Siirry sisältöön

Asetus sotilasansiomitalista

Wikiaineistosta
Suomen asetuskokoelma 837/1977.


A s e t u s
sotilasansiomitalista.
Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1977.
____________


Puolustusministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Puolustusvoimien palveluksessa olevalle henkilölle voidaan myöntää sotilasansiomitali tunnustuksen osoituksena erityisestä kunnostautumisesta palveluksessa, erityisestä neuvokkuudesta tai aloitteellisuudesta taikka pelottomasta toiminnasta vaaratilanteessa.

Sotilasansiomitali voidaan myöntää myös puolustusvoimiin kuulumattomalle henkilölle puolustusvoimien hyväksi tehdystä erityisen ansiokkaasta työstä.

2 §.

Sotilasansiomitali, joka valmistetaan pronssin värisestä metallista, on läpimitaltaan 31 millimetriä ja paksuudeltaan 3 millimetriä. Sen etupuolella on ristin päällikkeenä Suomen vaakuna ja kääntöpuolella pystyasennossa oleva liekehtivä miekka. Miekkakuviota ympäröivät kohokuvioina sanat Puolustusvoimat–Försvarsmakten.

Sotilasansiomitaliin kuuluu 32 millimetrin levyinen nauha, jossa on punaisella pohjalla kolme keltaista raitaa Suomen valtiolipussa olevan vaakunan värien mukaisesti.

Sotilasansiomitali ja siihen kuuluva nauha ovat alla olevien kuvien mukaisia.

3 §.

Sotilasansiomitalia kannetaan nauhassa kunniamerkin tapaan. Virkapuvussa voidaan nauhaa kantaa myös nauhalaattana.

4 §.

Sotilasansiomitalin myöntää puolustusvoimain komentaja. Mitalia seuraa omistuskirja. Pääesikunta pitää luetteloa sotilasansiomitalin saaneista henkilöistä.

5 §.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa puolustusministeriö.

6 §.

Tämä asetus tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 1978.


Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1977.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN


Puolustusministeri Taisto Tähkämaa