittelyssä, hyväksynyt ja vahvistanut seuraavan asetuksen:

1 §.

Uutta sanomalehteä tai aikakauskirjaa älköön julkaistako, ennenkuin siihen on hankittu läänin maaherran lupa. Lupaa anottaessa on ilmoitettava sanomalehden tai aikakauskirjan nimi ja laveus, missä kirjapainossa sitä aitotaan[1] painaa, minä viikon päivänä ja mihin aikaan päivästä jaella, ynnä kustantajan ja toimittajan, taikka, jos heitä on useampia, heidän jokaisen nimi ja asunto. Anomukseen on liitettävä aikakauskirjan täydellinen ohjelma, joka ilmoittaa sen suunnan ja mitä asioita siinä aiotaan käsitellä.

Lupa annettakoon ainoastaan hyvämaineiselle Suomen kansalaiselle, jonka toiminnan voidaan katsoa antavan takeita siitä, ettei sanomalehden tahi aikakauskirjan kautta lainalaista yhteiskuntajärjestystä saateta vaaraan.

2 §.

Jos uutta sanomalehteä tai aikakauskirjaa julkaistaan ilman lupaa, rangaistaan päätoimittaja, kustantaja ja kirjanpainaja sakolla tai enintään yhden vuoden vankeudella. Asianomainen poliisiviranomainen ryhtyköön myöskin viipymättä toimiin estääkseen sanomalehden tai aikakauskirjan enemmän julkaisemisen sekä julkaistujen painosten levittämisen.

3 §.

Jos sanomalehti tai aikakauskirja, jota on hankitun luvan jälkeen julkaistu tai jota ennen tämä[2] asetuksen antamista on ryhdytty julkaisemaan, on eduskunnan, sen valiokunnan, hallituksen tai viranomaisen päätöksestä tai toimenpiteestä esittänyt valheellisen tiedon tahi väärän arvostelun, joka on omansa tahi tarkoitettu saattamaan eduskunnan, valiokunnan, hallituksen, viranomaisen tahi laillisen yhteiskuntajärjestyksen halveksimisen alaiseksi tahi joka aikaansaa häiriötä yhteiskunnassa, tahi on tehnyt itsensä vikapääksi valheelliseen tai vääristeltyyn esitykseen, joka on omiansa kiihoittamaan osia maan väestöstä toisiaan vastaan, tahi muuten sananvapauden väärinkäyttämisen kautta on aikaansaanut tahi aikaansaa vaaraa yleiselle järjestykselle, olkoon läänin maaherralla valta takavarikoida tällaiset kappaleet sekä kieltää sanomalehden tai aikakauskirjan enempi julkaiseminen määräajaksi tai kokonaan.

4 §.

Maaherran tämän asetuksen nojalla antamista päätöksistä saadaan tavallisessa järjestyksessä valittaa, mutta astuu päätös valituksesta huolimatta heti voimaan.

5 §.

Nämä määräykset ovat voimassa kesäkuun 1 päivään 1919.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 21 päivänä kesäkuuta 1918.


Suomen Senaatti:
J. K. PAASIKIVI.
JALMAR CASTRÉN.
ARTHUR CASTRÉN.
W. THESLEFF.
SAMULI SARIO.
E. N. SETÄLÄ.
ONNI TALAS.
HEIKKI RENVALL.
H. G. PALOHEIMO.
O. J. Laurila.

Huomautukset[muokkaa]

  1. pitää olla aiotaan
  2. pitää olla tämän