Asetus uuden väliaikaisen osaston perustamisesta sotaylioikeuteen (1940)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 214/1940.


A s e t u s
uuden väliaikaisen osaston perustamisesta sotaylioikeuteen.
Annettu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 1940.
__________


  Puolustusministerin esittelystä säädetään oikeudenkäynnistä sotatuomioistuimissa sodan aikana 16 päivänä maaliskuuta 1940 annetun lain 2 §:n nojalla:

1 §.

  Sotaylioikeuteen perustetaan 15 päivästä toukokuuta 1940 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään saman vuoden loppuun, toinen osasto, jota varten sotaylioikeuteen asetetaan siksi ajaksi, jonka sanotun osaston toiminta kestää, kolme ylimääräistä sotaylituomaria, niistä kaksi vanhempaa ja yksi nuorempi, sekä kaksi vähintään esiupseerin arvoista ylimääräistä upseerijäsentä, joista toisen tulee kuulua armeijaan ja toisen laivastoon.

2 §.

  Sotaylioikeuden ylimääräisille sotaylituomareille maksetaan palkkiota, joka vastaa vakinaisten jäsenten peruspalkkaa tai, milloin ylimääräiseksi sotaylituomariksi määrätyn peruspalkka vakinaisesta virasta on suurempi, viimeksi mainittua palkkaa. Ylimääräisten sotilasjäsenten palkkiosta on vastaavasti voimassa, mitä sotaylioikeuden upseerijäsenten palkkiosta on määrätty.


Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 1940.


Tasavallan Presidentti
KYÖSTI KALLIO.


Puolustusministeri R. Walden.