Asetus uuden väliaikaisen osaston perustamisesta sotaylioikeuteen

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 1126/1945.


A s e t u s
uuden väliaikaisen osaston perustamisesta sotaylioikeuteen.
Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1945.
__________


Puolustusministerin esittelystä säädetään eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin 30 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain 2 §:n nojalla:

1 §.

  Sotaylioikeuteen perustetaan tästä päivästä lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään vuoden loppuun toinen osasto, jota varten sotaylioikeuteen asetetaan siksi ajaksi, jonka sanotun osaston toiminta kestää, kolme ylimääräistä sotaylituomaria, niistä kaksi vanhempaa ja yksi nuorempi, sekä kaksi vähintään esiupseerin arvoista ylimääräistä upseerijäsentä, joista toisen tulee kuulua armeijaan ja toisen laivastoon.

2 §.

  Osaston ylimääräisille sotaylituomareille maksetaan palkkiota, joka vastaa vakinaisten jäsenten peruspalkkaa tai, milloin ylimääräiseksi sotaylituomariksi määrätyn peruspalkka vakinaisesta virasta on suurempi, viimeksi mainittua palkkaa. Ylimääräisten sotilasjäsenten palkkiosta on vastaavasti voimassa, mitä sotaylioikeuden upseerijäsenten palkkiosta on määrätty.


Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1945.


Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa:
Pääministeri J. K. PAASIKIVI.


Puolustusministeri Mauno Pekkala.