Asetus sotaylioikeuden toiminnasta aseellisen toiminnan luvatonta valmistelua koskevissa asioissa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 96/1947.


A s e t u s
sotaylioikeuden toiminnasta aseellisen toiminnan luvatonta valmistelua koskevissa asioissa.
Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1947.
__________


  Oikeusministerin esittelystä säädetään aseellisen toiminnan luvattoman valmistelun rankaisemisesta eräissä tapauksissa 24 päivänä tammikuuta 1947 annetun lain (35/47)   4 §:n nojalla:

1 §.

  Milloin aseellisen toiminnan luvattoman valmistelun rankaisemisesta eräissä tapauksissa 24 päivänä tammikuuta 1947 annetussa laissa (35/47) tarkoitettujen asioiden käsittelyä varten sotaylioikeuteen on perustettu väliaikaisesti uusia osastoja, määrää osastojen puheenjohtajat ja siviilijäsenet tasavallan presidentti korkeimman oikeuden sekä sotilasjäsenet puolustusministerin esityksestä.

2 §.

  Sotaylioikeuden esityksestä oikeusministeriö vahvistaa tässä asetuksessa tarkoitettujen asioiden käsittelyä varten työjärjestyksen.

  Työjärjestyksessä voidaan määrätä myös osastojen toimipaikka.

3 §.

  Tässä asetuksessa tarkoitettuja asioita otettakoon sotaylioikeuden täysistunnossa käsiteltäviksi vain, mikäli sotaylioikeuden puheenjohtaja katsoo siihen olevan aihetta.

  Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen osastojen jäsenet osallistuvat sotaylioikeuden täysistuntoihin ainoastaan tässä asetuksessa tarkoitettuja asioita käsiteltäessä.

  Jos osastot toimivat eri paikkakunnilla, kutsuttakoon täysistuntoon vain samalla paikkakunnalla olevat osastot. Oikeusministeriön luvalla saadaan kuitenkin eri paikkakunnilla toimivat osastot kutsua yhteiseen neuvotteluun.

4 §.

  Sen lisäksi, mitä edellä on säädetty, olkoon tässä asetuksessa tarkoitettujen asioiden käsittelyssä noudatettavana, mitä asioiden käsittelystä sotaylioikeudessa on voimassa.

5 §.

  Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö.


Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1947.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Oikeusministeri Eino Pekkala.